Spela upp ljud och video i en presentation utan problem

PowerPoint för Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns olika orsaker till problem med video- eller uppspelning i PowerPoint. Den här artikeln innehåller några förslag på kompatibilitet och felsökning.

För att undvika problem med uppspelning av ljud eller video i PowerPoint kan optimera du mediefiler som du har infogat i din presentation för kompatibilitet på andra enheter. En lista med filtyper som stöds finns i Video och ljud filformat som stöds i PowerPoint.

Tips:    Vissa äldre videofilformat kanske inte fungerar i Office på en dator med Windows RT. Om du använder den typ av dator, är det bäst att använda nyare medieformat som H.264 och Advanced Audio Coding (AAC).

Felmeddelande: Flash-inbäddade videoklipp stöds inte längre

Google nyligen har gjort en ändring där den har upphört infrastrukturen i Flash Player som PowerPoint 2010 är beroende av för att spela upp YouTube-videor.

PowerPoint 2013 och nyare versioner är baserade på HTML5-infrastrukturen för videouppspelning (istället för Flash Player) och påverkas därför oftast inte.

Vi är medvetna om problemet i PowerPoint 2010 och undersöker vad vi kan göra men praktiskt sett är det den effektivaste metoden för att lösa problemet är att snabbt gå över till en nyare version av Office. Du kan även använda PowerPoint Online, som är gratis och kan användas med ett Microsoft-konto (Hotmail, outlook.com, live.com). Med PowerPoint Online kan du infoga och spela YouTube-videor.

Om du alltid till ha den senaste versionen av Office kan du prenumerera på Office 365. Klicka här för att prova eller köpa och för att jämföra en prenumeration jämfört med ett engångsköp.

När du vill dela din presentation gör du följande:

 1. Välj Info på fliken Arkiv i menyfliksområdet.

 2. Om media i din presentation har infogats i ett format som skulle kunna orsaka kompatibilitetsproblem när de spelas upp på en annan enhet visas alternativet Optimera kompatibilitet. Om det inte visas finns inga kompatibilitetsproblem och du kan dela presentationen.

  knappen optimera kompatibilitet i PowerPoint
 3. Välj Optimera kompatibilitet *. PowerPoint för att förbättra alla media som kräver optimering.

  Dialogrutan för kompatibilitetsbearbetning

  Dialogrutan för kompatibilitetsbearbetning

  * Inbäddade undertexter och alternativa ljudspår tas bort i proceduren optimering.

När knappen Optimera kompatibilitet visas kommer även en sammanfattning av lösningar på möjliga uppspelningsproblem att visas. Här visas också en lista över antalet gånger media förekommer i presentationen. Följande är vanliga scenarion som kan orsaka uppspelningsproblem:

 • Om du har länkat videoklipp, rapporter Optimera för kompatibilitet måste du bädda in dem. Välj Visa länkar till fortsätta. I dialogrutan som öppnas kan du bädda in videoklipp genom att välja Bryt länk för varje länk som du vill bädda in.

 • Om du har videor som har infogats med hjälp av en tidigare version av PowerPoint, till exempel PowerPoint PowerPoint 2007, måste du uppgradera din mediafilformat så att de här filerna kan spelas upp. Uppgraderar automatiskt har uppdaterats och bäddar in filerna i det senaste formatet. När du har uppgraderat kan köra du Optimera för kompatibilitet igen.

  Välj information om du vill uppgradera dina mediefiler från en tidigare version (till exempel PowerPoint 2007 ) till PowerPoint 2010 eller senare (och bädda in länkade filer) på fliken Arkiv och klicka på Konvertera.

Om du har problem med att infoga eller spela upp media kan bero det på att du inte har rätt codec installerat. Till exempel kunde någon skickar en PowerPoint presentation med media baserat på en codec som datorn saknar. Den bästa lösningen är att presentationen ska köras optimera kompatibilitet innan du skickar filen till någon annan.

När du försöker infoga en videofil kan du få ett felmeddelande som det här om du inte har den tillhörande codec-filen installerad:

fel rörande codec för videokompatibilitet

Prova något av följande om du behöver lösa kvarstående problem:

Om bildspelet är längre än en låt, kan du lägga till flera låtar. Om du märker att du har problem med synkronisering av musik i bildspelet kan använda du en tredjeparts-ljud redigeringsverktyg, till exempel Audacity®att koppla samman låtarna i en fil så att de spelas upp kontinuerligt under bildspelet.

Har du fortfarande problem?

Kontakta oss eller fråga communityn om du behöver hjälp med frågor som inte besvaras här.

Mer information finns i

Tips för bättre ljud- och videouppspelning samt kompatibilitet i PowerPoint

Filformat för video och ljud som kan användas i PowerPoint

Här är några saker du kan kontrollera om du får problem med ljud eller video i PowerPoint 2007. Innan du provar dem kan du kontrollera att mediefilen står med på listan med filformat som är kompatibla med PowerPoint.

Välj det problem du har så visas en lista med olika problem och möjliga lösningar.

 • Du har infogat flera ljud ovanpå varandra, men endast det översta ljudet spelas upp när du dubbelklickar på det    Dra ljuden från varandra och dubbelklicka sedan på vart och ett när du ska spela upp dem.

 • Du kan inte höra musik eller ljud som spelas upp i presentationen    Du behöver högtalare och ett ljudkort i datorn för att spela upp musik och ljud. Om du vill ta reda på vad som är installerat i datorn och vilka inställningar som används kan du kontrollera inställningarna för multimedia och ljud på Kontrollpanelen.

 • Ljudfilens format stöds inte i Microsoft Office PowerPoint 2007    Även om ljudfilen kan ha samma filtillägg som ett i listan med kompatibla filformat kanske den inte spelas upp på rätt sätt om du inte har rätt version av codec installerad, eller om filen inte har kodats i ett format som känns igen i din version av Microsoft Windows som du använder. Kodning är processen när data omvandlas till en ström av ettor och nollor. Installera rätt codec eller koda om filen.

  Prova att spela upp ljudet i Microsoft Windows Media Player, som ingår i Windows, för att avgöra om problemet gäller ljudfilen eller PowerPoint.

 • Du har skickat en presentation via e-post och mottagaren säger att inget ljud spelas upp    Dina ljudfiler är länkade och inte inbäddade, så du måste skicka ljudfilerna tillsammans med presentationen. Kopiera ljudfilerna till mappen som innehåller presentationen och använd sedan funktionen Paketera för CD till att uppdatera länkarna och paketera tillhörande filer.

  Du kan se om ljudet är inbäddat eller länkat och var de länkade ljudfilerna finns i dialogrutan Ljudalternativ. Klicka på ljudet och klickar sedan på dialogruteikonen Bild av ikon under Ljudverktyg på fliken Alternativ i gruppen Ljudalternativ. Under Information efter Fil visas antingen Innefattad i presentationen (vilket innebär att ljudet är inbäddat) eller sökvägen till filen (vilket betyder att ljudet är länkat).

 • Du har fått en presentation via e-post och kan inte spela upp ljudet     Läs artikeln Jag kan inte öppna en presentation eller tillhörande fil som har skickats till mig via e-post.

 • Du har delat din presentation eller kopierat den till en nätverksserver och nu spelas inte ljudet upp     Dina ljudfiler är länkade och inte inbäddade. Kopiera ljudfilerna till mappen som innehåller presentationen och använd sedan funktionen Paketera för CD till att uppdatera länkarna och paketera tillhörande filer. Kopiera sedan presentationen och alla länkade filer till en mapp på nätverksservern.

  Du kan se om ljudet är inbäddat eller länkat och var de länkade ljudfilerna finns i dialogrutan Ljudalternativ. Klicka på ljudet och klickar sedan på dialogruteikonen Bild av ikon under Ljudverktyg på fliken Alternativ i gruppen Ljudalternativ. Under Information efter Fil visas antingen Innefattad i presentationen (vilket innebär att ljudet är inbäddat) eller sökvägen till filen (vilket betyder att ljudet är länkat).

 • Du har kopierat din presentation till en CD-skiva och nu spelas inte ljudet upp på en annan dator     Du använde inte funktionen Paketera för CD, eller så kopierade du ljudfilerna till CD-skivan manuellt. Kopiera ljudfilerna till mappen som innehåller presentationen, använd funktionen Paketera för CD till att uppdatera länkarna till ljudfilerna och kopiera sedan presentationen till CD-skivan igen.

 • Du har flyttat ljudfilerna till en ny plats och nu går det inte att spela upp presentationen     Kopiera ljudfilerna till mappen som innehåller presentationen. Uppdatera sedan länkarna med funktionen Paketera för CD eller uppdatera dem manuellt genom att ta bort ljuden och lägga till dem igen. När du använder funktionen Paketera för CD kopieras även presentationen och alla länkade filer till en mapp.

  Du kan se om ljudet är inbäddat eller länkat och var de länkade ljudfilerna finns i dialogrutan Ljudalternativ. Klicka på ljudet och klickar sedan på dialogruteikonen Bild av ikon under Ljudverktyg på fliken Alternativ i gruppen Ljudalternativ. Under Information efter Fil visas antingen Innefattad i presentationen (vilket innebär att ljudet är inbäddat) eller sökvägen till filen (vilket betyder att ljudet är länkat).

  Obs!: Om sökvägen till den länkade filen är längre än 128 tecken kan inte Office PowerPoint 2007 hitta och spela upp den. Om sökvägen är längre än 128 tecken byter du namn på filen eller kortar ned sökvägen genom att kopiera filerna till samma mapp som presentationen. Uppdatera länkarna antingen med funktionen Paketera för CD eller manuellt genom att ta bort ljuden och lägga till dem igen.

 • Du vill öppna dialogrutan Ljudalternativ.    Klicka på ljudet och klickar sedan på dialogruteikonen Bild av ikon under Ljudverktyg på fliken Alternativ i gruppen Ljudalternativ.

 • Du har skickat en presentation via e-post och mottagaren svarar att det inte går att spela upp filmerna.    Filmer är alltid externt kopplade och ligger inte i själva presentationen. Kopiera in filmfilerna i samma mapp som presentationen. Använd sedan funktionen Paketera för CD om du vill uppdatera länkarna och bunta ihop tillhörande filer. Du kan också uppdatera länkarna manuellt. I så fall kopierar du in filmfilerna i den mapp som innehåller presentationen. Sedan tar du bort filmerna och lägger till dem igen.

 • Du delade en presentation eller kopierade den till en filserver på nätverket, och nu spelas inte filmerna upp.    Filmfiler är alltid externt kopplade via länk och är inte del av själva presentationen. Flytta eller kopiera filmfilerna till den mapp där presentationen ligger, eller till nätverksfilservern. Använd sedan funktionen Paketera för CD för att uppdatera länkarna och samla sammanhörande filer. Du kan också uppdatera länkarna manuellt. I så fall kopierar du in filmfilerna i den mapp som innehåller presentationen. Sedan tar du bort filmerna och lägger till dem igen.

 • Du har kopierat din presentation till en CD-skiva och nu spelas inte filmen upp på en annan dator.     Kopiera in filmfilerna i samma mapp som presentationen. Använd sedan funktionen Paketera för CD för att uppdatera länkarna till filmfilerna och kopiera presentationen till CD-skivan igen.

 • Du har flyttat filmfilerna till en ny plats och nu spelas inte filmen upp när du kör presentationen.     Filmer är alltid externt kopplade och ligger inte i själva presentationen. Kopiera in filmfilerna i samma mapp som presentationen. Använd sedan funktionen Paketera för CD om du vill uppdatera länkarna och bunta ihop tillhörande filer. Du kan också uppdatera länkarna manuellt. I så fall kopierar du in filmfilerna i den mapp som innehåller presentationen. Sedan tar du bort filmerna och lägger till dem igen.

 • Du kan inte hitta och spela upp en filmfil.     Om sökvägen till den länkade filmfilen överskrider 128 tecken går det inte att hitta och spela upp den i Microsoft Office PowerPoint 2007. Flytta eller kopiera in filmfilen i samma mapp som presentationen och ta sedan bort filmen och lägg till den igen för att uppdatera länken (sökvägen).

 • Du har infogat flera filmer eller ljud, men det är bara översta filmen eller ljudet som spelas upp.    Dra film- eller ljudikonerna från varandra och prova sedan att spela upp dem.

 • Filmens filformat fungerar inte i Office PowerPoint 2007.    Prova att spela upp filmen utanför Office PowerPoint 2007 med Microsoft Windows Media Player, som är en del av Microsoft Windows. Starta Windows Media Player och öppna och spela sedan upp filmen via menyn Arkiv (du måste kanske maximera fönstret för att se menyn Arkiv). Om filmen inte spelas får du ett detaljerat felmeddelanden i Windows Media Player, och en hjälplänk så att du kan felsöka problemet.

  Om filmen spelas upp i Windows Media Player kan du infoga den som ett medieklipp i presentationen:

  1. Klicka på Objekt i gruppen Text på fliken Infoga.

   Bild av fliken Infoga

  2. Klicka på Skapa från fil i fältet Objekttyp. Skriv in namnet på filmfilen eller klicka på Bläddra.

   Obs!: Det går inte att ställa in animeringsinställningar och speciella tidsinställningar för film som du spelar upp i Office PowerPoint 2007 via Windows Media Player. Du får istället spela upp den genom att klicka på knappar i Windows Media Player.

   Om filmfilen inte spelas upp varken i Office PowerPoint 2007 eller i Office PowerPoint 2007 Windows Media Player kan du prova att skapa en hyperlänk eller åtgärdsknapp i bilden och länka till ett program där filmfilen kan spelas.

 • Filmfilens filformat står med som kompatibelt med PowerPoint men filmen spelas ändå inte upp som den ska.     (Se en lista med PowerPoint-kompatibla filformat.) Det kan vara så att filmfilen har rätt filformat men att fel version av codec är installerat. Det kan också vara så att filen inte har kodats i ett format som känns igen i den version av Microsoft Windows som du använder. Kodning är processen när data omvandlas till en ström av ettor och nollor. Installera rätt codec eller koda om filen.

 • Filmen har bildtext eller undertext.     Film med bildtext eller undertext kan inte spelas upp i Office PowerPoint 2007. Du kan prova att skapa en hyperlänk till filmen.

 • Filmen spelas upp som en vit rektangel.    Sökvägen till den länkade filmfilen överskrider 128 tecken. Då går det inte att hitta och spela upp den i Office PowerPoint 2007. Flytta eller kopiera in filmfilen i samma mapp som presentationen och ta sedan bort filmen och lägg till den igen för att uppdatera länken (sökvägen).

 • Filmen spelas upp som en svart rektangel.    Det här beror ofta på inkompatibel maskinvaruacceleration. Prova att stänga av maskinvaruacceleration på datorn. Du hittar inställningen i Kontrollpanelen.

  Om du använder dubbla skärmar (kallas ibland flera bildskärmar) kontrollerar du att båda skärmarna är inställda på samma skärmupplösning i Kontrollpanelen. Du kan också prova att ställa in en lägre skärmupplösning för båda bildskärmarna.

Obs!: Om det problem du upplever inte finns med här kan du söka i kunskapsbasen eller få svar från andra användare i PowerPoint-communityn.

Mer information finns i

PowerPoint 2016-videor som inte spelas upp på sekundär bildskärm

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×