Språkmappning i Microsoft Visual Basic 6.0

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Följande språkkonstruktioner stöds av Visual Basic bakåtkompilering.

Klasser, moduler och formulär

Inkludera klasstyp, medlemsvariabler, konstanter samt funktioner och subrutiner.

Klasstyp (standardmodul, klassmoduler, MS-formulär, resursfil, VB-formulär, VB MDI-formulär, egenskapssida, användarkontroll, dokumentobjekt, relaterade dokument eller Microsoft ActiveX designer). Klasstyp anges genom ett märkt värde (Klasstyp). Standardmoduler skapas med verktygsstereotypen.

Funktioner och subrutiner

Inkludera synlighet (allmän, privat eller skyddad), svarstyp (endast funktioner) och parametrar.

Obs!: I Visual Basic finns inte konceptet med en skyddad klassmedlem. I bakåtkompilerad Visual Basic-kod används skyddad för att ange en vän-egenskap, subrutin eller funktion.

Parametrar

Inkludera typ, slag (in, inut, svar) samt standardvärde.

Version 1.2 av UML-specifikationen stöder inte multiplicitet för parametrar. Matrisdimensioner hängs på parameternamnet. Till exempel:

Sub func(arr() as Integer)

skulle då bli bakåtkompilerat till:

arr(): Integer

Standardvärdet ställs bara in om parametern är valfri.

Konstanter

Inkludera synlighet (allmän eller privat), typ samt initialvärde.

Konstanter läggs till modellen som attribut med det ändringsbara fältet inställt på fryst.

Exempelvis ges VB-raden:

Const str As String = "some text"

initialvärdet

"some text"

medan

Const x As Integer = 1

ges initialvärdet 1.

Medlemsvariabler

Inkludera synlighet (allmän eller privat) samt typ.

Matrisdimensioner hängs på variabelnamnet. Till exempel:

x(1 to 5, 1 to 10) as Integer

skulle då bli bakåtkompilerat till:

x(1 to 5, 1 to 10): Integer

Egenskaper

Inkludera synlighet (allmän, privat eller skyddad), svarstyp (endast hämta) och parametrar.

VB-egenskaper läggs till modellen som metoder med en stereotyp kopplare. Varje egenskapskopplare kan ha olika synlighet.

get_, set_ eller let_ sätts framför namnet beroende på kopplarens typ.

Obs!: I Visual Basic finns inte konceptet med en skyddad klassmedlem. I bakåtkompilerad Visual Basic-kod används skyddad för att ange en vän-egenskap, subrutin eller funktion..

Händelser

Inkludera synlighet (endast allmän) och parametrar.

Händelser läggs till modellen som metoder med stereotyphändelsen.

Användardefinierade typer

Skapade som klasser.

Användardefinierade typer läggs till modellen som klasser. Medlemsattribut skapas inte för typen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×