Ställa in marginaler för sidor och textrutor i Publisher

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ange sidmarginaler

 1. Klicka på Marginaler på fliken Sidlayoutoch väljer du de fördefinierade marginaler som du vill använda
  eller

 2. Klicka på Anpassade marginaler och skriv de marginalvärden du vill använda på fliken Marginalstödlinjer.

Ange sidmarginaler som matchar de minsta marginaler som stöds av skrivaren

Skrivare brukar ha ett icke utskrivbart område längs papperets kant på mellan 0,43 och 1,27 cm. Ingenting skrivs ut i det här området. Om du vill ange sidmarginaler för en publikation som matchar skrivarens minsta marginaler, måste du först ta reda på storleken på skrivarens icke utskrivbara område. Så här tar du reda på skrivarens minsta marginaler:

 1. Klicka på knappen Arkiv och klicka på Skriv ut för att öppna utskriftssidan i Backstage-vyn.

 2. Välj den skrivare som du vill använda under Skrivare.

 3. På den högra kanten av rubriken skrivare är en small informationsikon hovrar du över den här ikonen och information om din skrivare status visas, inklusive dess minsta möjliga marginalvärden i avsnittet Utskrivbara området.
  Skrivarstatus i Publisher

 4. Anteckna de minsta marginalvärdena. Du behöver dessa marginalvärden när du ställer in sidmarginalerna i publikationen.

 5. Klicka på knappen Arkiv när du vill återgå till publikationen.

 6. Klicka på Marginaler på fliken Sidlayout och sedan på fliken Marginalstödlinjer.

 7. Ange de antecknade minimimarginalerna för Vänster, Höger, Överkant och Nederkant under Marginalstödlinjer.

 8. Klicka på OK.

Ställa in marginaler inuti en textruta

 1. Klicka i textrutan och välj fliken Verktyg för textruta.

 2. Klicka på knappen marginaler för att ta fram på menyn.
  Marginaler för textruta

 3. Välj något av de fördefinierade inställningarna från galleriet marginal eller klicka på Anpassade marginaler och under Marginaler för textruta, Skriv eller Välj de marginaler du vill använda för vänster, höger, upp och nedoch klicka på OK.

  Obs!: Standardinställningen för marginaler i textrutor i Publisher är 0,1016 cm på alla sidor. Om du skapar ett nyhetsbrev med flera kolumner är det lättare att justera text och objekt om du ändrar marginalerna till 0 cm.

Ange standardmarginaler för textrutor i publikationen

Om det finns en textruta i din publikation som redan har de marginaler som du vill använda som standard, så kan du använda den som modell för nya textrutor som du skapar. Annars måste du först skapa en textruta och ange de standardmarginaler som du vill använda.

Använda marginalinställningarna från en befintlig textruta som standardinställning för nya textrutor

 1. Högerklicka i textrutan med marginalerna som du vill använda som standard.

 2. Klicka på Formatera textruta på snabbmenyn och klicka på fliken Färger och linjer.

 3. Markera kryssrutan Använd inställningar för nya textrutor.

 4. Klicka på OK.

Formateringsinställningarna för den här textrutan kommer att användas för alla nya textrutor som du skapar.

Tillbaka till början

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×