Spara en arbetsbok som en mall

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du ofta använder samma layout eller data i en arbets bok sparar du den som en mall så att du kan använda mallen för att skapa fler arbets böcker i stället för att börja från början.

Du kan använda någon av dina egna mallar för att skapa en ny arbets bok, eller så kan du använda en av de många fördefinierade mallar som du kan ladda ned från Microsoft Office Online.

Spara en arbetsbok som en mall

 1. Om du sparar en arbets bok i en mall för första gången ska du börja med att ange standard platsen för personliga mallar:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på Spara och ange sedan sökvägen till platsen för personliga mallar i rutan Standardplats för personliga mallar under Spara arbetsböcker.

   Sökvägen är normalt: C:\Users\ [UserName] \Documents\Custom Office-mallar.

   Alternativ du kan ställa in för att spara arbetsböcker

  3. Klicka på OK.

   När du har angett det här alternativet visas alla anpassade mallar som du sparar i mappen Mina mallar automatiskt under personligt på den nya sidan (fil > New).

 2. Öppna arbets boken som du vill använda som mall.

 3. Klicka på Arkiv > Exportera.

 4. Klicka på Ändra filtyp under Exportera.

 5. Dubbelklicka på Mall i rutan Filtyper för arbetsböcker.

 6. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 7. Klicka på Spara och stäng sedan mallen.

Skapa en arbetsbok baserat på mallen

Med mallen som du skapade ovan kan du skapa en ny arbets bok. I det här avsnittet beskrivs hur du gör det.

Obs!: Du kan också söka efter olika onlinemallar i Excel och använda dem i stället. Mer information finns i Ladda ned kostnads fria, färdiga mallar.

 1. Klicka på Arkiv > Ny.

 2. Klicka på Personligt.

  Plats för personliga mallar

 3. Dubbelklicka på den mall du just har skapat.

  I Excel skapas en ny arbetsbok som baseras på mallen.

Spara en arbetsbok som en mall

 1. Öppna arbets boken som du vill använda som mall.

 2. Klicka på Arkivoch sedan på Spara som.

 3. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Excel-mall i rutan Filformat eller klicka på Makroaktiverad Excel-mall om arbetsboken innehåller makron som ska vara tillgängliga i mallen.

 5. Klicka på Spara.

  Mallen placeras automatiskt i mappen mallar så att den blir tillgänglig när du vill använda den för att skapa en ny arbets bok.

Tips: Du kan kopiera en Excel-arbetsbok till mappen mallar och sedan kan du använda arbets boken som en mall utan att spara den i mallens fil format (. xltx eller. xltm). I Windows Vista är sökvägen för mappen Mallar vanligtvis C:\Användare\<ditt namn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar. I Microsoft Windows XP nås mappen Mallar vanligtvis via C:\Documents and Settings\<ditt namn>\Application Data\Microsoft\Mallar.

Använda en mall för att skapa en ny arbetsbok

 1. Klicka på Arkiv och sedan på nytt.

 2. Gör något av följande under tillgängliga mallar:

  • Om du vill basera arbets boken på en nyligen Använd mall klickar du på senaste mallaroch dubbelklickar sedan på den mall som du vill använda.

  • Om du vill basera arbets boken på en installerad mall klickar du på exempelfiler och dubbelklickar sedan på den mall du vill använda.

  • Om du vill basera arbets boken på en mall som du har skapat klickar du på Mina mallaroch dubbelklickar sedan på den mall som du vill använda på fliken personliga mallar .

  • Om du vill basera arbets boken på en annan arbets bok klickar du på ny från befintligoch dubbelklickar sedan på den arbets bok som du vill använda.

Tips: När du är ansluten till Internet kan du även komma åt mallar som är tillgängliga från Office.com. Under Office.com mallarklickar du på en malltyp och dubbelklickar sedan på den mall som du vill ladda ned under den kategorin. Om den mall som du vill ladda ned har tillhandahållits av en medlem av Microsoft Office.com community måste du klicka på Jag accepterar för att acceptera licens avtalet för användnings villkoren för community-mallar innan du kan ladda ned den mallen.

Spara en arbetsbok som en mall

 1. Öppna arbets boken som du vill använda som mall.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka på Spara som.

 3. Skriv namnet som du vill använda på mallen i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Excel-mall i rutan Filformat eller klicka på Makroaktiverad Excel-mall om arbetsboken innehåller makron som ska vara tillgängliga i mallen.

 5. Klicka på Spara.

  Mallen placeras automatiskt i mappen mallar så att den blir tillgänglig när du vill använda den för att skapa en ny arbets bok.

Tips: Du kan kopiera en Excel-arbetsbok till mappen mallar och sedan kan du använda arbets boken som en mall utan att spara den i mallens fil format (. xltx eller. xltm). I Windows Vista är sökvägen för mappen Mallar vanligtvis C:\Användare\<ditt namn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar. I Microsoft Windows XP nås mappen Mallar vanligtvis via C:\Documents and Settings\<ditt namn>\Application Data\Microsoft\Mallar.

Använda en mall för att skapa en ny arbetsbok

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Ny.

 2. Gör något av följande under Mallar:

  • Om du vill basera arbets boken på en nyligen Använd mall klickar du på Tom och senasteoch sedan på den mall du vill använda under senast använda mallar.

  • Om du vill basera arbets boken på en installerad mall klickar du på installerade mallaroch dubbelklickar sedan på den mall som du vill använda under installerade mallar.

  • Om du vill basera arbets boken på en mall som du har skapat klickar du på Mina mallaroch dubbelklickar sedan på den mall som du vill använda på fliken Mina mallar .

  • Om du vill basera arbets boken på en annan arbets bok klickar du på ny från befintligoch dubbelklickar sedan på den arbets bok som du vill använda.

Tips: När du är ansluten till Internet kan du även komma åt mallar som är tillgängliga från Office Online. Under Microsoft Office Onlineklickar du på en mall och dubbelklickar sedan på den mall som du vill ladda ned under den kategorin. Om den mall som du vill hämta har levererats av en medlem av Microsoft Office Online-communityn måste du klicka på Jag accepterar för att acceptera licens avtalet för användnings villkoren för community-mallar innan du kan ladda ned den mallen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×