Spåra olika versioner av en fil i ett SharePoint-bibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan spåra olika versioner av en fil som du checkar ut från ett dokumentbibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats eller en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats om funktionen versionshantering är aktiverad i biblioteket.

Obs!: Du kan utföra de flesta av de här åtgärderna från SharePoint-biblioteket, men i den här artikeln fokuserar vi på vad du kan göra från Microsoft Office 2007-systemet-programmet. Mer information om hur du utför de här åtgärderna från SharePoint-biblioteket kan du hitta via länkarna i avsnittet Se även.

Artikelinnehåll

Arbeta med huvud- och delversioner

Aktivera versionshanteringen i ett bibliotek

Spara en fil som huvud- eller delversion

Visa egenskaperna för en tidigare filversion

Visa en tidigare filversion

Återställa en tidigare filversion

Arbeta med huvud- och delversioner

När versionshanteringen aktiveras i ett SharePoint-bibliotek lagras tidigare versioner av en fil i biblioteket så att du kan se information om tidigare versioner, visa tidigare versioner och ersätta en ny version med en äldre – allt detta direkt från Office-version 2007-programmet. När du spårar de olika versionerna av din fil i ett SharePoint-bibliotek kan du hantera innehållet mer effektivt när du ändrar det. Versionshantering är extra användbart när flera personer arbetar tillsammans för att skapa en fil eller när filen genomgår flera faser av utveckling och granskning, eftersom du då kan jämföra ändringarna som har gjorts mellan de olika versionerna.

Om du vill arbeta med olika versioner av en fil som lagras i ett SharePoint-bibliotek måste du först öppna filen från ett SharePoint-bibliotek där versionshanteringen är aktiverad. När du har öppnat filen från biblioteket visas fler Server-alternativ, inklusive versionshanteringsalternativ, under Microsoft Office-knappen.

Ett bibliotek där versionshanteringen är aktiverad kan konfigureras så att endast huvudversioner av filen spåras, eller också så att både huvud- och delversioner sparas.

Det här är de viktigaste fördelarna med att kunna spåra både huvud- och delversioner:

 • Det är lätt att se när filerna har ändrats drastiskt.

 • Du kan konfigurera biblioteket så att bara vissa personer kan visa delversioner så att du kan arbeta på ett utkast utan att alla bibliotekets användare kan titta på det.

Överst på sidan

Aktivera versionshanteringen i ett bibliotek

För att kunna behålla tidigare filversioner måste du först aktivera versionshantering i SharePoint-biblioteket.

Obs!: Du måste ha behörighet att utforma listor eller bibliotek för att kunna aktivera versionshanteringen.

 1. Öppna det bibliotek du vill aktivera versionshantering i på din SharePoint-webbplats.

  1. Klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar på Inställningar-menyn menyn inställningar .

   Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

 2. Klicka på Versionsinställningar under Allmänna inställningar.

 3. Markera den typ av versionshantering du vill använda under Versionshistorik för dokument:

  • Om du bara vill spåra huvudversioner klickar du på Skapa huvudversioner.

  • Om du vill spåra både huvud- och delversioner klickar du på Skapa huvudversioner och delversioner (utkast).

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Spara en fil som huvud- eller delversion

Anvisningarna nedan börjar med att du checkar ut filen från ett bibliotek eftersom du valde att spara filen antingen som huvud- eller delversion när du checkade in den till ett bibliotek. Om biblioteket spårar huvud- och delversioner och du gör ändringar i en fil utan att checka ut den från biblioteket sparas den automatiskt som delversion när du sparar den. Om du checkar ut filen först kan du välja vilken versionstyp du vill spara filen som, och du kan lägga till kommentarer om versionen.

 1. Gå till biblioteket och klicka på namnet på dokumentet för att öppna det i Office-version 2007-programmet.

 2. Om du vill checka ut filen klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar på Server och sedan på Checka ut.

  Word-dokument öppnas oftast i helskärm som standard. Om det händer när du öppnar ditt dokument måste du klicka på Stäng för att växla till utskriftslayoutvy innan du kan slutföra det här steget.

 3. Redigera filen.

 4. När du vill checka in filen klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar på Server och sedan på Checka in.

 5. Om du uppmanas att checka in en huvud- eller delversion klickar du på Delversion om du gjorde en liten ändring eller Huvudversion om du gjorde en stor ändring.

  • En huvudversion – du kan betrakta den som en publicerad fil – kan visas av alla som har behörighet att läsa filen.

  • En delversion – som du kan betrakta som ett utkast – kan eventuellt bara visas av personer som har behörighet att redigera filen.

   Obs!: Vilka som kan visa utkast beror på inställningarna i avsnittet Säkerhet för utkastobjekt i Versionsinställningar i bibliotekets Inställningar för dokumentbibliotek.

 6. Lägg till versionskommentarer om du vill och klicka sedan på OK.

Obs!: Om biblioteket är konfigurerat på så sätt att ett godkännande krävs innan det går att publicera en version kan andra användare i biblioteket inte visa filen förrän den har blivit godkänd. Du kanske stöter på ett arbetsflödesformulär när du har valt hur du vill checka in filen. Mer information om vilka som kan visa utkast och om arbetsflödesformulär kan du nå via länkarna i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Visa egenskaperna för en tidigare filversion

Medan du visar eller redigerar en fil i Office-version 2007-programmet kan du visa egenskaperna (metadata) för tidigare versioner av filen. Egenskaperna innehåller information om när filen ändrades och vem som utförde ändringarna. I bibliotek kan versionshistorik även innehålla kommentarer som personer har lagt till om de ändringar de gjort.

Obs!: Det här gäller bara för filer som finns i bibliotek där versionshanteringen är aktiverad.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen när filen är öppen i Office-version 2007-programmet, klicka på Server och sedan på Visa versionshistorik.

  I dialogrutan Versioner sparade för filnamn visas en lista över alla tidigare filversioner samt information som versionsnummer, när de olika versionerna ändrades, vem som utförde ändringarna och eventuella kommentarer.

  Om du vill se en hel kommentar klickar du på kommentaren i kolumnen Kommentarer så att dialogrutan Incheckningskommentar öppnas.

  Obs!: Om biblioteket är konfigurerat så att både huvud- och delversion tillåts används numrering i kolumnen Nr i dialogrutan Versioner sparade för filnamn så att det syns vilka versioner som är huvudversioner och vilka som är delversioner. Huvudversioner betecknas av heltal och delversioner betecknas av decimaltal.

Det går också att visa versionshistorik från biblioteket. Mer information kan du nå via länkarna i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Visa en tidigare filversion

Medan du visar eller redigerar en fil i Office-version 2007-programmet kan du visa en tidigare version av filen utan att den aktuella versionen skrivs över. För ASPX-filer kan du bara visa detaljer om de ändringar som har gjorts i filen och inte de faktiska sidor som skapas av filen.

Obs!: Det här gäller bara för filer som finns i bibliotek där versionshanteringen är aktiverad.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Server och sedan på Visa versionshistorik.

 2. Klicka på den tidigare version du vill visa i dialogrutan Versioner sparade förfilnamn och klicka sedan på Öppna.

Det går också att visa tidigare versioner från biblioteket. Mer information kan du nå via länkarna i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Återställa en tidigare filversion

Gjorde du ett misstag i en aktuell version? Eller du kanske behöver återställa en del av en fil som du har tagit bort. Medan du visar eller redigerar en fil i Office-version 2007-programmet kan du enkelt ersätta den aktuella versionen med en tidigare. Den aktuella versionen blir då en del av versionshistoriken.

Obs!: Det här gäller bara för filer som finns i bibliotek där versionshanteringen är aktiverad.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Server och sedan på Visa versionshistorik.

 2. Klicka på den tidigare version du vill återställa i dialogrutan Versioner sparade förfilnamn och klicka sedan på Återställ.

Det går också att ersätta en aktuell fil med en tidigare version från biblioteket. Mer information kan du nå via länkarna i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×