Specifikationer och begränsningar för Excel 2011

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Specifikationer för arbetsböcker och blad

Funktion

Maximum

Öppna arbetsböcker

Begränsas av tillgängligt minne och systemresurser

Arkstorleken

1 048 576 rader gånger 16 384 kolumner

Kolumnbredd

255 tecken

Radhöjd

409 punkter

Sidbrytningar

1 026 våg- och lodräta

Antal tecken en cell kan innehålla

32 767 tecken (endast 1 024 kan visas i en cell, men alla 32 767 kan visas i formelfältet)

Tecken i sidhuvud eller sidfot

255

Blad i en arbetsbok

Begränsas av tillgängligt minne

Färger i en arbetsbok

16 miljoner färger (32 bitar med full åtkomst till 24-bitars färgspektrum)

Unika cellformat

32,735

Namngivna vyer i en arbetsbok

Begränsas av tillgängligt minne

Linjetjocklek och -stil

256

Unika teckensnittstyper

1 024 globala teckensnittstyper tillgängliga för användning; 512 per arbetsbok

Cell indrag nivåer

250

Villkorsstyrd formatering

Begränsas av tillgängligt minne

Talformat i en arbetsbok

Begränsas av tillgängligt minne

Namn i en arbetsbok

Begränsas av tillgängligt minne

Fönster i en arbetsbok

Begränsas av systemresurser

Rutor i ett fönster

4

Länkade blad

Begränsas av tillgängligt minne

scenario

Begränsas av tillgängligt minne. I en sammanfattningsrapport visas endast de 251 första scenarierna

Ändra celler i ett scenario

32

Anpassade funktioner

Begränsas av tillgängligt minne

Zoomomfång

10 till 400 procent

Sorteringsreferenser

64 i en enstaka sortering, obegränsat för sekventiella sorteringar

Ångra-nivåer

16

Fält i ett dataformulär

100

Arbetsboksparametrar

255 parametrar per arbetsbok

Nedrullningsbara filterlistor

10 000 poster

Anpassade verktygsfält i en arbetsbok

Begränsas av tillgängligt minne

Anpassade verktygsfältsknappar

Begränsas av tillgängligt minne

Specifikationer

Funktion

Maximum

Talprecision

15 siffror

Största tillåtna positiva tal

9,99999999999999E+307

Största tillåtna positiva tal via formel

1,7976931348623158e+308

Största tillåtna negativa tal

– 9.99999999999999E + 307

Största tillåtna negativa tal via formel

– 1.7976931348623158e + 308

Minsta tillåtna positiva tal

2.2251E – 308

Minsta tillåtna negativa tal

– 2.2251E – 308

Längd på formelinnehåll

8 192 tecken

Intern längd på formel

16 384 byte

Iterationer

32 767

Blad matriser

Begränsas av tillgängligt minne

Markerade intervall

2 048

Argument i en funktion

255

Kapslade funktionsnivåer

64

Användardefinierade funktionskategorier

255

Storlek på operandstacken

1 024

Flera blad samband

64 000 kalkylblad kan referera till andra kalkylblad

Områdessamband

8 000 celler som kan vara beroende av ett enda område

Områdessamband per ark

64 000 områden som kan vara beroende av ett enda ark

Samband för en enskild cell

4 miljarder formler kan vara beroende av en enskild cell

Längd för länkat cellinnehåll från stängda arbetsböcker

32 767

Tidigaste datum för beräkningar

1 januari 1900 (1 januari 1904, när 1904-datumsystemet används)

Senaste datum för beräkningar

31 december 9999

Största tidvärde som kan anges

9999:59:59

Pivottabellrapporter

Funktion

Maximum

Pivottabeller i ett blad

Begränsas av tillgängligt minne

Unika objekt per fält

1 048 576

Raden eller kolumnen fält i en pivottabell

Begränsas av tillgängligt minne

Rapportfilter i en pivottabell

256 (kan ytterligare begränsas av tillgängligt minne)

Värdefält i en pivottabell

256

Beräknade elementformler i en pivottabell

Begränsas av tillgängligt minne

Längd på en relativ pivottabellsträng

32 767

Poster som visas i nedrullningsbara filterlistor

10 000

Specifikationer för diagram

Funktion

Maximum

Diagram i en arbetsbok

255

Diagram länkade till ett blad

Begränsas av tillgängligt minne

Blad som refereras av ett diagram

255

Dataserier i ett diagram

255

Datapunkter i en dataserie för 2D-diagram

Begränsas av tillgängligt minne

Datapunkter i en dataserie för 3D-diagram

Begränsas av tillgängligt minne

Datapunkter för alla dataserier i ett diagram

256 000

Maximalt antal teckensnittstyper i ett diagram

255

Linjeformat

8

Området mönster (skärmen)

18

Total området mönster- och färgkombinationer (färg visa)

56 448

Mönster- och färgkombinationer (färgskrivare)

56 448 (beroende på skrivaren och dess programvara)

Specifikationer för delad arbetsbok

Funktion

Maximum

Användare som kan öppna och använda en delad arbetsbok samtidigt

256

Personliga vyer i en delad arbetsbok

Begränsas av tillgängligt minne

Dagar som ändringar upprätthålls

32 767 (standard är 30 dagar)

Arbetsböcker som kan slås samman samtidigt

Begränsas av tillgängligt minne

Celler som kan markeras i en delad arbetsbok

32 767

Färger som används för att identifiera ändringar som görs av olika användare när spårning av ändringar är aktiverat

32 (varje användare får en egen färg; ändringar som görs av den aktuella användaren är markerade med blått)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders