Spara och återanvända designelement i databaser

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Access finns flera olika sätt som du kan återanvända databasdesign. Du kan spara en hel databas som en mall, spara en del av en databas som en Programdel eller spara ett fält eller en uppsättning fält som en datatypsmall. I båda fallen skapas en fil som du sedan kan dela med andra. På samma sätt, kan du använda sådana filer från tredje part.

Den här artikeln beskrivs hur du sparar olika databasobjekt som mallar i vissa fall inklusive data. Dessutom beskrivs olika mallfiler och hur du delar dem. Den här artikeln finns information om programdelar som medföljer Access.

Artikelinnehåll

Översikt

Ibland kan vill du inte börja om från början. När du ägnar en massa tid på att din design rätt som du vill få ut mest av det, t ex genom att återanvända den. Eller så kanske du vill dra nytta av designarbete som redan utförts av andra. I Access finns där du kan återanvända databasdesign på tre sätt:

 • Databasmallar    finns filer (filen typ *.accdt) som du kan använda för att skapa en ny databas. Normalt innehåller en databas som skapats från en mall är redo att användas, men du kan anpassa det efter särskilda behov. Mallen webbdatabasen tillgångar erbjuder grundläggande tillgång hanteringsfunktioner, men du kanske vill utöka genom att lägga till några avdelning eller budget och information som gäller för din organisation. Access innehåller en mängd databasmallar som du kan se i Backstage-vyn när Access öppnar.

 • Programdelar    är precis som databasmallar-filer, men du använda dem för att lägga till designelement i en befintlig databas, snarare än att användas som utgångspunkt för en ny databas. Programdel kommentarer innehåller till exempel en tabell som är inställd att innehåller kommentarer, inklusive datum/tid-fält. Vissa programdelar guiden som hjälper dig att skapa en relation om du vill definiera hur Programdel passar in med ditt befintliga listor. Access levereras med flera programdelar, som du ser på fliken Skapa .

 • Datatypsmallar    är filer som du kan använda för att skapa nya fält och fältkombinationer. Du kan till exempel använda de startdatum och slutdatum data typ mallarna för att lägga till ett par av datum/tid-fält i en tabell med ett enda klick. Data typ mallar Använd en annan filtyp (*.accft) från databasmallar och programdelar. Access innehåller en mängd datatyp mallar, som du ser på fliken fält när du har en tabell öppnas i databladsvyn.

Spara och dela designelement för databaser för återanvändning

Skapa en databas eller Programdel   Spara en databas som en *.accdt-fil med hjälp av kommandon på fliken Arkiv . (Anvisningarna, finns i avsnittet Spara och återanvända designelement.) Du kan sedan använda mallen för att skapa en ny databas eller om det är en Programdel lägga till dess funktioner i en befintlig databas.

Databasmallar och programdelar som du skapar lagras som standard i din centrala mappen application data mallar (till exempel C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Du kan placera mallfiler i den här mappen och göra dem tillgängliga som databasmallar eller programdelar. På samma sätt, kan du kopiera mallfiler från den här mappen och ge dem till andra för eget bruk.

Obs!: Var alltid försiktig när du använder filer från tredje part.

Skapa en datatypmall   Spara ett urval av tabellfält som en *.accft-fil genom att använda ett kommando på fliken fält . (Anvisningar finns i avsnittet Spara och återanvända designelement.)

Mallar för typ som du skapar lagras som standard i din centrala mappen application data mallar (till exempel C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Du kan placera data typ mallfiler i den här mappen och göra dem tillgängliga som datatyper för nya fält. På samma sätt, kan du kopiera mallfiler från den här mappen och ge dem till andra för eget bruk.

Obs!: Var alltid försiktig när du använder filer från tredje part.

Överst på sidan

Spara en databas som en databasmall eller en Programdel (*.accdt)

Du kan spara en databas som en databasmall eller Programdel med hjälp av kommandon på fliken Spara & publicera i Backstage-vyn.

 1. Klicka på Spara & publicerapå fliken Arkiv .

 2. Klicka under Spara databas sommall.

 3. Fyll i följande fält i dialogrutan Skapa ny mall från den här databasen :

  • Name   Obligatoriskt. Ange text som identifierar eller Programdel. Det här namnet tillsammans med mallen eller Programdel visas.

  • Beskrivning   Ange text som beskriver innehållet eller syftet med eller Programdel. Det här visas i beskrivningen för eller Programdel.

  • Kategori   Markera Användarmallar ha Programdel visas under Användarmallar i menyfliksområdet (standard). Du kan också lägga till en kategori genom att skriva det, och du kan tilldela detta och framtida programmet delar till respektive kategori. Den nya kategorin visas i menyfliksområdet.

  • Ikon   Ange en ikon för att visa för eller Programdel. För programdelar visas den här ikonen i galleriet programmet webbdelar i menyfliksområdet.

  • Förhandsgranska   Ange en större bild ska visas för mallen i Backstage-vyn. När du söker efter en mall är i den här bilden vad du ser för den här mallen.

  • Primär tabell   Ange en tabell som ska vara den primära tabellen för Programdel. Den här tabellen används som standard för att relatera Programdel till andra tabeller i en databas som del som ska läggas till. När någon använder Programdel startar en guide för att skapa relationen. Även om den primärtabellen används som standard, kan du välja en annan tabell när guiden körs.

  • Instansieringsformulär   Ange ett formulär som öppnas som standard när databaser som skapats från den här mallen först öppnas. Det här formuläret som standard öppnas endast en gång. Formuläret kan innehålla kod som det ska köras när den öppnas, men förekomsten av koden genererar en säkerhetsvarning.

  • Programdel   Markera den här kryssrutan om du vill spara databasen som en Programdel. Avmarkera den här kryssrutan om du vill spara databasen som en databasmall.

   Obs!: Du måste markera den här kryssrutan innan du kan ange ett värde för Primärtabell.

  • Inkludera Data i mallen   Markera den här kryssrutan om du vill spara de data som finns i databasen som en del av mallen. När du skapar nya databaser från mallen inkludera dessa data.

 4. Klicka på OK om du vill spara mallen. Som standard sparas mallen till C:\Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Spara ett fält som en datatypsmall (*.accft)

Om du vill skapa en datatypsmall, markera ett fält eller en kombination av fält och använder ett kommando i menyfliksområdet för att spara dem som en mall. Kontrollera att fältet eller fälten är inställda som du vill att de innan du börjar – ange alla egenskaper som du vill att sparas som en del av datatypsmallen. Till exempel om du vill skapa en ”euro” datatypsmall kan du skapa ett valutafält och ange dess Format till Euro.

 1. Öppna den tabell som innehåller det eller de fält som du vill spara som en mall.

 2. Markera det eller de fält som du vill spara för återanvändning.

 3. Klicka på Fler fältpå fliken fält i gruppen Lägg till & ta bort och klicka sedan på Spara markering som ny datatyp.

 4. Ange följande i dialogrutan Skapa ny datatyp från fält :

  • Name   Obligatoriskt. Den identifierar dina datatypsmall och visas i listan med tillgängliga fält när du väljer ett fält från listan Fler fält .

  • Beskrivning   Ange text som beskriver innehållet eller syftet med datatypsmallen. Det här visas i beskrivningen som visas när du hovrar över datatypsmall i listan Fler fält .

  • Kategori   Välj en kategori som du vill visa en lista över datatypsmall i listan Fler fält . Kategorin är användardefinierade typer som standard.

  • Instansieringsformulär   Om du vill ange ett formulär som öppnas som standard den första gången datatypsmallen används.

 5. Klicka på OK om du vill spara din datatypsmall.

Överst på sidan

Återanvända databasdesign från tredje part

Du kan göra en databasmall eller en Programdel från tredje part tillgängliga i menyfliksområdet genom att placera en kopia av filen .accdt till lämplig mapp på din dator.

 1. Skaffa mallfilen (som bör ha .accdt eller .accft-fil).

 2. Placera en kopia av filen i <System Root>Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, där:

  • <System Root> är rotmappen för Windows-installationen (vanligtvis C:\) och

  • <current user> är det användarnamn som du använde för att logga in i Windows.

   Obs!: Om mappen inte finns ännu, skapar du den.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en databasmall på fliken Arkiv , klicka på Nytt, klicka på Mina mallar, klicka på den mall som du vill använda och klicka sedan på Skapa.

  • Öppna databasen som du vill lägga till delen och klicka sedan på fliken SkapaProgramdelarom du vill använda en Programdel, och klicka sedan på den del som du vill använda.

  • Att använda en datatypsmall, öppna tabellen som du vill skapa ett fält och klicka sedan på Fler fältpå fliken fält i gruppen Lägg till & ta bort och klicka sedan på datatypsmall som du vill använda.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×