Spara en publikation som ett Word-dokument

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan hämta information från Publisher till ett Word-dokument. Om publikationen innehåller en stor mängd text som du vill återanvända kan spara du texten i publikationen som ett Word-dokument. Eller, om du har skapat en sida i Publisher som du vill använda som omslag i Word-dokumentet kan du klistra in sidan i Word-dokument och skriva ut dokumentet från Word.

Obs!: Även om du kan exportera en del av eller hela publikationen till Word, du kan inte spara hela publikationen – text, grafik och layout, i ett Word-dokument i ett steg.

Artikelinnehåll

Olika sätt att exportera publikationen till Word

Spara texten i publikationen som ett Word-dokument

Kopiera och klistra in en sida eller objekt på en sida

Spara en sida, två motstående sidor eller objekt på en sida som en bildfil

Olika sätt att exportera publikationen till Word

Du kan använda någon av följande metoder för att exportera en del av eller hela publikationen till Word:

 • Spara texten i publikationen som ett Word-dokument     Använd den här metoden för ett nyhetsbrev eller en publikation som innehåller en stor mängd text som du vill använda i Word. Spara din publikation i filformatet för den aktuella versionen av Word för att öppna den sparade filen i Word. Spara i filformatet Word 97-2003 för att öppna den sparade filen i tidigare versioner av Word.

 • Kopiera och klistra in en sida eller objekt på en sida     Använd den här metoden för en broschyr, Brevhuvud sida eller publikation som du vill sätta i Word och göra ändringar i. Kopiera ett objekt, ett urval av objekt eller en sida i publikationen och klistra in den i ett Word-dokument i Hypertext Markup Language (HTML)-format.

 • Spara en sida, två motstående sidor eller objekt på en sida som en bildfil     Använd denna metod för att skapa en bildfil som du kan infoga i ett Word-dokument. Möjliga användningsområden omfattar en kalender, ett Bokomslag eller en publikation som innehåller en tabell eller som du inte behöver göra ändringar i Word.

Överst på sidan

Spara texten i publikationen som ett Word-dokument

Om du sparar din publikation som ett Word-dokument visas inbyggda konverterare ett meddelande om att den valda filtypen stöder endast text. Texten och teckenformateringen (teckensnitt, storlek, stil, understrykning, färg och effekter) bevaras. Dock designelement, till exempel grafik och kolumner bevaras inte.

Tips för bästa resultat när du sparar texten i en publikation som ett Word-dokument

 • Kontrollera att kryssrutan Textgränser i publikationen inte överlappar.

 • Sidhuvuden och sidfötter och sidnummer bevaras när du sparar publikationen, inte men funktionen för sidhuvud och sidfot. Om du vill ändra sidhuvuden och sidfötter ska spara dokumentet och sedan lägga till sidhuvuden och sidfötter i Word-dokumentet.

 • Sidbrytningar i publikationen ignoreras. Du kan infoga sidbrytningar i Word-dokument när du har sparat den.

 • Bilder i publikationen bevaras inte. Om du vill lägga till bilder från publikationen kan du kopiera bilderna och klistra in dem i Word-dokumentet separat.

Spara din publikation som ett Word-dokument

 1. Öppna Publisher-publikation som du vill spara som ett Word-dokument.

 2. Klicka på filen > Spara som och bläddra till den plats där du vill spara Word-dokumentet.

 3. Ange ett namn för Word-dokumentet i rutan filnamn.

 4. Välj vilken version av Word som du vill spara för i listan Filformat. Äldre versioner av Word innehåller versionsnummer; Markera Word-dokument i Word 2016 för den aktuella versionen av Word.

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Kopiera och klistra in en sida eller objekt på en sida

Du kan kopiera ett enskilt objekt, ett urval av objekt eller alla objekt på en sida i publikationen och klistra in dem i ett Word-dokument i HTML-format. När du klistrar in i HTML-format bevaras formateringen och textformaten och du kan göra ändringar i ett objekt eller text som du klistrar in i Word-dokumentet.

Tips för bästa resultat när du klistrar in objekt i ett Word-dokument i HTML-format

 • Om du kopierar en publikationssida som innehåller text som flödar till en textruta på en annan sida, klistras ingen text in i Word-dokumentet. Kopiera endast sidor med text som inte flödar till en annan sida för bästa resultat.

 • Om du kopierar en hel sida i publikationen kan du behöva ändra marginalerna och sidorienteringen i Word-dokumentet. Du kan göra det innan eller efter du klistrar in sidan i Word-dokumentet.

 • Om publikationen innehåller en tabell, till exempel en kalender, Spara objekt i publikationen som en bildfil i behålla layouten för en tabell på sidan.

  Obs!: Den här metoden bevaras layouten, men du kommer inte att kunna göra ändringar i tabellen i Word-dokumentet.

 • Om du vill kopiera flera objekt kan det vara enklast att gruppera objekten först innan du kopierar.

  1. Klicka och dra markeringsrutan runt de objekt som du vill använda i gruppen.

  2. Klicka på grupp på fliken Format för Bildverktyg eller Ritverktygsformat.

   (I Publisher 2007, i det nedre högra hörnet av markeringsrutan klickar du på Gruppera objekt Bild av knapp .)

 • Om publikationen har flera sidor kan kopiera du en hel sida, men inte hela publikationen på samma gång. Om du visar ett dubbelsidigt uppslag i en publikation med flera sidor (klicka på Två sidorVisa-menyn), kan du kopiera två motstående sidor i taget.

 • Text som visas lodrätt (uppifrån och ned eller nedifrån och upp) i publikationen visas med vågrät orientering i Word-dokumentet. Du kan ändra textorientering i Word-dokument när du klistrar in.

  1. Klicka på den textruta som innehåller den text som du vill ändra i Word.

  2. Klicka under Verktyg för textruta på fliken Format i gruppen TextTextorientering flera gånger tills du kommer den orientering du vill använda.

Kopiera en sida eller objekt i Word

 1. Markera de Publisher-objekt som du vill kopiera.

  Obs!: Markera hela sidan, klicka på ett tomt område i publikationen eller klicka på arbetsyta och klicka sedan på Ctrl + A.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Kopiera.

 3. Öppna Word-dokument.

 4. På sidan där du vill klistra in objekt, högerklicka och klicka sedan på Klistra in.

 5. Upprepa steg 1 till 4 tills du har klistrat in alla objekt eller sidor som du vill använda.

Överst på sidan

Spara en sida, två motstående sidor eller objekt på en sida som en bildfil

Du kan spara ett enskilt objekt, ett urval av objekt, en hel sida eller ett dubbelsidigt uppslag i publikationen som en bildfil och infoga den bilden i ett Word-dokument.

Obs!: Du kan inte göra ändringar i publikationen text eller objekt som du infogar i Word-dokument när du använder den här metoden.

Tips för bästa resultat när du klistrar in objekt eller sidor som bildfiler

 • Om du sparar en hel sida eller två sidor från publikationen kan behöva du ändra marginalerna och sidorienteringen i Word-dokumentet. Du kan göra det innan eller efter du infogar bildfilen i Word-dokument.

 • Om publikationen har flera sidor kan spara du en hel sida, men inte hela publikationen på samma gång. Om du visar ett dubbelsidigt uppslag i en publikation med flera sidor (klicka på Två sidorVisa-menyn), kan du spara två motstående sidor i taget.

 • För bästa resultat med visning och utskrift objekt eller en sida från publikationen i Word, spara objekten genom att välja PNG Portable Network Graphics Format, JPEG File Interchange Format eller Enhanced Metafile format på den högsta upplösning och välja hög kvalitet eller kommersiell trycker du på (300 dpi), och sedan klistra in objekten eller sidan i Word-dokumentet.

Meddelanden: 

 • Vissa PNG- eller JPEG-bilder kan redan komprimeras så att deras upplösning kan vara mindre än 600 punkter per tum (dpi).

 • Utökad metafil kan sparas i 96 dpi.

Infoga en sida, två motstående sidor eller objekt från publikationen i Word som en bild

 1. Markera de objekt som du vill spara genom att göra något av följande:

  • Klicka på filen > Spara som vill spara hela sidan eller två motstående sidor som en bild.

  • Högerklicka på bilden, WordArt, figur eller en grupp med objekt som du vill spara och klicka sedan på Spara som bild på snabbmenyn.

 2. Välj ett bildformat, till exempel PNG Portable Network Graphics Format eller JPEG File Interchange Format i listan Filformat.

 3. Om bildformatet stöder flera lösningar (knappen Ändra är tillgängligt i dialogrutan Spara som ), klickar du på Ändra, väljer du önskat alternativ som du vill använda och klicka sedan på OK.

  Obs!: För bästa resultat väljer du hög kvalitet eller kommersiell trycker du på (300 dpi).

 4. Klicka på Spara.

 5. Öppna Word-dokument och klicka sedan på där du vill infoga bilden.

 6. Klicka på Infoga > Bild.

 7. Bläddra till där du sparade filen i dialogrutan Infoga bild, klicka på filen och klicka sedan på Infoga.

 8. Upprepa steg 1 till 7 tills du har infogat alla objekt eller sidor som du vill använda.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×