Spara ett projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan spara projektet i flera olika filformat, inklusive de format som används i tidigare versioner av Microsoft Office Project och används av Microsoft Office Excel-formatet. Om din project plan kan tillgodoses andra projekt i organisationen, spara du den som en mall.

Om projektet sparas på Microsoft Office Project Server och du vill få kommentarer från andra avseende projektinformationen, kan du spara den för delning med andra. På så sätt kan du dela projektplanen med andra innan du publicerar planen.

Obs!: Du kan inte spara filer med hjälp av utvärderingsversionen av Project 2007.

Vad vill du göra?

Spara ett projekt

Spara ett projekt för att dela med andra

Spara ett projekt som en mall

Spara en projektfil på lokala i Project Server

Spara ett projekt

Att spara ett projekt är inte detsamma som att checka in eller publicera ett projekt. När du sparar ett projekt till Project Server checkas det ut till dig och är endast tillgängligt för dig. Stäng projektet för att checka in det i Project Server. Om du vill göra projektet tillgängligt för andra gruppmedlemmar publicerar du projektet.

 1. Klicka på Spara Bild av knapp .

 2. Om det är första gången du sparar projektet skriver du ett namn för projektet i rutan Namn i dialogrutan Spara på Project Server.

  Om du bara sparar ändringar till ett befintligt projekt behöver du inte göra något mer.

 3. Om du vill inkludera företagsanpassade fält i projektet klickar du i fältet Värde för ett anpassat fält och väljer sedan värdet. Du måste ange information för anpassade fält som är obligatoriska, vilka visas med en asterisk (*) efter fältnamnet.

 4. Klicka på Spara.

 5. Checka in projektet i Project Server genom att klicka på StängArkiv-menyn eller genom att stänga projektfönstret.

Om du stänger projektfönstret eller avslutar Project utan att spara den senaste ändringen visas dialogrutan Stäng. Klicka på Spara under Spara ändringar om du vill spara de ändringar du gjort i projektet eller klicka på Ignorera ändringar om du vill stänga projektet utan att spara ändringarna. Klicka på Checka in under Checka in om du vill checka in projektet i Project Server igen eller klicka på Behåll projektet utcheckat om du inte vill checka in projektet, vilket hindrar andra användare från att göra ändringar.

Tips: Du kan också spara ett projekt i formatet PDF (Portable Document)-format. Lär dig hur du sparar en fil till PDF.

Meddelanden: 

 • Om du vill att ändringarna ska visas för Project Web Access-användare måste du publicera projektet. Länkar till mer information om hur du publicerar projekt finns i avsnittet Se även.

 • Om du inte vill spara projektet till Project Server klickar du på Spara som fil i dialogrutan Spara på Project Server. Klicka på Alla objekt från företagets globala dokumentmall utom anpassade fält i dialogrutan Spara som fil om du vill spara alla element från global företagsmall förutom de anpassade fälten eller klicka på Inlästa globala objekt om du bara vill spara de element från den globala företagsmallen som används i det aktuella projektet. Välj var du vill spara filen och klicka på Spara. Du kan spara ett projekt i filformatet som används i Microsoft Project 2000 - 2002 och Microsoft Office Project 2003. Du kan också spara ett projekt som en Microsoft Office Excel-arbetsbok eller -pivottabell, en textfil (tabbavgränsad), en CSV-fil (kommaavgränsad) eller som en XML-fil.

 • Om obligatoriska företagsanpassade fält har skapats för ditt företag uppmanas du att välja ett värde för dessa. Om du är osäker på värdena för ett anpassat fält kontaktar du administratör.

 • I dialogrutan Projektinformation kan du välja endast anpassade företagsfält.

 • När du har sparat ett projekt kanske du vill kontrollera om projektet är incheckat eller checkats ut av Project Server. Klicka på Öppna Bild av knapp och granska status i dialogrutan Öppna. Om du markerar detta omedelbart när du har sparat ett projekt, spara åtgärden kan ändå finnas i server-kön. Vänta några minuter och tryck på F5 för att uppdatera dialogrutan Öppna.

Överst på sidan

Spara ett projekt för att dela det med andra

Om någon annan har värdefulla kommentarer om projektinformationen kan det vara enklast att skicka projektet till personen i fråga och be honom eller henne att göra ändringarna direkt i projektplanen, särskilt om han eller hon inte kan ansluta till Project Server.

Viktigt!: Den person som du delar projektet med måste ha Microsoft Office Project Professional 2007 eller Microsoft Office Project Standard 2007 installerat på datorn.

 1. Klicka på Spara för delningArkiv-menyn.

 2. Välj den enhet eller mapp där du vill spara projektet i rutan Spara i.

 3. Skriv ett namn för det delade projektet i rutan Filnamn.

  Tips: Använd ett projektnamn som på något sätt indikerar att det rör sig om ett delat projekt. Du kan till exempel använda namnet "Organisera kundkonferens - Delad" för den delade versionen av ett projekt vid namn "Organisera kundkonferens".

När du har sparat en fil för delning kan du skicka den sparade filen till någon annan som kan göra ändringar direkt i projektplanen. När projektet delas kan du inte öppna filen för redigering från Project Server. Endast den delade filen kan ändras.

När alla ändringar gjorts i den delade filen sparar du ändringarna i Project Server.

Du sparar ändringarna i den delade filen i filen på Project Server genom att öppna den delade filen på den dator där filen ursprungligen sparades för delning och ansluter till Project Server. Öppna Arkiv-menyn, klicka på Spara som och sedan på Spara. Den filversion som sparas på servern uppdateras och projektet är inte längre endast tillgängligt i skrivskyddat format.

Obs!: 

 • Den delade filen kan bara sparas på Project Server igen från den dator som filen ursprungligen sparades för delning på.

 • Om det finns projektåtgärder som inte slutförts än, t.ex. aktivitetsuppdateringar från gruppmedlemmar, måste du vänta tills dessa åtgärder avslutats innan du kan spara projektet för delning.

 • Om du vill göra fler ändringar i ett delat projekt när du väl har sparat det på Project Server, måste du spara projektet för delning igen. Den delade filen kan bara sparas på Project Server en gång.

 • Om den delade filen försvinner eller om den av någon anledning inte längre är tillgänglig kan serveradministratören tvinga fram en incheckning av projektet på Project Server.

Överst på sidan

Spara ett projekt som en mall

Om du vill återanvända ett befintligt projekt som grund för ett nytt projekt kan du spara den som en mall. När du sparar ett projekt som en mall kan möjlighet du att ta bort originalplansdata verkliga värden, resurskostnaderna, fast kostnad information och aktivitet publicera status.

 1. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 2. Om det projekt som du vill spara som en mall sparas på Project Server klickar du på Spara som fil i dialogrutan Spara på Project Server.

 3. Klicka på Inlästa globala objekt i dialogrutan Spara som fil om du bara vill spara de element från den globala företagsmallen som används i det aktuella projektet.

 4. Välj den enhet eller mapp där du vill spara mallen i rutan Spara i.

 5. Skriv ett namn för mallen i rutan Filnamn.

 6. Klicka på Mall (*.mpt) i rutan Filformat.

 7. Klicka på Spara.

 8. Markera kryssrutorna för den information som du vill ta bort från projektfilen.

 9. Klicka på Spara.

Obs!: Project inkluderar flera fördefinierade projektmallar som du kan använda eller anpassa för dina egna projekt.

Överst på sidan

Spara en lokal projektfil på Project Server

Om du har sparat ett projekt lokalt kan du spara projektet på Project Server så att det blir tillgängligt för andra på företaget.

 1. Öppna Project och anslut till Project Server.

 2. Öppna det projekt som du sparat på den lokala datorn.

 3. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 4. Skriv ett namn för projektet i rutan Namn i dialogrutan Spara på Project Server.

 5. Om du vill inkludera företagsanpassade fält i projektet klickar du i fältet Värde för ett anpassat fält och väljer sedan värdet.

 6. Klicka på Spara.

 7. Checka in projektet i Project Server genom att klicka på StängArkiv-menyn eller genom att stänga projektfönstret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×