Ställa in kolumner med hjälp av stödlinjer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det här tillvägagångssättet är användbart när du arbetar med en publikation som saknar fördefinierade spalter (t.ex. när du skapar ett nyhetsbrev från början och inte använder en fördefinierad mall).

Artikelinnehåll

Vad är stödlinjer?

Skapa kolumner och rader med stödlinjer

Vad är stödlinjer?

Stödlinjer omfattar marginal-, kolumn- och radstödlinjer samt riktlinjer. Microsoft Office Publisher innehåller också linjalstödlinjer.

Stödlinjer

1. Marginalstödlinjer

2. Kolumnstödlinjer

3. Radstödlinjer

4. Riktlinjer

5. Linjalstödlinjer

Du kan använda kolumn- och radstödlinjer när du ordnar text, bilder och andra objekt i kolumner och rader så att publikationen får ett ordnat, konsekvent utseende. När du använder stödlinjer och skapar ett rutnät på en huvudsida visas rutnätet på alla sidor i publikationen där den huvudsidan används. Rutnätet syns inte när du skriver ut publikationen.

Obs!: Om du har aktiverat några av Fäst-kommandona (undermenyn FästOrdna-menyn) och du har problem med att dra objekt kan du prova att inaktivera Fäst-kommandot.

Överst på sidan

Skapa kolumner och rader med stödlinjer

  1. Klicka på StödlinjerOrdna-menyn och klicka sedan på fliken Stödlinjer.

  2. Ange antalet kolumner du vill använda i rutan Kolumner under Kolumnstödlinjer och ange sedan hur mycket utrymme du vill ha mellan kolumnerna i rutan Avstånd.

  3. Ange antalet rader du vill använda i rutan Rader under Kolumnstödlinjer och ange sedan hur mycket utrymme du vill ha mellan raderna i rutan Avstånd.

  4. Om du skriver ut publikationen på motstående sidor klickar du på fliken Marginalstödlinjer och markerar sedan kryssrutan Tvåsidig huvudsida under Huvudsidor.

  5. Klicka på OK.

  6. Skapa textrutor för kolumner genom att klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt och sedan dra inuti de spalter som definieras av stödlinjerna.

Obs!: Om kommandot Mot stödlinjer (undermenyn FästOrdna-menyn) är aktiverat fästs textrutorna mot närmsta stödlinje när du släpper musknappen.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×