Spara en projektfil

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du sparar en projektfil på din dator på samma sätt som du sparar filer i andra Office-program.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Leta reda på mappen där du vill spara filen.

  Om du använder prenumerationsversion av Project (Project Online Desktop Client) kan visas du först mappar där du senast sparade en projektfil. Du kan också välja en annan plats.

 3. Skriv ett namn i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

Du är förstås inte begränsad till att spara på din dator eller i Project filformatet.

Andra alternativ för att spara

Synkronisera ett projekt med en aktivitetslista

Spara ett projekt i ett annat filformat

Fler sätt att spara en projektfil på

Synkronisera ett projekt med en aktivitetslista

Du kan synkronisera ett projekt med en aktivitetslista i SharePoint om du vill dela information om projektaktiviteter, uppdatera deras status och samarbeta med projektmedlemmar i din organisation. När uppgiftslistorna synkroniserats kommer ändringar i en lista att visas i den andra.

Obs!: Att synkronisera fungerar inte om du är ansluten till Project Web App. Mer information om hur du felsöker andra synkroniseringsärenden hittar du i Synkronisera ett projekt med en SharePoint-webbplats.

Synkronisera på en befintlig SharePoint-webbplats

 1. Klicka på Arkiv > Spara > Synkronisera med SharePoint.

 2. I rutan Synkronisera med till höger på skärmen väljer du Befintlig SharePoint-webbplats.

 3. I rutan Webbplatsadress skriver du webbadressen till SharePoint-webbplatsen, eller väljer en plats i kombinationsrutan.

 4. Klicka på Verifiera webbplats.

 5. I rutan Aktivitetslista skriver du ett namn på en ny lista eller väljer en i kombinationsrutan.

 6. Klicka på Spara.

Synkronisera med en ny SharePoint-webbplats

 1. Klicka på Arkiv > Spara som > Synkronisera med SharePoint.

 2. Välj Ny SharePoint-webbplats till höger på skärmen i rutan Synkronisera med

 3. Skriv namnet på projektet i rutan Projektnamn.

 4. I rutan Webbplatsadress skriver du webbadressen till den nya SharePoint-webbplatsen.

 5. Klicka på Spara.

Efter den första synkroniseringen kan du välja hur Project-fält ska mappas till SharePoint-kolumner. Klicka på Arkiv > Information och sedan på Mappa fält.

Spara ett projekt i ett annat filformat

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Under Välj plats väljer du Dator eller en plats på webben där filen ska sparas.

 3. Under Välj en mapp klickar du på en mapp där du vill spara filen.

 4. I rutan Filnamn skriver du projektets namn.

 5. Klicka på rutan Filformat och välj ett filformat.

 6. Klicka på Spara.

Du kan spara en projektfil i de här formaten:

 • Project 2007

 • Project 2000 – 2003 (inte tillgängligt i Project 2016 )

 • Projektmall

 • PDF

 • XPS

 • Excel-arbetsbok

 • Tabbavgränsad text

 • CSV (kommaavgränsad)

 • XML

Fler sätt att spara en projektfil på

Spara ett projekt med Project 2010

Processen för att spara ett projekt är olika för Project Standard 2010 användare och Project Professional 2010 användare som är anslutna till Project Server. Vi har dokumenteras båda processer i det här avsnittet.

Spara ett projekt med Project Standard 2010

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara.

 2. Om det är första gången du sparar projektet, Skriv ett namn för den i rutan filnamn och klicka sedan på Spara.

  Om du sparar en fil med flera projekt, kanske du uppmanas ett projektnamn.

Du kan spara projektet till ett annat filformat.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka.

 3. Klicka på Spara projekt som fil under Filtyper.

 4. Välj vilken typ av fil som du vill spara till höger under Project-filtyper eller Andra filtyper.

  Det finns två metoder för att spara project-fil i ett annat format.

  • Dubbelklicka på den typ av fil som du vill spara.

  • Klicka en gång på den typ av fil som du vill spara till och klicka sedan på Spara som.

 5. Skriv ett namn för filen.

 6. Klicka på Spara.

Du kan spara ett projekt i följande filformat:

 • Project 2007

 • Project 2000-2003

 • Portable Document Format (PDF)

 • XML Paper Specification (XPS)

 • Excel-arbetsbok

 • Tabbavgränsad text

 • Kommaavgränsad (CSV)

 • XML

Spara ett projekt med Project Professional 2010

Du har följande alternativ för att spara projektet med Project Professional 2010:

Spara projektet i Project Server

Spara projektet lokalt

Spara projektet i Project Server:

Spara ett projekt som skiljer sig från checka in eller publicera ett projekt. När du sparar projektet i Project Server fortfarande utcheckade till dig och kan inte redigeras av någon annan. Stäng project om du vill checka in på Project Server. Publicera projektet om du vill göra projektet tillgängliga för gruppmedlemmarna.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara.

 2. Om det är första gången du sparar projektet i dialogrutan Spara på Project Server skriver du ett namn för projektet i rutan namn.

 3. Om du vill ange en enterprise anpassade fält i projektet, klickar du på fältet värde för ett anpassat fält och sedan väljer du värdet. Du måste ange data för obligatoriska anpassade fält markerade med en asterisk (*) efter fältnamnet.

 4. Klicka på Spara.

 5. Om det behövs kan du kontrollera om projektet är incheckat eller checkats ut av Project Server. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Öppna. Granska status för projektet i dialogrutan Öppna.

 6. Om du vill checka in projektet Project Server, klicka på fliken Arkiv och sedan på Stäng.

Om du stänger projektfönstret eller försök att avsluta Project utan att spara den senaste ändringen visas dialogrutan Stäng.

 1. Gör något av följande i avsnittet Spara ändringar:

  • Klicka på Spara om du vill spara de ändringar som du har gjort i projektet.

  • Klicka på Ignorera ändringar om du vill stänga projektet utan att spara dina ändringar.

 2. Gör något av följande i avsnittet Checka in:

  • Klicka på Checka in om du vill checka in projektet igen till Project Server.

  • Klicka på Behåll projektet utcheckat om du vill lämna projektet som är utcheckad till dig, vilket hindrar andra från att göra ändringar.

Om du vill att dina ändringar ska vara synliga för Project Web Access-användare måste du publicera projektplanen.

Spara projektet lokalt:

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Klicka på Spara som-fil i dialogrutan Spara på Project Server.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Spara som fil:

  • Om du vill spara alla objekt från global företagsmall förutom de anpassade fält klickar du på alla anpassade företagsfält och globala objekt.

  • Klicka på endast inlästa anpassade företagsfält och objekt om du vill spara de objekt från den globala företagsmallen som används i det här projektet.

 4. Välj var du vill spara filen och klicka på Spara.

Du kan spara projektet till ett annat filformat.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka.

 3. Klicka på Spara projekt som fil under Filtyper.

 4. Välj vilken typ av fil som du vill spara till höger under Project-filtyper eller Andra filtyper.

  Det finns två metoder för att spara project-fil i ett annat format.

  • Dubbelklicka på den typ av fil som du vill spara.

  • Klicka en gång på den typ av fil som du vill spara till och klicka sedan på Spara som.

 5. Skriv ett namn för filen.

 6. Klicka på Spara.

Du kan spara ett projekt i följande filformat:

 • Project 2007

 • Project 2000-2003

 • Portable Document Format (PDF)

 • XML Paper Specification (XPS)

 • Excel-arbetsbok

 • Tabbavgränsad text

 • Kommaavgränsad (CSV)

 • XML

Spara ett projekt i Project 2007

Spara ett projekt är inte samma som checka in ett projekt eller publicera ett projekt. När du sparar projektet i Project Server, markeras det som är utcheckade till dig och den är bara tillgänglig för dig. Stäng project om du vill checka in på Project Server. Publicera projektet om du vill göra projektet tillgängliga för gruppmedlemmarna.

 1. Klicka på Spara Bild av knapp .

 2. Om det är första gången du sparar projektet i dialogrutan Spara på Project Server skriver du ett namn för projektet i rutan namn.

  Om du bara sparar ändringar i ett befintligt projekt, är du klar med den här proceduren.

 3. Om du vill ange en enterprise anpassade fält i projektet, klickar du på fältet värde för ett anpassat fält och Välj värdet. Du måste ange data för anpassade fält som är obligatoriska, markerade med en asterisk (*) efter fältnamnet.

 4. Klicka på Spara.

 5. Om du vill checka in projektet Project Server, klicka på StängArkiv-menyn eller Stäng project-fönstret.

Om du stänger projektfönstret eller avslutar Project utan att spara den senaste ändringen visas dialogrutan Stäng. Klicka på Spara om du vill spara de ändringar som du har gjort i projektet eller klicka på Ignorera ändringar för att stänga projektet utan att spara dina ändringar i avsnittet Save Changes. Klicka på Checka in om du vill checka in projektet i avsnittet Checka in igen på Project Server eller klicka på Behåll projektet utcheckat om du vill lämna projektet som är utcheckad till dig, vilket hindrar andra från att göra ändringar.

Meddelanden: 

 • Om du vill att dina ändringar ska vara synliga för Project Web Access-användare måste du publicera projektet. Länkar till mer information om hur du publicerar i avsnittet Se även.

 • Om du inte vill spara projektet till Project Server klickar du på Spara som-fil i dialogrutan Spara på Project Server. I dialogrutan Spara som fil klickar du globala objekt förutom anpassade företagsfält för att spara alla objekt från global företagsmall förutom de anpassade fält eller inlästa globala objekt om du vill spara de objekt från den globala företagsmallen som används i det här projektet. Välj var du vill spara filen och klicka sedan på Spara. Du kan spara ett projekt i filformatet används av Microsoft Project 2000-2002 och Microsoft Office Project 2003. Du kan också spara ett projekt som en Microsoft Office Excel-arbetsbok eller pivottabell-fil, en text (tabbavgränsad) fil, en CSV (kommaavgränsad) fil eller en XML-fil.

 • Om organisationen har konfigurerat obligatoriska enterprise anpassade fält kan uppmanas du att välja ett värde för dem. Om du inte vet lämpliga värden för ett anpassat fält, kontrollerar du detta med din server administratör.

 • I dialogrutan Projektinformation kan du välja endast anpassade företagsfält.

 • När du har sparat ett projekt kanske du vill kontrollera om projektet är incheckat eller checkats ut av Project Server. Klicka på Öppna Bild av knapp och granska status i dialogrutan Öppna. Om du markerar detta omedelbart när du har sparat ett projekt, spara åtgärden kan ändå finnas i server-kön. Vänta några minuter och tryck på F5 för att uppdatera dialogrutan Öppna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×