Spåra och visa information i olika versioner av objekten i en SharePoint-lista

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan konfigurera Windows SharePoint Services 3.0-listor så att du kan granska olika versioner av objekten i listan. Du kan ange hur många versioner som ska spåras och även visa tidigare versioner av listobjekten.

När du skapar en SharePoint-lista från ett Microsoft Office Access 2007-datablad skapas ett listobjekt för varje datarad. När du har aktiverat versionsspårning för listan skapar Windows SharePoint Services en ny version av raden varje gång som radens data ändras. Versionerna visas inte i själva listan, men du kan enkelt ta fram dem när du granskar listan.

Vad vill du göra?

Aktivera spårning av version i en SharePoint-lista

Visa versioner av ett listobjekt

Aktivera versionsspårning i en SharePoint-lista

Du kan aktivera versionsspårning i en SharePoint-lists när du granskar listan i en webbläsare.

Obs!: Om du vill aktivera versionsspårning måste du ha behörighet att hantera listor på Windows SharePoint Services-servern. Som standard ingår denna behörighet i designbehörigheten. Om du inte är säker på att du har nödvändig behörighet kontaktar du administratören för SharePoint-webbplatsen.

 1. På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Listinställningar.

 2. Under Allmänna inställningar klickar du på Versionsinställningar.

 3. Klicka på Ja under Skapa en version varje gång du redigerar ett objekt i den här listan? i avsnittet Versionshistorik på sidan Versionsinställningar.

 4. Om du vill begränsa antalet versioner som sparas markerar du Behåll följande antal versioner och anger önskat antal.

  Viktigt!: Om organisationen bara kan lagra ett begränsat antal versioner tas den äldsta versionen bort permanent när gränsen är nådd. De skickas inte till papperskorgen.

Överst på sidan

Visa olika versioner av ett listobjekt

När du har aktiverat versionsspårning för en SharePoint-lista kan du enkelt ta fram tidigare versioner av listobjekten när du granskar listan i ett Access-webbdatablad. Då ser du när informationen ändrades och kan jämföra nya och gamla versioner. Om du har tillräcklig behörighet kan du även återställa äldre versioner under granskningen .

Ta fram äldre versioner av objekten i listan

1. Ett fältvärde har ändrats på den här raden.

2. När du granskar versionerna kan du se vilka fältvärden som har ändrats och vilka de nya värdena är.

Obs!: Om du vill visa olika versioner av ett listobjekt måste du ha behörigheten Visa versioner på Windows SharePoint Services-servern. Som standard ingår denna behörighet i läsbehörigheten. Om du inte är säker på att du har nödvändig behörighet kontaktar du administratören för SharePoint-webbplatsen.

Gör så här när du vill visa olika versioner av listobjekten:

 1. Klicka på Redigera i databladÅtgärder-menyn medan du granskar SharePoint-listan i en webbläsare.

  Om du redan granskar listan i ett Access-webbdatablad visas inte kommandot Redigera i databladÅtgärder-menyn.

  Obs!: Om du vill ha hjälp med att använda Access-webbdatabladet klickar du på hjälplänken längst ned i databladet.

 2. Markera raden som du vill visa olika versioner för.

 3. Högerklicka på raden, peka på Objekt på snabbmenyn och klicka sedan på Versioner.

 4. Klicka på tidsstämpeln för den version som du vill visa i kolumnen Ändrad på sidan Versionshistorik.

  Obs!: I varje version på sidan Versionshistorik visas vilka värden som har ändrats i versionen. Om någon har gjort felaktiga ändringar kan du här bestämma vilken version som innehåller korrekta data. Om du har behörigheten Delta för SharePoint-webbplatsen kan du välja och återställa den korrekta versionen.

Återställa en gammal version

 1. Klicka på tidsstämpeln för den version som du vill återställa i kolumnen Ändrad på sidan Versionshistorik för det aktuella listobjektet.

  Den gamla versionen visas i webbläsaren.

 2. Klicka på Återställ denna version i verktygsfältet direkt ovanför informationen i den gamla versionen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×