Spegelvända text och skapa spegelbilder

Om du vill spegelvända text (skapa en spegelbild) i ett dokument måste du först skriva texten i en textruta. När du har vänt texten kan du ta bort utseendet med hjälp av en textruta och att ta bort konturen.

Mer information om att rotera eller vända bilder, figurer eller WordArt finns i Rotera textrutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder.

 1. Infoga en textruta i dokumentet genom att klicka på Infoga > Textruta. Skriv och formatera sedan texten.

  Mer information finns i Lägga till, kopiera eller ta bort en textruta.

 2. Högerklicka på rutan och klicka på Formatera figur.

 3. Klicka på Effekter i fönstret Formatera figur.

  Fliken Effekter i Formatera figur-fönstret

 4. I rutan X-rotation under 3-D-rotation anger du 180.

  Meddelanden: 

  • Om textrutan fylls med en färg kan du ta bort färgen i fönstret Formatera figur. Klicka på fliken Fyllning och linje Fliken Fyllning och linje i fönstret Formatera figur under Alternativ för figur, expandera Fyllning och välj Ingen fyllning.

  • Om du vill ta bort textrutans kontur högerklickar du på textrutan, klickar på Kontur i formateringsverktygsfältet som visas och väljer Ingen kontur.

 1. Infoga en textruta i dokumentet genom att klicka på Infoga > Textruta. Skriv och formatera sedan texten.

 2. Högerklicka på rutan och klicka på Formatera figur.

 3. I dialogrutan Formatera figur klickar du på 3D-rotation till vänster.

 4. Ange 180 i rutan X.

  Meddelanden: 

  • Om textrutan blir fylld med en färg kan du ta bort färgen genom att högerklicka på textrutan, klicka på pilen bredvid Figurfyllning i formateringsverktygsfältet som visas och välja Ingen fyllning.

  • Om du vill ta bort textrutans kontur högerklickar du på textrutan, klickar på pilen bredvid Figurkontur i formateringsverktygsfältet som visas och väljer Ingen kontur.

Se även

Rotera textrutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×