Spegla text och bilder på motstående huvud sidor

Publisher för Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Alla publikationer innehåller en eller flera huvud sidor vars element visas på varje sida som huvud sidan används för. Om du vill skapa en tvåsidig huvud sida vars element speglas på motstående sidor gör du så här:

 1. Dubbelklicka på huvud sidapå fliken Visa . Den högra rutan kommer att växla till huvud sidan och dialog rutan ny huvud sida visas.

  Dialog rutan ny huvud sida

 2. Gör något av följande i dialog rutan ny huvud sida :

  • Skriv en identifierare för ett tecken i rutan sid-ID (1 tecken) för den nya huvud sidan. Det kan vara valfritt Unicode tecken.

  • Skriv en kort beskrivning av den nya huvud sidan i rutan Beskrivning .

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på marginalErpå fliken Sidlayout .

 5. Välj ett av marginal alternativen eller klicka på Anpassade marginaler och skriv eller markera de värden du vill använda för marginal stöd linjerna och rikt linjer i dialog rutan stöd linjer .

  Dialogrutan Stödlinjer

  Obs!: Välj inte Tvåsidig huvud sida.

 6. Klicka på OK.

 7. På den nya huvud sidan lägger du till text och bilder som du vill spegla på den motstående sidan.

 8. Klicka på två huvud sidorpå fliken huvud sida .

  Den tvåsidiga huvud sidan ändras till en tvåsidig huvud sida med elementen på de motstående sidorna formaterade så att de speglar varandra.

Obs!: I de här anvisningarna förutsätts det att du arbetar i en publikation för tryckning. Om du arbetar med en webbpublikation kan du bara visa enstaka sidor och bara skapa enkla huvud sidor.

 1. Klicka på huvud sidaVisa -menyn.

 2. Klicka på ny huvud sidai åtgärds fönstret Redigera huvud sidor .

  Dialogrutan Redigera huvudsidor i Publisher

  Dialog rutan ny huvud sida visas.

  Dialogrutan Lägg till huvudsida i Publisher

 3. Gör något av följande i dialog rutan ny huvud sida :

  • Skriv en identifierare för ett tecken i rutan sid-ID (1 tecken) för den nya huvud sidan. Det kan vara valfritt Unicode tecken.

  • Skriv en kort beskrivning av den nya huvud sidan i rutan Beskrivning .

 4. Rensa Tvåsidig huvud sida.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på pilen bredvid den nya huvud sidan i åtgärds fönstret Redigera huvud sidor och klicka sedan på stöd linjer.

 7. Skriv eller markera de värden du vill använda för marginalstödlinjer och riktlinjer och klicka sedan på OK.

  Obs!: Välj inte Tvåsidig huvud sida.

 8. På den nya huvud sidan lägger du till text och bilder som du vill spegla på en motstående sida.

 9. Klicka på pilen bredvid den nya huvud sidan i åtgärds fönstret Redigera huvud sidor och klicka sedan på ändra till två sidor.

  Den tvåsidiga huvud sidan ändras till en tvåsidig huvud sida med elementen på de motstående sidorna formaterade så att de speglar varandra.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×