Spara en projektfil

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du sparar en projektfil på din dator på samma sätt som du sparar filer i andra Office-program.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Klicka på Dator och klicka sedan på den mapp där du vill spara filen.

  Om du använder prenumerationsversion av Project (Project Online Desktop Client) kan visas du först mappar där du senast sparade en projektfil. Du kan också välja en annan plats.

 3. Skriv ett namn i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

Du är förstås inte begränsad till att spara på din dator eller i Project filformatet.

Andra alternativ för att spara

Synkronisera ett projekt med en aktivitetslista

Synkronisera på en befintlig SharePoint-webbplats

Synkronisera med en ny SharePoint-webbplats

Spara ett projekt i ett annat filformat

Fler sätt att spara en projektfil på

Synkronisera ett projekt med en aktivitetslista

Du kan synkronisera ett projekt med en aktivitetslista i SharePoint om du vill dela information om projektaktiviteter, uppdatera deras status och samarbeta med projektmedlemmar i din organisation. När uppgiftslistorna synkroniserats kommer ändringar i en lista att visas i den andra.

Obs!: Att synkronisera fungerar inte om du är ansluten till Project Web App. Mer information om hur du felsöker andra synkroniseringsärenden hittar du i Synkronisera ett projekt med en SharePoint-webbplats.

Synkronisera på en befintlig SharePoint-webbplats

 1. Klicka på Arkiv > Spara > Synkronisera med SharePoint.

 2. I rutan Synkronisera med till höger på skärmen väljer du Befintlig SharePoint-webbplats.

 3. I rutan Webbplatsadress skriver du webbadressen till SharePoint-webbplatsen, eller väljer en plats i kombinationsrutan.

 4. Klicka på Verifiera webbplats.

 5. I rutan Aktivitetslista skriver du ett namn på en ny lista eller väljer en i kombinationsrutan.

 6. Klicka på Spara.

  Bild på området Synkronisera med SharePoint i Backstage

Synkronisera med en ny SharePoint-webbplats

 1. Klicka på Arkiv > Spara som > Synkronisera med SharePoint.

 2. Välj Ny SharePoint-webbplats till höger på skärmen i rutan Synkronisera med

 3. Skriv namnet på projektet i rutan Projektnamn.

 4. I rutan Webbplatsadress skriver du webbadressen till den nya SharePoint-webbplatsen.

 5. Klicka på Spara.

Efter den första synkroniseringen kan du välja hur Project-fält ska mappas till SharePoint-kolumner. Klicka på Arkiv > Information och sedan på Mappa fält.

Överst på sidan

Spara ett projekt i ett annat filformat

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Under Välj plats väljer du Dator eller en plats på webben där filen ska sparas.

 3. Under Välj en mapp klickar du på en mapp där du vill spara filen.

 4. I rutan Filnamn skriver du projektets namn.

 5. Klicka på rutan Filformat och välj ett filformat.

 6. Klicka på Spara.

Du kan spara en projektfil i de här formaten:

 • Project 2007

 • Project 2000 – 2003 (inte tillgängligt i Project 2016 )

 • Projektmall

 • PDF

 • XPS

 • Excel-arbetsbok

 • Tabbavgränsad text

 • CSV (kommaavgränsad)

 • XML

Överst på sidan

Fler sätt att spara en projektfil på

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×