Specifikationer för Access 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Artikelinnehåll

Databasspecifikationer för

Specifikationer för Project

Databasspecifikationer

Följande lista med tabeller gäller enbart för Microsoft Office Access 2007-databaser:

Allmänt

Attribut

Största värde

Filstorlek för Access-databas (.accdb)

2 GB minus det utrymme som krävs för systemobjekt

Obs!: Men den maximala storleken för en enda databasfil är 2GB, kan du lösa problemet genom att använda en delad databas. En frontend-databasfilen kan peka på tusentals backend-databasfiler, som kan vara så stort som 2GB. Mer information finns i avsnittet Dela en Access-databas.

Antal objekt i en databas

32 768

Antal moduler (inklusive formulär och rapporter som har egenskapen HarModul angiven till True)

1 000

Antal tecken i ett objektnamn

64

Antal tecken i ett lösenord

20

Antal tecken i ett användarnamn eller gruppnamn

20

Antal samtidiga användare

255

Tabell

Attribut

Största värde

Antal tecken i ett tabellnamn

64

Antal tecken i ett fältnamn

64

Antal fält i en tabell

255

Antal öppna tabeller

2 048. Det verkliga värdet kan vara mindre på grund av tabeller som öppnats internt av Microsoft Access.

Tabellstorlek

2 GB minus det utrymme som krävs för systemobjekten

Antal tecken i ett textfält

255

Antal tecken i ett PM-fält

65 535 vid inskrivning av data via användargränssnittet,
2 GB tecken vid inskrivning av data programmässigt

Fältstorlek för ett OLE-objekt

En GB

Antal index i en tabell

32

Antal fält i ett index

10

Antal tecken i ett verifieringsmeddelande

255

Antal tecken i ett verifieringsuttryck

2 048

Antal tecken i en tabell- eller fältbeskrivning

255

Antal tecken i en post (förutom PM-fält och OLE-objektfält) när egenskapen UnicodeCompression för fälten är inställd på Ja

4 000

Antal tecken i inställningsvärdet för en fältegenskap

255

Fråga

Attribut

Största värde

Antal tvingade relationer

32 per tabell minus det antal index som finns på tabellen för fält eller kombination av fält som inte finns i relationer

Antal tabeller i en fråga

32*

Antal kopplingar i en fråga

16*

Antal fält i en postuppsättning

255

Storlek på postuppsättning

En GB

Sorteringsgräns

255 tecken i ett eller flera fält

Antal nivåer i nästade frågor

50*

Antal tecken i en cell i frågedesignrutnätet

1 024

Antal tecken för en parameter i en parameterfråga

255

Antal AND-operatorer i en WHERE eller HAVING-sats

99*

Antal tecken i ett SQL-uttryck

Cirka 64 000*

*Maxvärdena kan vara lägre om frågan innehåller flervärdes uppslagsfält.

Formulär och rapport

Attribut

Största värde

Antal tecken i en etikett

2 048

Antal tecken i en textruta

65 535

Bredd på formulär och rapporter

55,87 cm (22 tum)

Höjd på avsnitt

55,87 cm (22 tum)

Sammanlagd höjd för alla avsnitt inklusive avsnittsrubrik (i designvyn)

508 cm (200 tum)

Antal nivåer för kapslade formulär och rapporter

7

Antal fält eller uttryck som du kan sortera eller gruppera efter i en rapport

10

Antal huvuden och fötter i en rapport

1 rapporthuvud/-fot,
1 sidhuvud/-fot,
10 grupphuvuden/-fötter

Antal utskriftssidor i en rapport

65 536

Antal kontroller och avsnitt som du kan lägga till under formulärets eller rapportens livstid

754

Antalet tecken i ett SQL-uttryck som fungerar som egenskapen datakälla eller radkälla för ett formulär, en rapport eller en kontroll (accdb och MDB)

32 750

Makro

Attribut

Största värde

Antalet instruktioner i ett makro

999

Antalet tecken i ett villkor

255

Antalet tecken i en kommentar

255

Antalet tecken i ett instruktionsargument

255

Överst på sidan

Projektspecifikationer

Följande lista med tabeller gäller enbart för Office Access 2007-projekt:

Allmänt

Attribut

Största värde

Antal objekt i ett Access-projekt (.adp)

32 768

Antal moduler (inklusive formulär och rapporter som har egenskapen HarModul angiven till True)

1 000

Antal tecken i ett objektnamn

64

Antal kolumner i en tabell

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 och 2005)

Microsoft SQL Server-databas

Kapacitetsspecifikationerna för Microsoft SQL Server beskrivs i SQL Server-dokumentationen.

Formulär och rapport

Attribut

Största värde

Antal tecken i en etikett

2 048

Antal tecken i en textruta

65 535

Bredd på formulär och rapporter

55,87 cm (22 tum)

Höjd på avsnitt

55,87 cm (22 tum)

Sammanlagd höjd för alla avsnitt inklusive avsnittsrubrik (i designvyn)

508 cm (200 tum)

Antal nivåer för kapslade formulär och rapporter

7

Antal fält eller uttryck som du kan sortera eller gruppera efter i en rapport

10

Antal huvuden och fötter i en rapport

1 rapporthuvud/-fot,
1 sidhuvud/-fot,
10 grupphuvuden/-fötter

Antal utskriftssidor i en rapport

65 536

Antal kontroller och avsnitt som du kan lägga till under formulärets eller rapportens livstid

754

Antalet tecken i ett SQL-uttryck som fungerar som egenskapen datakälla eller radkälla för ett formulär, en rapport eller en kontroll (accdb och MDB)

32 750

Makro

Attribut

Största värde

Antalet instruktioner i ett makro

999

Antalet tecken i ett villkor

255

Antalet tecken i en kommentar

255

Antalet tecken i ett instruktionsargument

255

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×