Spara ett projekt

Du kan spara en plan i många användbara filformat, till exempel tidigare versioner av Microsoft Project, Microsoft Excel-arbetsböcker och mall som kan användas i kommande projekt.

Om du använder Project Professional 2010 kan du dessutom spara projektet så att det kan delas innan du publicerar det.

Obs!: Du kan inte spara filer med utvärderingsversionen av Project 2010.

Vad vill du göra?

Spara ett projekt

Spara ett projekt som en mall

Spara ett projekt för delning

Spara ett lokalt projekt på Project Server

Spara ett projekt

Processen för att spara ett projekt är annorlunda för Project Standard 2010-användare och Project Professional 2010-användare som är anslutna till Project Server. I det här avsnittet har vi dokumenterat båda processerna.

Spara ett projekt med Project Standard 2010

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen och klicka sedan på Spara.

 2. Om det är första gången du sparar projektet skriver du projektets namn i rutan Filnamn och klickar på Spara.

  Obs!: Om du sparar en fil med flera projekt kan du uppmanas att ange ett projektnamn.

Du kan spara projektet i ett annat filformat.

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen .

 2. Klicka på Skicka och spara.

 3. Klicka på Spara projekt som fil under Filtyper.

 4. På höger sida markerar du den typ av fil som du vill spara, under Project-filtyper eller Andra filtyper.

  Det finns två metoder för att spara projektfilen i ett annat format.

  • Dubbelklicka på den typ av fil som du vill spara.

  • Klicka en gång på den typ av fil som du vill spara och klicka sedan på Spara som.

   Knappen Spara som

 5. Skriv ett filnamn på filen.

 6. Klicka på Spara.

Du kan spara ett projekt i följande filformat:

 • Project 2007

 • Project 2000-2003

 • PDF (Portable Document Format)

 • XPS (XML Paper Specification)

 • Excel-arbetsbok

 • Tabbavgränsad text

 • Kommaavgränsad (CSV)

 • XML

Spara ett projekt med Project Professional 2010

Med Project Professional 2010 kan du välja mellan följande alternativ när du vill spara projektet:

Spara projektet på Project Server

Att spara ett projekt är inte detsamma som att checka in eller publicera ett projekt. När du sparar ett projekt till Project Server är det fortfarande utcheckat till dig och kan inte redigeras av någon annan. Stäng projektet när du vill checka in det i Project Server. Om du vill göra projektet tillgängligt för andra gruppmedlemmar publicerar du projektet.

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen och klicka sedan på Spara.

 2. Om det är första gången du sparar projektet skriver du ett namn för projektet i rutan Namn i dialogrutan Spara på Project Server.

 3. Om du vill ta med företagsanpassade fält i projektet klickar du i fältet Värde för ett anpassat fält och väljer sedan värdet. Du måste ange information för anpassade fält som är obligatoriska, vilket visas med en asterisk (*) efter fältnamnet.

 4. Klicka på Spara.

 5. Om det behövs kan du kontrollera om projektet är incheckat eller utcheckat från Project Server. Klicka på Microsoft Backstage-knappen och klicka sedan på Öppna. Kontrollera projektets status i dialogrutan Öppna.

 6. Checka in projektet i Project Server genom att klicka på Microsoft Backstage-knappen och klicka sedan på Stäng.

Om du stänger projektfönstret eller försöker avsluta Project utan att spara den senaste ändringen visas dialogrutan Stäng.

 1. Gör något av följande i avsnittet Spara ändringar:

  • Klicka på Spara om du vill spara ändringar som du gjort i projektet.

  • Klicka på Ignorera ändringar om du vill stänga projektet utan att spara ändringarna.

 2. Gör något av följande i avsnittet Checka in:

  • Klicka på Checka in om du vill checka in projektet i Project Server igen.

  • Klicka på Behåll projektet utcheckat om du vill att projektet ska fortsätta vara utcheckat för dig, vilket innebär att andra inte kan göra ändringar.

Om du vill att ändringarna ska visas för Project Web Access-användare måste du publicera projektplanen.

Spara projektet lokalt

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen och klicka sedan på Spara som.

 2. Klicka på Spara som en fil i dialogrutan Spara på Project Server.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Spara som en fil:

  • Om du vill spara alla objekt i den global företagsmall med undantag för anpassade fält klickar du på Alla anpassade företagsfält och globala objekt.

  • Om du vill spara enbart de objekt i den globala företagsmallen som används i projektet klickar du på Endast anpassade företagsfält och globala företagsobjekt som har lästs in.

 4. Välj var du vill spara filen och klicka på Spara.

Du kan spara projektet i ett annat filformat.

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen .

 2. Klicka på Skicka och spara.

 3. Under Filtyper klickar du på Spara projekt som fil.

 4. På höger sida markerar du den typ av fil som du vill spara, under Project-filtyper eller Andra filtyper.

  Det finns två metoder för att spara projektfilen i ett annat format.

  • Dubbelklicka på den typ av fil som du vill spara.

  • Klicka en gång på den typ av fil som du vill spara och klicka sedan på Spara som.

   Knappen Spara som

 5. Skriv ett filnamn på filen.

 6. Klicka på Spara.

Du kan spara ett projekt i följande filformat:

 • Project 2007

 • Project 2000-2003

 • PDF (Portable Document Format)

 • XPS (XML Paper Specification)

 • Excel-arbetsbok

 • Tabbavgränsad text

 • Kommaavgränsad (CSV)

 • XML

Överst på sidan

Spara ett projekt som en mall

Om du vill använda ett befintligt projekt som utgångspunkt för ett nytt projekt kan du spara det som en mall.

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen och klicka sedan på Spara som.

 2. Project Professional-användare: Om projektet som du vill spara som en mall sparas på Project Server gör du följande:

  1. Klicka på Spara som en fil i dialogrutan Spara på Project Server.

  2. Klicka på Enbart anpassade företagsfält och globala företagsobjekt som har lästs in i dialogrutan Spara som en fil om du vill spara enbart de objekt i den globala företagsmallen som används i det här projektet.

 3. Välj den enhet eller mapp där du vill spara projektet.

 4. Skriv ett namn för mallen i rutan Filnamn.

 5. Klicka på Mall (*.mpt) eller Microsoft Project 2007-mallar (*.mpt) i rutan Filformat.

 6. Klicka på Spara.

 7. Markera kryssrutorna för den information som du vill ta bort från projektfilen och klicka sedan på Spara.

  Obs!: Du kan ta bort information i originalplanen, faktisk, löneklass för resurser, information om fast kostnad och aktivitetspubliceringsstatus.

Överst på sidan

Spara ett projekt för delning

Obs!: Du behöver Project Professional 2010 om du ska kunna spara ett projekt så att det kan delas.

Om du måste dela projektplanen med någon som inte har Project Server kan du spara den lokalt, skicka den för granskning till någon och sedan checka in den på Project Server igen.

Viktigt!: Den andra personen måste ha Project 2010 installerat på datorn.

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen och klicka sedan på Spara som.

 2. Klicka på Spara som en fil i dialogrutan Spara på Project Server.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Spara som en fil:

  • Om du vill spara alla objekt i den global företagsmall klickar du på Alla anpassade företagsfält och globala objekt.

  • Om du vill spara enbart de objekt i den globala företagsmallen som används i projektet klickar du på Endast anpassade företagsfält och globala företagsobjekt som har lästs in.

 4. Klicka på Spara.

 5. Välj den enhet eller mapp där du vill spara projektet.

 6. Skriv ett namn för det delade projektet i rutan Filnamn.

  Tips: Lägg till ordet delad i slutet av filnamnet för projektet om du vill indikera att det är ett delat projekt.

 7. Skicka den sparade filen till någon annan som kan göra ändringar direkt i projektplanen.

Obs!: När projektet är delat kan du inte öppna filen och redigera den från Project Server.

Spara den delade filen på Project Server igen

När alla ändringar har gjorts i den delade filen sparar du ändringarna på Project Server igen.

 1. Öppna den delade filen i filen på den dator där filen ursprungligen sparades för delning och anslut till Project Server.

  Obs!: Den delade filen kan bara sparas på Project Server igen från den dator som filen ursprungligen sparades för delning på.

 2. Klicka på Microsoft Backstage-knappen , klicka på Spara som och klicka sedan på Spara.

  Den version av filen som sparats på servern uppdateras och kan redigeras igen.

Obs!: 

 • Om du vill göra fler ändringar i ett delat projekt när du väl har sparat det på Project Server, måste du spara projektet för delning igen. Den delade filen kan bara sparas på Project Server en gång.

 • Om den delade filen försvinner eller om den av någon anledning inte längre är tillgänglig kan serveradministratören tvinga fram en incheckning av projektet på Project Server.

Överst på sidan

Spara ett lokalt projekt på Project Server

Obs!: Du behöver Project Professional 2010 om du ska kunna spara ett lokalt projekt på Project Server.

Om du har sparat ett projekt lokalt kan du spara projektet på Project Server så att det blir tillgängligt för andra personer på företaget.

 1. Öppna Project och anslut till Project Server.

 2. Öppna det projekt som du sparat på den lokala datorn.

 3. Klicka på Microsoft Backstage-knappen och klicka sedan på Spara som.

 4. Skriv ett namn för projektet i rutan Namn i dialogrutan Spara på Project Server.

 5. Om du vill inkludera företagsanpassade fält i projektet klickar du i fältet Värde för ett anpassat fält och anger sedan värdet.

 6. Klicka på Spara.

 7. Checka in projektet i Project Server genom att klicka på Microsoft Backstage-knappen och klicka sedan på Stäng.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×