Spela in ett möte

Mötesorganisatörer och presentatörer kan aktivera inspelning för sina meddelanden och tillåta dig att spara inspelningen i konferenscentret för Live Meeting-tjänsten eller på datorn. Som standard innefattar en inspelad presentation de bilder som visats under mötet och det innehåll som lagts till under mötet, till exempel frågor och redigerade textbilder. Du kan också välja att spela in ljud, video och panoramavideo. Inspelningar från möten sparas i Windows Media Player-formatet (.WMA) och lagras i konferenscentret för Live Meeting-tjänsten eller på datorn.

Det kan vara praktiskt att ha kvar en inspelning av ett möte för de som eventuellt inte kunde närvara vid mötet och som kanske vill ta del av det vid ett annat tillfälle. Om inspelning har aktiverats för ett möte kan du börja spela in närsomhelst.

Innan du spelar in ditt möte måste du välja om du vill spara din inspelning på datorn eller i konferenscentret för Live Meeting (Till tjänst) och vad du vill spela in.

Viktigt! Du kan endast spara en inspelning i konferenscentret (Till tjänst) om du har ett konto hos Live Meeting-tjänsten.

Så här spelar du in ett möte

 1. Klicka på fönstret Inspelning i Live Meeting-klienten och välj någon av flikarna Till min dator och Till tjänst, beroende på var du vill spara inspelningen.

 2. Klicka på Alternativ och välj vad du vill spela in i någon av dialogrutorna Personlig information och Alternativ för delad inspelning.

 3. Om du vill spara inspelningen på datorn klickar du på Ändra i dialogrutan Alternativ för personlig inspelning, och väljer var på datorn du vill spara inspelningen.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill spara inställningen och spela in senare klickar du på OK.

  • Om du vill påbörja en inspelning klickar du på Spela in.

Så här avbryter, pausar eller sparar du en inspelning

 1. Klicka på Pausa eller Stoppa i fönstret Inspelning.

 2. Om du har klickat på Stoppa i dialogrutan Stoppa inspelning, för att spara inspelningen, klickar du på Spara inspelning.

När du har sparat en inspelning blir den tillgänglig efter ungefär 24 timmar, beroende på innehållet och på inspelningens längd.

Så här visar du en inspelning som du har sparat på datorn

 1. Klicka på Start-menyn på datorn, klicka på Alla program, klicka på Microsoft Office Live Meeting 2007, och sedan på Inspelningshanteraren i Microsoft Office Live Meeting.

 2. Högerklicka på inspelningens namn i dialogrutan Inspelningshanteraren i Live Meeting, under Senaste inspelningar, och välj sedan Spela upp.

Så här visar du en inspelning som du har sparat i konferenscentret för Live Meeting (Till tjänst)

 1. Logga in på Live Meeting Manager.

 2. Klicka på Inspelningar under Visa på sidan Min startsida.

 3. Ange inspelnings-ID och inspelningsnyckel i rutorna Inspelningsnyckel och ID under Visa inspelning. Som standard är inspelningsnyckeln identisk med mötesnyckeln. Om mötet inte kräver en mötesnyckel krävs som standard ingen inspelningsnyckel.

Obs!: Mötesorganisatören kan ändra inspelningsnyckeln. Om han eller hon gör det bör mötesorganisatören skicka dig en inbjudan till inspelningen med information om ändringen. Om du deltar i ett möte som omfattas av en åtkomstkontrollista kan du logga in på Live Meeting Manager och visa inspelningen direkt. Om du får en inbjudan via e-post med erbjudandet att visa en inspelning, klickar du på länken Visa inspelning i inbjudan om du vill visa inspelningen.

Så här tillåter du en annan person att visa en inspelning som är sparad på datorn

 1. Kopiera inspelningsfilerna från datorn till en nätverksresurs.

 2. E-posta länken till den delade platsen till de användare som du vill ska kunna visa inspelningen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×