Spara en arbetsbok som en mall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du ofta använder samma layout eller data i en arbetsbok kan du spara den som en mall så att du kan skapa fler arbetsböcker istället för att börja från början.

Du kan använda något av dina egna mallar för att skapa en ny arbetsbok eller använda en av de många fördefinierade mallar som du kan hämta från Microsoft Office Online.

Spara en arbetsbok som en mall

 1. Om du sparar en arbetsbok i en mall för första gången ska börja med att ange standardplats för personliga mallar:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Spara och ange sedan sökvägen till platsen för personliga mallar i rutan Standardplats för personliga mallar under Spara arbetsböcker.

   Den här sökvägen ser vanligtvis: C:\Users\[UserName]\Documents\Custom Office-mallar.

   Alternativ du kan ställa in för att spara arbetsböcker

  3. Klicka på OK.

   När du har ställt in alternativet visas alla personliga mallar du sparar i mappen Mina automatiskt under Personligt på sidan Nytt (Arkiv > Nytt).

 2. Öppna den arbetsbok som du vill använda som mall.

 3. Klicka på Arkiv > Exportera.

 4. Klicka på Ändra filtyp under Exportera.

 5. Dubbelklicka på Mall i rutan Filtyper för arbetsböcker.

 6. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 7. Klicka på Spara och stäng sedan mallen.

Skapa en arbetsbok baserat på mallen

Med mallen som du skapat ovan, du kan skapa en ny arbetsbok. Det här avsnittet får du veta hur du ska göra.

Obs!: Du kan också söka efter olika onlinemallar i Excel och använda dem i stället. Mer information finns i hämta kostnadsfria, färdiga mallar.

 1. Klicka på Arkiv > Ny.

 2. Klicka på Personligt.

  Plats för personliga mallar

 3. Dubbelklicka på den mall du just har skapat.

  I Excel skapas en ny arbetsbok som baseras på mallen.

Spara en arbetsbok som en mall

 1. Öppna den arbetsbok som du vill använda som en mall.

 2. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Spara som.

 3. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Excel-mall i rutan Filformat eller klicka på Makroaktiverad Excel-mall om arbetsboken innehåller makron som ska vara tillgängliga i mallen.

 5. Klicka på Spara.

  Mallen placeras automatiskt i mappen mallar så att den blir tillgängliga när du vill använda det för att skapa en ny arbetsbok.

Tips: Du kan kopiera en Excel-arbetsbok till mappen Mallar och du kan använda arbetsboken som en mall utan att spara den i filformatet mall (.xltx eller .xltm). Mappen Mallar är vanligtvis C:\Users\ < ditt namn > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates i Windows Vista. I Microsoft Windows XP mappen Mallar är vanligtvis C:\Documents and Settings\ < ditt namn > \Application.

Skapa en ny arbetsbok med hjälp av en mall

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Nytt.

 2. Gör något av följande under Tillgängliga mallar:

  • Om du vill basera arbetsboken på en senast använda mall på Senaste mallar och dubbelklicka sedan på den mall som du vill använda.

  • Om du vill basera arbetsboken på en installerad mall, klicka på exempelmallar och dubbelklicka sedan på den mall som du vill använda.

  • Om du vill basera arbetsboken på en mall som du har skapat, klicka på Mina mallar och dubbelklicka sedan på den mall som du vill använda på fliken Personliga mallar.

  • Om du vill basera arbetsboken på en annan arbetsbok klickar du på Ny från befintlig och dubbelklicka sedan på den arbetsbok som du vill använda.

Tips: När du är ansluten till Internet kan du också komma åt mallar som finns tillgängliga på Office.com. Klicka på en mallkategori under Office.Com-mallar och dubbelklicka sedan på den mall som du vill hämta under respektive kategori. Om den mall som du vill hämta tillhandahållits av tillhör Microsoft Office.com-communityn, måste du klicka på jag accepterar om du vill acceptera licensavtalet för Community-mallar användningsvillkor innan du hämtar mallen.

Spara en arbetsbok som en mall

 1. Öppna den arbetsbok som du vill använda som en mall.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka på Spara som.

 3. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Excel-mall i rutan Filformat eller klicka på Makroaktiverad Excel-mall om arbetsboken innehåller makron som ska vara tillgängliga i mallen.

 5. Klicka på Spara.

  Mallen placeras automatiskt i mappen mallar så att den blir tillgängliga när du vill använda det för att skapa en ny arbetsbok.

Tips: Du kan kopiera en Excel-arbetsbok till mappen Mallar och du kan använda arbetsboken som en mall utan att spara den i filformatet mall (.xltx eller .xltm). Mappen Mallar är vanligtvis C:\Users\ < ditt namn > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates i Windows Vista. I Microsoft Windows XP mappen Mallar är vanligtvis C:\Documents and Settings\ < ditt namn > \Application.

Skapa en ny arbetsbok med hjälp av en mall

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Nytt.

 2. Gör något av följande under Mallar:

  • Klicka på tomt och senaste om du vill basera arbetsboken på en senast använda mallen och dubbelklicka sedan på den mall som du vill använda under Senast använda mallar.

  • Om du vill basera arbetsboken på en installerad mall klickar du på Installerat mallar och dubbelklicka sedan på den mall som du vill använda under Installerade mallar.

  • Om du vill basera arbetsboken på en mall som du har skapat, klicka på Mina mallar och dubbelklicka sedan på den mall som du vill använda på fliken Mina mallar.

  • Om du vill basera arbetsboken på en annan arbetsbok klickar du på Ny från befintlig och dubbelklicka sedan på den arbetsbok som du vill använda.

Tips: När du är ansluten till Internet kan du också komma åt mallar som är tillgängliga från Office Online. Klicka på en mallkategori under Microsoft Office Online och dubbelklicka sedan på den mall som du vill hämta under respektive kategori. Om den mall som du vill hämta har angetts av en medlem i Microsoft Office Online-communityn, måste du klicka på jag accepterar om du vill acceptera licensavtalet för Community-mallar användningsvillkor innan du hämtar mallen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×