Spara ett Word-dokument som en mall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Oavsett om du börjar med en inbyggd mall eller uppdaterar en av dina egna hjälper Words inbyggda verktyg dig att ändra mallar så att de passar dina behov. Om du vill uppdatera mallen öppnar du filen, gör de ändringar du vill göra och sparar sedan mallen.

I Microsoft Word kan du skapa en mall genom att spara ett dokument som en DOTX-fil, DOT-fil eller DOTM-fil (i DOTM-filer kan du aktivera makron).

 1. Klicka på Arkiv > Öppna.

 2. Dubbelklicka på Den här datorn. (I Word 2013 dubbelklickar du på Dator).

 3. Gå till mappen Anpassade Office-mallar som finns under Mina dokument.

 4. Klicka på mallen och klicka på Öppna.

 5. Gör önskade ändringar och spara sedan och stäng mallen.

Lägg till innehållskontroller i en mall

Du kan göra dina mallar mer flexibla genom att lägga till och konfigurera innehållskontroller, som RTF-kontroller, bilder, nedrullningsbara listor och datumväljare.

Du kan till exempel skapa en mall som innehåller en nedrullningsbar lista. Om du tillåter redigering av den nedrullningsbara listan kan andra personer ändra listalternativen efter behov.

Obs!: Om innehållskontroller inte är tillgängliga kan det hända att du har öppnat ett dokument eller en mall som skapades i en tidigare version av Word. Om du vill använda innehållskontroller måste du konvertera dokumentet till Word 2013-filformatet genom att klicka på Arkiv > Info > Konvertera och sedan klicka på OK. Spara dokumentet eller mallen efter konverteringen.

Du måste visa fliken Utvecklare innan du kan lägga till innehållskontroller.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Primära flikar under Anpassa menyfliksområdet.

 3. Markera kryssrutan Utvecklare i listan och klicka på OK.

Aktivera fliken Utvecklare i Word-menyfliksområdet

Lägga till innehållskontroller

Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare och infoga sedan de kontroller du vill ha.

läget utvecklare, designknapp

Infoga en textkontroll där användarna kan skriva text

I en RTF-innehållskontroll kan användarna formatera texten med fetstil eller kursiv stil och skriva flera stycken. Om du vill begränsa vad användarna kan lägga till infogar du en innehållskontroll för oformaterad text.

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på RTF-innehållskontroll RTF-kontroll eller Innehållskontroll för oformaterad text kontroll för oformaterad text i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Infoga en bildkontroll
 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. I gruppen Kontroller klickar du på Bildkontroll på fliken Utvecklare bildkontroll .

Infoga en kombinationsruta eller listruta

I en kombinationsruta kan användarna antingen välja alternativ från en lista som du skapat eller skriva in egen information. I en listruta kan de bara välja alternativ från listan.

 1. Klicka på Innehållskontroll för kombinationsrutor kontroll för kombinationsruta eller Innehållskontroll för listrutor nedrullningsbar meny, kontroll i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 2. Markera innehållskontrollen och klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  läget utvecklare, kontroll, egenskaper

 3. Du kan skapa en lista med val genom att klicka på Lägg till under Egenskaper för kombinationsrutor eller Egenskaper för listrutor.

 4. Ange ett svarsalternativ i rutan Visningsnamn, till exempel Ja, Nej eller Kanske. Upprepa det här steget tills alla önskade svarsalternativ finns med i listrutan.

 5. Fyll i fler egenskaper om det behövs.

Obs!: Om du markerar kryssrutan Det går inte att redigera innehåll kan användarna inte klicka på ett alternativ.

Infoga en datumväljare
 1. Klicka där du vill infoga en datumväljarkontroll.

 2. Klicka på Innehållskontroll för datumväljare datumväljarkontroll i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Infoga en kryssruta
 1. Klicka där du vill infoga kryssrutekontrollen.

 2. Klicka på Innehållskontroll för kryssrutor kryssrutekontroll i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Infoga en gallerikontroll för byggblock

Om du vill att användarna ska välja ett visst textblock kan du använda byggblockskontroller.

Byggblockskontroller är användbara till exempel när du skapar en kontraktsmall och behöver lägga till olika exempeltexter beroende på kontraktets speciella krav. Du kan skapa RTF-innehållskontroller för varje version av exempeltexten, och sedan kan du använda en gallerikontroll för byggblock som behållare för RTF-innehållskontrollerna.

Du kan också använda kontroller för byggblock i formulär.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på Innehållskontroll för byggblocksgalleri kontroll för byggblocksgalleri i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 3. Markera innehållskontrollen genom att klicka på den.

 4. Klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  läget utvecklare, kontroll, egenskaper

 5. Klicka på Galleri och Kategori för de byggblock som du vill göra tillgängliga i byggblockskontrollen.

Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller

 1. Markera innehållskontrollen och klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller.

  läget utvecklare, kontroll, egenskaper

 2. Välj om innehållskontrollen ska kunna tas bort eller redigeras när någon använder mallen i dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll.

 3. Om du vill hålla ihop flera innehållskontroller, eller till och med några textstycken, väljer du kontrollerna eller texten och klickar på Gruppera i gruppen Kontroller.

  läget utvecklare, knappen gruppera

Säg till exempel att du har en friskrivningstext i tre stycken. Om du använder kommandot Gruppera för att gruppera de tre styckena kan ansvarsfriskrivningstexten i tre stycken inte redigeras och bara tas bort som en grupp.

Lägga till instruktionstext i mallar

Instruktionstexter kan göra mallen lättare att använda. Du kan ändra standardtexten i innehållskontrollerna.

Gör så här om du vill anpassa standardinstruktionstexten i mallen:

 1. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  läget utvecklare, designknapp

 2. Klicka på den innehållskontroll där du vill ändra platshållartexten.

 3. Redigera platshållartexten och formatera den efter egna önskemål.

 4. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare om du vill stänga av designfunktionen och spara instruktionstexten.

Skydda mallar

Du kan välja att skydda enstaka innehållskontroller eller grupper med innehållskontroller i en mall som hindrar användare från att ta bort eller ändra dem. Du kan även skydda hela innehållet i mallen med ett lösenord.

Skydda delar av en mall
 1. Öppna den mall som du vill skydda.

 2. Markera de innehållskontroller som du vill skydda från ändringar.

  Tips: Du kan välja flera kontroller genom att hålla ned CTRL-tangenten medan du klickar på kontrollerna.

 3. Klicka på Gruppera och sedan på Gruppera igen i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  läget utvecklare, grupperingskontroller

 4. Klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  läget utvecklare, kontroll, egenskaper

 5. Gör något av följande under Lås i dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll:

  • Markera kryssrutan Det går inte att ta bort innehållskontrollen. Innehållet kan då redigeras, men själva kontrollen kan inte tas bort från mallen eller ett dokument som är baserat på mallen.

  • Markera kryssrutan Det går inte att redigera innehåll. Kontrollen kan då tas bort, men det går inte att redigera innehållet i kontrollen.

Välj den här inställningen om du vill skydda eventuell text. Om du till exempel ofta infogar en ansvarsfriskrivning kan du skydda texten så att den alltid ser likadan ut, och du kan ta bort ansvarsfriskrivningen från dokument där den inte måste användas.

Koppla ett lösenord till en mall

Om du vill tilldela ett lösenord till dokumentet, så att bara de granskare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet, gör du så här:

 1. Öppna den mall som du vill tilldela ett lösenord till.

 2. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.

 3. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 4. Ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

Viktigt!: Om du väljer att inte använda lösenord kan vem som helst ändra redigeringsbegränsningarna.

Du bör alltid använda starka lösenord som kombinerar stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte dessa kombinationer. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Ett lösenord ska innehålla minst 8 tecken. I allmänhet kan man säga att ju längre ett lösenord är, desto säkrare är det.

Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

En mall är en dokumenttyp som skapar en kopia av sig själv när den öppnas.

En affärsplan är till exempel ett vanligt dokument som skrivs i Word. I stället för att skapa affärsplanens struktur från grunden kan du använda en mall där sidlayouten, teckensnittet, marginalerna och formatet är fördefinierade. Du behöver bara öppna mallen och fylla i den text och information som gäller för just det här dokumentet. När du sparar dokumentet som en DOCX- eller DOCM-fil sparas det separat från den mall det baserades på.

I mallar kan du tillhandahålla rekommenderade avsnitt eller obligatorisk text som andra kan använda, samt innehållskontroller som fördefinierade listrutor eller en viss logotyp. Du kan göra särskilda avsnitt i mallen extra säkra eller förse mallen med lösenord om du vill skydda innehållet från att ändras.

På Office.com finns det Word-mallar för de flesta typer av dokument. Om du är ansluten till Internet klickar du på fliken Arkiv, på Nytt och sedan på den mallkategori du vill använda. Du kan också skapa dina egna mallar.

Du kan utgå från ett tomt dokument och spara det som en mall, eller skapa en mall som är baserad på ett befintligt dokument eller en befintlig mall.

Utgå från en tom mall

 1. Klicka på fliken Arkivoch sedan på Nytt.

 2. Klicka på Tomt dokument och sedan på Skapa.

 3. Ändra eventuellt marginalinställningar, sidstorlek och orientering, formatmallar och andra format.

  Du kan också lägga till innehållskontroller av typen datumväljare, instruktionstext och grafik som du vill ha med i alla dokument du baserar på den här mallen.

 4. Klicka på fliken Arkivoch sedan på Spara som.

 5. Namnge den nya mallen, markera Word-mall i listan Filformat och klicka på Spara.

  Obs!: Det går också att spara mallen som Makroaktiverad Word-mall (DOTM-fil) eller Word 97-2003-mall (DOT-fil).

 6. Stäng mallen.

 1. Klicka på fliken Arkivoch sedan på Nytt.

 2. Klicka på Ny från befintlig under Tillgängliga mallar.

 3. Klicka på en mall eller ett dokument som liknar den mall du vill skapa och klicka på Skapa ny.

 4. Ändra eventuellt marginalinställningar, sidstorlek och orientering, formatmallar och andra format.

  Du kan också lägga till innehållskontroller av typen datumväljare, instruktionstext och grafik som du vill ha med i alla dokument du baserar på den här mallen.

 5. Klicka på fliken Arkivoch sedan på Spara som.

 6. Namnge den nya mallen, markera Word-mall i listan Filformat och klicka på Spara.

  Obs!: Det går också att spara mallen som Makroaktiverad Word-mall (DOTM-fil) eller Word 97-2003-mall (DOT-fil).

 7. Stäng mallen.

Byggblock är återanvändningsbara delar av innehåll eller andra dokumentdelar som sparas i gallerier. Du kan nå och återanvända byggblocken när du vill. Du kan också spara byggblock och distribuera dem med mallar.

Du kan till exempel skapa en rapportmall som ger mallanvändarna två typer av följebrev att välja mellan när de skapar sin egen rapport baserat på mallen.

 1. Spara och stäng mallen som du har utformat efter dina egna önskemål och i vilka du vill lägga till olika byggblock som mallanvändarna kan välja bland.

 2. Öppna mallen.

  Behåll mallen där du vill lägga till byggblock öppen.

 3. Skapa de byggblock du vill tillhandahålla för mallanvändarna.

  Kom ihåg att klicka på mallens namn i rutan Spara i när du fyller i informationen i dialogrutan Skapa nytt byggblock.

 4. Distribuera mallen.

  När du skickar eller gör mallen tillgänglig för andra finns de byggblock du sparade med mallen tillgängliga i de angivna gallerierna.

Du kan underlätta arbetet för alla som använder dina mallar genom att lägga till och konfigurera innehållskontroller som RTF-kontroller, bilder, listrutor eller datumväljare.

Du kanske till exempel låter en kollega ta del av en mall som innehåller en listruta, men kollegan vill använda en annan uppsättning av alternativ i listrutan i det dokument han eller hon har skapat utifrån din mall. Eftersom du gav tillåtelse att redigera listrutan när du lade till innehållskontrollen i mallen kan din kollega snabbt och enkelt ändra mallen så att den passar för hans eller hennes behov.

Obs!: Om inga innehållskontroller är tillgängliga kan du ha öppnat ett dokument eller en mall som skapades i en tidigare version av Word. Om du vill kunna använda innehållskontroller måste du konvertera dokumentet till filformatet Word 2010 genom att klicka på fliken Arkiv, klicka på Info, klicka på Konvertera och sedan klicka på OK. Spara dokumentet eller mallen efter konverteringen.

För att kunna lägga till innehållskontroller måste du först visa fliken Utvecklare.

Visa fliken Utvecklare

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.

 4. Klicka på Primära flikar under Anpassa menyfliksområdet.

 5. Markera kryssrutan Utvecklare i listan och klicka på OK.

  Kryssrutan Utvecklare

Lägga till innehållskontroller

Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare och infoga sedan de kontroller du vill ha.

Menyfliksområdet i Office 2010

Infoga en textkontroll där användarna kan skriva text

I en RTF-innehållskontroll kan användarna formatera texten med fetstil eller kursiv stil och skriva flera stycken. Om du vill begränsa vad användarna kan lägga till infogar du en innehållskontroll för oformaterad text.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på RTF-innehållskontroll Bild av menyfliksområdet eller Innehållskontroll för oformaterad text Bild av menyfliksområdet i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Infoga en bildkontroll

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på Bildkontroll i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Bilsinnehållskontroll

Infoga en kombinationsruta eller listruta

I en kombinationsruta kan användarna antingen välja alternativ från en lista som du skapat eller skriva in egen information. I en listruta kan de bara välja alternativ från listan.

 1. Klicka på Innehållskontroll för kombinationsrutor Bild av knapp eller på Innehållskontroll för listrutor Bild av menyfliksområdet i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 2. Markera innehållskontrollen och klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Menyfliksområdet i Office 2010

 3. Om du vill skapa en lista över alternativ klickar du på Lägg till under Egenskaper för kombinationsrutor eller Egenskaper för listrutor.

 4. Ange svarsalternativ i rutan Visningsnamn, till exempel Ja, Nej och Kanske.

  Upprepa detta steg tills alla önskade svarsalternativ finns med i listrutan.

 5. Fyll i fler egenskaper om det behövs.

  Obs!:  Om du markerar kryssrutan Det går inte att redigera innehåll kan användarna inte klicka på det alternativet.

Infoga en datumväljare

 1. Klicka där du vill infoga en datumväljarkontroll.

 2. Klicka på Innehållskontroll för datumväljare i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Innehållskontroll för datumväljare

Infoga en kryssruta

 1. Klicka där du vill infoga kryssrutekontrollen.

 2. Klicka på Innehållskontroll för kryssrutor i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Innehållskontroll för kryssrutor

Infoga en gallerikontroll för byggblock

Om du vill att användarna ska välja ett visst textblock kan du använda byggblockskontroller.

Byggblockskontroller är användbara till exempel när du skapar en kontraktsmall och behöver lägga till olika exempeltexter beroende på kontraktets speciella krav. Du kan skapa RTF-innehållskontroller för varje version av exempeltexten, och sedan kan du använda en gallerikontroll för byggblock som behållare för RTF-innehållskontrollerna.

Du kan också använda kontroller för byggblock i formulär.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på Innehållskontroll för byggblocksgalleri i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Innehållskontroll för byggblock

 3. Markera innehållskontrollen genom att klicka på den.

 4. Klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 5. Klicka på Galleri och Kategori för de byggblock som du vill göra tillgängliga i byggblockskontrollen.

Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller

 1. Markera innehållskontrollen och klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller.

 2. I dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll väljer du om du vill att innehållskontrollen ska kunna tas bort eller redigeras av andra som använder mallen.

 3. Om du vill hålla samman flera innehållskontroller eller några textstycken markerar du kontrollerna eller texten och klickar på Gruppera i gruppen Kontroller.

  Anta att du har en ansvarsfriskrivning som är tre stycken långt. Om du grupperar de tre styckena med kommandot Gruppera går det inte längre att redigera den tre stycken långa ansvarsfriskrivningen och den går bara att ta bort som grupp.

Lägga till instruktionstext i mallar

Instruktionstexter kan göra mallen lättare att använda. Du kan ändra standardtexten i innehållskontrollerna.

Gör så här om du vill anpassa standardinstruktionstexten i mallen:

 1. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Menyfliksområdet i Office 2010

 2. Klicka på den innehållskontroll där du vill ändra platshållartexten.

 3. Redigera platshållartexten och formatera den efter egna önskemål.

 4. På fliken Utvecklare i gruppen Kontroller klickar du Designläge om du vill stänga av designfunktionen och spara instruktionstexten.

Du kan välja att skydda enstaka innehållskontroller eller grupper med innehållskontroller i en mall som hindrar användare från att ta bort eller ändra dem. Du kan även skydda hela innehållet i mallen med ett lösenord.

Skydda delar av en mall

 1. Öppna den mall som du vill skydda.

 2. Markera de innehållskontroller som du vill skydda från ändringar.

  Om du vill markera flera kontroller klickar du på dessa samtidigt som du håller Ctrl-tangenten nedtryckt.

 3. Klicka på Gruppera i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare, och klicka sedan på Gruppera en gång till.

 4. Klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 5. Gör något av följande under Lås i dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll:

  • Markera kryssrutan Det går inte att ta bort innehållskontrollen. Innehållet kan då redigeras, men själva kontrollen kan inte tas bort från mallen eller ett dokument som är baserat på mallen.

  • Markera kryssrutan Det går inte att redigera innehåll. Kontrollen kan då tas bort, men det går inte att redigera innehållet i kontrollen.

   Välj den här inställningen om du vill skydda eventuell text. Om du till exempel ofta infogar en ansvarsfriskrivning kan du skydda texten så att den alltid ser likadan ut, och du kan ta bort ansvarsfriskrivningen från dokument där den inte måste användas.

Koppla ett lösenord till en mall

Om du vill tilldela ett lösenord till dokumentet, så att bara de granskare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet, gör du så här:

 1. Öppna den mall som du vill tilldela ett lösenord till.

 2. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.

 3. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 4. Ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

  Viktigt!: Om du väljer att inte använda lösenord kan vem som helst ändra redigeringsbegränsningarna.

  Lösenord bör vara minst 8 tecken långa.

  Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

En mall är en dokumenttyp som skapar en kopia av sig själv när den öppnas.

En affärsplan är till exempel ett vanligt dokument som skrivs i Word. I stället för att skapa affärsplanens struktur från grunden kan du använda en mall där sidlayouten, teckensnittet, marginalerna och formatet är fördefinierade. Du behöver bara öppna mallen och fylla i den text och information som gäller för just det här dokumentet. När du sparar dokumentet som en DOCX- eller DOCM-fil sparas det separat från den mall det baserades på.

I mallar kan du tillhandahålla rekommenderade avsnitt eller obligatorisk text som andra kan använda, samt innehållskontroller som fördefinierade listrutor eller en viss logotyp. Du kan göra särskilda avsnitt i mallen extra säkra eller förse mallen med lösenord om du vill skydda innehållet från att ändras.

På Office.com finns det Word-mallar för de flesta typer av dokument. Om du är ansluten till Internet klickar du på fliken Arkiv, på Nytt och sedan på den mallkategori du vill använda. Du kan också skapa dina egna mallar.

Du kan utgå från ett tomt dokument och spara det som en mall, eller skapa en mall som är baserad på ett befintligt dokument eller en befintlig mall.

Utgå från en tom mall

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Ny.

 2. Klicka på Tomt dokument och sedan på Skapa.

 3. Ändra eventuellt marginalinställningar, sidstorlek och orientering, formatmallar och andra format.

  Du kan också lägga till instruktionstext, innehållskontroller av typen datumväljare och grafik som du vill ha med i alla dokument du baserar på den här mallen.

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 5. Namnge den nya mallen, markera Word-mall i listan Filformat och klicka på Spara.

  Obs!: Det går också att spara mallen som Makroaktiverad Word-mall (DOTM-fil) eller Word 97-2003-mall (DOT-fil).

 6. Stäng mallen.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Öppna dokumentet som du vill använda.

 3. Gör de ändringar du vill ska vara med i alla nya dokument som baseras på den här mallen.

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 5. Namnge den nya mallen, markera Word-mall i listan Filformat och klicka på Spara.

  Obs!: Det går också att spara mallen som Makroaktiverad Word-mall (DOTM-fil) eller Word 97-2003-mall (DOT-fil).

 6. Stäng mallen.

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Ny.

 2. Klicka på Mallar under Nytt från befintligt.

 3. Klicka på en mall som liknar den du vill skapa och klicka på Skapa ny.

 4. Ändra eventuellt marginalinställningar, sidstorlek och orientering, formatmallar och andra format.

  Du kan också lägga till instruktionstext, innehållskontroller av typen datumväljare och grafik som du vill ha med i alla dokument du baserar på den här mallen.

 5. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 6. Namnge den nya mallen, klicka på Word-mall i listan Filformat och klicka på Spara.

  Obs!: Det går också att spara mallen som Makroaktiverad Word-mall (DOTM-fil) eller Word 97-2003-mall (DOT-fil).

 7. Stäng mallen.

Du kan underlätta arbetet för alla som använder dina mallar genom att lägga till och konfigurera innehållskontroller som RTF-kontroller, bilder, listrutor eller datumväljare.

Du kanske till exempel låter en kollega ta del av en mall som innehåller en listruta, men kollegan vill använda en annan uppsättning av alternativ i listrutan i det dokument han eller hon har skapat utifrån din mall. Eftersom du gav tillåtelse att redigera listrutan när du lade till innehållskontrollen i mallen kan din kollega snabbt och enkelt ändra mallen så att den passar för hans eller hennes behov.

Lägga till innehållskontroller

Obs!: Det går också att lägga till innehållskontroller i dokumentet.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ.

 3. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet och klicka på OK.

  Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 4. Öppna den mall du vill lägga till innehållskontroller i och klicka på en plats där du vill infoga en kontroll.

 5. Klicka på den innehållskontroll du vill lägga till i dokumentet eller i mallen i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

  Du kan till exempel klicka på RTF om du vill infoga en RTF-kontroll som ska visas i alla dokument som skapas utifrån den här mallen.

  Obs!: Om inga innehållskontroller är tillgängliga kan du ha öppnat ett dokument som skapades i en tidigare version av Word. Om du vill kunna använda innehållskontroller måste du konvertera dokumentet till filformatet Word 2007 genom att klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Konvertera och sedan klicka på OK. Spara dokumentet när du har konverterat det.

 6. Markera innehållskontrollen och klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller.

 7. I dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll väljer du om du vill att innehållskontrollen ska kunna tas bort eller redigeras av andra som använder mallen.

 8. Om du vill hålla samman flera innehållskontroller eller några textstycken markerar du kontrollerna eller texten och klickar på Gruppera i gruppen Kontroller.

  Anta att du har en ansvarsfriskrivning som är tre stycken långt. Om du grupperar de tre styckena med kommandot Gruppera går det inte längre att redigera den tre stycken långa ansvarsfriskrivningen och den går bara att ta bort som grupp.

Lägga till instruktionstext i mallar

Ibland är det praktiskt att lägga till platshållarinstruktioner för hur användarna ska fylla i en viss innehållskontroll i en mall. Instruktionerna ersätts sedan med innehåll när någon använder mallen.

 1. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 2. Om du inte redan har lagt till en innehållskontroll i dokumentet klickar du på den plats i dokumentet där du vill placera innehållskontrollen. Sedan klickar du på en kontroll.

  Obs!: Om inga innehållskontroller är tillgängliga kan du ha öppnat ett dokument som skapades i en tidigare version av Word. Om du vill kunna använda innehållskontroller måste du konvertera dokumentet till filformatet Word 2007 genom att klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Konvertera och sedan klicka på OK. Spara dokumentet när du har konverterat det.

 3. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 4. Klicka på den innehållskontroll som du vill lägga till platshållartexten i.

 5. Redigera platshållartexten och formatera den efter egna önskemål.

  Om du lägger till en innehållskontroll med textruta och du vill att platshållartexten ska försvinna när någon skriver i egen text klickar du på Egenskaper i gruppen Kontroller och markerar kryssrutan Ta bort innehållskontrollen när innehållet har redigerats.

Spara och distribuera byggblock med en mall

Byggblock är återanvändningsbara innehållsdelar eller andra dokumentdelar som lagras i gallerier och som du kan nå och återanvända när som helst. Du kan också spara byggblock och distribuera dem med mallar. Du kan till exempel skapa en rapportmall som innehåller två typer av följebrev, vilka mallanvändarna kan välja mellan när de skapar sin egen rapport utifrån från mallen.

 1. Spara och stäng mallen som du har utformat efter dina egna önskemål och i vilka du vill lägga till olika byggblock som mallanvändarna kan välja bland.

 2. Öppna mallen.

  Behåll mallen där du vill lägga till byggblock öppen.

 3. Skapa de byggblock du vill tillhandahålla för mallanvändarna.

  Kom ihåg att klicka på mallens namn i rutan Spara i när du fyller i informationen i dialogrutan Skapa nytt byggblock.

 4. Distribuera mallen.

  När du skickar eller gör mallen tillgänglig för andra finns de byggblock du sparade med mallen tillgängliga i de angivna gallerierna.

Du kan välja att skydda enstaka innehållskontroller eller grupper med innehållskontroller i en mall som hindrar användare från att ta bort eller ändra dem. Du kan även skydda hela innehållet i mallen med ett lösenord.

Skydda delar av en mall

 1. Öppna den mall som du vill skydda.

 2. Markera de innehållskontroller eller grupper med innehållskontroller som du vill skydda från ändringar.

 3. Klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

 4. Gör något av följande under Lås i dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll:

  • Markera kryssrutan Det går inte att ta bort innehållskontrollen. Innehållet kan då redigeras, men själva kontrollen kan inte tas bort från mallen eller ett dokument som är baserat på mallen.

  • Markera kryssrutan Det går inte att redigera innehåll. Kontrollen kan då tas bort, men det går inte att redigera innehållet i kontrollen.

   Välj den här inställningen om du vill skydda eventuell text. Om du till exempel ofta infogar en ansvarsfriskrivning kan du skydda texten så att den alltid ser likadan ut, och du kan ta bort ansvarsfriskrivningen från dokument där den inte måste användas.

Skydda allt innehåll i en mall

 1. Öppna den mall som du vill skydda från ändringar.

 2. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Utvecklare. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

 3. Markera kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering i dokumentet under Redigeringsbegränsningar i åtgärdsfönstret Skydda dokument.

 4. Klicka på de restriktioner som du vill använda i listan över redigeringsbegränsningar.

 5. Om du vill använda flera begränsningar, till exempel vilka som har tillåtelse att läsa eller ändra dokumentet, klickar du på Begränsa behörighet.

  Några av begränsningsalternativen innebär att du kan ange ett sista giltighetsdatum för dokumentet eller tillåta att användarna kopierar innehållet.

 6. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 7. Du kan välja att använda ett lösenord i dokumentet, så att endast de användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet. Det gör du genom att ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

  Viktigt!: Om du väljer att inte använda lösenord kan vem som helst ändra redigeringsbegränsningarna.

En affärsplan, till exempel, är ett vanligt dokument som skrivs i Word. I stället för att skapa affärsplanens struktur från grunden kan du använda en mall där sidlayout, teckensnitt, marginaler och format är fördefinierade. Du behöver bara öppna mallen och fylla i den text och information som gäller för just det här dokumentet. När du sparar dokumentet som en DOCX- eller DOCM-fil sparas det separat från den mall det baserades på.

Precis som i dokument kan du även i mallar tillhandahålla rekommenderade avsnitt eller obligatorisk text som andra kan använda, samt innehållskontroller som fördefinierade listrutor eller en viss logotyp. Du kan göra särskilda avsnitt i mallen extra säkra eller förse mallen med lösenord om du vill skydda innehållet från att ändras.

På Microsoft Office Online finns det Word-mallar för de flesta typer av dokument. Om du är ansluten till Internet klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , på Nytt och sedan på den mallkategori du vill använda. Om du vill kan du också skapa dina egna mallar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×