Sprida en fältegenskap

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: I den här artikeln gäller inte för Access-webbprogram.

Vissa fältegenskaper kan ärvas. Om du skapar en kontroll baserat på ett fält så inkluderas egenskapsinställningen i den nya kontrollen , den ärvs från det fält du baserade kontrollen på. Om du ändrar en fältegenskap som kan ärvas i tabellen Designvy kan samma ändring göras automatiskt på andra kontroller i Access som baseras på det fältet. Den här proceduren , att ändringarna görs automatiskt i Access , kallas spridning.

En egenskap för en beskrivning som spridits visas i statusfältet

1. när du ändrar en fältegenskap som kan ärvas...

2... och väljer Uppdatera egenskapen ange överallt...

3... .dialogrutan nya egenskapsinställning uppdateras automatiskt överallt där fältet används.

Om du till exempel uppdaterar egenskapen Beskrivning för ett fält kan du låta Access göra samma ändring i kontroller som är kopplade till det fältet, så att den nya beskrivningen visas i statusfältet när ett formulär är öppet och en kontroll som baseras på det fältet markeras.

Uppdatera en egenskap som kan ärvas

  1. Gör de ändringar som behövs av en egenskap som kan ärvas. Knappen Alternativ för uppdatering av egenskap visas.

  2. Klicka på knappen Alternativ för uppdatering av egenskap och klicka sedan på den nedrullningsbara menyn Update ärvda egenskapen överallt där fältet används. Dialogrutan Uppdateringsegenskaper öppnas och visar en lista över databasobjekt som använder fältet.

  3. Markera alla poster som du vill uppdatera automatiskt i dialogrutan Uppdatera egenskaper och klicka sedan på Ja.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×