Spåra potentiella försäljningsmöjligheter i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En affärsmöjlighetspost lagrar information om potentiella försäljningsorder och hjälper dig att hålla reda på dina växande försäljning relation med en aktuell eller potentiella kund.

I den här artikeln beskriver vi hur du med hjälp av affärsmöjlighetsposter kan registrera detaljerad information om de produkter eller tjänster som kunden är intresserad av, och om vilka kontakter du har haft med kunderna.

Vad vill du göra?

Skapa en affärsmöjlighetspost

Öppna ett affärsmöjlighetsformulär

Slutföra affärsmöjlighetsformuläret

Anpassa listor på affärsmöjlighetsformuläret

Anpassa försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter

Ta bort försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter

Redigera en affärsmöjlighetspost

Ändra konto eller affärskontakt som är kopplad till en affärsmöjlighetspost

Länka kommunikationshistorikobjekt till en affärsmöjlighetspost

Tilldela en affärsmöjlighet till en kollega

Markera en affärsmöjlighet som stängd

Följa upp uppgifter som krävs för att stänga eller vinner en affärsmöjlighet

Skapa en affärsmöjlighetspost

För varje affärsmöjlighetspost som du skapar länkar du den till en konto eller en affärskontakt-post. Du kan lägga till kommunikationshistorikobjekt, till exempel affärsanteckningar, uppgifter, avtalade tider, telefonloggar och filer till en affärsmöjlighetspost att spåra kundernas interaktioner. Dessa historikobjekt läggs också till historiken för länkat konto eller affärskontakt.

Om du vill anpassa inkluderade försäljningsfaser och aktiviteter finns i Anpassa försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter. Om du vill anpassa affärsmöjlighetsformuläret genom att lägga till eller ta bort fält, se Skapa och anpassa posttyper och listor.

Överst på sidan

Öppna ett affärsmöjlighetsformulär

 1. Gå till Business Contact Manager i navigeringsfönstret och klicka sedan på Försäljning.

 2. Om du vill öppna ett nytt, tomt affärsmöjlighetsformulär klickar du på Ny affärsmöjlighet i menyfliksområdet.

 3. Om du vill öppna en befintlig affärsmöjlighetspost går du till fliken Affärsmöjligheter och dubbelklickar på den affärsmöjlighetspost som du vill öppna.

Överst på sidan

Fylla i affärsmöjlighetsformuläret

 1. Skriv eller markera önskad information i affärsmöjlighetsformuläret.

  Formuläret innehåller följande sidor:

  Allmänt. Den här sidan innehåller allmän information om affärsmöjlighet, samt status, källa och finansiella termer.

  Information om affärsmöjlighet.

  • Namn på affärsmöjlighet (obligatoriskt). Ange ett namn på affärsmöjligheten.

  • Tilldelad. Klicka på namnet på den person som ska spåra och stänga affärsmöjligheten.

   Listan tilldelad innehåller bara namnen på de anställda som du har delat eller åtkomst till Business Contact Manager-databasen. Mer information om hur du lägger till namn och dela databasen finns i dela Business Contact Manager-data med andra användare.

  • Typ. Klicka på typen av potentiell försäljningsorder för posten.

  Länkat konto eller affärskontakt med koppling

  • Länk till (obligatoriskt). Klicka på knappen länk till om du vill markera en konto eller affärskontakt att länka till den här affärsmöjligheten. Mer information om hur du fyller i dialogrutan finns i välja en Business Contact Manager-post att länka.

   Obs!: En affärsmöjlighet kan endast kopplas till en post av typen konto eller affärskontakt.

  Sales information.

  • Sannolikhet. Ange ett procenttal som visar sannolikheten att affärsmöjligheten utvecklas till en försäljning. Sannolikheten i procent används för att beräkna Förväntade intäkter grundat på summan av de produkter och tjänster som finns med i listan i avsnittet Produkter och tjänster.

  • Förväntade intäkter. De förväntade intäkterna beräknas automatiskt, utifrån sannolikheten i procent och summan av de produkter och tjänster som finns med i avsnittet Produkter och tjänster.

  • Stängningsdatum. Klicka på det datum då du förväntar dig att en försäljning ska ha skett.

  • Betalningsvillkor. Klicka på den metod kunden kommer att använda för att betala för produkterna eller tjänsterna.

  • Förfallodatum. Klicka på det datum erbjudandet förfaller.

  • Leveransdatum. Klicka på det leveransdatum du meddelar till kunden.

  Produkter och tjänster.

  Lägga till produkt- och tjänstposter som kunden är intresserad av.

  Gör något av följande:

  • Lägga till . Klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny produkt eller tjänst.

   Skriv eller Välj den information du vill använda på Lägg till produkt eller tjänst i dialogrutan i dialogrutan. Mer information om hur du slutför formuläret Lägg till produkt eller tjänst finns i Hantera dina produkter och tjänster i Business Contact Manager.

  • Redigera. Om du vill ändra ett objekt klickar du på objektet och sedan på Redigera.

  • Ta bort. Om du vill ta bort ett objekt från listan klickar du på objektet och sedan på Ta bort.

  Information om källan.

  • Källa. Klicka på källan till affärsmöjligheten, till exempel vilken typ av marknadsföringsaktivitet som gav kundens namn eller affärsmöjligheten.

  • Initierat av. Klicka här och markera namnet på det konto, den affärskontakt eller marknadsföringsaktivitet som ledde till affärsmöjligheten.

   Namnet på marknadsföringsaktiviteten används för att hålla reda på antalet affärsmöjligheter som kommer från en viss aktivitet. När du klickar på namnet på en marknadsföringsaktivitet i det här fältet Business Contact Manager för Outlook lägger tillför affärsmöjligheten på marknadsföringsaktiviteten Spåra sida.

  • Konkurrenter. Ange namnen på eventuella konkurrenter som en påminnelse om att kontrollera deras priser, så att du kan erbjuda ett bättre pris eller en bättre tjänst.

  Försäljningsfas och aktiviteter

  • Försäljningsfas. Välj försäljningsfaser för affärsmöjligheten så att du kan spåra förloppet.

   Du kan anpassa listan så att den omfattar försäljningsfas information som är unika för ditt företag. Klicka på Redigera den här listan och se Anpassa försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter.

   Om du väljer status Stängt: Affär eller Stängt: Ingen affär låses posten som en skrivskyddad fil. Om du väljer Stängt: Affär blir sannolikheten 100 % och om du väljer Stängt: Ingen affär blir sannolikheten 0 %.

  • Påminnelse. Markera kryssrutan Påminnelse om du vill få Outlook-påminnelser om den här affärsmöjligheten. Klicka på datum och tid för när du vill bli påmind.

  Information. Den här sidan innehåller kommentarer eller anteckningar om affärsmöjligheten

  Du kan klistra in kommentarer från andra filer eller lägga till kommentarer direkt i posten. Om du vill registrera datumet och tiden då du lade till en kommentar klickar du på Lägg till tidsstämpel.

  Historik. Sidan Historik visas alla kommunikationshistorikobjekt som är kopplade till affärsmöjlighetsposten.

  Du kan skapa en mer detaljerad historik om affärsmöjligheten genom att klicka på knappen Nytt och länka ett objekt, till exempel affärsanteckning, telefonlogg, avtalad tid eller aktivitet till posten.

 2. När du har fyllt i formuläret klickar du på Spara och stäng.

 3. Ange informationen som du vill registrera i affärsmöjlighetsformuläret.

 4. När du är klar med att ange information i formuläret klickar du på Spara och stäng.

  Om du skapar ett antal affärsmöjlighetsposter klickar du på Spara och nytt, så sparas ändringarna och ett nytt formulär för affärsmöjligheter öppnas.

Överst på sidan

Anpassa listor i affärsmöjlighetsformuläret

Business Contact Manager för Outlook använder många pappersformulär villkoren, men du kan också skapa egna försäljning termer, betalning kostnader och andra poster med specifik information din verksamhet behöver.

För alla anpassningsbara listor finns alternativet Redigera den här listan. Välj det här alternativet om du vill öppna en dialogruta där du kan lägga till eller redigera affärsterminologin. I affärsmöjlighetsformuläret kan du anpassa listor för följande fält: listorna Typ, Betalningsvillkor, Källa och Försäljningsfas.

Detaljerad information om hur du anpassar listor finns Skapa och anpassa posttyper och listor.

Överst på sidan

Anpassa försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter

Du kan spåra de uppgifter som du behöver utföra om du vill konvertera en till en faktisk kund i Business Contact Manager för Outlook. En standarduppsättning med försäljningsfaser och aktiviteter som visas på leadformuläret och du kan anpassa dessa data så att den passar dina behov.

Obs!: Endast databasens ägare kan anpassa försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter.

Som databasägare kan du ändra namnet och ordningen för alla försäljningsfaser, och du kan uppdatera namnet, ordningen eller varaktigheten för försäljningsaktiviteter i alla försäljningsfaser. Du kan också ställa in påminnelser om försäljningsaktiviteter.

 1. Öppna dialogrutan Ändra försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter genom att göra något av följande:

 2. Klicka på Försäljningsfas menyfliksområdet på fliken Start i gruppen Anpassa.

 3. Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Anpassa på fliken Business Contact Manager och sedan på Ändra försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter.

 4. Om du vill lägga till en ny fas i processen klickar du på Lägg till en försäljningsfas, anger ett namn för den nya försäljningsfasen och klickar sedan på OK. Flytta försäljningsfasen upp eller ned i listan med hjälp av pilknapparna.

 5. Om du vill lägga till ett steg i en försäljningsfas klickar du på Lägg till en försäljningsaktivitet, anger ett namn för aktiviteten och klickar sedan på ett tidsalternativ för hur lång tid aktiviteten tar. Stäng dialogrutan Lägg till en försäljningsaktivitet genom att klicka på OK och flytta sedan aktiviteten upp eller ned i listan med hjälp av pilknapparna.

  Dialogrutan Redigera försäljningsaktivitet med dialogrutorna Ändra försäljningsfas och Försäljningsaktiviteter bakom

 6. Om du vill ändra en försäljningsfas eller en försäljningsaktivitet i listan klickar du på objektet i listan och sedan på Redigera. Uppdatera informationen i dialogrutan som öppnas och klicka sedan på OK.

Du kan inte redigera försäljningsfaser Avslutad vunnen och Förlorad stängd.

 1. Om du vill ändra ordningen i listan markerar du en försäljningsfas eller försäljningsaktivitet och flyttar den upp eller ned i listan med hjälp av pilknapparna. Om du flyttar en försäljningsfas flyttas även alla försäljningsaktiviteter som tillhör fasen.

 2. En markeringsbock anger vilka försäljningsfaser som är standardfaser för alla nya affärsmöjlighetsposter. Om du vill ange en annan försäljningsfas klickar du på den som du vill använda och klickar sedan på Ange som standard. Om du vill ta bort standardinställningen klickar du på försäljningsfasen och sedan på Rensa standardvärde.

 3. Markera kryssrutan om du vill skapa påminnelser för varje försäljningsaktivitet som har en viss varaktighet. Påminnelserna visas i formuläret Affärsmöjlighet.

Överst på sidan

Ta bort försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter

Ta bort en försäljningsfas eller försäljningsaktivitet från Business Contact Manager för Outlook kan påverka informationen i aktuell möjlighetsposter.

Om du tar bort en försäljningsaktivitet tas aktiviteten bort från listan och från de poster där aktiviteten ingår. I alla de affärsmöjlighetsposter där den borttagna aktiviteten ingick visas inte längre aktiviteten, även om den var markerad som slutförd i posten.

Om du tar bort en försäljningsfas tas fasen bort från listan och ett tomt fält skapas i alla poster där försäljningsfasen användes. I en affärsmöjlighetspost där försäljningsfasen ingick skulle till exempel ett tomt fält vid Försäljningsfas visas när posten öppnas igen. När du tar bort en försäljningsfas kan du välja att ersätta den med en annan försäljningsfas eller med ett tomt fält. Om du ersätter den med en annan försäljningsfas kan du lägga till aktiviteterna från den fasen på ersättningsfasen. Annars tas aktiviteterna bort från försäljningsfasen.

 1. Öppna dialogrutan Ändra försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter genom att göra något av följande:

 2. Klicka på Försäljningsfas menyfliksområdet på fliken Start i gruppenAnpassa.

 3. Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Anpassa på fliken Business Contact Manager och sedan på Ändra försäljningsfaser och försäljningsaktiviteter.

 4. Om du vill ta bort en försäljningsaktivitet markerar du aktiviteten i listan och klickar sedan på Ta bort.

 5. Om du vill ta bort en försäljningsfas markerar du fasen i listan och klickar sedan på Ta bort. I dialogrutan Ta bort objekt markerar du en annan försäljningsfas som du vill ska ersätta den som tas bort, eller lämnar fältet Ersätt med tomt.

 6. Om du väljer att ersätta försäljningsfasen kan de sedan markera kryssrutan om du vill flytta alla försäljningsaktiviteter från den borttagna försäljningsfasen till den ersättande försäljningsfasen. Aktiviteterna läggs till högst upp i listan med befintliga aktiviteter, men du kan ändra ordningen med hjälp av pilknapparna.

Överst på sidan

Redigera en affärsmöjlighetspost

 1. Gå till Business Contact Manager i navigeringsfönstret och klicka sedan på Försäljning.

 2. Dubbelklicka på den post du vill öppna på fliken Affärsmöjligheter i arbetsytan.

  Du kan visa en post information utan att öppna den med hjälp av försäljning arbetsyta. Klicka på den post som du är intresserad av från någon av flikarna. Information om den posten visas i läsfönstret. Mer information om hur du använder arbetsytan försäljning finns i Hantera arbetsytorna i Business Contact Manager.

 3. Du kan göra något av följande i en öppen post:

  • Redigera informationen. Ange den nya informationen och gör önskade ändringar. När du är klar med dina ändringar klickar du på Spara och stäng.

  • Skriv ut posten.

   Var finns kommandot Skriv ut?

   Klicka på fliken Arkiv. Klicka på fliken Skriv ut och sedan på önskade alternativ.

  • Skicka ett e-postmeddelande till det kopplade kontot eller affärskontakten. Klicka på E-post i gruppen Kommunicera.

  • Skapa en avtalad tid med kontot eller affärskontakten. Klicka på Mötesförfrågan i gruppen Kommunicera.

  • Kategorisera posten. Klicka på kategorisera i gruppen taggar och klicka sedan på kategorin som du vill lägga till posten. Information om kategorisera poster finns i använda poster i Business Contact Manager.

  • Ta bort posten. Klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Ändra vilket konto eller vilken affärskontakt som är kopplad till en affärsmöjlighetspost

 1. Gå till Business Contact Manager i navigeringsfönstret och klicka sedan på Försäljning.

 2. Dubbelklicka på den affärsmöjlighetspost du vill ändra på fliken Affärsmöjligheter.

 3. Klicka på Koppla till under Kopplat konto eller kopplad affärskontakt.

 4. I dialogrutan Koppla till ett konto eller en affärskontakt i listan Objekttyp klickar du på posttypen, till exempel Konton eller Alla affärskontakttyper.

 5. Klicka på den post i listan som du vill koppla. Om du vill söka efter en post anger du namnet i rutan Sök.

  Om du vill lägga till en ny post klickar du på knappen Nytt och fyller sedan i formuläret.

 6. Klicka på Koppla till om du vill lägga till kontot eller affärskontakten, och klicka sedan på OK när du vill återgå till affärsmöjlighetsposten.

 7. Klicka på Spara och stäng.

Obs!: En affärsmöjlighet kan endast kopplas till en typ av post för konto eller affärskontakt.

Överst på sidan

Koppla kommunikationshistorikobjekt till en affärsmöjlighetspost

All slags kommunikation som är relaterad till en affärsmöjlighet kan enkelt kopplas till posten så att du kan hålla ordning på all kundkontakt. Om du ringer till kontot eller affärskontakten som är kopplad till en affärsmöjlighetspost skapar du en telefonlogg. Om du kommer från ett möte kan du anteckna tiden i en affärsnotering eller i den ursprungliga mötesförfrågan i Outlook. Ange ett möte med kunden och koppla sedan den avtalade tiden till affärsmöjlighetsposten.

Alla kommunikationshistorikobjekt som du skapar i en öppen affärsmöjlighetspost kopplas automatiskt till posten.

Slutför följande procedur för att skapa en kommunikationshistorikpost som automatiskt länkas till en affärsmöjlighetspost.

 1. Öppna ett affärsmöjlighetsformulär.

 2. Klicka på Historik i menyfliksområdet på fliken Start i gruppen Visa.

 3. Klicka på knappen Nytt och sedan på ett av följande objekt:

  • Affärsanteckning

  • Telefonlogg

  • Uppgift

  • E-postmeddelande

  • Avtalad tid

  • Fil

  Du kan inte skapa en ny fil men du kan välja en fil på datorn som ska kopplas till affärsmöjlighetsposten.

 4. Fyll i formuläret för det nya objektet och klicka sedan på Spara och Stäng eller Skicka, som behövs.

Om du vill koppla ett befintligt e-postmeddelande eller en avtalad tid till en affärsmöjlighetspost öppnar du e-postmeddelandet eller den avtalade tiden och klickar på Koppla till post i menyfliksområdet. Klicka på Affärsmöjligheter i listan Objekttyp. Klicka sedan på den affärsmöjlighet som du vill koppla e-postmeddelandet eller den avtalade tiden till.

Överst på sidan

Tilldela en affärsmöjlighet till en medarbetare

Business Contact Manager för Outlook lagrar affärsdata i en databas. Du kan tilldela en affärsmöjlighetspost för alla som du har delat databasen.

 1. Öppna posten som du vill tilldela. Du kan också välja flera poster.

Hur markerar jag fler än en post?

Om du vill markera intilliggande poster trycker du på SKIFT och klickar på den första och den sista posten i den grupp du vill lägga till. Om du vill markera icke intilliggande poster trycker du på CTRL och klickar på de enskilda posterna. Om du vill markera alla poster klickar du på en och trycker sedan på CTRL+A.

 1. Klicka på Tilldela i gruppen Åtgärder i menyfliksområdet, och klicka sedan på namnet på den person som du vill tilldela affärsmöjligheten till.

Överst på sidan

Markera en affärsmöjlighet som stängd

 1. Öppna posten som du vill markera som stängd.

 2. Dubbelklicka på den affärsmöjlighet du vill stänga på fliken Affärsmöjligheter.

 3. Under försäljningsaktivitet i listan FörsäljningsfasAvslutad vunnen tillstänger en affärsmöjlighet som utlöste varningen om en försäljning eller Förlorad stängd om du vill stänga en affärsmöjlighet som inte leder till en försäljning.

 4. Du kan även klicka på det faktiska stängningsdatumet för affärsmöjligheten i rutan Stängningsdatum.

 5. Klicka på Spara och stäng.

  Information om hur du samtidigt visa en lista över flera affärsmöjligheter som stängd finns i massredigering av Business Contact Manager-poster.

Överst på sidan

Spåra de uppgifter som behövs för att avsluta eller vinna en affärsmöjlighet

Du kan skapa Affärsprojekt som innehåller distinkta uppgifter för produkter och tjänster som du anger när affärsmöjligheten vunnen utöver skapa uppgifter som du har slutfört om du vill slutföra en försäljning. Du kan tilldela en medarbetare övergripande affärsprojekt och tilldela olika medarbetare enskilda aktiviteter i projektet. Affärsprojekt posten måste kopplas till ett konto eller affärskontakt.

Om du vill skapa ett affärsprojekt från en affärsmöjlighetspost utför du följande procedur.

 1. Öppna posten som du vill använda.

 2. Klicka på Skapa projekt i gruppen Affärsprojekt i menyfliksområdet.

 3. Dialogrutan Skapa affärsprojekt öppnas. I listan klickar du på den mall som du vill använda eller så klickar du på Använd ingen mall.

 4. I rutan Projektnamn använder du standardnamnet, som är namnet på den valda affärsmöjligheten, eller anger ett annat namn för affärsprojektet.

 5. I rutan Koppla till visas kontot eller affärskontakten som är kopplad till den valda affärsmöjligheten. Om du vill välja en annan konto- eller affärskontaktpost klickar du på Koppla till.

 6. Du kan även ange ett startdatum för projektet och sedan klicka på OK.

 7. I fönstret Affärsprojekt som öppnas skriver du all information som du vill lägga till:

  • Om du vill lägga till konton och affärskontakter i projektet klickar du på Lägg till i avsnittet Relaterade konton och affärskontakter.

  • Klicka på Nytt om du vill lägga till aktiviteter, i avsnittet uppgifter projektinformation.

Mer information om att slutföra affärsprojekt och projektuppgifter formulär finns i Använda projektuppgifter i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×