Spara information om en import- eller exportåtgärd som en specifikation

När du kör en import- eller exportguide i Access kan du spara de inställningar du använde som en specifikation, så att du när som helst kan upprepa åtgärden. En specifikation innehåller all information som Access behöver för att upprepa samma åtgärd utan att du behöver göra några inmatningar. En specifikation som importerar data från en Excel-arbetsbok lagrar till exempel namnet på Excel-källfilen, namnet på måldatabasen och annan information, till exempel om du lade till data i en befintlig tabell eller importerade data till en ny tabell, information om primärnycklar och fältnamn.

Du kan spara en import- eller exportåtgärd för valfritt filformat som stöds i Access. Du kan inte spara information om en länkningsåtgärd eller en åtgärd där du bara exporterar delar av ett datablad.

Även om huvudsyftet med en specifikation är att spara alla viktiga detaljer så att du kan upprepa importen eller exporten utan inmatningar så är en specifikation fortfarande mycket flexibel. Du kan till exempel ändra namnet på källfilen eller målfilen innan du kör specifikationen igen. På så sätt kan du använda en enda specifikation med flera olika käll- eller målfiler.

En specifikation som exporterar formaterade data till Excel eller Word följer aktuella filter- och kolumninställningar för objektet i Access. Om källobjektet (tabellen, frågan, formuläret eller rapporten) är öppet när du kör specifikationen exporteras bara de data som för närvarande visas i vyn i Access. Om objektet inte är öppet avgör de senast sparade inställningarna för objektet vilka data som exporteras.

Skapa en import- eller exportspecifikation

 1. Starta import- eller exportåtgärden från Access.

  Import- och exportguiderna finns på fliken Externa data. Importguiderna finns i gruppen Importera och länka och exportguiderna finns i gruppen Exportera.

 2. Följ anvisningarna i guiden. När du klickar på OK eller Slutför och åtgärden slutförs utan fel i Access visas sidan Spara importsteg eller Spara exportsteg i guiden.

 3. Klicka på Spara importsteg eller Spara exportsteg på sidan i guiden för att spara information om åtgärden som en specifikation.

  Ytterligare en uppsättning kontroller visas i Access. I den här bilden visas dialogrutan med de tillgängliga kontrollerna.

  Dialogrutan Spara importsteg

 4. Ange ett namn på specifikationen i rutan Spara som.

 5. I rutan Beskrivning skriver du en beskrivning som hjälper dig och andra användare att identifiera åtgärden senare.

 6. Om du vill skapa en Outlook-uppgift som påminner dig när det är dags att utföra åtgärden igen klickar du på Skapa Outlook-uppgift.

 7. Klicka på Spara import eller Spara export för att spara specifikationen. Access skapar och lagrar specifikationen i den aktuella databasen.

 8. Om du har markerat Skapa Outlook-uppgift på sidan Spara importsteg eller Spara exportsteg i guiden öppnas ett Outlook-uppgiftsfönster. Fyll i information om uppgiften och klicka sedan på Spara och stäng.

Vad mer behöver jag veta?

Video: Spara information om en import- eller exportåtgärd

Här är en video som du kan titta på och som vägleder dig genom ett exempel på en import-eller export åtgärd. Videon visar även hur du skapar ett makro som kör en sparad import-eller export specifikation.

Obs!: Den här videon spelades in med Access 2010 men samma grundläggande steg gäller även för nyare versioner.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×