Office
Logga in

Spara och återanvända designelement i databaser

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Access finns flera olika sätt att återanvända en databasdesign. Du kan spara en hel databas som en mall, spara en del av databasen som en programdel eller spara ett fält eller en uppsättning fält som en datatypsmall. Med alla metoder skapas i Access en fil som du sedan kan dela med andra. På samma sätt kan du använda sådana filer från tredje part.

I den här artikeln förklaras det hur du kan spara olika databasobjekt som mallar, i vissa fall med data. Den förklarar också de olika mallfilerna och hur du kan dela dem. I den här artikeln finns även information om programdelarna som medföljer i Access.

Obs!: Den här artikeln gäller inte för Access-program – den nya sortens databas som du utformar med Access och publicerar online. Mer information finns i Skapa ett Access-program.

I den här artikeln

Översikt

Spara och dela designelement för databaser för återanvändning

Spara en databas som en databasmall eller en programdel (*.accdt)

Spara ett fält som en datatypsmall (*.accft)

Återanvända databasdesign från tredje part

Översikt

Ibland vill man inte börja om från början. När du ägnar mycket tid åt designen vill du få ut mesta möjliga av den, till exempel genom att använda samma design igen. Eller du kanske vill använda en design som någon annan har gjort. I Access finns tre huvudsakliga sätt att återanvända databasdesign:

 • Databasmallar   finns filer (filen typ *.accdt) som du kan använda för att skapa en ny databas. Normalt innehåller en databas som skapats från en mall är redo att användas, men du kan anpassa det efter särskilda behov. Mallen webbdatabasen tillgångar erbjuder grundläggande tillgång hanteringsfunktioner, men du kanske vill utöka genom att lägga till några avdelning eller budget och information som gäller för din organisation. Access innehåller en mängd databasmallar som du kan se i Backstage-vyn när Access öppnar.

 • Programdelar   är precis som databasmallar-filer, men du använda dem för att lägga till designelement i en befintlig databas, snarare än att användas som utgångspunkt för en ny databas. Programdel kommentarer innehåller till exempel en tabell som är inställd att innehåller kommentarer, inklusive datum/tid-fält. Vissa programdelar guiden som hjälper dig att skapa en relation om du vill definiera hur Programdel passar in med ditt befintliga listor. Access levereras med flera programdelar, som du ser på fliken Skapa.

 • Datatypsmallar   är filer som du kan använda för att skapa nya fält och fältkombinationer. Du kan till exempel använda de startdatum och slutdatum data typ mallarna för att lägga till ett par av datum/tid-fält i en tabell med ett enda klick. Data typ mallar Använd en annan filtyp (*.accft) från databasmallar och programdelar. Access innehåller en mängd datatyp mallar, som du ser på fliken fält när du har en tabell öppnas i databladsvyn.

Spara och dela designelement för databaser för återanvändning

Skapa en databasmall eller Programdel    Spara en databas som en *.accdt-fil med hjälp av kommandon på fliken Arkiv (anvisningarna, finns i avsnittet Spara en databas som en databasmall eller en Programdel (*.accdt).) Du kan sedan använda mallen för att skapa en ny databas eller om det är en Programdel lägga till dess funktioner i en befintlig databas.

Databasmallar och programdelar som du skapar lagras som standard i mallmappen för roaming application data (i Windows 7, C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar\Access\). Du kan placera mallfiler i den här mappen så att de blir tillgängliga som databasmallar eller programdelar. På samma sätt kan du kopiera mallfiler från den här mappen och ge dem till andra som vill använda dem.

Obs!: Var alltid försiktig med att använda filer från tredje part.

Skapa en datatypmall    Spara ett urval av tabellfält som en *.accft-fil med hjälp av ett kommando på fliken fält (anvisningar finns i avsnittet Spara ett fält som en datatypsmall (*.accft).)

Datatypsmallar som du skapar lagras som standard i mallmappen för roaming application data (i Windows 7, C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar\Access\). Du kan placera datatypsmallfiler i den här mappen så att de blir tillgängliga som datatyper för nya fält. På samma sätt kan du kopiera mallfiler från den här mappen och ge dem till andra som vill använda dem.

Obs!: Var alltid försiktig med att använda filer från tredje part.

Överst på sidan

Spara en databas som en databasmall eller en programdel (*.accdt)

Spara en databas som en databasmall eller programdel med hjälp av kommandona på fliken Spara och publicera i Backstage-vyn.

 1. Klicka på Spara och publicera på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Mall under Spara databas som.

 3. Fyll i följande fält i dialogrutan Skapa ny mall från den här databasen:

  • Namn    Obligatoriskt. Ange text som identifierar eller Programdel. Det här namnet tillsammans med mallen eller Programdel visas.

  • Beskrivning    Ange text som beskriver innehållet eller syftet med eller Programdel. Det här visas i beskrivningen för eller Programdel.

  • Kategori    Markera Användarmallar ha Programdel visas under Användarmallar i menyfliksområdet (standard). Du kan också lägga till en kategori genom att skriva det, och du kan tilldela detta och framtida programmet delar till respektive kategori. Den nya kategorin visas i menyfliksområdet.

  • Ikonen    Ange en ikon för att visa för eller Programdel. För programdelar visas den här ikonen i galleriet programmet webbdelar i menyfliksområdet.

  • Förhandsgranska    Ange en större bild ska visas för mallen i Backstage-vyn. När du söker efter en mall är i den här bilden vad du ser för den här mallen.

  • Primär tabell    Ange en tabell som ska vara den primära tabellen för Programdel. Den här tabellen används som standard för att relatera Programdel till andra tabeller i en databas som del som ska läggas till. När någon använder Programdel startar en guide för att skapa relationen. Även om den primärtabellen används som standard, kan du välja en annan tabell när guiden körs.

  • Instansieringsformulär    Ange ett formulär som öppnas som standard när databaser som skapats från den här mallen först öppnas. Det här formuläret som standard öppnas endast en gång. Formuläret kan innehålla kod som det ska köras när den öppnas, men förekomsten av koden genererar en säkerhetsvarning.

  • Programdel    Markera den här kryssrutan om du vill spara databasen som en Programdel. Avmarkera den här kryssrutan om du vill spara databasen som en databasmall.

   Obs!:  Du måste markera den här kryssrutan innan du kan ange ett värde för Primär tabell.

  • Inkludera Data i mallen    Markera den här kryssrutan om du vill spara de data som finns i databasen som en del av mallen. När du skapar nya databaser från mallen inkludera dessa data.

 4. Spara mallen genom att klicka på OK. Som standard sparas mallen i C:\Användare\<aktuell användare>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar\Access\.

Spara ett fält som en datatypsmall (*.accft)

Du kan skapa en datatypsmall genom att markera ett eller flera fält och sedan använda ett kommando i menyfliksområdet för att spara dem som en mall. Se till att fältet eller fälten är konfigurerade som du vill ha dem innan du börjar – ange alla eventuella egenskaper som du vill bevara som en del av datatypsmallen. Om du till exempel vill skapa en datatypsmall för euro kanske du skapar ett valutafält och sedan anger formatet till Euro.

 1. Öppna den tabell som innehåller det eller de fält du vill spara som en mall.

 2. Markera det eller de fält du vill spara för återanvändning.

 3. Klicka på Fler fält i gruppen Lägg till och ta bort på fliken Fält och klicka sedan på Spara markeringen som ny datatyp.

 4. Ange följande i dialogrutan Skapa ny datatyp från fält:

  • Namn    Obligatoriskt. Den identifierar dina datatypsmall och visas i listan med tillgängliga fält när du väljer ett fält från listan Fler fält.

  • Beskrivning    Ange text som beskriver innehållet eller syftet med datatypsmallen. Det här visas i beskrivningen som visas när du hovrar över datatypsmall i listan Fler fält.

  • Kategori    Välj en kategori som du vill visa en lista över datatypsmall i listan Fler fält. Kategorin är användardefinierade typer som standard.

  • Instansieringsformulär    Om du vill ange ett formulär som öppnas som standard den första gången datatypsmallen används.

 5. Spara datatypsmallen genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Återanvända databasdesign från tredje part

Du kan göra en databasmall eller programdel från tredje part tillgänglig i menyfliksområdet genom att placera en kopia av ACCDT-filen i motsvarande mapp på datorn.

 1. Skaffa mallfilen (som bör ha filnamnstillägget .accdt eller .accft).

 2. Placera en kopia av filen i <Systemrot>Användare\<aktuell användare>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar\Access\, där:

  • <Systemrot> är rotmappen för Windows-installationen (vanligtvis C:\) och

  • <aktuell användare> är användarnamnet som du använde för att logga in i Windows.

   Obs!:  Om mappen inte redan finns får du skapa den.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en databasmall ska du klicka på Nytt på fliken Arkiv och sedan klicka på Mina mallar, på den önskade mallen och sedan på Skapa.

  • Om du vill använda en programdel ska du öppna den databas där du vill lägga till delen. Klicka sedan på Programdelar på fliken Skapa och därefter på den önskade delen.

  • Om du vill använda en datatypsmall ska du öppna den tabell där du vill skapa ett fält. Klicka på Fler fält i gruppen Lägg till och ta bort på fliken Fält och klicka sedan på den önskade datatypsmallen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×