Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att spara dina skrivbordspresentationer på en lokal enhet (t.ex. en bärbar dator), en nätverksplats, en CD-skiva, en DVD-skiva eller en flash-enhet. Du kan också spara den i ett annat filformat eller en tidigare version av PowerPoint. Du kan också använda skärmläsaren JAWS.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i ett annat filformat

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

Spara en presentationsfil

Följ anvisningarna för att namnge och spara en presentationsfil i standardfiltypen, d.v.s. PowerPoint-Presentation (*.pptx).

 1. Du öppnar dialogrutan Spara som och bläddrar igenom enheter och alla mappar genom att trycka på Alt+A, M och C. Du hör "Spara som, dialogruta".

  Tips: Om du vill spara din presentation till en plats på webben, läser du Spara och dela en presentation på OneDrive.

 2. Du navigerar i listan över enheter och mappar genom att trycka på Tabb för att gå igenom dialogrutan tills du hör "Trädvy". (I Skärmläsaren hör du namnet på mappen och något i stil med "Åtta av åtta komprimerade".)

 3. För att hitta den enhet eller mapp där du vill spara presentationen går du igenom listan genom att trycka på Nedpil eller Uppil.

 4. Välj enheten eller mappen genom att trycka på Retur.

 5. Tryck på Tabb för att flytta fokus till mappar och filer i den markerade enheten eller mappen.

 6. Tryck på Uppil eller Nedpil för att bläddra igenom innehållet i den valda platsen. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

 7. När du har valt den plats du vill använda trycker du på Tabb för att gå till rutan Filnamn.

 8. Skriv filens namn och tryck på Retur om du vill spara presentationen. Dialogrutan Spara som stängs.

Tryck på Ctrl+S för att spara nya ändringar i en fil som redan har sparats på rätt plats med det namn som du vill använda.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentation i många olika filformat. Gör så här:

 1. Öppna dialogrutan Spara som genom att trycka på Alt+A, M och C.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen. Information finns i Spara en presentationsfil.

 3. Använd Tabb för att gå till kombinationsrutan Filformat.

 4. Använd nedpil och uppil för att gå igenom listan över filformat. Tryck på Retur för att välja ett filformat.

  Tips: För att gå snabbt till ett visst filformatsnamn skriver du den första bokstaven i namnet. Om du till exempel flera gånger skriver bokstaven O går du igenom listan med alla filformat som börjar med bokstaven O, som Office-tema, Oberoende bitmapp och OpenDocument-presentation.

 5. Tryck på Retur när du vill spara filen i det valda filformatet. Dialogrutan Spara som stängs.

Obs!: Mer information om hur du sparar en fil i PDF-(.pdf) eller XPS (.xps) filformat finns i Spara som PDF eller Spara som XPS.

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

I PowerPoint 2016 används ett XML-baserat .pptx-filformat som introducerades i Office 2007. Med det här formatet kan filer öppnas i tidigare versioner av PowerPoint, inklusive PowerPoint 2010 och PowerPoint 2007, utan särskilda tillägg eller förlust av funktioner. Mer information finns i Open XML-format och filnamnstillägg och Kontrollera om en PowerPoint-presentation kan öppnas med PowerPoint 2003 eller tidigare.

Följ de här stegen om du vill spara presentationen i ett format som är kompatibelt med en tidigare version av PowerPoint:

 1. Öppna dialogrutan Spara som genom att trycka på Alt+A, M och C.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen.

 3. Gå till kombinationsrutan Filformat med Tabb-tangenten. Standardfilformatet är PowerPoint-Presentation (*.pptx).

  Tips: När du öppnar dialogrutan Spara som är fokus på rutan Filnamn. Om filen redan finns på den plats du vill, trycker du på Tabb för att gå till kombinationsrutan Filformat.

 4. För att snabbt gå till olika filformat för PowerPoint, trycker du flera gånger på bokstaven P.

 5. När du hör "PowerPoint 97-2003-Presentation (.ppt)" är det filformatet markerat.

 6. Tryck på Retur när du vill spara filen i den tidigare versionen av PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använd PowerPoint 2016 för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS, för att spara presentationer på din Mac eller en nätverksplats. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat eller i en tidigare version av PowerPoint.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara presentationsfilen i standardformat

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint-presentation (*.pptx).

 1. Du sparar presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S Du hör: "Dialogrutan Spara som.”

 2. Ange presentationfilens namn. Om du väljer att inte namnge filen här används standardnamnet.

 3. Du väljer en plats där filen ska sparas på ett av de här sätten:

  • Du väljer en plats på datorn genom att trycka på Tabb tills du hör: "<Aktuell lagringsplats>, Var, popup-knapp." Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att expandera platslistan.

   Du navigerar i listan genom att trycka på upp- eller nedpilen. Du hör alternativen i listan. Välj enhet eller mapp genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill spara på en onlineplats som OneDrive trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Onlineplatser, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Du lägger till en ny onlineplats genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Knappen Lägg till en plats" och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Lägg till en plats". Tryck på Tabb tills du hör den plats du vill lägga till och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Följ sedan anvisningarna i den ordning de läses upp av skärmläsaren.

   Tryck på Tabb tills du hör den plats där du vill spara filen och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Tryck på Tabb tills du hör: "Knappen Spara" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentationsfilen i flera olika filformat. Spara filen som en PDF-fil om du till exempel vill skicka dina bilder via e-post som åhörarkopior. Du kan också spara filen i ODP-format så att du kan dela presentation via flera program och plattformar.

 1. Du sparar presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S Du hör: "Dialogrutan Spara som".

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "<Aktuellt filformat>, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör filformatet du vill ha, till exempel PDF eller OpenDocument-presentation.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

Du kan spara PowerPoint 2016 för Mac-filer i ett format som kan öppnas i tidigare versioner av PowerPoint utan särskilda tillägg. Mer information finns i Open XML-format och filnamnstillägg och Kontrollera om en PowerPoint-presentation kan öppnas med PowerPoint 2003 eller tidigare.

 1. Du sparar presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S Du hör: "Dialogrutan Spara som".

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "<Aktuellt filformat>, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör: "PowerPoint 97-2003".

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att spara presentationer på din iPhone eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint 2016 för iOS finns i Pekguide för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint-presentation (*.pptx).

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör ”Knappen Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Namnge filen genom att svepa åt höger i menyn Arkiv tills du hör ”Namnge” och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv in filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q.” Stäng tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck på skärmen.

 3. Välj en plats för att spara genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på platsen, till exempel OneDrive eller iPhone, och dubbeltryck på skärmen.

 4. Spara genom att svepa åt vänster tills du hör ”Knappen Spara” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen sparas i .pptx-format och fokus flyttas till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentationsfil i ODP-format om du vill dela den i flera program och plattformar, eller i PDF-format om du vill dela din presentation och bevara innehållet och formateringen.

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör ”Knappen Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Exportera” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Gör något av följande:

  • Svep åt höger om du vill exportera presentationen till ODP-format. Du hör: ”OpenDocument-presentation, stjärna, ODP.” Dubbeltryck på skärmen.

  • Om du vill exportera presentationen till PDF-format sveper du åt höger tills du hör ”PDF, stjärna, PDF” och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Menyn Exportera öppnas med fokus på filens textruta Namn. Skriv in filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q.” Stäng tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck på skärmen.

 5. Om du vill välja en plats för att spara filen sveper du åt vänster tills du hör namnet på platsen, till exempel ”OneDrive” eller ”iPhone”. Om du vill välja en mapp sveper du åt höger för att bläddra igenom mapparna. Välj sedan genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

  Tips: Du kan snabbt hitta platser som använts tidigare. Gå till listan med platser genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: ”Platser, bakåtknapp.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt vänster tills du hör ”Knappen Exportera” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen exporteras till .odp- eller .pdf-format och fokus flyttas till presentationen.

  Obs!: Om du får meddelandet Vill du tillåta filkonvertering? sveper du åt höger tills du hör ”Tillåt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använda PowerPoint Online med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som att spara presentationen med ett nytt namn på OneDrive eller hämta en kopia av en presentation till din lokala enhet.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i PowerPoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

I det här avsnittet

Byt namn på presentationen

PowerPoint Online sparas automatiskt presentationen till OneDrive med hjälp av en allmän namn, till exempel Presentation1.pptx. Du kan ändra det allmänna namnet till ett namn som du vill använda.

 1. I redigeringsvyn, trycker du på Alt + Windows-tangenten, F, R, R. Du hör ”: i dialogrutan Byt namn, ange ett namn för den här filen redigering”.

 2. Skriv ett nytt namn på presentationen och tryck sedan på RETUR. Presentationen sparas i OneDrive med det nya namnet.

Hämta en kopia av en presentation till din enhet i vyn redigering

PowerPoint Online sparas automatiskt presentationen till OneDrive medan du arbetar. Du kan hämta och spara en kopia av presentationen till din lokala enhet. Om du ändrar den lokala kopian uppdateras inte den ursprungliga presentationen i OneDrive.

 1. I redigeringsvyn, trycker du på Alt + Windows-tangenten, F, Ö, C. Du hör: ”Microsoft PowerPoint Online, hämta, knappen”. Fokus är på knappen Hämta.

 2. Tryck på RETUR. Du hör ”meddelandetext, vad vill du göra med”, följt av namnet på presentationen.

 3. Tryck på Caps Lock + höger eller vänster piltangent tills du hör igen ”meddelandetext, vad vill du göra med”, följt av namnet på presentationen.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spara” och tryck sedan på RETUR. Hämta filen till mappen Hämta på din dator.

Hämta en kopia av en presentation till din enhet i läsvyn

Du behöver inte ha redigeringsbehörigheter till hämta en kopia av en presentation.

 1. I läsvyn, tryck på Ctrl + F6 tills du hör ”: redigera presentation, knappen Minimera”.

 2. Tryck på TABB tills du hör ”Skriv ut till PDF” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”Microsoft PowerPoint Online, öppna dokumentet, skriva ut PDF länk”.

 3. Tryck på RETUR. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Den fokuserar på menyn skrivare.

 4. Tryck på blanksteg om du vill visa menyn.

 5. Tryck på NEDPIL tills du hör ”Microsoft Skriv ut till PDF” och tryck sedan på RETUR.

 6. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Skriv ut” och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Spara Skriv ut utdata som öppnas och är markerad i textfältet fil namn.

 7. Skriv ett namn för presentationen och sedan navigera till den plats där du vill spara filen. Tryck på Alt + S om du vill spara filen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×