Spara information i journalen

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Journalen registreras automatiskt åtgärder som du väljer som relaterar till specifika kontakter och placerar åtgärderna i tidslinjevyn. Du kan använda journalen för att spåra Microsoft Outlook objekt, till exempel e-postmeddelanden eller möten. Det kan också spåra andra Microsoft Office-filer, till exempel Word-dokument eller Excel-arbetsböcker.

Journalen registrerar en interaktion som du vill komma ihåg – även något som inte finns på datorn, till exempel ett telefonsamtal eller ett papper brev som du skickat eller tagit emot.

Tips: För att snabbt komma åt journalen, du kan lägga till knappen journalen visa Navigeringsfönstret. Klicka på Konfigurera knappar Bild av knapp längst ned i navigeringsfönstret och sedan på Lägg till eller ta bort knappar och sedan på Journal.

Vad vill du göra?

Registrera objekt och filer i journalen

Spela in datum och tid som du har arbetat med en kontakt

Ändra start- och sluttider av journalposter

Inaktivera och tömma Journal

Överst på sidan

Registrera objekt och filer i journalen

Registrera objekt och filer automatiskt

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Anteckningar och Journal.

 4. Klicka på Journalalternativ.

 5. Markera kryssrutorna för de objekt som du vill ska registreras automatiskt i Journal i listan Registrera automatiskt dessa objekt.

 6. Markera kryssrutorna för de kontakter vars markerade objekt ska registreras automatiskt i journalen i listan För dessa kontakter.

 7. Markera kryssrutorna bredvid de program vars filer du vill ska registreras automatiskt i Journal i rutan Registrera även filer från.

Registrera ett Outlook-objekt manuellt

 1. Från en modul i Outlook går du till fliken Start i gruppen Ny klickar du på Nytt objekt, peka på andra och klicka sedan på Journalpost.

 2. Ange en beskrivning i rutan Ämne.

 3. Klicka på den typ av journalpost du registrerar i rutan Typ.

 4. Markera andra alternativ som du vill använda. 

Registrera en fil utanför Outlook manuellt

 1. Leta med hjälp av Outlook, Windows Explorer eller skrivbordet upp filen som ska registreras.

 2. Dra objekten till Journal.

 3. Välj alternativ för journalpost.

Överst på sidan

Registrera datum och tid för när du arbetade med en kontakt

 1. Öppna kontakten.

 2. Klicka på mer på fliken kontakt i gruppen kommunicera och klicka sedan på Journalpost.

 3. Dagens datum och aktuell tidpunkt visas i journalobjektets huvud. Om du vill ändra datum eller tidpunkt klickar du på pilen vid respektive ruta och klickar på de värden som du vill använda.

 4. Om du vill registrera exakt start- och sluttid klickar du på Starta timer i gruppen Intervallklocka på fliken Journalpost.

  I journalposten registreras det datum och den tidsperiod då du arbetade med kontakten. Klicka på Pausa timer när du vill stoppa klockan.

 5. Klicka på Spara och stäng på fliken Åtgärder när du vill registrera informationen i journalen.

Överst på sidan

Ändra de start- och sluttider som används för att registrera journalposter

Ändra start- och sluttider automatiskt för alla poster

 1. Klicka på Vyinställningar i journalen tidslinjevyn i gruppen Aktuell vy på fliken Visa och klicka sedan på kolumner.

 2. Klicka på den fältuppsättning som du vill använda i rutan Välj tillgängliga fält från. Vanligtvis är detta värde Standardfält eller Alla journalfält.

 3. Klicka på det fält i rutan Tillgängliga datum-/tidsfält som innehåller den tidpunkt som du vill använda för objektets starttid, och klicka sedan på Start.

 4. Klicka på det fält som innehåller den tidpunkt som du vill använda för objektets sluttid och klicka sedan på Slut i rutan Tillgängliga datum-/tidsfält.

Tips: I tidslinjevyn visas när varje objekt och dokument skapades, sparades, skickades, mottogs, öppnades och ändrades. När du ändrar det tidsfält som används för att visa poster på en tidslinje kan plats och varaktighet ändras på tidslinjen.

Ändra start- och sluttider för en journalpost manuellt

 1. Öppna journalposten.

 2. Ange ett nytt startdatum och en ny starttid. Om du vill ändra sluttiden ändrar du värdet i rutan Varaktighet.

Obs!: Om du ändrar tiderna för en journalpost ändras inte starttiden för Outlook-objektet, dokumentet eller kontakten som den hänvisar till.

Överst på sidan

Inaktivera eller tömma journalen

Inaktivera Journal

Om du vill inaktivera Journal måste du avmarkera flera kryssrutor i dialogrutan Alternativ för journalen. Alternativet ingen enskild inaktiveras Journal.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Anteckningar och Journal.

 4. Klicka på Journalalternativ.

 5. Avmarkera alla kryssrutor i listan Registrera automatiskt dessa objekt.

 6. Avmarkera alla kryssrutor i rutan Registrera även filer från.

Obs!: Du behöver inte avmarkera kryssrutorna under För dessa kontakter.

Tömma Journal

När du tömmer journalen tar du bort poster.

 1. Klicka på Lista i gruppen Aktuell vy på fliken Start i journalen. En tabellvy över alla journalposter visas.

 2. Gör något av följande:

  • Markera en enstaka post     Klicka på den post som du vill använda.

  • Markera flera poster     Håll ned CTRL och klicka på de poster som du vill använda. Om du vill markera en uppsättning intilliggande poster klickar du på den första posten, håller ned SKIFT och klickar på den sista posten i uppsättningen.

  • Markera alla poster i en mapp     Klicka på valfri post och tryck på CTRL+A.

 3. Klicka på Ta bort på fliken Start, eller tryck på DELETE.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×