Spara en projektfil

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du sparar en projektfil på din dator på samma sätt som du sparar filer i andra Office-program.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Leta reda på den mapp där du vill spara den.

  Om du använder prenumerations versionen av Project (Project Online Skriv bords klient) visas först de mappar som du senast sparade en projekt fil i. Du kan också välja en annan plats.

 3. Skriv ett namn i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

Självklart är det bara att spara till din dator eller till projektets fil format.

Andra alternativ för att spara

Synkronisera ett projekt med en aktivitetslista

Spara ett projekt i ett annat filformat

Fler sätt att spara en projektfil på

Synkronisera ett projekt med en aktivitetslista

Du kan synkronisera ett projekt med en aktivitetslista i SharePoint om du vill dela information om projektaktiviteter, uppdatera deras status och samarbeta med projektmedlemmar i din organisation. När uppgiftslistorna synkroniserats kommer ändringar i en lista att visas i den andra.

Obs!: Att synkronisera fungerar inte om du är ansluten till Project Web App. Mer information om hur du felsöker andra synkroniseringsärenden hittar du i Synkronisera ett projekt med en SharePoint-webbplats.

Synkronisera på en befintlig SharePoint-webbplats

 1. Klicka på Arkiv > Spara > Synkronisera med SharePoint.

 2. I rutan Synkronisera med till höger på skärmen väljer du Befintlig SharePoint-webbplats.

 3. I rutan Webbplatsadress skriver du webbadressen till SharePoint-webbplatsen, eller väljer en plats i kombinationsrutan.

 4. Klicka på Verifiera webbplats.

 5. I rutan Aktivitetslista skriver du ett namn på en ny lista eller väljer en i kombinationsrutan.

 6. Klicka på Spara.

Synkronisera med en ny SharePoint-webbplats

 1. Klicka på Arkiv > Spara som > Synkronisera med SharePoint.

 2. Välj Ny SharePoint-webbplats till höger på skärmen i rutan Synkronisera med

 3. Skriv namnet på projektet i rutan Projektnamn.

 4. I rutan Webbplatsadress skriver du webbadressen till den nya SharePoint-webbplatsen.

 5. Klicka på Spara.

Efter den första synkroniseringen kan du välja hur Project-fält ska mappas till SharePoint-kolumner. Klicka på Arkiv > Information och sedan på Mappa fält.

Spara ett projekt i ett annat filformat

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Under Välj plats väljer du Dator eller en plats på webben där filen ska sparas.

 3. Under Välj en mapp klickar du på en mapp där du vill spara filen.

 4. I rutan Filnamn skriver du projektets namn.

 5. Klicka på rutan Filformat och välj ett filformat.

 6. Klicka på Spara.

Du kan spara en projektfil i de här formaten:

 • Project 2007

 • Project 2000 – 2003 (inte tillgängligt i Project 2016 )

 • Projektmall

 • PDF

 • XPS

 • Excel-arbetsbok

 • Tabbavgränsad text

 • CSV (kommaavgränsad)

 • XML

Fler sätt att spara en projektfil på

Spara ett projekt med Project 2010

Processen för att spara ett projekt är olika för Project Standard 2010-användare och Project Professional 2010 användare som är anslutna till Project Server. Vi har dokumenterat båda processerna i det här avsnittet.

Spara ett projekt med Project Standard 2010

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara.

 2. Om det är första gången du sparar projektet skriver du ett namn i rutan fil namn och klickar sedan på Spara.

  Om du sparar en fil med flera projekt kan du uppmanas att ange ett projekt namn.

Du kan spara projektet i ett annat fil format.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka.

 3. Klicka på Spara projekt som filunder filtyper.

 4. Till höger, under projekt fil typer eller andra filtyper, väljer du den typ av fil som du vill spara.

  Det finns två sätt att spara en projekt fil i ett annat format.

  • Dubbelklicka på den typ av fil som du vill spara.

  • Klicka på den typ av fil som du vill spara till och klicka sedan på Spara som.

 5. Skriv ett fil namn för filen.

 6. Klicka på Spara.

Du kan spara ett projekt i följande fil format:

 • Project 2007

 • Project 2000-2003

 • Portable Document Format (PDF)

 • XML Paper Specification (XPS)

 • Excel-arbetsbok

 • Tabbavgränsad text

 • Kommaavgränsad (CSV)

 • XML

Spara ett projekt med Project Professional 2010

Med Project Professional 2010 har du följande alternativ för att spara projektet:

Spara projektet på Project Server

Spara projektet lokalt

Spara projektet på Project Server:

Att spara ett projekt skiljer sig från att checka in eller publicera ett projekt. När du sparar projektet på Project Server är det fortfarande utcheckat till dig och kan inte redige ras av någon annan. Stäng projektet för att checka in det i Project Server. Publicera projektet för att göra projektet tillgängligt för dina grupp medlemmar.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara.

 2. Om det är första gången du sparar projektet skriver du ett namn för projektet i rutan namn i dialog rutan Spara på Project Server .

 3. Om du vill ange egna företags fält i projektet klickar du på värde fältet för ett anpassat fält och väljer sedan värdet. Du måste ange data för obligatoriska anpassade fält, markerade med en asterisk (*) efter fält namnet.

 4. Klicka på Spara.

 5. Om det behövs kan du kontrol lera om projektet är incheckat eller utcheckat från Project Server. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna. Granska status för projektet i dialog rutan Öppna .

 6. Om du vill kontrol lera projektet i Project Server klickar du på fliken Arkiv och sedan på Stäng.

Om du stänger projekt fönstret eller försöker avsluta Project utan att spara din senaste ändring visas dialog rutan Stäng .

 1. Gör något av följande i avsnittet Spara ändringar :

  • Klicka på Spara för att spara de ändringar du har gjort i projektet.

  • Klicka på Ignorera ändringar för att stänga projektet utan att spara ändringarna.

 2. Gör något av följande i avsnittet checka in :

  • Klicka på checka in för att checka in projektet på Project Server.

  • Klicka på Behåll Project utcheckat för att låta projektet vara utcheckat till dig, vilket gör att andra personer inte kan göra ändringar.

Spara projektet lokalt:

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 2. Klicka på Spara som fili dialog rutan Spara på Project Server .

 3. Gör något av följande i dialog rutan Spara som fil :

  • Om du vill spara alla objekt från global företagsmall utom de anpassade fälten klickar du på alla företagsanpassade fält och globala objekt.

  • Om du bara vill spara objekten från den globala företags mal len som används i det här projektet klickar du på endast inlästa anpassade företags fält och globala företags objekt.

 4. Välj var du vill spara filen och klicka på Spara.

Du kan spara projektet i ett annat fil format.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka.

 3. Klicka på Spara projekt som filunder filtyper.

 4. Till höger, under projekt fil typer eller andra filtyper, väljer du den typ av fil som du vill spara.

  Det finns två sätt att spara en projekt fil i ett annat format.

  • Dubbelklicka på den typ av fil som du vill spara.

  • Klicka på den typ av fil som du vill spara till och klicka sedan på Spara som.

 5. Skriv ett fil namn för filen.

 6. Klicka på Spara.

Du kan spara ett projekt i följande fil format:

 • Project 2007

 • Project 2000-2003

 • Portable Document Format (PDF)

 • XML Paper Specification (XPS)

 • Excel-arbetsbok

 • Tabbavgränsad text

 • Kommaavgränsad (CSV)

 • XML

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×