Spara datum och tid för när en post har ändrats

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan hålla reda på när poster i en Access-tabell är senast ändrades med hjälp av ett formulär med ett makro. Om formuläret används för att ändra en post, sparas makrot datum och tid i tabellen. Endast de senaste datum och tid lagras.

Obs!: Procedurerna i den här artikeln gäller för användning i stationär Access-databaser.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Steg 1: Lägga till tidsstämpelsfält i en tabell

Steg 2: Skapa ett makro som registrerar datum och tid

Steg 3: Lägga till fälten och makrot i ett datainmatningsformulär

Översikt

Om du vill spara datum och tid för när posterna i en tabell har ändrats måste du göra följande:

Steg 1: Lägga till fält i en tabell    Du behöver någonstans att lagra information om datum och tid innan du kan spara den. Det första steget är att skapa fält i tabellen som innehåller de poster som du vill hålla koll på. Om du vill spara datum och tid skapar du ett fält för datuminformation och ett annat fält för tidsinformation. Om du bara vill spara information om det ena alternativet räcker det att du skapar det fält som du behöver.

Steg 2: Skapa ett makro som registrerar datum och tid    Beroende på om du vill registrera datum, tid eller både och finns det en eller två åtgärder som kan utföras med makrot. När du spelar in makrot ska du endast ange de fält som innehåller datum- och tidsinformation, inte tabellen som innehåller fälten. På så sätt kan du enkelt använda makrot i andra tabeller och formulär.

Steg 3: Lägga till makrot i ett datainmatningsformulär    Du lägger till makrot i formuläregenskapen Före uppdatering för formuläret som du använder när du redigerar poster i tabellen. Om du använder andra formulär för att redigera poster i tabellen kan du lägga till makrot i de formulären också. På så sätt kan du spara information om datum och tid oavsett vilket formulär du använder när du redigerar posten.

Tips: Om du vill hålla reda på när poster skapas men inte automatiskt när de har ändrats kan bara skapa ett fält i tabellen för att spåra och använder fältets Standardvärde egenskapen till tidsstämpel varje post när den har skapats.

Överst på sidan

Innan du börjar

Tänk igenom följande innan du börjar:

 • Användarna måste aktivera makron i databasen. Om en användare öppnar databasen och inte aktiverar makron får posterna ingen tidsstämpel. Om du sparar databasen på en betrodd plats aktiveras makron automatiskt.

 • Om en användare redigerar poster, men inte använder ett datainmatningsformulär som innehåller makrot för att spara tidsinformation om posten, får posterna som användaren redigerar ingen tidsstämpel.

 • Eftersom datum och tid sparas i tabellfält skrivs värdena i de fälten över varje gång som en post ändras. Du kan alltså bara spara datum och tid för när posten ändrades senast.

 • Om du bara vill fånga in datum och tid då en post skapas bara lägga till ett fält i tabellen och ställa in det fältet Standardvärde egenskap nu() eller datum().

 • Om filformatet för databasen är äldre och användarbaserad säkerhet används måste du ha behörighet att ändra utformningen av tabellen och formulären som används för att redigera poster.

Överst på sidan

Steg 1: Lägga till tidsstämpelsfält i en tabell

Skapa fält som informationen sparas i.

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. Gör något eller båda av följande:

  • Skapa ett fält där datumet sparas.    Skriv in Senast ändrad den på en ny rad i kolumnen Fältnamn i designfönstret och välj sedan Datum/tid i kolumnen Datatyp.

  • Skapa ett fält där tiden sparas.    Skriv in Senast ändrad klockan på en ny rad i kolumnen Fältnamn i designfönstret och välj sedan Datum/tid i kolumnen Datatyp.

 3. Spara ändringarna genom att trycka på CTRL+S.

Överst på sidan

Steg 2: Skapa ett makro som registrerar datum och tid

När du har skapat fälten spelar du in ett makro för att sätta en tidsstämpel på fälten. Om du vill kunna använda makrot i andra tabeller anger du endast fältnamnen, inte tabellnamnen.

Obs!: Om du bara vill registrera datum eller tid utelämnar du den makroinstruktion som du inte vill använda.

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 2. Klicka på Visa alla åtgärder i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 3. I makrofönstret öppnar du listan över makroinstruktioner och markerar AngeVärde.

  Flik för makrodesign i Access 2010.

  1. först visa alla tillgängliga makroåtgärder. Instruktionen anses osäkra och döljs som standard, eftersom det kan ändra data.

  2. Markera sedan instruktionen AngeVärde i den här listan.

 4. I åtgärdsrutan AngeVärde går du till rutan Objekt och skriver eller klistrar in [Ändrad den].

 5. Skriv in Datum() i rutan Uttryck.

 6. Öppna nästa lista för makroinstruktioner och markera AngeVärde.

 7. I åtgärdsrutan AngeVärde går du till rutan Objekt och skriver eller klistrar in [Ändringstid].

 8. Skriv in Tid() i rutan Uttryck.

 9. Tryck på CTRL+S och skriv sedan Ändrades senast i dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Steg 3: Lägga till fälten och makrot i ett datainmatningsformulär

När du har skapat makrot lägger du till det i alla datainmatningsformulär som användarna använder för att ange data i tabellen.

 1. Öppna datainmatningsformuläret i designvyn.

 2. Klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Dra fälten Ändrad den och Ändringstid i listan Fältlista under Fält tillgängliga för denna vy till formuläret. Justera fältens storlek och placering i formuläret om det behövs.

 4. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 5. Kontrollera att Markeringstyp har angetts till Formulär på egenskapssidan.

  Tips: Om du vill ändra Markeringstyp klickar du på den markeringstyp som du vill använda i den nedrullningsbara listan.

 6. Klicka på fliken Händelse i egenskaplistan.

 7. Klicka på pilen i rutan Före uppdatering på fliken Händelse och klicka sedan på Senast ändrad.

 8. Om du använder flera formulär för att redigera poster upprepar du den här proceduren för varje formulär.

 9. Du kan kontrollera att makrot fungerar korrekt genom att öppna formuläret i formulärvyn, redigera en post och trycka på SKIFT+F9. Då bör datum och tid för när du redigerade posten visas.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×