Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att spara presentationen stationära på en lokal enhet (till exempel en bärbar dator), en nätverksplats, en CD-skiva, en DVD-skiva eller en flash-enhet. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker. Du kan också spara den i ett annat filformat eller en tidigare version av PowerPoint.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Skärmläsaren används standardlayouten för tangentbordet som standard. Om du vill ändra detta i Skärmläsaren-inställningarna trycker du på Windows-tangenten + Ctrl + N. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Välj tangentbordslayout, standard.” Om du vill ändra layouten till Äldre trycker du en gång på nedåtpilen. Du hör: ”Äldre, vald.” De nya Skärmläsaren-kommandona finns inte tillgängliga i den äldre tangentbordslayouten om tangenttryckningen för äldre kommandon hamnar i konflikt med de som används i nya Skärmläsaren-funktioner.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i ett annat filformat

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

Spara en presentationsfil

Följ anvisningarna för att namnge och spara en presentationsfil i standardfiltypen, d.v.s. PowerPoint-Presentation (*.pptx).

 1. Du öppnar dialogrutan Spara som och bläddrar igenom enheter och alla mappar genom att trycka på Alt+A, M och C. Du hör "Spara som, dialogruta".

  Tips: Om du vill spara din presentation till en plats på webben, läser du Spara och dela en presentation på OneDrive.

 2. Om du vill navigera till listan över enheter och mappar, trycker du på TABB för att flytta via dialogrutan tills du hör namn på mappen. Med JAWS, du hör: ”trädvy”.

 3. Om du vill hitta den enhet eller mapp där du vill spara presentationen, bläddra i listan genom att trycka på nedåt eller uppåt piltangenterna.

 4. Välj enheten eller mappen genom att trycka på Retur.

 5. Tryck på Tabb för att flytta fokus till mappar och filer i den markerade enheten eller mappen.

 6. Om du vill bläddra igenom innehållet i den valda platsen, tryck på NEDPIL eller uppåt piltangent. Tryck på RETUR om du vill öppna en mapp.

 7. När du har valt den plats du vill använda trycker du på Tabb för att gå till rutan Filnamn.

 8. Skriv filens namn och tryck på RETUR om du vill spara presentationen. Dialogrutan Spara som stängs.

Tryck på Ctrl+S för att spara nya ändringar i en fil som redan har sparats på rätt plats med det namn som du vill använda.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentation i många olika filformat. Gör så här:

 1. Öppna dialogrutan Spara som att trycka på Alt + F, A och O.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen. Information finns i Spara en presentationsfil.

 3. Använd Tabb för att gå till kombinationsrutan Filformat.

 4. Om du vill gå igenom listan över filformat, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil. Tryck på RETUR om du vill välja ett annat format.

  Tips: För att gå snabbt till ett visst filformatsnamn skriver du den första bokstaven i namnet. Om du till exempel flera gånger skriver bokstaven O går du igenom listan med alla filformat som börjar med bokstaven O, som Office-tema, Oberoende bitmapp och OpenDocument-presentation.

 5. Tryck på RETUR om du vill spara filen i det valda filformatet. Dialogrutan Spara som stängs.

Obs!: Mer information om hur du sparar en fil i filformaten PDF (.pdf) eller XPS (.xps) finns i Spara som PDF respektive Spara som XPS.

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

PowerPoint_1stNoVer använder ett XML-baserade .pptx filformat som introducerades i Office 2007-versionen. Filer med det här formatet kan öppnas i tidigare versioner av PowerPoint_1stNoVer, inklusive PowerPoint 2010 och PowerPoint 2007 utan särskild tillägg eller funktionsnedsättning. Mer information, Läs Open XML-format och filnamnstillägg och Kontrollera om en PowerPoint-presentation är kompatibel med PowerPoint 2003 eller tidigare.

Följ de här stegen om du vill spara presentationen i ett format som är kompatibelt med en tidigare version av PowerPoint_1stNoVer:

 1. Öppna dialogrutan Spara som att trycka på Alt + F, A och O.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen.

 3. Gå till kombinationsrutan Filformat med Tabb-tangenten. Standardfilformatet är PowerPoint-Presentation (*.pptx).

  Tips: När du öppnar dialogrutan Spara som är markerad i rutan filnamn. Om filen redan finns på den plats du vill trycker du på TABB för att flytta till kombinationsruta Filformat .

 4. Flytta snabbt till PowerPoint_1stNoVer olika filformat tryck flera gånger på P.

 5. När du hör "PowerPoint 97-2003-Presentation (.ppt)" är det filformatet markerat.

 6. Tryck på RETUR om du vill spara filen i en tidigare version av PowerPoint_1stNoVer.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att spara presentationer på din Mac eller en nätverksplats. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat eller i en tidigare version av PowerPoint.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara presentationsfilen i standardformat

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint-presentation (*.pptx).

 1. Du sparar presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S Du hör: "Dialogrutan Spara som.”

 2. Ange presentationfilens namn. Om du väljer att inte namnge filen här används standardnamnet.

 3. Du väljer en plats där filen ska sparas på ett av de här sätten:

  • Du väljer en plats på datorn genom att trycka på Tabb tills du hör: "<Aktuell lagringsplats>, Var, popup-knapp." Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att expandera platslistan.

   Du navigerar i listan genom att trycka på upp- eller nedpilen. Du hör alternativen i listan. Välj enhet eller mapp genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill spara på en onlineplats som OneDrive trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Onlineplatser, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Du lägger till en ny onlineplats genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Knappen Lägg till en plats" och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Lägg till en plats". Tryck på Tabb tills du hör den plats du vill lägga till och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Följ sedan anvisningarna i den ordning de läses upp av skärmläsaren.

   Tryck på Tabb tills du hör den plats där du vill spara filen och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Tryck på Tabb tills du hör: "Knappen Spara" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentationsfilen i flera olika filformat. Spara filen som en PDF-fil om du till exempel vill skicka dina bilder via e-post som åhörarkopior. Du kan också spara filen i ODP-format så att du kan dela presentation via flera program och plattformar.

 1. Du sparar presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S Du hör: "Dialogrutan Spara som".

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "<Aktuellt filformat>, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör filformatet du vill ha, till exempel PDF eller OpenDocument-presentation.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

Du kan spara PowerPoint 2016 för Mac-filer i ett format som kan öppnas i tidigare versioner av PowerPoint utan särskilda tillägg. Mer information finns i Open XML-format och filnamnstillägg och Kontrollera om en PowerPoint-presentation kan öppnas med PowerPoint 2003 eller tidigare.

 1. Du sparar presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S Du hör: "Dialogrutan Spara som".

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "<Aktuellt filformat>, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör: "PowerPoint 97-2003".

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använda PowerPoint för iOS med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS ska spara presentationer på din iPhone eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint 2016 för iOS finns i Pekguide för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint-presentation (*.pptx).

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör ”Knappen Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Namnge filen genom att svepa åt höger i menyn Arkiv tills du hör ”Namnge” och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv in filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q.” Stäng tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck på skärmen.

 3. Välj en plats för att spara genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på platsen, till exempel OneDrive eller iPhone, och dubbeltryck på skärmen.

 4. Spara genom att svepa åt vänster tills du hör ”Knappen Spara” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen sparas i .pptx-format och fokus flyttas till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentationsfil i ODP-format om du vill dela den i flera program och plattformar, eller i PDF-format om du vill dela din presentation och bevara innehållet och formateringen.

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör ”Knappen Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Exportera” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Gör något av följande:

  • Svep åt höger om du vill exportera presentationen till ODP-format. Du hör: ”OpenDocument-presentation, stjärna, ODP.” Dubbeltryck på skärmen.

  • Om du vill exportera presentationen till PDF-format sveper du åt höger tills du hör ”PDF, stjärna, PDF” och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Menyn Exportera öppnas med fokus på filens textruta Namn. Skriv in filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q.” Stäng tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck på skärmen.

 5. Om du vill välja en plats för att spara filen sveper du åt vänster tills du hör namnet på platsen, till exempel ”OneDrive” eller ”iPhone”. Om du vill välja en mapp sveper du åt höger för att bläddra igenom mapparna. Välj sedan genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

  Tips: Du kan snabbt hitta platser som använts tidigare. Gå till listan med platser genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: ”Platser, bakåtknapp.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt vänster tills du hör ”Knappen Exportera” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen exporteras till .odp- eller .pdf-format och fokus flyttas till presentationen.

  Obs!: Om du får meddelandet Vill du tillåta filkonvertering? sveper du åt höger tills du hör ”Tillåt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använda PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda Android Skärmläsaren kan spara presentationer på din telefon eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint för Android finns i pekguiden för PowerPoint för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint-Presentation (*.pptx) i ditt förvalda lagringsplats med det namn du vill. PowerPoint för Android sparar presentationen automatiskt medan du arbetar med en standardfilnamnet och format.

 1. Om presentationen är öppen i redigeringsläget svepa åt vänster tills du hör ”inte är markerat, baksida byta” och dubbeltryck sedan på skärmen. Miniatyrvisning öppnas.

 2. I vyn Miniatyr svepa åt vänster tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Arkiv-menyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara som” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Sidan Spara som öppnas med fokus på fältet Filnamn text. Dubbelklicka på skärmen och sedan använda den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva i rutan Filnamn.

 5. Välj var du vill spara filen genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel ”OneDrive” eller ”den här enheten”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Spara genom att svepa åt vänster tills du hör ”Knappen Spara” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen sparas i .pptx-format och fokus flyttas till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentationsfilen i ODP-format för att dela din presentation i flera program och plattformar.

 1. Om presentationen är öppen i redigeringsläget svepa åt vänster tills du hör ”inte är markerat, baksida byta” och dubbeltryck sedan på skärmen. Miniatyrvisning öppnas.

 2. I miniatyrvisning, svepa åt vänster tills du hör ”fil knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Arkiv-menyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Spara” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”exportera den här filen till ODP” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Sidan Exportera öppnas med fokus på fältet Filnamn text. Dubbelklicka på skärmen och sedan använda den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill skriva i rutan Filnamn.

 6. Välj var du vill spara filen genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel ”OneDrive” eller ”den här enheten presentationer” Du väljer en mapp genom att svepa åt vänster Bläddra mapparna och dubbelklicka på skärmen för att välja. Mappnamnen meddelas när du flyttar.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Exportera” och dubbeltryck på skärmen.

  Om du hör ”Tillåt online filkonvertering ”, Svep åt höger tills du hör ”Tillåt” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen exporteras till formatet ODP och fokus till presentationen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använda PowerPoint Mobile med Skärmläsaren Windows inbyggda Skärmläsaren ska spara presentationer på din Windows phone eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint-Presentation (*.pptx) i ditt förvalda lagringsplats med det namn du vill.

Tips: Anvisningar om hur du snabbt vill byta namn på en fil går att byta namn på presentationen.

PowerPoint Mobile sparas automatiskt din presentation i en standardplats medan du arbetar.

 1. Om presentationen är öppen i redigeringsbehörighet vy, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Snabbåtkomst kommandon av Bakåt-knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Miniatyrvisning öppnas.

 2. I miniatyrvisning, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Snabbåtkomst kommandon, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Backstage sidan, gå bakåt-knappen”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Sidan Spara öppnas.

 4. Dra ett finger ned upp till vänster på skärmen tills du hör ”Spara kopia av den här filen knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Välj ett program i den här enheten”.

 5. Dra ett finger ned det övre vänstra hörnet på skärmen tills du hör lagring du vill använda, till exempel ”OneDrive” eller ”den här enheten”, och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill välja var du vill spara filen.

 6. Om du vill navigera lagring, Svep till vänster eller höger tills du hör platsen du vill använda. Om du vill markera, dubbelklicka på skärmen.

 7. Svep åt höger tills du hör ”nästa fältet programknapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Ange FILNAMNET öppnas.

 8. Gör något av följande:

  • Du vill spara filen med det aktuella, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”spara en kopia, liggande programknapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Du vill ändra filnamnet, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”filnamn, redigerbar text” följt av det aktuella filnamnet och dubbeltryck sedan på skärmen. Använd den Skärmtangentbordet typ nytt filnamn och sedan svepa åt vänster eller höger tills du hör ”spara en kopia, liggande programknapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen sparas i pptx-format och fokus återgår till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentationsfilen i ODP-format för att dela din presentation i flera program och plattformar.

 1. Om presentationen är öppen i redigeringsbehörighet vy, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Snabbåtkomst kommandon av Bakåt-knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Miniatyrvisning öppnas.

 2. I miniatyrvisning, Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Snabbåtkomst kommandon, knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Backstage sidan, gå bakåt-knappen”.

 3. Svep åt höger tills du hör ”spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Sidan Spara öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör ”exportera den här filen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Välj ett program i den här enheten”.

 5. Dra ett finger ned upp till vänster på skärmen tills du hör ”Spara kopia av den här filen knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Välj ett program i den här enheten”.

 6. Dra ett finger ned det övre vänstra hörnet på skärmen tills du hör lagring du vill använda, till exempel ”OneDrive” eller ”den här enheten”, och dubbeltryck sedan på skärmen om du vill välja var du vill spara filen.

 7. Om du vill navigera i lagring, Svep till vänster eller höger tills du hör platsen du vill använda. Om du vill markera, dubbelklicka på skärmen.

 8. Svep åt höger tills du hör ”nästa app-knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Ange FILNAMNET öppnas.

 9. Exportera fil i formatet ODP med namnet på aktuella Svep åt höger tills du hör ”exportera app-knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Kommer tillbaka till presentationen.

Byt namn på presentationen

När du skapar en presentation får PowerPoint Mobile den standardnamnet, till exempel Presentation1. Du kan byta namn på filen med vilket namn du vill använda antingen i vyn Miniatyr eller redigering.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör det aktuella namnet på presentationen, följt av ”knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Du hör ”popup-fönster, ange ett filnamn, redigera”, följt av det aktuella filnamnet. Använd den skärmtangentbordet för att skriva det nya namnet.

 3. Stäng filen namnet popup-fönster, drar ett finger i det nedre högra hörnet av skärmen tills du hör ”tangentbord, anger du” eller ”RETUR” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använda PowerPoint Online med tangentbordet och en skärmläsare för att spara presentationen med ett nytt namn på OneDrive eller hämta en kopia av en presentation till din lokala enhet. Vi har testat med Skärmläsaren JAWS och NVDA, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Skärmläsaren används standardlayouten för tangentbordet som standard. Om du vill ändra detta i Skärmläsaren-inställningarna trycker du på Windows-tangenten + Ctrl + N. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Välj tangentbordslayout, standard.” Om du vill ändra layouten till Äldre trycker du en gång på nedåtpilen. Du hör: ”Äldre, vald.” De nya Skärmläsaren-kommandona finns inte tillgängliga i den äldre tangentbordslayouten om tangenttryckningen för äldre kommandon hamnar i konflikt med de som används i nya Skärmläsaren-funktioner.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

I det här avsnittet

Byt namn på presentationen

PowerPoint Online sparas automatiskt presentationen till OneDrive med hjälp av en allmän namn, till exempel Presentation1.pptx. Du kan ändra det allmänna namnet till ett namn som du vill använda.

 1. I redigeringsvyn, trycker du på Alt + Windows-tangenten, F, R, R. Du hör ”: byta namn på, ange ett namn för den här filen redigering”.

 2. Skriv ett nytt namn på presentationen och tryck sedan på RETUR. Presentationen sparas i OneDrive med det nya namnet.

Hämta en kopia av en presentation till din enhet i vyn redigering

PowerPoint Online sparas automatiskt presentationen till OneDrive medan du arbetar. Du kan hämta och spara en kopia av presentationen till din lokala enhet. Om du ändrar den lokala kopian uppdateras inte den ursprungliga presentationen i OneDrive.

 1. I redigeringsvyn, trycker du på Alt + Windows-tangenten, F, Ö, C. Du hör: ”Microsoft PowerPoint Online, hämta, knappen”. Fokus är på knappen Hämta.

 2. Tryck på RETUR. Du hör ”meddelandetext, vad vill du göra med”, följt av namnet på presentationen.

 3. Tryck på SR tangenten + höger eller vänster tills du hör igen ”meddelandetext, vad vill du göra med”, följt av namnet på presentationen.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på RETUR. Hämta filen till mappen Hämta på din dator.

Hämta en kopia av en presentation till din enhet i läsvyn

Du behöver inte ha redigeringsbehörigheter till hämta en kopia av en presentation.

 1. I läsvyn, tryck på Ctrl + F6 tills du hör ”: redigera presentation, knappen Minimera”.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”Skriv ut till PDF” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”Microsoft PowerPoint Online, öppna dokumentet, skriva ut PDF länk”.

 3. Tryck på RETUR. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Den fokuserar på menyn skrivare.

 4. Tryck på blanksteg om du vill visa menyn.

 5. Tryck på NEDPIL tills du hör ”Microsoft Skriv ut till PDF” och tryck sedan på RETUR.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Skriv ut” och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Spara Skriv ut utdata som öppnas och är markerad i textfältet fil namn.

 7. Skriv ett namn för presentationen och sedan navigera till den plats där du vill spara filen. Tryck på Alt + S om du vill spara filen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×