Spela in ljud i en PowerPoint-presentation

Du kan spela in en berättarröst för en presentation direkt i PowerPoint.

För att spela in och spela upp ljud måste datorn vara utrustad med ljudkort, mikrofon och högtalare. Kontrollera att du inte kör andra ljudinspelningsprogram, till exempel taligenkänning, medan du spelar in.

Spela in ljud och lägga till det i en bild

 1. Välj Infoga > Ljud.

 2. Välj Spela in ljud.

 3. Skriv ett namn på ljud segmentet, Välj spela in Knappen Spela in och börja sedan prata.

  Obs!: Din enhet måste ha en mikrofon för att kunna spela in ljud.

 4. Om du vill granska inspelningen väljer du stoppa Knappen Stopp och väljer sedan spela upp Knappen Spela upp .

 5. Välj Spela in om du vill spela in klippet igen eller välj OK om du är nöjd.

 6. Om du vill flytta klippet markerar du och drar ljudikonen dit du vill ha den på bilden.

  Om du använder fler än en ljudfil per bild rekommenderar vi att du placerar ljudikonen på samma plats på bilden så att du enkelt hittar den.

 7. Välj Spela upp.

Ställa in uppspelningsalternativ

Välj ljudikonen och välj sedan fliken Verktyg för ljuduppspelning. Välj sedan det alternativ du vill använda:

 • Välj Trimma om du vill trimma ljudet, och använd sedan skjutreglagen till att trimma ljudfilen efter behov.

 • Om du vill tona in eller tona ut ljudet ändrar du värdet i rutan Toningstid.

 • Om du vill justera volymen väljer du Volym och sedan den inställning du föredrar.

 • Om du vill välja hur ljud filen ska startas väljer du listpilen och väljer ett alternativ:

  Alternativ

  Beskrivning

  I klicksekvens

  Spelar upp ljud filen automatiskt med ett klick.

  (Det här alternativet är tillgängligt i PowerPoint för Office 365 och PowerPoint 2019. Det är också tillgängligt i PowerPoint 2016 version 1709 eller senare.)

  I klicksekvens

  Spelas upp automatiskt när du går vidare till den bild som ljud filen finns på.

  Vid klickning

  Spelar upp ljud endast när du klickar på ikonen.

 • Du kan välja hur ljudet spelas upp i presentationen med olika alternativ:

  • Spela upp på alla bilder: Spela upp en ljudfil på alla bilder.

  • Repetera tills stoppad: spelar upp en ljudfil flera gånger tills den stoppas manuellt genom att klicka på knappen spela upp/pausa .

 • Om du vill att ljudet ska spelas upp kontinuerligt i bakgrunden för alla bilder väljer du Spela upp i bakgrunden.

Spela in ljud och lägga till det i en bild

 1. Klicka på den bild där du vill lägga till ljud i navigeringsfönstret.

 2. Peka på Ljud på Infoga-menyn, och välj sedan Spela in ljud.

  Dialogrutan Spela in ljud öppnas.

 3. Starta inspelningen genom att klicka på spela in Knappen Spela in .

 4. När du är klar klickar du på stoppa Stoppknappen .

 5. Om du vill lyssna på det ljud du precis spelat in klickar du på spela upp Knapp för uppspelning av inspelat ljud .

 6. Skriv ett namn för ljudet i rutan Namn och klicka sedan på Infoga.

En ljudikon visas på bilden.

Ställa in uppspelningsalternativ

 1. Markera ikonen för ljudklippet Ikonen Ljud anger förekomsten av ett ljudklipp på en bild i PowerPoint 2016 för Mac på bilden.

 2. På fliken Uppspelning i menyfliksområdet för PowerPoint gör du följande efter behov:

  • Bestämma när ljudklippet ska börja spelas upp: Gå till listan Starta och välj Automatiskt eller Vid klickning.

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp kontinuerligt tills det stoppas (i stället för att bara spela upp det en gång) väljer du Repetera tills filmen eller ljudet stoppas. (Används enbart det här alternativet betyder det att ljudet upprepas så länge bilden det finns på visas. När Repetera tills filmen eller ljudet stoppas används tillsammans med Spela upp på alla bilder upprepas ljudet i hela presentationen.)

  • Om du vill spela upp ljudklippet medan du klickar dig fram mellan bilderna i presentationen väljer du Spela upp på alla bilder.

  • Välj Dölj under presentationen om du vill att ljudikonen vara osynlig under bildspelet.

Förhandsgranska ljud

 • Markera ljudikonen på bilden och klicka sedan på knappen Spela upp/pausa under ljudikonen.

  Ikonen Ljud och uppspelningskontroller i PowerPoint för Mac 2011

Dölja ljudikonen

 1. Klicka på ljudklippsikonen. Ikonen Ljud anger förekomsten av ett ljudklipp på en bild i PowerPoint 2016 för Mac

 2. På menyfliksområdet i PowerPoint går du till fliken Uppspelning och markerar kryssrutan Dölj under bildspelet.

  Viktigt!: Använd bara det här alternativet om du ställer in ljudklippet så att det spelas upp automatiskt. Observera att ljudikonen alltid visas om du inte drar den utanför bilden.

Spela in ljud och lägga till det i en bild

 1. Klicka på den bild där du vill lägga till ljud i navigeringsfönstret.

  1. På menyn Visa klickar du på Normal.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild.  Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition .

 2. På fliken Start går du till Infoga och klickar på Media. Klicka sedan på Spela in ljud.

  Fliken Start, gruppen Infoga
 3. Starta inspelningen genom att klicka på spela in Knappen Spela in .

 4. När du är klar klickar du på stoppa Stoppknappen .

 5. Om du vill lyssna på det ljud du precis spelat in klickar du på spela upp Knapp för uppspelning av inspelat ljud .

 6. Skriv ett namn för ljudet i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

  En ljud ikon Ljudikon på bild visas på bilden.

Ställa in uppspelningsalternativ

 1. Markera ikonen för ljudklippet Ljudikon på bild på bilden.

 2. I menyfliksområdet för PowerPoint går du till fliken Formatera ljud och väljer något av de tre alternativen för Starta:

  • Automatiskt: Under presentationen börjar ljudet spelas upp direkt när den bild där ljudet finns visas på skärmen. (Den här inställningen kan kombineras med Uppspelningsalternativ > Dölj under bildspelet så att ljudikonen inte visas för bildspelets publik.)

  • Vid klickning: Under presentationen börjar ljudet när du klickar på ljudikonen.

  • Spela upp på alla bilder: Som standard avbryts ljud som lagrats på en bild när du flyttar till nästa bild, men den här inställningen gör att ljudet fortsätter spelas upp. (Den här inställningen kan kombineras med Uppspelningsalternativ > Repetera tills filmen eller ljudet stoppas om du vill.

  • Välj Dölj under presentationen om du vill att ljudikonen vara osynlig under bildspelet.

 3. I menyfliksområdet för PowerPoint går du till fliken Formatera ljud och väljer något under Uppspelingsalternativ:

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp kontinuerligt tills det stoppas (i stället för att bara spela upp det en gång) väljer du Repetera tills filmen eller ljudet stoppas. (Används enbart det här alternativet betyder det att ljudet upprepas så länge bilden det finns på visas. När Repetera tills filmen eller ljudet stoppas används tillsammans med Spela upp på alla bilder upprepas ljudet i hela presentationen.)

  • Om du vill spela upp ljudklippet medan du klickar dig fram mellan bilderna i presentationen väljer du Spela upp på alla bilder.

  • Spola tillbaka efter uppspelning

Förhandsgranska ljud

 • Markera ljudikonen på bilden och klicka sedan på knappen Spela upp/pausa under ljudikonen.

  Spela upp ett ljudklipp

Dölja ljudikonen

 1. Klicka på ljudklippsikonen. Ljudikon på bild

 2. Öppna listan uppspelnings alternativ på fliken formatera ljud i PowerPoint menyfliksområdet och markera kryss rutan Dölj ikonen under Visa .

  Viktigt!: Använd bara det här alternativet om du ställer in ljudklippet så att det spelas upp automatiskt. Observera att ljudikonen alltid visas om du inte drar den utanför bilden.

Att lägga till ljud i en bild stöds inte i PowerPoint för webben.

Om du vill att den här funktionen ska läggas till i PowerPoint för webben ska du gå till vår förslagslåda och rösta på den.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Spela in ett bildspel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×