Spela in en session

Under en session kan du aktivera inspelning och spara inspelningen till Live Meeting-tjänstens konferenscenter. En inspelad session innehåller allt som visas under sessionen inklusive innehåll som lagts till under sessionen. Inspelningar från sessioner sparas i Microsoft Windows Media Player-formatet (.wma) och lagras i konferenscentret.

Så här spelar du in en session

  1. Gå till Easy Assist-klienten och klicka på Verktyg-menyn och därefter på Inspelning, Start.

  2. I dialogrutan Sessionen spelas in klickar du på OK.

Så här avbryter, pausar eller sparar du en inspelning

  1. Klicka på Inspelning, Pausa eller StoppaVerktyg-menyn.

  2. Om du har klickat på Stoppa i dialogrutan Stoppa inspelning för att spara inspelningen, klickar du på Spara inspelning.

När du har sparat en inspelning blir den tillgänglig efter ungefär 24 timmar, beroende på innehållet och på inspelningens längd.

Så här visar du en inspelning som du har sparat i konferenscentret

  1. Logga in på Live Meeting Manager.

  2. Klicka på Inspelningar under Visa på sidan Min startsida.

  3. Ange inspelnings-ID och inspelningsnyckel i rutorna Inspelningsnyckel och ID under Visa inspelning. Som standard är inspelningsnyckeln identisk med sessionsnyckeln. Om mötet inte kräver en sessionsnyckel krävs som standard ingen inspelningsnyckel.

Obs!: Sessionsorganisatören kan ändra inspelningsnyckeln. Om han eller hon gör det bör sessionsorganisatören skicka dig en inbjudan till inspelningen med information om ändringen. Om du deltar i en session som omfattas av en åtkomstkontrollista kan du logga in på Live Meeting Manager och visa inspelningen direkt. Om du får en inbjudan via e-post med erbjudandet att visa en inspelning, klickar du på länken Visa inspelning i inbjudan om du vill visa inspelningen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×