Spara och skicka publikationer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan spara din publikation i flera olika format i Spara och skicka. Du kan spara din publikation som en bild, en PDF- eller XPS fil eller som en HTML-fil. Du kan spara publikationen som en mall för Microsoft Publisher 2010 eller i ett format som är kompatibelt med Publisher 2000 eller Publisher 98. Du kan också skapa en paketerade Publisher-fil som innehåller de element som du behöver för att publikationen till ett tryckeri, inklusive en PDF-fil om du väljer, eller flytta publikationen till en annan dator. Förutom att spara publikationen kan skicka du publikationen i e-post, som ett e-postmeddelande eller som en bifogad fil. I vissa språk kommer du också att kunna dela mallar som du skapar med online mallgrupp från den här sidan.

I den här artikeln

Skicka via e-post

Förhandsgranska e-postpublikationer

Ändra filtyp

Publicera HTML

Spara som PDF eller XPS

Vad är PDF och XPS-format?

Spara som PDF

Spara som XPS

Guiden Resklar

Spara för ett tryckeri

Spara för en annan dator

Skicka via e-post

Du kan välja mellan fem olika alternativ om du vill skicka en publikation som ett e-postmeddelande.

Viktigt!: För att kunna skicka via e-post, måste du ha något av följande program installerat på datorn:

 • Microsoft Office Outlook

 • Outlook Express (version 5.0 eller senare)

 • Windows Mail

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Välj Spara och skickaoch välj sedanSkicka via e-postoch välj något av följande alternativ:

  • Skicka aktuell sida: Detta skickar den markerade sidan från din publikation som en HTML-e-postmeddelande, så att mottagarna behöver inte ha Publisher ska kunna visa publikationen. Publishers gränssnitt ändra ska se ut som ett e-postmeddelande som ger dig tillgång till din adressbok och möjligheten att förhandsgranska e-post i din standardwebbläsare och avbryta e-postmeddelandet.
   Skicka en publikation som ett e-postmeddelande i Publisher 2010

  • Skicka alla sidor : Det här alternativet skapas en enda HTML-e-postmeddelande från alla sidor i publikationen. Publishers användargränssnittet ändras ska se ut som ett e-postmeddelande som ger dig tillgång till din adressbok och möjligheten att förhandsgranska och avbryta e-postmeddelandet.

   Obs!: Skapar ett enskilt e-postmeddelande försvinna meddelande sida från flera sidor i publikationen som en del formatering.

  • Skicka som bifogad fil: Med det här alternativet skapas ett e-postmeddelande med publikationen som en bifogad fil. För att kunna visa publikationen måste mottagarna ha Publisher installerat på datorn.

  • Skicka som PDF : Skapas en PDF-version av publikationen och bifoga den till ett e-postmeddelande. Visa dokumentet mottagarna måste ha ett PDF-visningsprogram på sina datorer, till exempel Acrobat Reader från Adobe Systems.

  • Skicka som XPS : Skapas en XPS-version av publikationen och bifoga den till ett e-postmeddelande.

   Obs!: Mer information om hur du sparar dina publikationer som PDF eller XPS-dokument finns i Spara som PDF eller XPS.

 3. Ange mottagarnas adresser, ett ämne och eventuella andra e-postalternativ och klicka på Skicka.

Förhandsgranskning för e-post

Med det här alternativet kan du se hur publikationen ser ut i ett e-postmeddelande genom att öppna standardwebbläsaren och förhandsgranska en HTML-version av publikationen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Välj Spara och skicka, VäljFörhandsversionen av e-, och klicka sedan på denFörhandsgranskning för e-knappen.

 3. Publikationen visas som en webbsida.

Överst på sidan

Ändra filtyp

Det här alternativet kan du vill spara publikationen som en mall för Microsoft Publisher 2010, i ett format som är kompatibelt med Publisher 2000 eller Publisher 98, som ett av flera standardbild typer eller som en webbsida.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Välj Spara och skicka, MarkeraÄndra filtyp.

 3. Välj bland de tillgängliga alternativen.

Publicera HTML

Med det här alternativet kan du publicera en publikation som en webbsida.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Välj Spara och skicka och VäljPublicera HTML.

 3. Under Publicera HTML kan du välja att spara i något av två format:

  • Webbsida (HTML): Med det här alternativet sparas publikationen som ett HTML-dokument och en mapp som innehåller stödfiler, t.ex. bilder och ljud som visas på sidan, skapas.

  • Enkel webbsidefil (MHTML): det här alternativet skapas ett enskilt MHT-dokument med stödfiler inbäddade.

 4. Klicka på Publicera HTML, och i denSpara somdialogrutan Välj en plats och ange ett filnamn.

Spara som PDF eller XPS

Ibland vill du sparar filer så att de kan inte ändras, men du ändå vill att de ska vara enkelt att dela och skriva ut. Med Publisher 2010 kan du konvertera publikationer till PDF eller XPS-format utan ytterligare programvara eller lägga till modulerna här om du vill använda ett dokument som:

 • Om du vill att dokumentet ska visas på samma sätt på de flesta datorer

 • Om dokumentet har liten filstorlek

 • Om dokumentet har ett branschformat

 • Om dokumentet ska kunna visas av personer som inte har Publisher installerat på datorn, men som har ett kostnadsfritt PDF- eller XPS-visningsprogram

Exempel är meritförteckningar, juridiska dokument, nyhetsbrev, filer som bara är avsedda att läsas och skrivas ut, samt dokument som är avsedda att tryckas.

Viktigt!: När du har sparat ett dokument som PDF eller XPS-fil kan konvertera du inte den till ett Microsoft Office-filformat utan särskild programvara eller ett program från tredje part-tillägg.

Vad är PDF- och XPS-format?

 • Portable Document Format (PDF) PDF skyddar dokumentformatering och möjliggör fildelning. När den PDF-fil visas online eller skrivs ut, behåller det format som du vill uppnå. Data i filen inte kan enkelt ändras och kan uttryckligen anges som förhindrar redigering. PDF-format är även användbart för dokument som ska återges med metoder för kommersiell tryckning. PDF accepteras som ett giltigt format till många myndigheter och organisationer och läsare finns tillgängliga på fler typer av plattformar än XPS.

Viktigt!: Om du vill visa en PDF-fil måste du ha ett PDF-visningsprogram på datorn, till exempel Acrobat Reader, från Adobe Systems.

 • XML Paper Specification (XPS) XPS är ett attribut teknik som också skyddar dokumentformatering och möjliggör fildelning. När XPS-fil visas online eller skrivs ut, behåller exakt det format som du vill uppnå och data i filen kan enkelt ändras. XPS bäddar in alla teckensnitt i filen så att de visas som avsett, oavsett om det angivna teckensnittet är tillgängligt på mottagarens dator och har mer exakt bild och färg återgivning på mottagarens dator än PDF.

Spara som PDF

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Välj Spara och skicka, Välj Skapa PDF/XPS-dokument, och klicka sedan på Skapa PDF/XPS.

 3. Välj PDF (*.PDF) i listrutan Filformat i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS.

 4. Ange ett namn för dokumentet i textrutan Filnamn.

 5. Om du vill ändra publiceringsalternativen klickar du på Alternativ.

 6. Du kan välja från fyra fördefinierade uppsättningar med alternativ och ändra Utskriftsalternativ:

  • Minsta storlek: Med det här alternativet anges upplösningen för bilder i publikationen till högst 96 punkter per tum (dpi), som är en lämplig upplösning för visning på skärmen, men som du vanligtvis inte vill använda för publikationer som ska skrivas ut. Teckensnitt bäddas inte in och konverteras inte till bitmappar. Det betyder att personer som visar filen och som inte har teckensnitten installerade på datorn ser andra teckensnitt. Utskriftsalternativen är optimerade för onlinevisning av dokumentet som en enda sida. Med det här alternativet omfattas även publikationens egenskaper.

  • Standard: Med det här alternativet anges upplösningen för bilder i publikationen till högst 150 dpi, som är en lämplig upplösning för onlinedistribution, t.ex. e-post, där mottagaren kan välja att skriva ut publikationen på en skrivare. Utskriftsalternativen är optimerade för onlinevisning av dokumentet som en enda sida. Med det här alternativet omfattas även publikationens egenskaper samt eventuella strukturtaggar som gör dokumentet mer lättillgängligt.

  • Kvalitetstryckning: Det här är standarduppsättningen med alternativ som lämpar sig för utskrift på en vanlig skrivare eller på en kopieringsfirma. Bilderna får en upplösning på högst 450 dpi för färg/gråskala (nedsamplas till 300 dpi om originalet har en högre upplösning) och 1 800 dpi för streckbildsrastrering (nedsamplas till 1 200 dpi om originalet har en högre upplösning). Med det här alternativet omfattas även publikationens egenskaper samt eventuella strukturtaggar som gör dokumentet mer lättillgängligt. Utskriftsalternativen är optimerade för utskrift.

  • Tryckeri : Den här uppsättning alternativ skapas filen största med högst kvalitet passar för extern tryckning. Bilderna ska vara begränsad till högst 450 dpi (upplösning till 350 dpi när den ursprungliga cellen är högre än 450 dpi) för färg/gråskala och 3600 dpi (upplösning till 2 400 dpi när den ursprungliga cellen ligger utanför 3600 dpi) för Streckbildsrastrering. Alternativ för utskrift är inställda på en grundläggande kopia av publikationen (så att tryckeriet kan använda sina egna införandet, utfall, osv.) Det här alternativet tas även publikationens egenskaper och teckensnitt som inte kan bäddas in konverteras till bitmappsbilder. Det körs layout och varnar för möjliga problem med användning av färg och genomskinlighet. Dessutom inaktiveras alternativet för att kryptera dokumentet med ett lösenord.

  • Anpassad : Den här markeringen bara gör alla alternativ tillgängliga för dig . Om du väljer något av de förinställda alternativ och sedan på Redigera egenskaper ändras den till Anpassad .

  • Utskriftsalternativ: Om du klickar på den här knappen öppnas dialogrutan Utskriftsalternativ.

 7. Övriga alternativ:

 8. Bild & Line Art nedsampling   : om dpi av bilden eller raden är större än det andra talet, minska DPI (minska kvalitet) till det första talet. Om det inte är över det andra talet kan inte ändra den. Detta hjälper dig för att hantera storleken på din publikation.

 9. Varna om färg och genomskinlighet använda   : ska köras i Kontrollera layout innan du sparar – referera till layout hjälpartikeln

 10. Dokumentegenskaper   : sparar dokumentegenskaper från den .publication-fil som finns i de Avancerade egenskaper för Publikationsegenskaper, i PDF-filen.

 11. Visa taggar för hjälpmedel   : Innehåller PDF-taggar i den resulterande PDF-fil, vilket gör det lättare att använda PDF-filen (hjälpmedel veta hur du navigerar och läsa PDF-filen) och ange PDF-läsare programvara mer information om hur innehåll i PDF-filen är relaterad.

 12. ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A)   : När aktiverat resulterande PDF-filen ska vara kompatibel med PDF/a ISO-standarden. Det här är tänkt att skapa universellt läsbara PDF-filer lämpligt för att arkivera.

  • Alla teckensnitt bäddas in, förutsatt att detta tillåts enligt licensen. Annars konverteras texten till en bitmapp så att det ursprungliga utseendet bevaras.

  • Dokumentegenskaper tas alltid med.

  • Eventuell transparens som används i publikationen tas bort (alla genomskinliga områden blir täckande).

  • PDF-filen kan inte krypteras.

  • PDF-filen är låst så att den inte kan redigeras.

 13. Bitmappstext när teckensnitt inte kan bäddas   :varje teckensnittet har en licens som visars whether kan vara inbäddat i en fil.Om denlicensinte tillåter inbäddning, kommer det här alternativet Konvertera alla teckensnitt till bildsså att utseende inte ändras när PDF-filen öppnas på en machine som inte har teckensnitt. Tsin resulterar i ökar filstorleken, och förlust av möjligheten att markera och kopiera texten i PDF-fil (eftersom det är en bild).Om det här alternativetinte är markeratett annat teckensnitt användsersättanär den visas på en dator som inte har denlicensierat teckensnitt.

 14. Kryptera dokument med lösenord   :kan PDF-filen ska krypteras med ett lösenord så att det inte visas eller redigeras om inte lösenordet är angav.

 15. Klicka på OK och sedan på Publicera.

Överst på sidan

Spara som XPS

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Välj Spara och skicka, Välj Skapa PDF/XPS-dokument, och klicka sedan på Skapa PDF/XPS.

 3. Välj XPS-dokument (*.xps) i listrutan Filformat i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS.

 4. Ange ett namn för dokumentet i textrutan Filnamn.

 5. Om du vill ändra publiceringsalternativen klickar du på Ändra.

 6. Du kan välja från tre fördefinierade uppsättningar med alternativ och ändra Utskriftsalternativ:

  • Minsta storlek: Med det här alternativet anges upplösningen för bilder i publikationen till högst 96 punkter per tum (dpi), som är en lämplig upplösning för visning på skärmen, men som du vanligtvis inte vill använda för publikationer som ska skrivas ut. Teckensnitt som inte kan bäddas in konverteras till bitmappar. Utskriftsalternativen är optimerade för onlinevisning av dokumentet som en enda sida. Med det här alternativet omfattas även publikationens egenskaper.

  • Standard: Med det här alternativet anges upplösningen för bilder i publikationen till högst 150 dpi, som är en lämplig upplösning för onlinedistribution, t.ex. e-post, där mottagaren kan välja att skriva ut publikationen på en skrivare. Utskriftsalternativen är optimerade för onlinevisning av dokumentet som en enda sida. Med det här alternativet omfattas även publikationens egenskaper samt eventuella strukturtaggar som gör dokumentet mer lättillgängligt.

  • Kvalitetstryckning: Det här är standarduppsättningen med alternativ som lämpar sig för utskrift på en vanlig skrivare eller på en kopieringsfirma. Bilderna får en upplösning på högst 450 dpi för färg/gråskala (nedsamplas till 300 dpi om originalet har en högre upplösning) och 1 800 dpi för streckbildsrastrering (nedsamplas till 1 200 dpi om originalet har en högre upplösning). Med det här alternativet omfattas även publikationens egenskaper samt eventuella strukturtaggar som gör dokumentet mer lättillgängligt. Utskriftsalternativen är optimerade för utskrift. Teckensnitt som inte kan bäddas in konverteras till bitmappar.

  • Anpassad : Den här markeringen bara gör alla alternativ tillgängliga för dig.

  • Utskriftsalternativ: Om du klickar på den här knappen öppnas dialogrutan Utskriftsalternativ.

 7. Klicka på OK och sedan på Publicera.

Resklar

Med guiden Resklar packas en publikation och länkade filer ihop till en enda komprimerad fil som du kan skicka till ett tryckeri eller en kopieringsfirma. Du kan också flytta filen till en annan dator för redigering. Om du använder guiden Resklar kan du vara säker på att alla nödvändiga filer är med när du lämnar den färdiga publikationen till någon annan som ska arbeta med eller läsa den.

Spara för extern tryckning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Välj Spara och skicka och sedan Spara för extern tryckning.

 3. Du kan välja mellan följande alternativ under Spara för extern tryckning:

  • Alternativ för filstorlek och kvalitet: Det här är samma fyra uppsättningar med fördefinierade alternativ som används när du sparar en fil i PDF-format.

  • Spara PDF- och Publisher-filer eller bara PDF: Du kan spara både en PDF- och en PUB-fil eller bara spara en PDF-fil som du skickar till tryckeriet.

 4. Klicka på guiden Resklar knappen.

 5. Välj var du vill spara filen, till exempel en CD-enhet, och klicka på Nästa .

 6. Guiden packar filerna och spara dem på den valda platsen, markerar eller avmarkerar du kryssrutan Skriv ut ett sammansatt korrektur och klicka sedan på OK.

  Obs!: Kryssrutan Skriv ut oseparerat korrektur är alltid markerad som standard. Använd korrekturet för att granska och hitta eventuella fel i en utskriven version av publikationen innan du skickar den till tryckeriet. Om tryckeriet rättar till fel i filen blir tryckningen i regel dyrare.

Spara för en annan dator

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Välj Spara och skicka och sedan Spara för en annan dator.

 3. Klicka på guiden Resklar -knappen och klicka sedan på Nästa.

 4. Välj var du vill spara filen, till exempel en CD-enhet, och klicka på Nästa .

 5. Välj önskade alternativ för inbäddning TrueType-teckensnitt och länkning av bilder i dialogrutan inkludera teckensnitt och grafik och klicka sedan på Nästa.

 6. Spara publikationen i en ZIP-fil genom att klicka på Slutför.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×