Specifikationer och gränser för datamodeller

Specifikationer och gränser för datamodeller

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En datamodell är inbäddade data i en Excel-arbetsbok som driver datavisualiseringar, till exempel pivottabell, pivotdiagram och Power View-rapporter. I den här artikeln beskrivs de högsta och konfigurerbar gränserna för Excel-arbetsböcker som innehåller datamodeller.

Filstorleksgränser

Arbetsböcker som innehåller datamodeller och datavisualiseringar är ofta väldigt stora. Ibland är de så stora att de överskrider filstorleksgränserna för SharePoint Online eller Office Online i Office 365.

I följande tabell anges de maximala begränsningarna för minne och filstorlek för arbetsböcker i Excel och på andra plattformar. Tips om hur du kan minska storleken på modellen finns i Skapa en minneseffektiv datamodell med Excel och Power Pivot-tilläggsprogrammet.

Du kan också köra Workbook Size Optimizer. Den analyserar Excel-arbetsboken och komprimerar det om möjligt ytterligare. Hämta Workbook Size Optimizer.

Produkt eller plattform

Maxgräns

Excel 2013

I 32-bitarsmiljöer gäller en begränsning på 2 GB (gigabyte) virtuellt adressutrymme för Excel, arbetsboken och de tilläggsprogram som körs i samma process. Andelen av adressutrymmet för en datamodell kan gå uppemot 500–700 MB (megabyte) men kan vara mindre om andra datamodeller och tilläggsprogram läses.

I 64-bitarsmiljöer finns det inte några direkta gränser för hur stora filerna får vara. Arbetsbokens storlek begränsas bara av hur mycket minne och hur många systemresurser som finns tillgängliga.

SharePoint Server 2013 1

Största tillåtna filstorlek för uppladdning till ett dokumentbibliotek:

 • som standard 50 MB (Megabyte)

 • 2 GB (Gigabyte) maximalt 2

Största tillåtna filstorlek för rendering av en arbetsbok i Excel Services:

 • som standard 10 MB (megabyte)

 • max. 2 GB (gigabyte) 2

Excel Online i Office 365 3

250 MB (megabyte) total filstorlek. Storleksbegränsningarna på kalkylbladets basinnehåll (inte allt i datamodellen) enligt Begränsningar av filstorlek för arbetsböcker i SharePoint Online.

Power BI Pro eller gratistjänst

0-250 MB

Se hur du minskar storleken på en Excel-arbetsbok för Power BI.

Produkt eller plattform

Maxgräns

Excel 2013

I 32-bitarsmiljöer gäller en begränsning på 2 GB (gigabyte) virtuellt adressutrymme för Excel, arbetsboken och de tilläggsprogram som körs i samma process. Andelen av adressutrymmet för en datamodell kan gå uppemot 500–700 MB (megabyte) men kan vara mindre om andra datamodeller och tilläggsprogram läses.

I 64-bitarsmiljöer finns det inte några direkta gränser för hur stora filerna får vara. Arbetsbokens storlek begränsas bara av hur mycket minne och hur många systemresurser som finns tillgängliga.

SharePoint Server 2013 1

Största tillåtna filstorlek för uppladdning till ett dokumentbibliotek:

 • som standard 50 MB (Megabyte)

 • 2 GB (Gigabyte) maximalt 2

Största tillåtna filstorlek för rendering av en arbetsbok i Excel Services:

 • som standard 10 MB (megabyte)

 • max. 2 GB (gigabyte) 2

Excel Online i Office 365 3

250 MB (megabyte) total filstorlek. Storleksbegränsningarna på kalkylbladets basinnehåll (inte allt i datamodellen) enligt Begränsningar av filstorlek för arbetsböcker i SharePoint Online.

1 på SharePoint Server, Lägg märke till att standardinställningarna som är mycket lägre än maximalt tillåtna. Be SharePoint-administratören om hur du höjer filstorleksbegränsningar om filen är för stor för att ladda upp eller återges. Mer information om programvarugränser och begränsningar för SharePoint Server 2013.

2 Överföra maxstorleken måste konfigureras för varje webbprogram genom en SharePoint-administratör. Maximal storlek för arbetsboken måste konfigureras i Excel Services genom en service-administratören. Mer information för administratörer finns i Konfigurera maximal överföra filstorlek på TechNet.

3 begränsningar i Office 365 kan inte konfigureras, men kan ändras med tiden. Läs Office 365 för företag tjänstbeskrivningar för den senaste informationen. Du kan också seSharePoint Online begränsningar.

Överst på sidan

Andra begränsningar

Följande tabell innehåller antals- och storleksbegränsningar för olika objekt i en datamodell.

Objekt

Maxgräns

Tecken i en tabell eller i ett kolumnnamn

100 tecken

Antal tabeller i en modell

2 147 483 647

Antal kolumner och beräknade kolumner i en tabell

2 147 483 647

Samtidiga förfrågningar per arbetsbok

6

Antal anslutningar

5

Antal distinkta värden i en kolumn

1 999 999 997

Antal rader i en tabell

1 999 999 997

Stränglängd

536 870 912 byte (512 MB), motsvarande 268 435 456 Unicode-tecken (256 mega tecken)

Varning!: 
Undantag vad gäller strängbegränsningen gäller för följande funktioner, där strängarna är begränsade till 2 097 152 Unicode-tecken:

 • CONCATENATE och infixsammanfogningsoperator

 • DATEVALUE

 • EXACT

 • FIND

 • FORMAT

 • LEFT

 • LEN

 • LOWER

 • MID

 • REPLACE

 • REPT, begränsningen gäller indataparametern och resultatet

 • RIGHT

 • SEARCH

 • SUBSTITUTE, begränsningen gäller indataparametern och resultatet

 • TIMEVALUE

 • TRIM

 • UPPER

Överst på sidan

Relaterade länkar

Skapa en minneseffektiv datamodell med Excel och Power Pivot-tilläggsprogrammet

Hämta Workbook Size Optimizer

PowerPivot: Kraftfull dataanalys och datamodellering i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×