Spara en SharePoint-webbplats som en mall

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan designa och bygga robusta SharePoint-applikationer som innehåller en omfattande uppsättning av datakällor, kund pekar vyer och formulär, anpassade arbetsflöden och mer med Microsoft SharePoint Designer 2010. När du har skapat webbplatsen företag lösning kommer börja du använda den direkt i SharePoint-miljön. Alternativt kan du förvandla din lösning till en mall och distribuera i en annan miljö, gör den tillgänglig för användare så att de kan skapa nya webbplatser från den eller lämnar den för ytterligare utveckling i Visual Studio.

Möjligheten att omvandla en anpassad webbplats eller affärslösning till en mall är en mycket användbar och kraftfull funktion i SharePoint 2010. När du börjar paketera din lösning som en mall inser du vilken potential SharePoint har som plattform för affärsprogram.

I den här artikeln beskrivs SharePoint-mallar, vad de används till, hur du omvandlar en webbplats till en mall och hur du aktiverar mallen på servern.

I den här artikeln

Vad är en SharePoint-webbplatsmall?

Vad sparas i en mall?

Vad kan du göra med SharePoint-mallar?

Spara en webbplats som en mall

Aktivera webbplatsmallen i lösningsgalleriet

Nästa steg

Vad är en SharePoint-webbplatsmall?

SharePoint-webbplatsmallar är inbyggda definitioner utformade kring ett särskilt affärsbehov. Du kan använda mallarna som de är och skapa en egen SharePoint-webbplats och sedan anpassa webbplatsen så mycket du vill. Du känner förmodligen till mallarna för de standardwebbplatser som visas här, exempelvis gruppwebbplats, bloggwebbplats och grupparbetsplats.

SharePoint-webbplatsmall

Förutom standardmallarna kan du skapa en egen webbplatsmall som bygger på en webbplats du skapat och anpassat i SharePoint. Det här är ett kraftfullt verktyg i SharePoint som ger dig möjlighet att skapa en anpassad lösning och sedan dela den med dina närmaste kollegor, den bredare organisationen eller utanför organisationen. Du kan också paketera webbplatsen och öppna den i en annan miljö eller ett annat program, exempelvis Microsoft Visual Studio, och där anpassa den ytterligare.

När du sparar webbplatsen som en mall skapar du en WSP-fil (Web Solution Package). En WSP-fil är en CAB-fil med lösningsmanifest. Lösningen du skapar lagras i Lösningsgalleriet för SharePoint-webbplatssamlingen. Därifrån kan du hämta en kopia av lösningen eller aktivera den på servern.

Obs!:  Den WSP-fil du skapar är en användarlösning med partiellt förtroende som har samma deklarativa format som en SharePoint-lösning med fullständigt förtroende. Men den har inte stöd i fullständig utsträckning för funktionselementtyper som det finns stöd för i lösningar med fullständigt förtroende.

Överst på sidan

Vad sparas i en mall?

När du sparar en SharePoint-webbplats som en mall, sparar du webbplatsens övergripande ramverk – dess listor och bibliotek, vyer, formulär och arbetsflöden. Förutom dessa komponenter kan du ta med webbplatsens innehåll i mallen, till exempel de dokument som lagras i dokumentbiblioteken. Det här kan vara ett bra sätt att tillhandahålla användare med exempelinnehåll så att de kan komma igång. Tänk på att detta också kan öka storleken på mallen så att den överskrider den tillåtna standardgränsen för en webbplatsmall, d.v.s. 50 MB.

I mallen ingår och finns stöd för de flesta objekt på en webbplats. Men det finns ett antal objekt och funktioner som saknar stöd. Följande tabell innehåller en snabb genomgång av vad som ingår och vad som inte ingår i en typisk webbplatsmall eller lösning.

Ingår i WSP för användarlösning

Ingår inte i WSP för användarlösning

 • Listor

 • Bibliotek

 • Externa listor

 • Datakällanslutningar

 • Listvyer och datavyer

 • Anpassade formulär

 • Arbetsflöden

 • Innehållstyper

 • Anpassade åtgärder

 • Navigering

 • Webbplatssidor

 • Huvudsidor

 • Moduler

 • Webbmallar

 • Anpassa behörigheter

 • Pågående arbetsflöden

 • Versionshistorik för listobjekt

 • Arbetsflödesuppgifter associerade med pågående arbetsflöden

 • Fältvärden för personer/grupp

 • Taxonomifältvärden

 • Publiceringssidor och publiceringswebbplatser

 • Min webbplats

Överst på sidan

Vad kan du göra med SharePoint-mallar?

Möjligheten att spara en webbplats som en mall är en kraftfull funktion eftersom den möjliggör så många olika användningar av anpassade webbplatser i SharePoint. Det här är de omedelbara fördelarna med att spara en webbplats som en mall i SharePoint.

 • Anpassade SharePoint-webbplatser kan distribueras som lösningar direkt Spara och aktivera mallen i lösningsgalleriet och låt andra medarbetare skapa nya webbplatser utifrån mallen. Du behöver inte använda Visual Studio för att skapa en lösning, och du måste komma åt servern direkt och köra serveradministratörkommandon. Du behöver bara spara webbplatsen som en mall och aktivera den så är du igång.

 • Anpassade SharePoint-webbplatser är flyttbara – Förutom att distribuera en anpassad lösning i din miljö kan du också hämta WSP-filen, spara den offline och distribuera den i en annan SharePoint-miljö. All anpassning du gör av webbplatsen sparas behändigt i en fil.

 • Anpassade SharePoint-webbplatser är extensible – som ett Webblösningspaket, öppna webbplatsen anpassade i Visual Studio, utföra ytterligare utveckling anpassning i mallen och distribuerar det till SharePoint. Webbplatsutveckling i SharePoint, därför kan gå igenom en webbplatslivscykel utveckling som innehåller SharePoint Designer 2010, Microsoft Visual Studio och webbläsaren.

När du börjar skapa anpassade webbplatser i SharePoint kommer du att upptäcka ännu flera fördelar med att omvandla webbplatsen till en lösning som kan vara flyttbar i hela organisationen.

Överst på sidan

Spara en webbplats som en mall

Du kan spara en webbplats som en mall när som helst med hjälp av mallalternativet (spara webbplats som mall) på sidan Webbplatsinställningar i SharePoint. SharePoint Designer 2010 är det enkelt genom att ge ett alternativ för Spara som mall i menyfliksområdet, som tar dig till den här sidan i SharePoint. När du har sparat mallen en lösningsfil skapas och lagras i lösningsgalleriet där du kan ladda ned eller aktivera lösningen.

Om du vill spara webbplatsen som en mall med SharePoint Designer 2010 genom att utföra följande steg:

 1. Öppna webbplatsen i SharePoint Designer 2010.

 2. Klicka på Spara som mall på fliken webbplats i gruppen Hantera.
  Fliken webbplats, gruppen Hantera

 3. Då kommer du till sidan Spara som mall i SharePoint.
  Spara som mall

 4. Ange ett namn som ska användas för mallfilen i fältet Filnamn.

 5. Ange ett namn och en beskrivning för mallen i fälten Mallnamn och Mallbeskrivning.

 6. Om du vill ta med webbplatsens innehåll i webbplatsmallen markerar du rutanInkludera innehåll.

  Obs!:  Om du tar med webbplatsens innehåll kan mallens storlek öka avsevärt. Tänk på att den tillåtna standardgränsen för en webbplatsmall är 50 MB, men den kan vara lägre i din organisation.

 7. Spara mallen genom att klicka på OK.

 8. Om alla komponenter på webbplatsen är giltiga byggs mallen och ett meddelande visas där det står Åtgärden har slutförts.

 9. Om du vill hämta eller aktivera lösningen i lösningsgalleriet klickar du på länken till lösningsgalleri och följer anvisningarna i proceduren nedan.

 10. Om du vill återvända till webbplatsen klickar du på OK.

Överst på sidan

Aktivera webbplatsmallen i lösningsgalleriet

När du har sparat webbplatsen som en mall skapas en lösningsfil (WSP) och den lagras i webbplatssamlingens lösningsgalleri. Där kan du hämta eller aktivera lösningen.

Om du vill aktivera webbplatsmallen utför du följande steg:

 1. Bläddra till webbplatsen på webbplatssamlingens översta nivå i SharePoint.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och välj Webbplatsinställningar.

 3. Under Gallerier klickar du på Lösningar.

 4. Klicka på den nedrullningsbara menyn bredvid din lösning om du vill aktivera din lösning och välj Aktivera.
  Aktivera en mall

 5. På skärmen där aktiveringen av lösningen bekräftas klickar du på Aktivera.
  Nu är lösningens status aktiverad i lösningsgalleriet.

 6. För att hämta lösningen klickar du bara på dess namn i lösningsgalleriet.

 7. I dialogrutan Filhämtning klickar du på Spara och bläddrar till den plats där du vill spara lösningen.

Överst på sidan

Nästa steg

När lösningen är överförd till lösningsgalleriet och aktiverad visas den för användare som en tillgänglig mall på sidan Skapa webbplats i SharePoint. Du kan markera den och utgå från den när du skapar en ny webbplats. Den nya webbplatsen ärver webbplatsens struktur, arbetsflöden och annat. Du kan också hämta lösningen från lösningsgalleriet och distribuera den i en annan SharePoint-miljö eller öppna den i Microsoft Visual Studio, som också har stöd för WSP-filer.

Alla det här möjliga blir mall Webbplatsalternativ i SharePoint Designer 2010. Läs mer om WSPs i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×