SQL-datatyper

SQL-datatyperna för Microsoft Access-databasmotorn består av 13 primära datatyper som definieras av Microsoft Access-databasmotorn och flera giltiga synonymer som identifieras för dessa datatyper.

I följande tabell finns de primära datatyperna.

Datatyp

Lagringsstorlek

Beskrivning

BINARY

1 byte per tecken

Alla typer av data kan lagras i fält av den här typen. Det görs ingen översättning av data (till exempel till text). Hur data förs in i ett binärt fält avgör hur de visas som utdata.

BIT

1 byte

Ja- och Nej-värden och fält som innehåller endast ett av två värden.

TINYINT

1 byte

Ett heltalsvärde mellan 0 och 255.

MONEY

8 byte

Skalat heltal mellan
-922 337 203 685 477,5808 och 922 337 203 685 477,5807.

DATETIME
(se DOUBLE)

8 byte

Ett värde för datum eller tid mellan år 100 och 9 999.

UNIQUEIDENTIFIER

128 bitar

Ett unikt ID-nummer som används vid fjärranrop.

REAL

4 byte

Ett flyttalsvärde med enkel precision mellan -3,402823E38 och -1,401298E-45 för negativa värden, mellan 1,401298E-45 och 3,402823E38 för positiva värden och 0.

FLOAT

8 byte

Ett flyttalsvärde med dubbel precision mellan -1,79769313486232E308 och -4,94065645841247E-324 för negativa värden, mellan 4,94065645841247E-324 och 1,79769313486232E308 för positiva värden, och 0.

SMALLINT

2 byte

Kort heltal mellan -32 768 och 32 767.

INTEGER

4 byte

Långt heltal mellan -2 147 483 648 och 2 147 483 647.

DECIMAL

17 byte

En exakt numerisk datatyp som innehåller värden mellan 1 028 -1 och -1 028 -1. Du kan definiera både precision (1–28) och skala (0 – definierad precision). Standardprecision och skala är 18 och 0, respektive.

TEXT

2 byte per tecken (se Anteckning)

Noll till maximalt 2,14 gigabyte.

IMAGE

Enligt förfrågan

Noll till maximalt 2,14 gigabyte. Används för OLE-objekt.

CHARACTER

2 byte per tecken (se Anteckning)

Noll till 255 tecken.


Obs!: Tecken i fält som definierats som antingen TEXT (kallas även MEMO) eller CHAR (kallas även TEXT(n) med en viss längd) lagras i Unicode-representationsformatet. Unicode-tecken kräver två byte för att lagra varje tecken. För befintliga Microsoft Access-databaser som huvudsakligen innehåller teckendata kan det innebära att databasfilen blir nästan dubbelt så stor när den konverteras till Microsoft Access-format. Unicode-representationen av många teckenuppsättningar, de som tidigare kallades för SBCS (Single-Byte Character Sets), kan dock enkelt komprimeras till en byte. Om du definierar en CHAR-kolumn med attributet COMPRESSION komprimeras data automatiskt när de lagras och dekomprimeras när de hämtas från kolumnen.Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×