SPI (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fältet SPI (schemaeffektivitetsindex) visas förhållandet mellan den budgeterade kostnaden för det utförda arbetet och den budgeterade kostnaden för det schemalaga arbetet (BKUA/BKPA). SPI används ofta när projektets slutdatum ska uppskattas. I den tidfasade delen av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten SPI.

Datatyp    Procentvärde/tal

SPI (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Project beräknas SPI på följande sätt:

SPI = BKUA/BKPA

Bästa användning    Du lägger till SPI-fältet i en aktivitetsvy om du vill visa eller filtrera fram förhållandet mellan utfört och schemalagt arbete. Med hjälp av denna information kan du se hur mycket aktiviteter ligger före eller efter schemat.

Exempel    Den totala planerade budgeten för en fyradagarsaktivitet är 1 000 kr. Efter två dagar är den budgeterade kostnaden för schemalagt arbete (BKPA) 500 kr. Efter två dagars verkligt arbete har 60 procent av arbetet slutförts för kostnaden 600 kr. SPI är då 1,2 vilket anger att du ligger före schemat.

Obs!    Om SPI är större än 1 ligger du före schemat och om det är mindre än 1 ligger du efter. Om SPI är till exempel 1,5 har du endast utnyttjat 67 procent av den planerade tiden för att slutföra en del av en aktivitet under en given tidsperiod. Om SPI är 0,8 har du lagt ned 25 procent mer tid på en aktivitet än vad som var planerat.

Fältet SPI finns som standard tillgängligt i tabellen Schemaindikatorer för upparbetat värde. Du använder tabellen genom att öppna dialogrutan Fler tabeller samtidigt som du har en aktivitetslista framme.

SPI (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Project beräknas SPI på följande sätt:

SPI = BKUA/BKPA

De tidfasade värdena för BKUA och BKPA gör tidfasade värden för SPI tillgängliga.

Bästa användning    Lägg till SPI-fältet i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa eller filtrera fram förhållandet mellan utfört arbete och schemalagt arbete. Då kan du på ett tidfasat sätt se hur mycket dina aktiviteter ligger före eller efter schemat.

Exempel    Du har en fyradagarsaktivitet schemalagd från måndag till torsdag och den totala planerade budgeten är 1 000 kr. Efter måndag är den budgeterade kostnaden för schemalagt arbete (BKPA) 250 kr. Verkligt arbete med aktiviteten för den dagen rapporteras vara 20 procent, det vill säga en kostnad på 200 kr. Om du granskar fältet i vyn Aktivitetsanvändning med tidsskalan inställd på dagar ser du att SPI för måndag är 0,8, det vill säga 80 procent, vilket innebär att aktiviteten är efter schemat. Efter onsdag är dock 90 procent av arbetet färdigt till kostnaden 900 kr. SPI är nu 1,2. Det visas både för tisdag och onsdag i vyn Aktivitetsanvändning, vilket innebär att du nu är före schemat.

Obs!    Om SPI är större än 1 ligger du före schemat och om det är mindre än 1 ligger du efter. Om SPI är till exempel 1,5 har du endast utnyttjat 67 procent av den planerade tiden för att slutföra en del av en aktivitet under en given tidsperiod. Om SPI är 0,8 har du lagt ned 25 procent mer tid på en aktivitet än vad som var planerat.

Förutom det tidfasade SPI-värdet kan du visa det totala SPI-värdet för aktiviteter i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning. Lägg antingen till fältet SPI i den aktuella tabellen eller använd tabellen Schemaindikatorer för upparbetat värde, där fältet SPI ingår som standard. Du använder tabellen genom att öppna dialogrutan Fler tabeller samtidigt som du har en aktivitetslista framme.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×