Ställa in inställningar för aviseringar i SharePoint Workspace 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan anpassa hur aviseringar om oläst information på arbetsytorna skickas till dig från SharePoint Workspace.

Vad vill du göra?

Ändra standardinställningar för aviseringar

Ställa in aviseringar för en SharePoint- eller Groove-arbetsyta

Ställa in aviseringar för en delad mapp

Ställa in aviseringar för ett arbetsyteverktyg

Ställa in aviseringar för en filmapp

Ställa in aviseringar för en fil

Ändra standardinställningar för aviseringar

Du kan ändra standardinställningen för aviseringar från SharePoint Workspace om oläst information på nya arbetsytor du skapar. Senare kan du ändra inställningen på alla enskilda arbetsytor, i verktyg, mappar eller filer i ett 2010-dokumentverktyg eller 2007-filverktyg, eller i en delad mapp.

 1. Klicka på Information på fliken Arkiv i startfönstret, klicka på Hantera konto, klicka på Kontoinställningar och sedan på fliken Aviseringar i dialogrutan Inställningar.

 2. Ändra inställningen för aviseringarna genom att flytta skjutreglaget.

  Information

  • Med Automatiskt kan SharePoint Workspace ange lämpliga aviseringsinställningar för oläst information. För nya arbetsytor eller arbetsytor som du besöker minst en gång i veckan är inställningen samma som "Hög". För arbetsytor eller arbetsyteverktyg som du besöker sällan (och som du alltså sällan behöver information om) ändras aviseringsinställningen automatiskt till "Medium" så att du inte störs av aviseringar i systemfältet.

  • Hög visar oläst innehåll och en avisering i Windows meddelandefält. Aviseringen kan också innehålla ljud om en ljudfil valdes i egenskaperna för arbetsytan eller verktyget.

  • Medium visar endast oläst innehåll.

  • Av hoppar över oläst information utan att avisera dig.

 3. Klicka på Använd och sedan på OK.

Klicka på Återställ standardvärden när du vill återställa aviseringsinställningarna till standardvärdena.

Obs!: Alternativet Automatisk borttagning av aviseringar som visas i dialogrutan Inställningar är inte implementerat i den här versionen.

Överst på sidan

Ställa in aviseringar för en SharePoint- eller Groove-arbetsyta

Du kan justera hur SharePoint Workspace aviserar dig om oläst information på en SharePoint- eller Groove-arbetsyta.

Aviseringsinställningen för nya arbetsytor definieras initialt i kontoinställningarna. Aviseringsinställningen för befintliga arbetsytor ändras dock inte om du ändrar standardinställningen i dina kontoinställningar.

Du kan ändra aviseringsinställningen för specifika arbetsytor. Exempelvis kan du ange en låg nivå på arbetsytor du sällan besöker för att du inte ska störas av aviseringar om information som egentligen inte intresserar dig.

 1. Högerklicka på arbetsytan i Startfönstret och klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Aviseringar.

 3. Ändra inställningen för aviseringarna genom att flytta skjutreglaget.

  Information

  • Med Automatisk anges aviseringsinställningen för oläst information automatiskt. För arbetsytor som du besöker minst en gång i veckan är inställningen Hög. För arbetsytor som du besöker sällan (och som du följaktligen sällan behöver information om) ändras aviseringsinställningen automatiskt till Medium så att du inte störs av aviseringar i meddelandefältet i Windows.

  • Hög visar oläst innehåll och en avisering med ljud i Windows meddelandefält.

  • Medium visar endast oläst innehåll.

  • Av hoppar över oläst information utan att avisera dig.

 4. Du kan välja en ljudfil (.wav) som ska spelas upp när en avisering visas och aviseringsnivån är Hög.

 5. Klicka på Använd och sedan på OK.

Överst på sidan

Ställa in aviseringar för en delad mapp

Ställ in aviseringar för oläst innehåll i en delad mapp genom att välja alternativ i egenskapdialogrutan för arbetsytan.

 1. Högerklicka på den delade mappen i Startfönstret och klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Aviseringar.

 3. Ändra inställningen för aviseringarna genom att flytta skjutreglaget.


  Information

  • Med Automatiskt kan SharePoint Workspace ange lämpliga aviseringsinställningar för oläst information. För delade mappar som du besöker minst en gång i veckan är inställningen samma som Hög. För delade mappar som du besöker sällan (och som du alltså sällan behöver information om) ändras aviseringsinställningen automatiskt till Medium så att du inte störs av aviseringar i systemfältet i Windows.

  • Hög visar oläst innehåll och en avisering med ljud i Windows meddelandefält.

  • Medium visar endast oläst innehåll.

  • Av hoppar över oläst information och uppmärksammar inte dig

 4. Du kan välja en ljudfil (.wav) som ska spelas upp när en avisering visas och aviseringsnivån är Hög.

 5. Klicka på Använd och sedan på OK.

  Överst på sidan

Ställa in aviseringar för ett arbetsyteverktyg

Du kan justera hur SharePoint Workspace meddelar dig om oläst information i det aktuella arbetsyteverktyget. Standardinställningen för verktyg i arbetsytan är Ärv, vilket innebär att du använder den aktuella inställningen för arbetsytan.

 1. Högerklicka på listan i fönstret Innehåll och klicka sedan på Ange aviseringar.

 2. Dra skjutreglaget för att ändra inställningen för aviseringarna.

  Information

  • Med Automatiskt kan SharePoint Workspace ange lämpliga aviseringsinställningar för oläst information. För arbetsyteverktyg som du besöker minst en gång i veckan är inställningen samma som Hög. För arbetsyteverktyg som du besöker sällan (och som du alltså sällan behöver information om) ändras aviseringsinställningen automatiskt till Medium så att du inte störs av aviseringar i systemfältet i Windows.

  • Hög visar oläst innehåll och en avisering med ljud i Windows meddelandefält.

  • Medium visar endast oläst innehåll.

  • Av hoppar över oläst information och uppmärksammar inte dig

 3. Klicka på Använd och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Ställa in aviseringar för filmappar

Du kan ändra hur aviseringar om oläst information i specifika filmappar skickas till dig från SharePoint Workspace. Standardvärdet är Av för enskilda mappar. Då skickas aviseringar bara för verktyget och arbetsytan enligt de aktuella inställningarna. Du kan ändra inställningen till Hög om du vill att du ska få aviseringar när mappen ändras.

Obs!: Du kan bara ställa in aviseringar för mappar i Groove-arbetsytor.

 1. Om du ställer in aviseringar för en mapp i en delad mapp markerar du mappen och klickar på Ange aviseringar för den här mappen i fönstret Fil- och mappaktiviteter.

 2. Om du ställer in aviseringar för en mapp i ett 2010-dokumentverktyg eller ett 2007-filverktyg högerklickar du på mappen och väljer Egenskaper. Klicka sedan på fliken Aviseringar.

 3. Ändra aviseringsinställningen genom att dra pekarfältet uppåt eller nedåt.

 4. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Överst på sidan

Ställa in aviseringar för filer

Du kan ändra hur aviseringar om oläst information i specifika filer skickas till dig från SharePoint Workspace. Standardvärdet är Av för enskilda filer. Då skickas aviseringar bara för verktyget och arbetsytan enligt de aktuella inställningarna. Du kan ändra inställningen till Hög om du vill ha aviseringar när filen ändras.

Obs!: Du kan bara ställa in aviseringar för filer i Groove-arbetsytor.

 1. Högerklicka på filen och klicka på Egenskaper.

  Obs!: Om du ställer in aviseringar för en fil i en delad mapp markerar du filen och klickar på Ange aviseringar för den här filen i fönstret Fil- och mappaktiviteter.

 2. Klicka på fliken Aviseringar i dialogrutan Egenskaper.

 3. Ändra inställningen för aviseringarna genom att flytta skjutreglaget.

  Information

  • Hög visar oläst innehåll och en avisering med ljud i Windows meddelandefält.

  • Av hoppar över oläst information utan att avisera dig.

 4. Klicka på Använd och sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×