Spara eller konvertera till PDF eller XPS

Spara eller konvertera till PDF eller XPS

Du kan använda Office-programmen för att spara eller konvertera filer till PDF-format så att du kan dela dem eller skriva ut dem med kommersiella skrivare. Och du behöver inte någon annan programvara eller något annat tillägg.

Använd PDF-format när du vill ha en fil som:

 • Visas på samma sätt på de flesta datorer.

 • Har en mindre filstorlek.

 • Har ett branschformat.

Exempel är meritförteckningar, juridiska dokument, nyhetsbrev, filer som är avsedda att endast läsas (inte redigeras) och skrivas ut och filer som är avsedda att tryckas.

Om du vill exportera eller spara en öppen Office-fil som PDF går du till Arkiv-menyn och klickar på Exportera eller Spara som. Om du behöver stegvisa anvisningar väljer du ett Office-program i den nedrullningsbara listrutan.

 1. Öppna tabellen eller rapporten som du vill publicera som PDF.

 2. Klicka på PDF eller XPS i gruppen Exportera på fliken Externa data.

  Bild av knappen PDF eller XPS

 3. Skriv eller välj ett namn för dokumentet i fältet Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK.

 6. Klicka på Publicera

Den här informationen gäller också Microsoft Excel Starter 2010.

Obs!: Du kan spara Power View-sidor som PDF-filer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  För att komma till dialogrutan Spara som i Excel 2013 eller Excel 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 6. Klicka på Spara.

OneNote 2013 och OneNote 2016

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Exportera.

 3. Klicka på den del i anteckningsboken under Exportera aktuell som du vill spara som PDF.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) under Välj format och klicka sedan på Exportera.

 5. Ange ett namn för anteckningsboken i fältet Filnamn i dialogrutan Spara som.

 6. Klicka på Spara.

OneNote 2010

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som och sedan på det alternativ som representerar den del av anteckningsboken som du vill spara i PDF-format.

 3. Klicka på PDF (*.pdf) under Spara avsnitt som och klicka på Spara som.

 4. Ange ett namn på anteckningsboken i fältet Filnamn.

 5. Klicka på Spara.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  För att komma till dialogrutan Spara som i PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 6. Klicka på Spara.

 1. Gå till flikenArkiv och välj Spara som.
  För att komma till dialogrutan Spara som i Project 2013 eller Project 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 2. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 3. I listan Filformat väljer du PDF-filer (*.pdf) eller XPS-filer (*.xps) och klickar sedan på Spara.

 4. Välj ett Publiceringsintervall, markera eller avmarkera Inkludera icke utskrivbar information och välj Följer ISO 19500-1 (endast PDF) i dialogrutan Alternativ för dokumentexport.

Formateringstips

Project stöder inte alla formateringsfunktioner i PDF eller XPS, men du kan använda några utskriftsalternativ för att ändra utseendet på det slutgiltiga dokumentet.

Välj Arkiv > Skriv ut och gör önskade ändringar i följande alternativ:

 • Datum

 • Orientering

 • Pappersstorlek

 • Utskriftsformat

I dialogrutan Utskriftsformat kan du ändra alternativen på följande flikar:

 • Marginaler

 • Förklaring

 • Visa

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  För att komma till dialogrutan Spara som i Publisher 2013 eller Publisher 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

 5. Om du vill ändra hur dokumentet optimeras klickar du på Ändra. (Klicka på Alternativ i Publisher 2013 eller Publisher 2016.)

  • Ändra bildupplösningen och den icke utskrivbara informationen efter behov.

  • Klicka på Utskriftsalternativ om du vill ändra utskriftsalternativen för dokumentet.

  • Klicka på OK när du är klar.

 6. Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

 7. Klicka på Spara.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  För att komma till dialogrutan Spara som i Visio 2013 eller Visio 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Visa filen automatiskt efter att den har sparats.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK.

 6. Klicka på Spara.

Word 2013 och Word 2016

 1. Välj Arkiv > Exportera > Skapa PDF/XPS.

  Knappen Skapa PDF/XPS på fliken Exportera i Word 2016.
 2. Om det finns information i egenskaperna för Word-dokumentet som du inte vill ska tas med i PDF-filen går du till fönstret Publicera som PDF eller XPS och väljer Alternativ. Välj sedan Dokument och avmarkera Dokumentegenskaper. Markera eventuella andra alternativ och välj OK.

  Ta bort dokumentegenskaper för att undvika att dela informationen i PDF-filen.

  Mer information om dokumentegenskaper finns i Visa eller ändra egenskaperna för en Office 2016-fil.

 3. I Publicera som PDF eller XPS går du till den plats där du vill spara filen. Ändra även filnamnet om du vill använda ett annat namn.

 4. Klicka på Publicera

Mer om PDF-alternativ

 • Om du vill skapa en PDF-fil utifrån bara vissa sidor i dokumentet väljer du ett alternativ under Sidintervall.

 • Om du vill ta med spårade ändringar i PDF-filen markerar du Dokument som visar markeringar under Vad ska publiceras?. I annat fall kontrollerar du att Dokument är markerat.

 • Om du vill skapa en uppsättning bokmärken i PDF-filen markerar du Skapa bokmärken med. Välj sedan Rubriker eller, om du har lagt till bokmärken i dokumentet, Ordbokmärken.

 • Om du vill ta med dokumentegenskaper i PDF-filen kontrollerar du att Dokumentegenskaper är markerat.

 • Om du vill göra dokumentet lättare att läsa för skärmläsarprogram markerar du Visa taggar för dokumentstruktur.

 • ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A) Det här alternativet återger PDF-dokumentet som version 1.7 PDF som är en arkiveringsstandard. PDF/A hjälper till att säkerställa att ett dokument ser likadant ut när det öppnas i framtiden på en annan dator.

 • Använd bitmappstext när teckensnitt inte kan bäddas in Om teckensnitt inte kan bäddas in i dokumentet använder PDF-filen bitmappsbilder av texten så att PDF-filen ser likadan ut som det ursprungliga dokumentet. Om det här alternativet inte är markerat och filen använder ett teckensnitt som inte kan bäddas in kan PDF-läsaren ersätta det med ett annat teckensnitt.

 • Kryptera dokumentet med ett lösenord Välj det här alternativet om du vill begränsa åtkomsten så att bara personer med lösenordet kan öppna PDF-filen. När du klickar på OK öppnas rutan Kryptera PDF-dokument i Word där du kan ange och bekräfta lösenordet.

Öppna och kopiera innehåll från en PDF-fil i Word

Du kan kopiera valfritt innehåll ur en PDF-fil genom att öppna den i Word.

Gå till Arkiv > Öppna och bläddra till PDF-filen. PDF-innehållet öppnas i en ny fil i Word. Du kan kopiera valfritt innehåll från filen, även bilder och diagram.

Word 2010

Den här informationen gäller också Microsoft Word Starter 2010..

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  För att komma till dialogrutan Spara som i Word 2013 och Word 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 6. Klicka på Spara.

Om du vill spara filen som PDF i Office för Mac följer du de här enkla stegen:

 1. Klicka på Arkiv

 2. Klicka på Spara som

 3. Klicka på Filformat långt ned i fönstret

  Använd verktyget filformat i Spara som i Word för att spara i andra format, till exempel PDF
 4. Välj PDF i listan med tillgängliga filformat

 5. Ge filen ett namn om den inte redan har ett och klicka sedan på Exportera

Du kan använda Word Online för att konvertera dokument till PDF-filer genom att skriva ut dokumentet i Word. Detta skapar en enkel PDF-fil som bevarar det ursprungliga dokumentets layout och format.

Utskriftskommandot i Word Online

Om du vill ha mer kontroll över alternativen för PDF-filer, så att du till exempel kan lägga till bokmärken, använder du Word-skrivbordsprogrammet för att konvertera dokument till PDF-filer. Klicka på Öppna i Word för att börja använda skrivbordsprogrammet.

Bild av kommandot Öppna i Word i Word Online

Om du inte har Word-skrivbordsprogrammet kan du testa eller köpa den senaste versionen av Office nu.

Tips: 

 • Berätta för oss hur du skulle använda den här funktionen i Word Online. Längst ned i Word Online-fönstret klickar du på Hjälp till att förbättra Office.

 • Kommandot Hjälp till att förbättra Office

Välj Office-programmet i listrutan.

 1. Öppna tabellen eller rapporten som du vill publicera som PDF.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 3. Skriv eller välj ett namn för filen i listan Filnamn.

 4. Klicka på PDF i listan Spara som.

 5. Om du vill att filen ska öppnas direkt efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering. Den här kryssrutan är endast tillgänglig om du har en PDF-läsare installerad på datorn.

 6. Beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig gör du något av följande bredvid Optimera för:

  • Om tabellen eller rapporten måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 7. Klicka på Alternativ om du vill ange olika alternativ för filen. (Länkar till mer information om de här alternativen finns i avsnittet Se även.) Klicka på OK.

 8. Klicka på Publicera i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS.

  Om du vill ändra PDF-filen när du har sparat den öppnar du den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen och sparar sedan filen som PDF igen.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Skriv eller välj ett namn för arbetsboken i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Spara som.

 4. Om du vill att filen ska öppnas direkt efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering. Den här kryssrutan är endast tillgänglig om du har en PDF-läsare installerad på datorn.

 5. Beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig gör du något av följande bredvid Optimera för:

  • Om arbetsboken måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 6. Klicka på Alternativ om du vill ange olika alternativ för filen. (Länkar till mer information om de här alternativen finns i avsnittet Se även.) Klicka på OK.

 7. Klicka på Publicera

Om du vill ändra PDF-filen när du har sparat den öppnar du den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen och sparar sedan filen som PDF igen.

 1. Peka på Exportera till på menyn Arkiv och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Skriv eller välj ett namn för formuläret i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Spara som.

 4. Om du vill att filen ska öppnas direkt efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering. Den här kryssrutan är endast tillgänglig om du har en PDF-läsare installerad på datorn.

 5. Beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig gör du något av följande bredvid Optimera för:

  • Om formuläret måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 6. Klicka på Publicera

Om du vill ändra PDF-filen när du har sparat den öppnar du den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen och sparar sedan filen som PDF igen.

 1. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på menyn Arkiv.

 2. Skriv eller välj ett namn för filen i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Spara som.

 4. Klicka på alternativet bredvid Sidintervall som representerar den del av anteckningsboken som du vill spara i PDF-format.

 5. Klicka på Publicera

Om du vill ändra PDF-filen efter du har sparat den öppnar du den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen och sparar sedan filen som en PDF igen.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Skriv eller välj ett namn för presentationen i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Spara som.

 4. Om du vill att filen ska öppnas direkt efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering. Den här kryssrutan är endast tillgänglig om du har en PDF-läsare installerad på datorn.

 5. Beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig gör du något av följande bredvid Optimera för:

  • Om presentationen måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 6. Klicka på Alternativ om du vill ange olika alternativ för filen. (Länkar till mer information om de här alternativen finns i avsnittet Se även.) Klicka på OK.

 7. Klicka på Publicera

Om du vill ändra PDF-filen när du har sparat den öppnar du den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen och sparar sedan filen som PDF igen.

För att skriva ut projektplanen till PDF-format behöver du ha Adobe Acrobat installerat på datorn. Du måste ha den fullständiga versionen av Acrobat, inte bara gratisprogrammet Adobe Reader.

Obs!: Tillägget Spara som PDF eller XPS för Microsoft Office 2007-paketet har inte innehåller den här funktionen för Project 2007.

 1. Klicka på den vy som du vill skriva ut på menyn Visa.

 2. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

 3. I den listan Namn väljer du Adobe PDF.

  Obs!: Det här alternativet visas bara om du har Adobe Acrobat installerat på datorn.

 4. Välj OK.

 5. I dialogrutan Spara PDF-fil som väljer du ett namn och en plats för PDF-filen och klickar sedan på Spara.

Obs!: När du skriver ut en plan till PDF-format kan du inte använda Project för att göra ändringar direkt i PDF-dokumentet. Du måste göra ändringarna i den ursprungliga planen i Project och sedan spara filen som PDF igen.

Spara som PDF för delning eller webbdistribution

Gör följande om du vill dela publikationen i ett låst format via Internet eller ett nätverk:

 1. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på menyn Arkiv.

 2. Skriv eller välj ett namn för publikationen i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Spara som.

 4. Klicka på Ändra bredvid Optimera för.

 5. Klicka på optimeringen som matchar publikationens behov i listan Ange hur den här publikationen ska skrivas ut eller distribueras i dialogrutan Publiceringsalternativ. Klicka till exempel på Minsta storlek om publikationen ska distribueras online och utskriftskvaliteten är mindre viktig än en liten filstorlek. Klicka på Kvalitetstryckning om utskriftskvaliteten är viktigare än filstorleken.

 6. Klicka på Avancerat om du vill visa hela dialogrutan och välj de inställningar som du behöver. (Länkar till mer information om de här alternativen finns i avsnittet Se även.)

 7. Klicka på OK.

 8. Om du vill att filen ska öppnas direkt efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering i dialogrutan Spara som. Den här kryssrutan är endast tillgänglig om du har en PDF-läsare installerad på datorn, och om alternativet Tryckeri inte är markerat i dialogrutan Publiceringsalternativ.

 9. Klicka på Spara.

Spara som PDF för extern tryckning

Gör följande om publikationen skickas till ett externt tryckeri:

 1. Peka på Resklar på menyn Arkiv och klicka sedan på Till extern tryckning.

 2. Klicka på alternativet du vill använda i listan Hur skrivs den här publikationen ut? i fönstret till vänster. Klicka på Tryckeri om du ska använda ett offsettryckeri. Klicka på Kvalitetstryckning om du ska använda en avancerad kopieringsfirma.

 3. Klicka på Utskriftsalternativ.

 4. Välj alternativen som du behöver i dialogrutan Utskriftsalternativ. (Länkar till mer information om de här alternativen finns i avsnittet Se även.) Klicka på OK.

 5. Reparera alla problem som har identifierats i Publisher under Markera ett objekt som ska korrigeras.

 6. Markera kryssrutan Skapa en PDF under Exportera.

 7. Klicka på Spara.

 8. Välj platsen som du vill exportera filen till och klicka på Nästa i vägledningen Resklar.

Om du vill ändra PDF-filen när du har sparat den öppnar du den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen och sparar sedan filen som PDF igen.

 1. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på menyn Arkiv.

 2. Skriv eller välj ett namn för ritningen i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Spara som.

 4. Om du vill att filen ska öppnas direkt efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering. Den här kryssrutan är endast tillgänglig om du har en PDF-läsare installerad på datorn.

 5. Beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig gör du något av följande bredvid Optimera för:

  • Om ritningen måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 6. Klicka på Alternativ och välj inställningarna som du behöver om du vill skriva ut vissa sidor eller ange andra alternativ för publicering. (Länkar till mer information om de här alternativen finns i avsnittet Se även.) Klicka på OK.

 7. Klicka på Publicera

Om du vill ändra PDF-filen när du har sparat den öppnar du den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen och sparar sedan filen som PDF igen.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på PDF eller XPS.

 2. Skriv eller välj ett namn för dokumentet i listan Filnamn.

 3. Klicka på PDF i listan Spara som.

 4. Om du vill att filen ska öppnas direkt efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering. Den här kryssrutan är endast tillgänglig om du har en PDF-läsare installerad på datorn.

 5. Beroende på om filstorlek eller utskriftskvalitet är viktigast för dig gör du något av följande bredvid Optimera för:

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om utskriftskvaliteten är mindre viktig än filstorleken klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 6. Klicka på Alternativ om du vill ange vilket sidintervall som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ. (Länkar till mer information om de här alternativen finns i avsnittet Se även.) Klicka på OK.

 7. Klicka på Publicera

Om du vill ändra PDF-filen när du har sparat den öppnar du den ursprungliga Microsoft Office 2007-systemet-filen och sparar sedan filen som PDF igen.

Om du vill exportera ditt Word-dokument eller din Excel-arbetsbok till PDF-format i iOS trycker du på knappen Arkiv längst upp till vänster, väljer Exportera och sedan PDF.

Tryck på Arkiv > Exportera om du vill exportera dokumentet till PDF

PDF (Portable Document Format)    bevarar dokumentformatering och möjliggör delning av dokument. PDF-formatet bibehåller det format som du skapade när filen visas eller skrivs ut. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska mångfaldigas med externa tryckmetoder. PDF accepteras av många byråer och organisationer och det finns visningsprogram för fler plattformar än för XPS.

XPS (XML Paper Specification)    är ett elektroniskt filformat som bevarar dokumentens formatering och tillåter fildelning. XPS-formatet säkerställer att filen behåller exakt det format som du har definierat när den visas online eller skrivs ut. Det går inte att ändra data i filen på ett enkelt sätt.

Viktigt!: För att kunna visa en PDF-fil måste du ha en PDF-läsare installerad på datorn, t.ex. Acrobat Reader, som är tillgänglig från Adobe Systems.

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×