Spara ett meddelande

Outlook ger dig flera alternativ för att spara ett e-postmeddelande. Du kan till exempel spara ett meddelande du tagit emot som en fil på datorn. Du kan också spara ett meddelande du håller på att skriva som ett utkast och slutföra det senare.

Tips: Vill du spara ett e-postmeddelande som en PDF-fil? I Windows 10 kan du använda kommandot Skriv ut om du vill skriva ut meddelandet till en PDF-fil. Välj din version av Outlook nedan för mer information, eller för andra versioner av Windows.

Spara ett meddelande som en fil

 1. Öppna meddelandet som du vill spara. På fliken Arkiv klickar du på Spara som.

  Du kan spara ett befintligt e-postmeddelande som en fil.
 2. I dialogrutan Spara som i fönstret Mapp väljer du en mapp och sedan en plats i den markerade mappen där du vill spara filen.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Godkänn standardtypen i listan Filformat, eller välj en annan filtyp i listan.

Vad vill du göra?

Outlook innehåller som standard inte PDF bland filtyperna i Spara som. Med verktyget Microsoft Skriv ut till PDF, som ingår i Windows 10, kan du skriva ut ett e-postmeddelande direkt till en PDF-fil. Om du inte har Windows 10 kan du spara e-postmeddelandet som en HTML-fil och öppna filen i Word. Du kan sedan spara e-postmeddelandet som en PDF-fil med funktionen Spara som i Word.

Spara som (eller skriv ut till) en PDF-fil i Windows 10
 1. Öppna meddelandet som du vill spara. På fliken Arkiv klickar du på Skriv ut.

 2. I listrutan Skrivare väljer du Microsoft Skriv ut till PDF.

  Använd kommandot Skriv ut för att skriva ut ett e-postmeddelande till en PDF-fil.
 3. Välj Skriv ut.

 4. I rutan Spara utskrift som väljer du en mapp för PDF-filen och anger ett filnamn. Välj sedan Spara.

Spara som PDF i andra Windows-versioner
 1. Öppna meddelandet som du vill spara. På fliken Arkiv klickar du på Spara som.

 2. I dialogrutan Spara som i fönstret Mapp väljer du en mapp och sedan en plats i den markerade mappen där du vill spara filen.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. I listrutan Filformat väljer du HTML och sedan Spara.

 5. Öppna Word och välj Arkiv > Öppna.

 6. Markera HTML-filen som du sparade i steg 4.

 7. Välj Arkiv > Spara som och välj sedan PDF (*.pdf) från listrutan med filtyper innan du väljer Spara.

Outlook kan inte spara ett meddelande direkt som en Word-dokumentfil. Du kan däremot spara meddelandet som en HTML-fil och sedan öppna filen i Word. Om du sparar e-postmeddelandet som en HTML-fil bevaras all formatering, alla bilder och alla länkar samt rubrikinformationen, vilket innefattar informationen Från, Till, Kopia och Ämne.

 1. Öppna meddelandet som du vill spara. På fliken Arkiv klickar du på Spara som.

 2. I dialogrutan Spara som i fönstret Mapp väljer du en mapp och sedan en plats i den markerade mappen där du vill spara filen.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. I listrutan Filformat väljer du HTML och sedan Spara.

 5. Öppna Word och välj Arkiv > Öppna.

 6. Markera HTML-filen som du sparade i steg 4.

 7. Välj Arkiv > Spara som och välj sedan Word-dokument (*.docx) från listrutan med filtyper innan du väljer Spara.

Använd e-postmallar om du vill skicka e-post som innehåller information som är likadan i flera meddelanden. Du kan skapa och spara ett meddelande som en mall och sedan använda mallen. Lägg till all ny information innan du skickar mallen som ett meddelande.

Tips: Mer information om hur du använder mallar finns i Skicka ett e-postmeddelande som baseras på en mall.

 1. Klicka på Nytt e-postmeddelande på fliken Start.

 2. Skriv önskat innehåll i meddelandetexten.

 3. Klicka på fliken Arkiv i meddelandefönstret och klicka sedan på Spara som.

 4. Klicka på Outlook-mall i listan Filformat i rutan Spara som.

 5. I rutan Filnamn anger du ett namn på mallen och klickar på Spara.

 1. Start-fliken går du till Ny grupp och klickar på Nytt e-postmeddelande eller trycker på Ctrl + Skift + M.

 2. Skriv önskat innehåll i meddelandetexten.

 3. Klicka på Spara somArkiv-fliken i meddelandefönstret.

 4. Välj Outlook-mall i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

 5. I rutan Filnamn anger du ett namn på mallen och klickar på Spara.

Mallar sparas som standard i följande mappar:

 • Windows 7 och Vista   
  C:\Användare\Användarnamn\Appdata\Roaming\Microsoft\Mallar

 • Windows XP   
  C:\Documents and Settings\Användarnamn\Application Data\Roaming\Microsoft\Mallar

Outlook har stöd för Unicode, en teckenkodningsstandard som gör att de flesta av världens skriftspråk kan återges med en enda teckenuppsättning. Om du arbetar på ett internationellt företag eller skickar meddelanden och andra objekt till personer som använder Outlook på datorer som körs på andra språk kan du utnyttja fördelarna med Unicode i Outlook.

Gör så här om du vill spara dina meddelanden i Unicode-format som standard

 1. Välj Alternativ > E-post på fliken Arkiv.

 2. Markera kryssrutan Använd Unicode-formatunder Spara meddelanden.

Alla meddelanden du skriver men inte skickar sparas som standard automatiskt i mappen Utkast. Du kan gå tillbaka till Outlook vid ett senare tillfälle och öppna meddelandet som inte skickats.

Gör så här om du vill spara ett utkast av ett meddelande manuellt

 • Gör något av följande:

  • I verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på Spara.

  • Klicka på Spara på fliken Arkiv.

Gör så här för att återgå till ett sparat utkast av ett meddelande

 • Klicka på Utkast i mappfönstret i E-post och dubbelklicka på meddelandet.

Oavslutade meddelanden sparas som standard i mappen Utkast var tredje minut. Du kan ändra tidsintervall och placering.

 1. På fliken Arkiv klickar du på Alternativ > E-post.

 2. Gör något av följande under Spara meddelanden:

  • Om du vill ändra platsen där utkast sparas går du till listan Spara i den här mappen och väljer Utkast, Inkorg, Skickat eller Utkorg.  

  • Om du vill ändra hur ofta utkast sparas anger du ett tal från 1 till 99 i rutan Spara automatiskt objekt som inte har skickats efter så här många minuter.

Vad vill du göra?

Outlook har stöd för Unicode, en teckenkodningsstandard som gör att de flesta av världens skriftspråk kan återges med en enda teckenuppsättning. Om du arbetar på ett internationellt företag eller skickar meddelanden och andra objekt till personer som använder Outlook på datorer som körs på andra språk kan du utnyttja fördelarna med Unicode i Outlook.

Gör så här om du vill spara dina meddelanden i Unicode-format som standard

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Avancerade alternativ på fliken Annat.

 3. Markera kryssrutan Spara meddelanden med Unicode-meddelandeformat.

Outlook kan inte spara ett meddelande direkt som ett Word-dokument, men du kan kopiera innehållet i ett meddelande till ett Word-dokument.

Du kan bara kopiera meddelandetexten. Men du kan även ta med informationen i meddelandehuvudet, som innehåller rutorna Från, Till, Kopia och Ämne.

Kopiera meddelandetexten

 1. Öppna meddelandet eller klicka i meddelandetexten i läsfönstret.

 2. Markera hela meddelandetexten genom att trycka på Ctrl + A.

 3. Kopiera innehållet till Windows Urklipp genom att trycka på Ctrl + C.

 4. Öppna ett Word-dokument.

 5. Klistra in innehållet från Windows Urklipp i dokumentet genom att trycka på Ctrl + V.

 6. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Spara.

Spara sidhuvud och brödtext

Med den här metoden placeras meddelandehuvudet i meddelandetexten så att du kan kopiera båda i senare steg. Du kommer inte att vidarebefordra meddelandet.

 1. Gör något av följande:

  • Om du inte har öppnat meddelandet i ett eget fönster klickar du på Vidarebefordra i gruppen Svara på fliken Start.

  • Om du redan har öppnat meddelandet i ett eget fönster klickar du på Vidarebefordra i gruppen Svara på fliken Meddelande.

 2. Markera hela meddelandetexten genom att trycka på Ctrl+A.

 3. Kopiera innehållet till Windows Urklipp genom att trycka på Ctrl + C.

 4. Öppna ett Word-dokument.

 5. Klistra in innehållet från Windows Urklipp i dokumentet genom att trycka på Ctrl + V.

 6. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Spara.

 7. Du kan stänga Outlook-fönstret som innehåller meddelandeinnehållet som du kopierade.

Du kan inte spara ett e-postmeddelande som PDF-fil direkt med Outlook 2007. Du kan dock använda informationen i avsnittet Spara ett mottaget meddelande som ett Microsoft Office Word-dokument om du vill spara meddelandet i Microsoft Office Word 2007-format och sedan spara det nya dokumentet som en PDF-fil.

Microsoft Office 2007 erbjuder ett kostnadsfritt tillägg för att spara eller exportera den här typen av fil, men du måste installera tillägget innan du kan använda det. Mer information om hur du aktiverar stöd för filformaten PDF och XPS i Office Word 2007 finns i Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Använd e-postmallar om du vill skicka e-post som innehåller information som är likadan i flera meddelanden. Du kan skapa och spara ett meddelande som en mall och sedan använda mallen. Lägg till all ny information innan du skickar mallen som ett meddelande.

Tips: Mer information om hur du använder mallar finns i Skicka ett e-postmeddelande som baseras på en mall.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på E-postmeddelande.

  Obs!: Du kan också använda kortkommandot Ctrl + Skift + M för att skapa ett nytt e-postmeddelande.

 2. Skriv önskat innehåll i meddelandetexten.

 3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i meddelandefönstret och sedan på Spara som.

 4. Klicka på Outlook-mall (*.oft) i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

 5. I rutan Filnamn anger du ett namn på mallen och klickar på Spara.

Mallar sparas som standard i följande mappar:

 • Windows Vista   
  c:\användare\användarnamn\appdata\roaming\microsoft\mallar

 • Microsoft Windows XP   
  c:\documents and settings\användarnamn\application data\roaming\microsoft\mallar

Som standard försöker Microsoft Office Outlook automatiskt att spara e-postmeddelanden som du skriver men inte skickar. Du kan gå tillbaka till Outlook vid ett senare tillfälle och öppna meddelandet.

Gör så här om du vill spara ett utkast av ett meddelande manuellt

 • Gör något av följande:

  • I verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på Spara.

   Bild av verktygsfältet Snabbåtkomst

  • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Spara.

Gör så här om du vill gå tillbaka till ett sparat utkast så att du kan fortsätta skriva meddelandet

 • Klicka på Utkast i navigeringsfönstret i E-post och dubbelklicka på meddelandet.

Oavslutade meddelanden sparas som standard i mappen Utkast var tredje minut. Du kan ändra tidsintervall och placering.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på E-postalternativ och sedan på Avancerade e-postalternativ.

 3. Gör något eller några av följande:

  • Om du vill ändra platsen där utkast sparas klickar du på Utkast, Inkorg, Skickat eller Utkorg i listan Spara meddelanden som inte skickats i under Spara meddelanden.

  • Om du vill ändra hur ofta utkast sparas anger du ett tal från 1 till 99 under Spara meddelanden i rutan för att spara ej skickade meddelanden automatiskt var n: e minut.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×