Spara en fil i ett SharePoint-bibliotek eller på en annan webbplats

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan spara filer i ett bibliotek på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats, liksom på andra webbplatser, där du kan samarbeta i filerna med andra personer.

Artikelinnehåll

Översikt

Spara en fil i ett SharePoint-bibliotek eller en annan webbplats

Översikt

En SharePoint-webbplats eller dokumenthanteringsserver kan utgöra en central plats där användarna kan hantera och följa upp filer. Du kan med ett SharePoint-bibliotek exempelvis hantera versioner av filer, lagra detaljinformation om filer och erhålla uppdateringar när filerna ändras. Vissa dokumenthanteringsservrar erbjuder också arbetsflödesfunktioner som underlättar hanteringen av affärsprocesser som granskning och godkännande.

I vissa Microsoft Office 2007-systemet-program som PowerPoint, Word och Excel finns ett alternativ som underlättar sökning efter dina tillgängliga webbplatser. I andra Microsoft Office-program sparar du i ett bibliotek på liknande sätt som du sparar i ett nätverk eller på en webbplats.

Om du vill spara en fil på en webbplats eller dokumenthanteringsserver, måste du ha behörighet att delta på webbplatsen eller servern. Andra personer i din grupp behöver också behörighet för att läsa eller lägga till. Om du exempelvis vill spara en fil i dokumentbiblioteket på en SharePoint-webbplats måste du ha behörighet att lägga till i biblioteket.

När du sparar en fil kan du uppmanas att tillhandahålla ytterligare information eller utföra andra åtgärder, beroende på hur din webbplats eller server har konfigurerats. Du kan exempelvis behöva ange information om filen såsom ditt avdelningsnamn eller innehållstypen i filen. Kontakta webbplatsägaren eller administratören om du vill ha mer information.

Om en fil checkas ut till dig, vilket innebär att endast du kan göra ändringar i den under tiden den är utcheckad, måste du checka in filen tillbaka innan andra personer kan se dina ändringar. Om uppföljning av både huvud- och delversioner görs i ditt bibliotek ombeds du, när du checkar in filen, att ange om du checkar in en huvudversion eller en delversion. En huvudversion har vanligtvis ändrats väsentligt sedan den föregående huvudversionen, medan däremot en delversion vanligtvis endast innehåller små ändringar i jämförelse med den föregående versionen. En huvudversion kan exempelvis innehålla en stor del nytt innehåll medan en delversion endast kan innehålla korrigeringar av stavfel.

Beroende på hur ditt bibliotek har konfigurerats kan du behöva vidta ytterligare åtgärder innan du gör dina filer synliga för andra personer. Du kan exempelvis behöva ange information om filen och din fil kan också behöva godkännas innan den blir synlig för alla i din grupp.

Utöver att spara en fil direkt i ett SharePoint-bibliotek eller på en annan webbplats, kan du också spara filen på din hårddisk och sedan spara eller överföra den till ett bibliotek eller en annan webbplats.

Överst på sidan

Spara en fil i ett SharePoint-bibliotek eller på en annan webbplats

Med följande procedur sparar du din fil i ett SharePoint-bibliotek eller på annan plats för första gången. Efter att du sparat en fil första gången kan du klicka på Spara, som du gör med alla andra filer.

Din organisation kan ha anpassat sin webbplats eller server, så att du måste utföra ytterligare eller något annorlunda instruktioner. Kontakta webbplatsadministratören eller webbplatsägaren om du behöver ställa frågor.

 1. Gör följande i dessa Microsoft Office 2007-systemet-program:

  Word, Excel och PowerPoint

  • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar du på pilen bredvid Publicera och klicka sedan på Server för dokumenthantering.

   Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio eller Outlook

  • Gör något av följande:

   • Om du vill spara en fil för första gången klickar du på SparaArkiv-menyn.

   • Om du redan sparat filen på en annan plats klickar du på Spara somArkiv-menyn.

  • Klicka på Mina nätverksplatser under Spara i.

 2. Gör något av följande:

  • Om du ser namnet på den server eller webbplats som du vill spara filen på, klickar du på den och sedan på Öppna.

  • Om du besökt SharePoint-webbplatsen förut visas dess namn i listan.

   Obs!: Om din server inte visas i Mina nätverksplatser skriver du serverns URL-adress i rutan Filnamn.

   Tips: Du kan också dubbelklicka på namnet.

 3. Klicka på namnet på biblioteket eller annan plats som du vill spara filen på, exempelvis Delade dokument och sedan på Öppna.

  Tips: Alternativt kan du dubbelklicka på namnet på biblioteket eller annan plats.

 4. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 5. Klicka på Spara.

  Meddelanden: 

  • Om du sparar en fil i ett bibliotek där filer måste checkas in och ut, checkas filen ut till dig när du sparar den på servern första gången. Du måste checka in filen efter att du är färdig med den, så att andra personer kan visa och ändra i filen.

  • Om din webbplats eller server godkänner flera innehållstyper kan du uppmanas ange innehållstypen när du sparar. En innehållstyp är en grupp inställningar som definierar en typ av innehåll, exempelvis en mall, ett arbetsflöde och information om filen. Din organisation kan exempelvis ha innehållstyper för en företagspresentation eller rapport.

  • Om du sparar en fil på en webbplats eller server där godkännande för filer krävs, kan ytterligare åtgärder behöva utföras innan filen blir synlig för alla med behörighet att visa innehållet på servern. I ett bibliotek på en SharePoint-webbplats sparas exempelvis en fil med en väntande status tills den godkännes eller avvisas av någon som har behörighet att godkänna den.

  • Du kan behöva ange ytterligare information om filen, vilket beror på hur ditt bibliotek har konfigurerats, exempelvis projektnummer och avdelningsnamn.

Tips: Beroende på hur din webbplats eller server är konfigurerad kan du eventuellt använda åtgärdsfönstret Dokumenthantering för att visa mer information om filen och webbplatsen i följande Microsoft Office 2007-systemet program: Word, Excel, PowerPoint och Visio. Du kan till exempel visa andra filer som är lagrade i samma SharePoint-biblioteket när du sparar filen. I följande Microsoft Office 2007-systemet program: Word, Excel och PowerPoint, klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Server och klicka sedan på Management dokumentinformation. Klicka på Verktyg i Microsoft Office Visio 2007, och klicka sedan på Dokumenthantering.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×