Spara publikationen som en sida-självständig PostScript-fil för extern tryckning

Publisher för Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du använder guiden Resklar för att paketera publikationen och relaterade filer för att gå till ett tryckeri, skapar Microsoft Publisher en komprimerad fil (. zip) och en PDF-fil för ditt tryckeri. Fråga tryckeriet om det är de filer som behövs för att leverera. Om dessa inte är de typer av filer som de samarbetar med kanske tryckeriet ber dig skapa en PostScript-fil.

Fråga tryckeriet om du vill spara publikationen som en sida oberoende PostScript-fil i stället. Ett tryckeri kan be dig om en PostScript-fil av olika anledningar:

 • De kanske inte accepterar Publisher-filer.

 • De kanske inte fungerar med PDF-filer.

 • De kan bara använda Macintosh-datorer.

 • Som en del i deras prepress-process kan tryckeriet använda ett svällnings-eller sid placerings program som kräver att du använder sid oberoende PostScript-filer som innehåller teckensnitt – nedladdnings information för varje sida i en flersidig publikation.

Sidorna i en sida-självständig PostScript-fil kan ordnas om eller skrivas ut selektivt av ett program från tredje part utan att det påverkar hur de andra sidorna i PostScript-filen skrivs ut. PostScript-filer kan bara skrivas ut på en PostScript-skrivare och du kan inte göra ändringar i en PostScript-fil efter att du har sparat den.

Spara som en PostScript-fil

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn. Du behöver inte ange ett fil namns tillägg. Filen läggs automatiskt till i slutet av det fil namn som du skriver.

 3. Välj post scripti listan fil format .

 4. Klicka på Spara.

 5. I listan skrivar namn väljer du den PostScript-skrivare eller PostScript-skrivare som du vill använda. Om det behövs installerar du en PostScript-skrivare:

  1. Kontakta tryckeriet vilken PostScript-skrivare du bör installera och var du ska installera den.

  2. Ladda ned lämplig PostScript-skrivardrivrutin.

  3. Installera PostScript-skrivaren. Mer information om hur du installerar MS Publisher -färgskrivare (standard-PostScript-skrivaren som är tillgänglig i Windows) finns i installera en PostScript-skrivare för Publisher.

 6. Klicka på Egenskaperi dialog rutan Spara som post script .

 7. Under papperväljer du en pappers storlek.

 8. Välj ensidig utskrift eller dubbels idigutskrift under dubbels idig utskrift.

 9. Välj färg eller svart vittunder utmatnings färg.

 10. På fliken dokument alternativ väljer du alternativet sidor per ark.

 11. På fliken Avancerat expanderar du listan med driv rutiner och väljer optimera för portabiliteti listan PostScript -utmatning.

 12. Klicka på OK.

 13. Klicka på avancerade skrivar inställningarpå fliken skrivar information i dialog rutan Spara som post script .

 14. Klicka på de alternativ du vill använda på fliken markeringar och utfall och på fliken grafik och teckensnitt .

 15. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Fråga tryckeriet om du vill spara publikationen som en sida som är självständig och om du ska spara den som en färgseparerad fil eller en sammansatt fil.

Obs!: Du kan spara som PDF-eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet program först när du har installerat ett tillägg. Mer information finns i Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Spara som en färgseparerad PostScript-fil

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 2. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn. Du behöver inte ange ett fil namns tillägg. Filen läggs automatiskt till i slutet av det fil namn som du skriver.

 3. Välj post scripti listan fil format .

 4. Klicka på Spara.

 5. I listan skrivar namn väljer du den PostScript-skrivare eller PostScript-skrivare som du vill använda. Om det behövs installerar du en PostScript-skrivare:

  1. Kontakta tryckeriet vilken PostScript-skrivare du bör installera och var du ska installera den.

  2. Start -menyn i Microsoft Windows XP klickar du på skrivare och fax.

  3. Klicka på Lägg till en skrivareunder skrivar aktiviteter.

  4. Följ instruktionerna i guiden Lägg till skrivare.

 6. Klicka på Egenskaperoch sedan på fliken Avancerat .

 7. Expandera dokument alternativunder skrivar namn för avancerade dokument inställningaroch expandera sedan PostScript-alternativ.

 8. I listan PostScript-utdata väljer duoptimera för portabilitet.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på avancerade skrivar inställningarpå fliken skrivar information och klicka sedan på fliken separationer .

 11. Klicka på separationEri listan Skriv ut färger som .

 12. Gör något av följande i listan med plåtar:

  1. Klicka på alla definierade tryck färger om du vill skriva ut en dekor färgs-eller process färgs plåt för varje pennan teckning som du har angett i publikationen (verktyg -menyn, undermenyn för extern utskrift , kommandot färg utskrift ).

  2. Klicka på endast använda tryck färger för att skriva ut en dekor färgs-eller process färgs plåt för varje definierad pennan teckning som används i publikationerna.

  3. Klicka på konvertera dekor till process för att bara skriva ut process färgs plattor och konvertera alla definierade dekor färger till process färger.

 13. Om du vill ange andra utskrifts alternativ som tryckeriet rekommenderar klickar du på de alternativ du vill använda på fliken sid inställningar och sedan på OK.

 14. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Spara som en sammansatt PostScript-fil

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 2. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn. Du behöver inte skriva ett fil namns tillägg – det läggs automatiskt till i slutet av det fil namn som du skriver.

 3. Välj post scripti listan fil format .

 4. Klicka på Spara.

 5. I listan skrivar namn väljer du den PostScript-skrivare eller PostScript-skrivare som du vill använda. Om det behövs installerar du en PostScript-skrivare:

  1. Kontakta tryckeriet vilken PostScript-skrivare du bör installera och var du ska installera den.

  2. Start -menyn i Microsoft Windows XP klickar du på skrivare och fax.

  3. Klicka på Lägg till en skrivareunder skrivar aktiviteter.

  4. Följ instruktionerna i guiden Lägg till skrivare.

 6. Klicka på Egenskaperoch sedan på Avancerat.

 7. Expandera dokument alternativunder skrivar namn för avancerade dokument inställningaroch expandera sedan PostScript-alternativ.

 8. I listan PostScript-utdata väljer duoptimera för portabilitet.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på avancerade skrivar inställningarpå fliken skrivar information och klicka sedan på fliken separationer .

 11. Gör något av följande i listan Skriv ut färger som :

  1. Klicka på oseparerad gråskala om du vill spara en sammansatt PostScript-fil som skrivs ut på en svartvit skrivare.

  2. Klicka på Oseparerad CMYK för att spara en sammansatt PostScript-fil som du kan använda i ett tredjeparts-eller sid inplacerings program, eller om du vill skriva ut på en CMYK.

  3. Klicka på Oseparerad RGB för att spara en sammansatt PostScript-fil som skrivs ut på en färg skrivare.

   Obs!: Om du vill spara en oseparerad CMYK-eller RGB-PostScript-fil måste du ha en färg-PostScript-skrivare markerad.

 12. Om du vill ange andra utskrifts alternativ som tryckeriet rekommenderar klickar du på de alternativ du vill använda på fliken sid inställningar och på fliken grafik och teckensnitt och klickar sedan på OK.

 13. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×