Spåra ändringar i en delad arbetsbok

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: Den här artikeln lär du dig en äldre metod för att spåra ändringar med hjälp av en ”delad arbetsbok”. Funktionen delad arbetsbok har många begränsningar och har ersatts med Samtidig redigering. Samtidig redigering finns inget möjligheten att spåra ändringar. Men om du och andra har öppnat filen på samma gång kan kan du se varandras markeringar och ändringar när de görs. Om filen är lagrad på molnet, är det också möjligt att visa tidigare versioner så att du kan se de aktuella användarnas ändringar. Mer information om samtidig redigering.

 1. Vara säker på att du vill använda den här metoden innan du fortsätter. Delade arbetsböcker har begränsningar och ett särskilt är det inte går att redigera med hjälp av Excel Online. Därför rekommenderar vi Samtidig redigering, vilket är ersättning för delade arbetsböcker.

 2. Klicka på Granska > Dela arbetsbok.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Dela arbetsbok dold. Så här tar du fram den.

 3. Markera kryssrutan Tillåt redigering av flera användare samtidigt i dialogrutan Dela arbetsbok på fliken Redigering.

 4. Klicka på fliken Avancerat.

 5. Klicka på Behåll ändringshistoria under Spåra ändringar, och i rutan dagar anger du antalet dagar i ändringshistoriken som du vill behålla. Som standard Excel sparas ändringshistoriken i 30 dagar och raderar ingen ändringshistorik som är äldre än detta antal dagar. Till Behåll ändringshistoria en längre tid än 30 dagar anger du ett värde som är större än 30.

 6. Klicka på OK och om du ombeds att spara arbetsboken klickar du på OK för att spara arbetsboken.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar och klicka sedan på Acceptera eller avvisa ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Klicka på OK om du ombeds spara arbetsboken.

 3. Gör följande i dialogrutan Välj ändringar som ska granskas:

  • Markera kryssrutan När om du vill acceptera eller avvisa ändringar som har gjorts efter ett visst datum, klicka på Sedan i listan När och skriv sedan det tidigaste datum då du vill granska ändringarna.

  • Markera kryssrutan Vem om du vill acceptera eller avvisa de ändringar som har gjorts av en annan användare och klicka på den användare vars ändringar som du vill granska i listan Vem.

  • Avmarkera kryssrutan Vem om du vill acceptera eller avvisa ändringar som har gjorts av alla användare.

  • Markera kryssrutan Plats om du vill acceptera eller avvisa ändringar som har gjorts i ett specifikt område och skriv sedan cellreferensen för kalkylbladsområdet.

  • Avmarkera kryssrutan Plats om du vill acceptera eller avvisa ändringar i hela arbetsboken.

 4. Klicka på OK och granska sedan informationen om varje ändring i dialogrutan Granska ändringar.

 5. Klicka på Acceptera eller Ignorera om du vill acceptera eller avvisa varje ändring.

 6. Om du ombeds välja ett värde för en cell, klickar du på det värde som du vill använda och klickar sedan på Acceptera.

Meddelanden: 

 • Du måste acceptera eller avvisa en ändring innan du kan gå vidare till nästa ändring.

 • Du kan acceptera eller avvisa alla återstående ändringar samtidigt genom att klicka på Acceptera alla eller Ignorera alla.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar och klicka sedan på Markera ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Gör så här om du vill markera de ändringar som ska visas:

  • Markera kryssrutan När om du vill visa alla ändringar som har spårats, klicka på Alla i listan När och avmarkera sedan kryssrutorna Vem och Plats.

  • Markera kryssrutan När om du vill visa ändringar som har gjorts efter ett visst datum, klicka på Sedan i listan När och skriv sedan det senaste datum som du vill se ändringar för.

  • Markera kryssrutan Vem om du vill visa ändringar som har gjorts av en specifik användare och klicka sedan på den användare vars ändringar du vill visa i listan Vem.

  • Markera kryssrutan Plats om du vill visa ändringar som har gjorts i ett specifikt cellområde och skriv sedan cellreferensen för kalkylbladsområdet.

 3. Gör så här om du vill specificera hur ändringarna ska visas:

  • Markera kryssrutan Markera ändringar på skärmen om du vill markera ändringarna i kalkylbladet.

  • Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad om du vill skapa en lista över ändringar i ett separat kalkylblad. Kalkylbladet Historik visas.

   Obs!: Den här kryssrutan är endast tillgänglig när du har aktiverat spårning av ändringar och sparar filen med minst en spårningsbar ändring.

Om du inaktiverar spårning av ändringar raderas ändringshistoriken. Gör följande om du vill skriva ut kalkylbladet Historik eller kopiera det till en annan arbetsbok, för att behålla en kopia av informationen:

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar > Markera ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Markera kryssrutan När under Markera följande ändringar och klicka sedan på Alla i listan När.

 3. Avmarkera kryssrutorna Vem och Plats.

 4. Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad.

 5. Klicka på OK.

 6. Du kan nu skriva ut eller kopiera historiken till en annan arbetsbok.

När du markerar ändringar medan du arbetar markeras ändringarna (till exempel infogningar och borttagningar) med en markeringsfärg.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar och klicka sedan på Markera ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Markera kryssrutan Markera ändringar under redigering i dialogrutan Markera ändringar. Markera den här kryssrutan delas arbetsboken och de ändringar du eller andra användare gör markeras.

 3. Markera kryssrutan När under Markera följande ändringar och välj sedan det alternativ som du vill använda i listan När.

 4. Markera kryssrutan Vem om du vill ange för vilka användare ändringarna ska markeras och klicka sedan på det alternativ som du vill använda i listan Vem.

 5. Markera kryssrutan Plats om du vill specificera det kalkylbladsområde där ändringarna ska markeras och i rutan Plats skriver du sedan cellreferensen för kalkylbladsområdet.

 6. Kontrollera att kryssrutan Markera ändringar på skärmen är markerad.

 7. Klicka på OK. Spara arbetsboken om du uppmanas att göra.

 8. Gör önskade ändringar som du vill använda i kalkylbladet. Observera att vissa ändringar, till exempel formatering, spåras inte och markeras inte med en markeringsfärg.

När du inte längre vill att ändringar ska markeras kan du inaktivera ändringsmarkeringen.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar och klicka sedan på Markera ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Avmarkera kryssrutan Markera ändringar under redigering i dialogrutan Markera ändringar.

 1. Klicka på Granska > Spåra ändringar > Markera ändringar.

  Obs! I nyare versioner av Excel är knappen Spåra ändringar dold. Så här tar du fram den.

 2. Markera kryssrutan När under Markera följande ändringar och klicka sedan på Alla i listan När.

 3. Avmarkera kryssrutorna Vem och Plats.

 4. Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad.

 5. Klicka på OK.

 6. I kalkylbladets historik klickar du på filtreringspilarna bredvid kolumnetiketterna för att söka efter önskad information.

Obs!: Om du sparar arbetsboken döljs kalkylbladet Historik. Om du vill granska kalkylbladet Historik efter att du har sparat måste du visa det igen genom att markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad i dialogrutan Markera ändringar.

Med hjälp av funktionen Spåra ändringar i Excel för Mac kan du spåra, underhålla och visa information om de ändringar som görs i en delad arbetsbok.

Viktigt!: 

 • Knappen Spåra ändringar är inte längre tillgänglig i menyfliksområdet i nyare versioner av Excel för Mac. För att kunna använda den här funktionen måste du först lägga till spåra ändringar i menyfliksområdet. Mer information finns i lägga till knappen spåra ändringar i menyfliksområdet.

 • Spårning av ändringar är endast tillgänglig i delade arbetsböcker. När du aktiverar spårning av ändringar blir arbetsboken automatiskt en delad arbetsbok. Även om en delad arbetsbok vanligtvis lagras på en plats där användare kan komma åt den kan du även spåra ändringar i ett lokal exemplar av en delad arbetsbok.

Lägga till knappen spåra ändringar i menyfliksområdet

Om du vill lägga till knappen spåra ändringar i menyfliksområdet, måste du skapa en egen grupp och sedan lägga till knappen i gruppen.

 1. Klicka på Excel > Inställningar > verktygsfältet & menyfliksområdet.

  Verktygsfältsinställningar i menyfliksområdet i Office 2016 för Mac
 2. Välj Granska under Anpassa menyfliksområdet under primära flikar.

 3. Klicka på Anpassa menyfliksområdet i Office 2016 för Mac – knappen Lägg till och välj Ny grupp under listan Primära flikar.

 4. Du kan nu byta namn på den egna gruppen. Bara Välj Ny grupp (anpassad) klickar du på Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Byt namn på > och Skriv ett namn i rutan namn och klicka på Spara.

 5. Markera Primära flikar under Välj kommandon från och välj sedan Granska i listan > ändringar > Spåra ändringar (äldre version), och klicka sedan på > (Lägg till pilen) för att flytta objekt under den egna gruppen du skapat .

  Klicka på Spåra ändringar (äldre version) och klicka sedan på > att flytta ett alternativ under fliken Granska

 6. Klicka på Spara och Stäng dialogrutan Inställningar i Excel.

  Du bör se alternativet Spåra ändringar (äldre version) på fliken Granska i menyfliksområdet.

  Spåra ändringar (äldre version) alternativet i menyfliksområdet

 1. Klicka på Spåra ändringar på fliken Granska och klicka på Markera ändringar.

 2. Markera eller avmarkera Markera ändringar under redigering. Det här delas även arbetsboken markerar du kryssrutan.

  Markera den här kryssrutan delas arbetsboken och de ändringar du eller andra användare gör markeras. Om du avmarkerar du kryssrutan får du ett meddelande som anger att den här åtgärden tar bort arbetsboken från delad användning.

När du markerar ändringar medan du arbetar, disposition ändringarna (till exempel ändringar, infogningar och borttagningar) med en markeringsfärg.

 1. Klicka på Spåra ändringar på fliken Granska och klicka på Markera ändringar.

 2. Markera kryssrutan Spåra ändringar under redigering. Det här delas även arbetsboken markerar du kryssrutan.

 3. Markera kryssrutan när under Markera följande ändringar och klicka sedan på det alternativ du vill använda i den nedrullningsbara listan.

 4. Gör något av följande:

  Ange

  Gör du så här

  De användare som du vill markera ändringar

  Markera kryssrutan vem och klicka sedan på det alternativ du vill använda i menyn som.

  Området blad där du vill att ändringar ska markeras

  Markera kryssrutan där och skriv sedan cellreferensen för bladområdet i rutan där.

  Tips: Du kan också klicka på ikonen Dölj dialogruta längst till höger om rutan där och markera sedan området som du vill använda på bladet. När du är klar klickar du på Dölj dialogruta igen för att visa hela dialogrutan.

 5. Kontrollera att kryssrutan Markera ändringar på skärmen är markerad.

 6. Klicka på OK.

  Klicka på OK om du ombeds spara arbetsboken.

 7. Gör önskade ändringar som du vill använda på bladet.

  Obs!: Vissa ändringar, till exempel formatering, spåras inte och markeras inte med en markeringsfärg.

När du inte längre vill ändringar ska markeras kan avbryta du färgöverstrykning dem.

 1. Klicka på Spåra ändringar på fliken Granska och klicka på Markera ändringar.

 2. Avmarkera kryssrutan Markera ändringar på skärmen.

 1. Klicka på Spåra ändringar på fliken Granska och klicka på Markera ändringar.

  Obs!: Om Spåra ändringar under redigering. Det här delas även arbetsboken är inte markerad registreras ingen ändringshistorik i arbetsboken.

 2. Om du vill markera de ändringar som du vill se, gör du något av följande:

  Om du vill visa

  Gör du så här

  Alla ändringar som har spårats

  Markera kryssrutan när, markera alla på popup-menyn när och avmarkera sedan kryssrutorna vem och där.

  Ändringar som gjorts efter ett visst datum

  Markera kryssrutan när och klicka på sedan datum i listan när du skriver det tidigaste datum som du vill visa ändringar.

  Ändringar som gjorts av en specifik användare

  Markera kryssrutan vem och klicka på den användare vars ändringar du vill visa i listan vem.

  Ändringar i ett specifikt intervall med celler

  Markera kryssrutan där och skriv sedan cellreferensen för bladområdet.

 3. Du kan också klicka på Dölj dialogruta längst till höger om rutan där och markera sedan området som du vill använda på bladet. När du är klar klickar du på Dölj dialogruta igen för att visa hela dialogrutan.

 4. Om du vill ange hur du vill visa ändringar, gör du något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Markera ändringar på bladet

  Markera kryssrutan Markera ändringar på skärmen.

  Det gör att du kan visa information om en ändring genom att placera pekaren över en markerad cell.

  Skapa en lista över ändringar i ett separat blad

  Markera kryssrutan lista ändringar på nytt blad om du vill visa kalkylbladet Historik.

  Den här kryssrutan är endast tillgänglig när du har aktiverat spårning av ändringar och sparar filen med minst en spårningsbar ändring.

 1. Klicka på Spåra ändringar på fliken Granska och klicka sedan på Acceptera eller avvisa ändringar. .

  Klicka på OK om du ombeds spara arbetsboken.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj ändringar som ska granskas:

  Att acceptera eller avvisa

  Gör du så här

  Ändringar som görs efter ett visst datum

  Markera kryssrutan när och klicka på sedan datum i listan när du skriver det tidigaste datum efter vilket du vill granska ändringarna.

  Ändringar som görs av en annan användare

  Markera kryssrutan vem och klicka på den användare vars ändringar du vill granska i listan vem.

  Ändringar som gjorts av alla användare

  Avmarkera kryssrutan vem.

  Ändringar som görs i ett specifikt område

  Markera kryssrutan där och skriv sedan cellreferensen för bladområdet.

  Du kan också klicka på Dölj dialogruta längst till höger om rutan där och markera sedan området som du vill använda på bladet. När du är klar klickar du på Dölj dialogruta igen för att visa hela dialogrutan.

  Ändringar i hela arbetsboken

  Avmarkera kryssrutan där.

 3. Klicka på OK och granska sedan informationen om varje ändring i dialogrutan Granska ändringar.

  Informationen innehåller andra ändringar som påverkas av de ändringar du gör. Du kan rulla för att se all information som behövs.

 4. Klicka på Acceptera eller Avvisa för varje ändring.

  Meddelanden: 

  • Om du uppmanas att välja ett värde för en cell, klickar du på det värde du vill använda och klickar sedan på Acceptera.

  • Du måste acceptera eller avvisa en ändring innan du kan gå vidare till nästa ändring.

  • Du kan acceptera eller avvisa alla återstående ändringar samtidigt genom att klicka på Acceptera alla eller Ignorera alla.

  • Alla ändringar måste sparas innan de kan visas i kalkylbladet Historik.

  • När du ignorerar en ändring historik blad registreras avslag med ”Ångra” eller ”resultat av avslagen åtgärd” i kolumnen Åtgärdstyp. Om du vill visa historiken, finns i Visa historiken för mer information.

 1. Klicka på Spåra ändringar på fliken Granska och klicka på Markera ändringar.

  Obs!: Om Spåra ändringar under redigering. Det här delas även arbetsboken inte är markerad, registreras ingen ändringshistorik i arbetsboken.

 2. Markera kryssrutan när under Markera följande ändringar: och när popup-menyn, klicka på alla.

 3. Avmarkera kryssrutorna Vem och Plats.

 4. Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad och klicka på OK.

 5. Klicka på OK.

  Historiken visas.

 6. Klicka på filtreringspilarna bredvid kolumnetiketterna för att hitta den information du vill använda i tidigare-bladet.

  Obs!: Spara arbetsboken döljer historiken. Om du vill visa historiken när du har sparat, måste du visa det igen genom att markera kryssrutan lista ändringar på nytt blad i dialogrutan Markera ändringar.

Eftersom ändringshistoriken raderas när du inaktiverar spårning, kanske du vill spara en kopia av historiken. Du kan skriva ut historikbladet eller kopiera den till en annan arbetsbok.

 1. Klicka på Spåra ändringar på fliken Granska och klicka på Markera ändringar.

 2. Markera kryssrutan när under Markera följande ändringar kan och klicka sedan i listan när du klickar på alla.

 3. Avmarkera kryssrutorna Vem och Plats.

 4. Markera kryssrutan Lista ändringar på nytt blad.

 5. Klicka på OK.

  Tips: 

  • Om du vill skriva ut historiken klickar på Skriv utArkiv-menyn, väljer de utskriftsalternativ du vill använda och klicka sedan på Skriv ut.

  • Så här kopierar du historiken till en annan arbetsbok:

  • Håll ned CTRL och klicka på fliken Historik längst ned i kalkylbladet Historik och klicka sedan på Flytta eller kopiera.

  • Klicka på namnet på den arbetsbok du vill flytta bladet till i området till bok eller klicka på (ny bok).

  • Markera kryssrutan Skapa en kopia och klicka sedan på OK.

  • Spara arbetsboken som innehåller det kopierade historikbladet.

Du kan använda spårning av ändringar när du vill logga information om arbetsbok ändras varje gång du sparar en arbetsbok. Den här ändringshistoria kan hjälpa dig att identifiera eventuella ändringar som gjorts till data i arbetsboken och du kan acceptera eller avvisa ändringarna.

Spåra ändringar är särskilt användbart när flera användare redigerar en arbetsbok. Det är också användbart när du skickar en arbetsbok till granskare för kommentarer och sedan vill sammanfoga indata som du tar emot till en kopia av den arbetsboken med ändringar och kommentarer som du vill behålla.

När ändringar görs i den delade arbetsboken kan visa du ändringshistoriken direkt på kalkylbladet eller i ett separat historik blad. Oavsett hur du omedelbart granska information om varje ändring. Se vem som gjorde ändringen, vilken typ av ändring som gjordes, när den gjordes, vilka celler som påverkats och vilka data har lagts till eller tagits bort.

När du använder spårning av ändringar bör du tänka på följande:

 • Spårning av ändringar skiljer sig från ångra åtgärden och skapa inte en säkerhetskopia   

  Du kan förvänta dig att spårning skapas en säkerhetskopia av arbetsboken innan ändringar görs eller att du kan ångra någon av dessa ändringar. Tyvärr kan använda du inte ändringshistoriken återgå ändringar genom att återställa dem eller genom att återställa en tidigare version av arbetsboken. Historiken innehåller emellertid en inspelning av alla borttagna data så att du kan kopiera informationen tillbaka till de ursprungliga cellerna i den delade arbetsboken.

  Eftersom spårning av ändringar inte är utformad för att hjälpa dig att återgå till tidigare versioner av en arbetsbok, ska du fortsätta att säkerhetskopiera arbetsböcker som innehåller spårade ändringar.

 • Vissa typer av ändringar spåras inte   

  Ändringar som du gör i cellinnehåll spåras, men andra ändringar, till exempel formatering, spåras inte. Vissa Excel-funktioner är inte tillgängliga i delade arbetsböcker och därför kan inte spåras.

 • Ändringshistoriken behålls endast i ett specifikt intervall   

  När du aktiverar spårning, behålls ändringshistoriken i 30 dagar att behålla storleken på arbetsboken hanterbara. Du kan öka eller minska antalet dagar i ändringshistoriken som du vill behålla. Om du vill behålla ändringshistoriken hög nivå, kan du ange ett stort antal dagar. Du kan också göra periodiska kopior informationens historik.

 • Den äldsta delen av ändringshistoriken tas bort periodiskt   

  Excel avgör ändringshistoriken behålls genom att räkna bakåt från det aktuella datumet. Varje gång du stänger arbetsboken Excel tar bort någon del av ändringshistorian som är äldre än antalet dagar som tillämpades arbetsboken sparades senast.

  Till exempel om du sparar 30 dagars ändringshistoria och du öppnar en arbetsbok för första gången på två månader kan kommer du att kunna visa historik från två månader sedan. När du stänger arbetsboken raderas historiken från de senaste 30 dagarna (31 till 60 dagar sedan).

Viktigt!: När du inaktiverar spårning av ändringar eller slutar att dela arbetsboken tas all ändringshistoria bort permanent.

I Excel kan du komma åt och använda den lagrade ändringshistoriken på följande sätt.

 • Färgöverstrykning på bildskärmen   

  Excel kan skapa en disposition ändrade områden i en annan färg för varje användare och visa grundläggande information som en kommentar när du placerar pekaren över den markerade cellen. Färgöverstrykning på bildskärmen är användbart när en arbetsbok inte har många ändringar eller om du vill se en snabb överblick över vad som har ändrats.

 • Historikspårning   

  Excel kan visa ett separat historik blad som innehåller en utskrivbar lista med ändra information som du kan filtrera för att hitta de ändringar som du är intresserad av. Historiken är användbar om arbetsboken innehåller många ändringar, eller om du vill undersöka vad som hände i en serie av ändringar.

 • Ändra granskning   

  Excel kan gå igenom ändringarna i sekvens så att du kan bestämma om du vill acceptera eller avvisa varje ändring. Den här metoden är användbar när du utvärderar kommentarer från andra användare.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×