Spara en bild, SmartArt-grafik eller bild som en separat fil

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du sparar ett Office-dokument sparas automatiskt bilder och SmartArt-grafik med filen. Du kan också spara en bild, SmartArt-grafik eller PowerPoint-bild som innehåller en bild eller SmartArt-grafik i en separat fil, till exempel en .jpg, .gif, .bmp eller .png-fil – du kan bädda in eller infoga i alla program som stöder filtypen. Du kanske vill spara SmartArt-grafik som en grafikfil om du vill låsa den så att den inte kan redigeras.

Spara en bild

Högerklicka på bilden och klicka sedan på Spara som bild. Välj önskat grafikformat i listan Filformat.

Spara SmartArt-grafik

Du kan spara SmartArt-grafik i ett grafikfilformat som Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) eller Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill spara i ett grafikfilformat i ett e-postmeddelande.

 2. På fliken Meddelande går du till gruppen Urklipp och klickar på Kopiera.

 3. På fliken meddelande i den Gruppen Urklipp klickar du på pilen under Klistra in och klicka sedan på Klistra in Special.

  Välja klistra in Special på menyn klistra in

 4. Välj det bildformat som du vill använda i listan Som i dialogrutan Klistra in special.

 5. Högerklicka på den inklistrade bilden och klicka på Spara som bild.

 6. Skriv ett namn för dokumentet i rutan filnamn och klicka sedan på Spara.

 1. Högerklicka på den bild som du vill spara i ett grafikfilformat och klicka sedan på Spara som bild.

 2. I listan Spara som typ klickar du på det grafikfilformat du vill använda.

 3. Skriv ett namn för dokumentet i rutan Filnamn eller lämna det filnamn som visas.

 4. Klicka på Spara.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill spara i ett grafikfilformat.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start

 3. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på pilen under Klistra in och sedan på Klistra in special.

  Välja klistra in Special på menyn klistra in

 4. Välj det bildformat som du vill använda i listan Som i dialogrutan Klistra in special.

 5. Högerklicka på den inklistrade bilden och klicka på Spara som bild.

 6. Skriv ett namn för dokumentet i rutan filnamn och klicka sedan på Spara.

Spara en PowerPoint-bild

 1. Klicka på Arkiv > Spara som och välj sedan en plats för filen.

 2. Välj en grafik filtyp i listan Filformat.

 3. Namnge bilden och klicka på Spara i meddelandet som visas klickar du på Den här en.

Hjälp mig att välja ett grafikformat

Filformat

Vad innebär detta?

BMP (Enhetsoberoende bitmapp) (.bmp)

Grafik som skapats i ett program visas på exakt samma sätt i ett annat program som i ursprungsprogrammet.

Graphics Interchange Format (.gif)

Har stöd för 256 färger och inga bilddata förloras när filen komprimeras.

JPEG File Interchange Format (.jpg)

Fungerar bäst för bilder med många färger, till exempel skannade foton.

Portable Network Graphics Format (.png)

Förbättrar grafikkvaliteten på en webbplats eftersom delar av bilden kan vara transparenta och ljusstyrkan kan styras.

Spara en bild

Du kan spara en bild i ett grafikfilformat som Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) eller Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Högerklicka på den bild som du vill spara i ett grafikfilformat och klicka sedan på Spara som bild.

 2. I listan Spara som typ klickar du på det grafikfilformat du vill använda.

 3. Skriv ett namn för dokumentet i rutan Filnamn eller lämna det filnamn som visas.

 4. Klicka på Spara.

Obs!:  Om du vill arbeta med filen i ett annat program infogar du den som en objekt.

Spara SmartArt-grafik

Du kan spara SmartArt-grafik i ett grafikfilformat som Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) eller Portable Network Graphics Format (.png).

 1. I e-postmeddelandet klickar du på den SmartArt-grafik som du vill spara i ett grafikformat.

 2. På fliken Meddelande går du till gruppen Urklipp och klickar på Kopiera.

  Urklippsgrupp i Outlook

 3. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på pilen under Klistra in och därefter på Klistra in special.

 4. Välj det filformat som du vill använda i i listan som i dialogrutan Klistra in Special.

 5. Högerklicka på den inklistrade bilden och klicka på Spara som bild.

 6. Bläddra till den plats där du vill spara filen och klicka på Spara.

 1. Högerklicka på den bild som du vill spara i ett grafikfilformat och klicka sedan på Spara som bild.

  Högerklicksmeny när SmartArt-grafik väljs

 2. I listan Spara som typ klickar du på det grafikfilformat du vill använda.

 3. Skriv ett namn för dokumentet i rutan Filnamn eller lämna det filnamn som visas.

 4. Klicka på Spara.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill spara i ett grafikfilformat.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start

  Gruppen Urklipp på fliken Start i Word

 3. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på pilen under Klistra in och sedan på Klistra in special.

 4. Välj det filformat som du vill använda i i listan som i dialogrutan Klistra in Special.

 5. Högerklicka på den inklistrade bilden och klicka på Spara som bild.

 6. Bläddra till den plats där du vill spara filen och klicka på Spara.

Spara en PowerPoint-bild

Om du vill spara hela den bild som innehåller din bild eller SmartArt-grafik i ett grafikfilformat i stället för att bara spara bilden eller SmartArt-grafiken i ett grafikfilformat gör du så här:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som och välj sedan grafikfilformat i listan Spara som typ.

 3. Skriv ett namn för dokumentet i rutan Filnamn eller lämna det filnamn som visas.

 4. Klicka på Spara.

 5. I det meddelande som visas klickar du på Endast aktuell bild.

Hjälp mig att välja ett grafikformat

Filformat

Vad innebär detta?

BMP (Enhetsoberoende bitmapp) (.bmp)

Grafik som skapats i ett program visas på exakt samma sätt i ett annat program som i ursprungsprogrammet.

Graphics Interchange Format (.gif)

Har stöd för 256 färger och inga bilddata förloras när filen komprimeras.

JPEG File Interchange Format (.jpg)

Fungerar bäst för bilder med många färger, till exempel skannade foton.

Portable Network Graphics Format (.png)

Förbättrar grafikkvaliteten på en webbplats eftersom delar av bilden kan vara transparenta och ljusstyrkan kan styras.

Spara en bild

Du kan spara en bild i ett grafikfilformat som Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) eller Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Högerklicka på den bild som du vill spara i ett grafikfilformat och klicka sedan på Spara som bild.

 2. I listan Spara som typ klickar du på det grafikfilformat du vill använda.

 3. Skriv ett namn för dokumentet i rutan Filnamn eller lämna det filnamn som visas.

 4. Klicka på Spara.

Obs!:  Om du vill arbeta med filen i ett annat program infogar du den som en objekt.

Spara SmartArt-grafik

Du kan spara SmartArt-grafik i ett grafikfilformat som Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) eller Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill spara i ett grafikfilformat.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start

  Bild av gruppen Urklipp

 3. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på pilen under Klistra in och sedan på Klistra in special.

 4. I dialogrutan Klistra in special i listan Som klickar du på Bild (GIF), Bild (PNG) eller Bild (JPEG).

Meddelanden: 

 • Om du vill arbeta med filen i ett annat program infogar du den som en objekt.

 • I Microsoft Office PowerPoint 2007 endast, högerklicka på kanten på SmartArt-grafiken snabbt spara SmartArt-grafiken som en bild, och klicka sedan på Spara som bild på snabbmenyn.

Spara en PowerPoint-bild

Om du vill spara bilden som innehåller SmartArt-grafik i ett grafikfilformat i stället för Spara endast SmartArt-grafik i ett grafikfilformat gör du följande:

Viktigt!: Du kan bara spara SmartArt-grafik i ett grafikfilformat som Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) eller Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PowerPoint 97-2003-Presentation.

 2. Skriv ett nytt namn för dokumentet i rutan Filnamn eller lämna det filnamn som visas.

 3. Välj det bildformat som du vill använda i listan Filformat.

 4. Klicka på Endast aktuell bild i meddelandet som visas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×