Spara ett projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan spara ett projekt plan i många användbara filformat, inklusive tidigare versioner av Microsoft Project, Microsoft Excel-arbetsböcker och mallar som kan användas för framtida projekt.

Om du använder Project Professional 2010 kan spara du också projektet för att dela innan du publicerar bilden.

Obs!: Du kan inte spara filer med hjälp av utvärderingsversionen av Project 2010.

Vad vill du göra?

Spara ett projekt

Spara ett projekt som en mall

Spara ett projekt för att dela

Spara ett lokalt projekt i Project Server

Spara ett projekt

Processen för att spara ett projekt är olika för Project Standard 2010 användare och Project Professional 2010 användare som är anslutna till Project Server. Vi har dokumenteras båda processer i det här avsnittet.

Spara ett projekt med Project Standard 2010

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara.

 2. Om det är första gången du sparar projektet skriver du projektets namn i rutan Filnamn och klickar på Spara.

  Om du sparar en fil med flera projekt, kanske du uppmanas ett projektnamn.

Du kan spara projektet till ett annat filformat.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka.

 3. Klicka på Spara projekt som fil under Filtyper.

 4. Välj vilken typ av fil som du vill spara till höger under Project-filtyper eller Andra filtyper.

  Det finns två metoder för att spara project-fil i ett annat format.

  • Dubbelklicka på den typ av fil som du vill spara.

  • Klicka en gång på den typ av fil som du vill spara till och klicka sedan på Spara som.

   Knappen Spara som

 5. Skriv ett namn för filen.

 6. Klicka på Spara.

Du kan spara ett projekt i följande filformat:

 • Project 2007

 • Project 2000-2003

 • Portable Document Format (PDF)

 • XML Paper Specification (XPS)

 • Excel-arbetsbok

 • Tabbavgränsad text

 • Kommaavgränsad (CSV)

 • XML

Spara ett projekt med Project Professional 2010

Du har följande alternativ för att spara projektet med Project Professional 2010:

Spara projektet i Project Server

Spara ett projekt som skiljer sig från checka in eller publicera ett projekt. När du sparar projektet i Project Server fortfarande utcheckade till dig och kan inte redigeras av någon annan. Stäng project om du vill checka in på Project Server. Publicera projektet om du vill göra projektet tillgängliga för gruppmedlemmarna.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara.

 2. Om det är första gången du sparar projektet i dialogrutan Spara på Project Server skriver du ett namn för projektet i rutan namn.

 3. Om du vill ange en enterprise anpassade fält i projektet, klickar du på fältet värde för ett anpassat fält och sedan väljer du värdet. Du måste ange data för obligatoriska anpassade fält markerade med en asterisk (*) efter fältnamnet.

 4. Klicka på Spara.

 5. Om det behövs kan du kontrollera om projektet är incheckat eller checkats ut av Project Server. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Öppna. Granska status för projektet i dialogrutan Öppna.

 6. Om du vill checka in projektet Project Server, klicka på fliken Arkiv och sedan på Stäng.

Om du stänger projektfönstret eller försök att avsluta Project utan att spara den senaste ändringen visas dialogrutan Stäng.

 1. Gör något av följande i avsnittet Spara ändringar:

  • Klicka på Spara om du vill spara de ändringar som du har gjort i projektet.

  • Klicka på Ignorera ändringar om du vill stänga projektet utan att spara dina ändringar.

 2. Gör något av följande i avsnittet Checka in:

  • Klicka på Checka in om du vill checka in projektet igen till Project Server.

  • Klicka på Behåll projektet utcheckat om du vill lämna projektet som är utcheckad till dig, vilket hindrar andra från att göra ändringar.

Om du vill att dina ändringar ska vara synliga för Project Web Access-användare måste du publicera projektplanen.

Spara projektet lokalt

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Klicka på Spara som-fil i dialogrutan Spara på Project Server.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Spara som fil:

  • Om du vill spara alla objekt från global företagsmall förutom de anpassade fält klickar du på alla anpassade företagsfält och globala objekt.

  • Klicka på endast inlästa anpassade företagsfält och objekt om du vill spara de objekt från den globala företagsmallen som används i det här projektet.

 4. Välj en plats där filen ska sparas och klicka sedan på Spara.

Du kan spara projektet till ett annat filformat.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka.

 3. Klicka på Spara projekt som fil under Filtyper.

 4. Välj vilken typ av fil som du vill spara till höger under Project-filtyper eller Andra filtyper.

  Det finns två metoder för att spara project-fil i ett annat format.

  • Dubbelklicka på den typ av fil som du vill spara.

  • Klicka en gång på den typ av fil som du vill spara till och klicka sedan på Spara som.

   Knappen Spara som

 5. Skriv ett namn för filen.

 6. Klicka på Spara.

Du kan spara ett projekt i följande filformat:

 • Project 2007

 • Project 2000-2003

 • Portable Document Format (PDF)

 • XML Paper Specification (XPS)

 • Excel-arbetsbok

 • Tabbavgränsad text

 • Kommaavgränsad (CSV)

 • XML

Överst på sidan

Spara ett projekt som en mall

Om du vill återanvända ett befintligt projekt som grund för ett nytt projekt kan du spara den som en mall.

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara som.

 2. Project Professional-användare: Om projektet som du vill spara som en mall sparas i Project Server, gör du följande:

  1. Klicka på Spara som-fil i dialogrutan Spara på Project Server.

  2. Klicka på endast inlästa anpassade företagsfält och objekt om du vill spara de objekt från den globala företagsmallen som används i det här projektet i dialogrutan Spara som fil.

 3. Välj den enhet och mapp där du vill spara mallen.

 4. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

 5. Klicka på mall (*.mpt) eller Microsoft Project 2007-mallar (*.mpt) i rutan Filformat.

 6. Klicka på Spara.

 7. Markera kryssrutorna för de data som du vill ta bort från projektfilen och klicka sedan på Spara.

  Du kan ta bort originalplansdata verkliga värden, resurskostnaderna, fast kostnad information och aktivitet publicera status.

Överst på sidan

Spara ett projekt för att dela

Obs!: Du måste Project Professional 2010 att spara ett projekt för att dela.

Om du behöver dela projektplanen med någon som inte har Project Server kan du kontrollera planen ut, spara den lokalt, skicka ut den för granskning och sedan markera den igen till Project Server.

Viktigt!: Den andra personen måste ha Project 2010 installerade.

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

 2. Klicka på Spara projekt som fil i mittenrutan och klicka sedan på Spara för delning till höger.

 3. Klicka på Spara som.

Knappen Spara som

Obs!: Klicka på knappen Spara som längst ner till höger. Klicka inte på kommandot Spara som längst till vänster.

 1. Välj den enhet och mapp där du vill spara projektet och klicka sedan på Spara.

 2. Skicka den sparade filen till någon annan gör ändringar direkt i projektplanen.

Obs!: Du kan inte öppna filen för redigering från Project Server när projektet delas.

När alla ändringar har gjorts till den delade filen, spara ändringarna tillbaka till Project Server.

 1. Ansluta till Project Server på den dator där du sparat filen för att dela.

 2. Öppna den delade filen.

  Obs!: Den delade filen kan bara sparas på Project Server igen från den dator som filen ursprungligen sparades för delning på.

 3. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Spara som och klicka sedan på Spara.

Obs!: Projektnamnet

är nedtonad under den här processen för att indikera att den här projektplan returneras till servern.

Versionen av filen sparas på servern uppdateras och kan redigeras igen.

Obs!: 

 • Om du vill göra fler ändringar i ett delat projekt när du väl har sparat det på Project Server, måste du spara projektet för delning igen. Den delade filen kan bara sparas på Project Server en gång.

 • Om den delade filen försvinner eller om den av någon anledning inte längre är tillgänglig kan serveradministratören tvinga fram en incheckning av projektet på Project Server.

Överst på sidan

Spara ett lokalt projekt i Project Server

Obs!: Du behöver Project Professional 2010 för att spara en lokal projekt i Project Server.

Om du har ett projekt som har sparat lokalt kan spara du projektet till Project Server som du vill göra tillgängliga för andra personer i din organisation.

 1. Öppna Project och anslut till Project Server.

 2. Öppna det projekt som du sparat på den lokala datorn.

 3. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara som.

 4. Skriv ett namn för projektet i rutan Namn i dialogrutan Spara på Project Server.

 5. Om du vill inkludera företagsanpassade fält i projektet klickar du i fältet Värde för ett anpassat fält och väljer sedan värdet.

 6. Klicka på Spara.

 7. Om du vill checka in projektet Project Server, klicka på fliken Arkiv och sedan på Stäng.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×