Spara en publikation som ett Word-dokument

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan hämta information från Publisher till ett Word-dokument. Om publikationen innehåller en stor mängd text som du vill återanvända klickar sparar du texten i publikationen som ett Word-dokument. Eller, om du har skapat en sida i Publisher som du vill använda som omslag i Word-dokumentet kan du klistra in sidan i Word-dokument och skriva ut dokumentet från Word.

Obs!: Du kan exportera delar av eller hela publikationen till Word, men du kan inte spara publikationen i sin helhet – text, grafik och layout – i ett Word-dokument i ett enda steg.

I den här artikeln

Olika sätt att exportera publikationen till Word

Spara texten i publikationen som ett Word-dokument

Kopiera och klistra in en sida eller objekt på en sida

Spara en sida, två motstående sidor eller objekt på en sida som en bildfil

Olika sätt att exportera en publikation till Word

Du kan använda någon av följande metoder när du vill exportera delar av eller hela publikationen till Word:

 • Spara texten i publikationen som ett Word-dokument     Använd den här metoden för ett nyhetsbrev eller en publikation som innehåller en stor mängd text som du vill använda i Word. Spara din publikation i filformatet för den aktuella versionen av Word för att öppna den sparade filen i Word. Spara i filformatet Word 97-2003 för att öppna den sparade filen i tidigare versioner av Word.

 • Kopiera och klistra in en sida eller objekt på en sida     Använd den här metoden för en broschyr, Brevhuvud sida eller publikation som du vill sätta i Word och göra ändringar i. Kopiera ett objekt, ett urval av objekt eller en sida i publikationen och klistra in den i ett Word-dokument i Hypertext Markup Language (HTML)-format.

 • Spara en sida, två motstående sidor eller objekt på en sida som en bildfil     Använd den här metoden om du vill skapa en bildfil som du kan infoga i ett Word-dokument. Det kan till exempel vara en kalender, ett bokomslag eller en publikation som innehåller en tabell eller där du inte behöver göra ändringar i Word.

Överst på sidan

Spara text i en publikation som ett Word-dokument

Om du sparar din publikation som ett Word-dokument visas inbyggda konverterare ett meddelande om att den valda filtypen stöder endast text. Texten och teckenformateringen (teckensnitt, storlek, stil, understrykning, färg och effekter) bevaras. Dock designelement, till exempel grafik och kolumner bevaras inte.

Tips på hur du får bäst resultat när du sparar texten i en publikation i ett Word-dokument

 • Kontrollera att kantlinjerna för textrutorna i publikationen inte överlappar.

 • Sidhuvuden, sidfötter och sidnummer bevaras när du sparar publikationen, men inte funktionaliteten i sidhuvuden och sidfötter. Om du vill ändra sidhuvuden eller sidfötter sparar du dokumentet och lägger sedan till sidhuvuden och sidfötter i Word-dokumentet.

 • Sidbrytningar i publikationen ignoreras. Du kan infoga sidbrytningar i Word-dokumentet när du har sparat det.

 • Grafik i publikationen sparas inte. Om du vill lägga till grafik från publikationen kan du kopiera grafiken och klistra in den i Word-dokumentet separat.

Spara en publikation som ett Word-dokument

 1. Öppna den Publisher-publikation som du vill spara som ett Word-dokument.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som och bläddra till den plats där du vill spara Word-dokumentet.

 3. Skriv ett namn på Word-dokumentet i rutan Filnamn.

 4. Välj vilken version av Word som du vill spara för i listan Filformat. Äldre versioner av Word innehåller versionsnummer; Markera Word-dokument i Word 2016 för den aktuella versionen av Word.

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Kopiera och klistra in en sida eller objekt på en sida

Du kan kopiera ett enstaka objekt, flera objekt eller alla objekt på en sida i publikationen och klistra in dem i ett Word-dokument i HTML-format. När du klistrar in i HTML-format bevaras formateringen och textformatmallen och du kan ändra objekt eller text som du klistrar in i Word-dokumentet.

Tips på hur du får bäst resultat när du klistrar in objekt i ett Word-dokument i HTML-format

 • Om du kopierar en publikationssida som innehåller text som flödar från en textruta till en annan klistras texten inte in i Word-dokumentet. Bäst resultat får du om du bara kopierar sidor med text som inte flödar till en annan sida.

 • Om du kopierar en hel sida från publikationen kanske du behöver ändra marginalerna och sidorienteringen i Word-dokumentet. Du kan göra detta antingen före eller efter att du klistrar in sidan i Word-dokumentet.

 • Om publikationen innehåller en tabell, till exempel en kalender, Spara objekt i publikationen som en bildfil i behålla layouten för en tabell på sidan.

  Obs!: Med den här metoden bevaras layouten, men du kan inte ändra i tabellen i Word-dokumentet.

 • Om du vill kopiera flera objekt kan det vara enklast att gruppera objekten innan du kopierar dem.

  1. Klicka och dra markeringsrutan runt de objekt som du vill använda i gruppen.

  2. Klicka på grupp på fliken Format för Bildverktyg eller Ritverktygsformat.

   (I Publisher 2007, i det nedre högra hörnet av markeringsrutan klickar du på Gruppera objekt Bild av knapp .)

 • Om publikationen innehåller flera sidor kan du kopiera en hel sida, men inte hela publikationen på samma gång. Om du visar ett tvåsidigt uppslag i en flersidig publikation (klicka på Två sidorVisa-menyn) kan du kopiera två motstående sidor på en gång.

 • Text som visas lodrätt (uppifrån och ned eller nedifrån och upp) i publikationen visas vågrätt i Word-dokumentet. Du kan ändra textorienteringen i Word-dokumentet efter att du har klistrat in texten.

  1. Klicka på textrutan som innehåller den text som du vill ändra i Word.

  2. Klicka på Textorientering i gruppen Text på fliken Format under Verktyg för textruta tills den orientering du vill använda visas.

Kopiera en sida eller objekt till Word

 1. Markera de Publisher-objekt du vill kopiera.

  Obs!: Markera hela sidan, klicka på ett tomt område i publikationen eller klicka på arbetsyta och klicka sedan på Ctrl + A.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Kopiera.

 3. Öppna Word-dokumentet.

 4. På sidan där du vill klistra in objekt, högerklicka och klicka sedan på Klistra in.

 5. Upprepa steg 1 till 4 tills du har klistrat in alla objekt du vill ha.

Överst på sidan

Spara en sida, två motstående sidor eller objekt på en sida som en bildfil

Du kan spara ett enstaka objekt, flera objekt, en hel sida eller ett tvåsidigt uppslag i publikationen som en bildfil och sedan infoga bilden i ett Word-dokument.

Obs!: Med den här metoden kan du inte ändra text eller bilder från publikationen som du infogar i Word-dokumentet.

Tips på hur du får bäst resultat när du klistrar in objekt eller sidor som bildfiler

 • Om du sparar en hel sida eller ett tvåsidigt uppslag från publikationen kanske du behöver ändra marginalerna och sidorienteringen i Word-dokumentet. Du kan göra detta antingen före eller efter att du infogar bildfilen i Word-dokumentet.

 • Om publikationen innehåller flera sidor kan du spara en hel sida, men inte hela publikationen på samma gång. Om du visar ett tvåsidigt uppslag i en flersidig publikation (klicka på Två sidorVisa-menyn) kan du spara två motstående sidor på en gång.

 • Spara objekten genom att välja PNG Portable Network Graphics Format, JPEG File Interchange Format eller Enhanced Metafile format med den högsta upplösningen och välja hög kvalitet eller kommersiell trycker du på (300 dpi) för bästa resultat med visning och utskrift objekt eller en sida från publikationen i Word och sedan klistra in objekten eller sidan i Word-dokumentet.

Meddelanden: 

 • Vissa PNG- eller JPEG-bilder kan redan vara komprimerade, så upplösningen kan vara lägre än 600 punkter per tum (dpi).

 • Utökade metafiler kan endast sparas med 96 dpi.

Infoga en sida, två motstående sidor eller objekt från publikationen i Word som en bild

 1. Välj vilka objekt du vill spara genom att göra något av följande:

  • Klicka på Arkiv > Spara som vill spara hela sidan eller två motstående sidor som en bild.

  • Högerklicka på bilden, WordArt, figur eller en grupp med objekt som du vill spara och klicka sedan på Spara som bild på snabbmenyn.

 2. Välj ett bildformat, till exempel PNG Portable Network Graphics Format eller JPEG File Interchange Format i listan Filformat.

 3. Om bildformatet har stöd för flera upplösningar (knappen Ändra är då aktiverad i dialogrutan Spara som) klickar du på Ändra, markerar den upplösning du vill använda och klickar sedan på OK.

  Obs!: Markera Hög kvalitet eller kommersiell tryckning (300 dpi) för bästa resultat.

 4. Klicka på Spara.

 5. Öppna Word-dokumentet och klicka sedan där du vill infoga bilden.

 6. Klicka på Infoga > Bild.

 7. Bläddra till den plats där du sparade filen i dialogrutan Infoga bild, klicka på filen och klicka sedan på Infoga.

 8. Upprepa steg 1 till 7 tills du har infogat alla objekt du vill använda.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×