Spara en arbetsbok som en webbsida

Du kan spara en hel arbetsbok, t.ex. med flikar så att du kan flytta mellan blad, till en webbsida. Du kan också spara delar av en arbetsbok, .t.ex. ett blad, ett område eller ett diagram, till en webbsida. På webben kan Excel-data visas men inte ändras.

Obs!: När du sparar en Excel-arbetsbok som en webbsida kan du öppna filen som skapas i Excel, göra ändringar och spara filen. Färre Excel-funktioner bevaras emellertid i filen och du kanske inte kan ändra dem på samma sätt som från början. För bästa resultat rekommenderar vi att du använder den ursprungliga arbetsboken (*.xlsx) som "huvudfil" som du öppnar, gör ändringar i, sparar som en arbetsbok och sedan sparar som en webbsida.

 1. Öppna eller markera arbetsboken som innehåller de data du vill publicera.

  Spara enbart en del av informationen i ett blad som en webbsida genom att markera data som du vill spara.

 2. Klicka på Spara som webbsidaArkiv-menyn.

 3. Använd kolumnläsare när du vill hitta önskad mapp, och dubbelklicka sedan på mappen.

 4. Skriv ett namn på dokumentet i rutan Spara som.

 5. Gör något av följande:

När du vill spara

Klicka på

Alla blad i arbetsboken

Arbetsbok.

Det markerade bladet

Blad.

Markerade data i bladet

Markering.

 1. Klicka på Webbalternativ och klicka sedan på respektive flik för att markera önskade alternativ för webbsidan.

  Du kan till exempel skriva in en rubrik för webbsidan, lägga till sökord, kontrollera när länkar uppdateras, styra format och upplösning på bilder samt ändra teckenkodning till ett annat språk.

 2. Klicka på OK och sedan på Spara.

  Obs!: Om du vill spara data på en webbsida efter ett automatiskt schema klickar du på Automatisera.

Se även

Begränsningar när du sparar en arbetsbok som en webbsida

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×