Ställa in alternativen Standard eller Riktad version i Office 365

Med Office 365 kan du ta del av produktuppdateringar och funktioner när de blir tillgängliga i stället för att göra dyra uppdateringar med några års mellanrum. Du kan styra hur organisationen ska få tillgång till uppdateringarna. Du kan till exempel registrera dig för en tidig version, så att organisationen blir bland de första som får uppdateringarna. Du kan ange att bara vissa personer ska ta emot uppdateringarna. Du kan också välja att behålla standardschemat för nya versioner och få uppdateringarna senare. I den här artikeln beskrivs vilka olika alternativ som finns för att ta emot nya versioner och hur du kan använda dem för organisationen.

Viktigt!: De Office 365-uppdateringar som beskrivs i den här artikeln gäller för Office 365, SharePoint Online och Exchange Online. De gäller inte för Skype för företag och relaterade tjänster. De här versionsalternativen utgör en målinriktad strävan efter att skapa förbättringar för Office 365, men detta kan inte alltid garanteras för alla uppdateringar.

Så här fungerar det – versionsvalidering

Alla nya versioner testas och valideras först av funktionsteamet, sedan av hela Office 365-funktionsteamet och sedan av hela Microsoft. Efter intern testning och validering är nästa steg en Riktad version (tidigare kallad första version) till kunder som anmält sig för detta. För varje version samlar Microsoft in feedback och validerar kvalitet genom att övervaka viktig användningsstatistik. Det här arbetssättet med progressiv validering är avsedd att göra den version som släpps till allmänheten så robust som möjligt. Versionerna beskrivs i bilden nedan.

Versionspubliceringscykler för Office 365.

Office-kunder meddelas först om större uppdateringar via Offentlig översikt för Office 365. När en uppdatering är nära att lanseras meddelas detta genom meddelandecentret för Office 365.

Standardversion

Det här utgör standardalternativet, där du och andra användare i organisationen får de senaste uppdateringarna när de släpps till alla Office 365-kunder.

Det är lämpligt att lämna de flesta användare i Standardversion och IT-experter och privilegierade användare i en Riktad version som ger möjlighet att utvärdera nya funktioner och förbereda team som ger support till affärsanvändare och chefer.

Obs!: Om du växlar från riktad version tillbaka till standardversionen kan det hända att vissa användare förlorar åtkomst till funktioner som inte har inkluderats i standardversionen än.

Riktad version

Om du väljer det här alternativet kan du och andra användare i organisationen vara bland de första att ta del av de allra senaste uppdateringarna och bidra till att utforma produkter genom att ge återkoppling i ett tidigt skede. Du kan välja om du vill att bara vissa personer, eller alla i organisationen ska få dessa tidiga uppdateringar.

Viktigt!: Stora eller komplexa uppdateringar kan genomföras under en längre tid, så att inga användare påverkas negativt. Det finns ingen garanti för att en versionsuppdatering ska följa en exakt tidslinje.

Riktad version för hela organisationen

Om du anmäler dig till det här alternativet får alla användare den riktade versionen. Om organisationen har fler än 300 användare rekommenderar vi att en provprenumeration används för det här alternativet. Kontakta Microsoft om du behöver information om provprenumerationer.

Riktad version för valda användare

Om du anmäler dig till det här alternativet kan du ange specifika användare, normalt priviligierade användare, som ska få tidig tillgång till nya funktioner.

Fördelar med Riktad version

Riktad version ger administratörer, ändringshanterare och alla andra som är ansvariga för Office 365-uppdateringar möjlighet att förbereda sig på de kommande ändringarna genom att låta dem:

 • Testa och validera nya uppdateringar innan de släpps till alla användare i organisationen.

 • Förbereda användarmeddelanden och dokumentation innan uppdateringar släpps i hela världen.

 • Förbereda den interna supporten på kommande ändringar.

 • Genomföra efterlevnads- och säkerhetsgranskningar.

 • Använda funktionskontroller och styra när användare får uppdateringar.

Konfigurera versionsalternativet i Administrationscenter för Office 365

Du kan ändra hur organisationen får Office 365-uppdateringar genom att följa de här stegen. Du måste vara global administratör i Office 365 för att anmäla dig.

Viktigt!: Det kan ta upp till ett dygn innan nedanstående ändringar verkställs i Office 365. Om organisationen tidigare har använt riktad version och du vill inaktivera detta kan det hända att vissa användare förlorar tillgång till funktioner som inte ingår i standardversionen än.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Öppna Inställningar > Organisationsprofil.

  I administrationscenter går du till Inställningar och sedan till Organisationsprofil.
 4. Välj Redigera bredvid Versionsinställningar.

 5. Välj Standardversion, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta att du vill inaktivera riktad version. Gå direkt till det sista steget.

 6. Välj Riktad version för alla, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta att du vill aktivera riktad version för alla användare i organisationen. Gå direkt till det sista steget.

 7. Välj Riktad version för valda användare, klicka sedan på Nästa och svara Ja för att bekräfta att du vill aktivera riktad version för vissa användare i organisationen.

 8. Välj Lägg till personer om du vill lägga till en användare i taget. Sök efter deras namn och klicka på + för att lägga till.

 9. När du är klar med att lägga till användare klickar du på Spara och sedan på Stäng.

Masstillägg av användare

 1. Klicka på Åtgärder > + Masstillägg av personer för första versionen bredvid Versionsinställningar under rubriken Standardversion.

 2. Välj Bläddra om du vill välja en fil som innehåller alla personers e-postadresser.

 3. Klicka på Nästa och klicka sedan på Stäng.

Du kan installera en riktad version av Office med hjälp av de här anvisningarna. Detta ger dig snabb åtkomst till de nya funktionerna i Office 2016 för Windows-datorer.

Läs mer om kommande Office 365-uppdateringar och -versioner på den offentliga översikten för Office 365 och i meddelandena du får via Office 365 Message Center.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×