Spärra en e-postavsändare

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som ett led i sina filtreringskriterier kontrollerar Skräppostfiltret i Outlook ett meddelandes avsändare mot en lista med e-postadresser och internetdomäner som angetts som antingen säkra eller blockerade. Du kan anpassa filtret om du vill blockera eller tillåta avsändare eller olika meddelandetyper.

Spärra en avsändare

Du kan spärra en e-postavsändare om du inte längre vill få meddelanden från den avsändaren.

 • Högerklicka på ett meddelande från avsändaren som du vill blockera och klicka sedan på skräppost > Spärra avsändare.

Kommandot Spärra avsändare i meddelandelistan

Blockerade person kan fortfarande skickar du e-post, men om allt från hans eller hennes e-postadress gör det till ditt e-postkonto omedelbart flyttas till mappen Skräppost .

En bra idé är att regelbundet gå igenom e-postmeddelanden som identifierats som skräppost för att kontrollera att du inte missar viktiga meddelanden.

Om du senare bestämmer dig för att avblockera en avsändare kan du använda skräppostfilter för att ändra vilka meddelanden du vill se.

Meddelanden från adresser eller domännamn i listan Spärrade avsändare behandlas alltid som skräppost. Flyttar Outlook upptäckts inkommande meddelanden från avsändare i listan Spärrade avsändare till mappen Skräppost , oavsett innehållet i meddelandet.

Obs!: Outlook är skräppost e-filtret hindrar inte skräppost från levereras, men i stället diverts misstänkt skräppost till mappen Skräppost i stället för din inkorg. Du kan välja skräppostfiltret mer strikt genom att ändra dess skyddsnivåeller vissa program från tredje part finns lösningar som kan vara mer kraftfullt.

Om du vill lägga till en viss avsändare i listan Spärrade avsändare, klickar du på ett meddelande från avsändaren. Klicka på skräppost på fliken Start i gruppen Ta bort och klicka sedan på Spärra avsändare.

Så här lägger du till namn i listan Spärrade avsändare:

 1. Klicka på skräppostpå fliken Start i gruppen Ta bort och klicka sedan på Skräppostalternativ.

 2. Klicka på Lägg tillpå fliken Spärrade avsändare .

  Dialogrutan Lägg till adress eller domän

 3. Ange namn eller adress som du vill lägga till i rutan Ange en e-postadress eller domännamn som ska läggas till i listan . Till exempel du kan lägga till:

  • En särskild e-postadress, till exempel namn@example.com

  • En Internetdomän, till exempel @example.com eller example.com

 4. Klicka på OK och upprepa för varje post som du vill lägga till.

  Meddelanden: 

  • Om du har befintliga listor över betrodda namn och adresser kan flytta du informationen till Outlook. Klicka på Importera från fil och bläddra till filen med listan som du vill använda. Om du vill skapa en fil som använder den aktuella listan klickar du på Exportera till fil och sedan ange var du vill att den nya filen sparas.

  • Klicka på namnet som du vill ändra och klicka sedan på Redigeraom du vill ändra ett namn i listan. Klicka på önskat namn och klicka sedan på Ta bortom du vill ta bort ett namn.

  • Om du använder ett Microsoft Exchange-konto anses automatiskt samtliga namn och e-postadresser som finns i din organisations adressbok – det vill säga den globala adresslistan – som betrodda och kan inte läggas till i spärrlistan.

Om du lägger till e-postadresser och domännamn som du litar på i listan med betrodda avsändare, instruerar du Outlook att meddelanden från dessa källor aldrig ska ses som skräppost. Om du finns med på en e-postlista eller distributionslista kan du lägga till de namnen i listan med betrodda mottagare.

Om du vill lägga till en person i listan Betrodda avsändare klickar du på ett meddelande från avsändaren. Klicka på skräppostpå fliken Start i gruppen Ta bort och klicka sedan på Aldrig spärra avsändare.

Om du vill lägga till en specifik adress eller domän i listan Betrodda mottagare klickar du på ett meddelande från avsändaren. Klicka på skräppostpå fliken Start i gruppen Ta bort och klicka sedan på aldrig Blockera grupp eller distributionslista.

Om du vill lägga till namn eller domäner i dessa listor manuellt gör du följande:

 1. Klicka på skräppostpå fliken Start i gruppen Ta bort och klicka sedan på Skräppostalternativ.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg tillom du vill lägga till betrodda avsändare på fliken Betrodda avsändare .

  • Klicka på Lägg tillom du vill lägga till betrodda mottagare på fliken Betrodda mottagare .

   Dialogrutan Lägg till adress eller domän

 3. Ange namn eller adress som du vill lägga till i rutan Ange en e-postadress eller domännamn som ska läggas till i listan . Till exempel du kan lägga till:

  • En särskild e-postadress, till exempel namn@example.com

  • En Internetdomän, till exempel @example.com eller example.com

 4. Klicka på OK och upprepa för varje post som du vill lägga till.

  • Om du vill att alla kontakter ska behandlas som betrodda avsändare markerar du kryssrutan Lita också på e-post från kontakter på fliken Betrodda avsändare.

  • Vissa personer som överensstämmer med kanske inte visas i dina kontakter. Om du vill använda sådana personer betraktas som betrodda avsändare markerar du kryssrutan Lägg automatiskt till personer jag e-post till i listan Betrodda avsändare .

  • Om du har befintliga listor över betrodda namn och adresser kan flytta du informationen till Outlook. Klicka på Importera från fil och bläddra till filen med listan som du vill använda. Om du vill skapa en fil som använder den aktuella listan klickar du på Exportera till fil och sedan ange var du vill att den nya filen sparas.

  • Klicka på namnet som du vill ändra och klicka sedan på Redigeraom du vill ändra ett namn på en av listorna. Klicka på önskat namn och klicka sedan på Ta bortom du vill ta bort ett namn.

  • Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto anses automatiskt samtliga namn och e-postadresser som finns i din organisations adressbok – det vill säga den globala adresslistan – som betrodda.

Det kan vara oönskade e-postmeddelanden kommer från särskilda länder/regioner. Outlook kan du blockera meddelanden från dessa områden - de blockerade toppnivådomäner kan du blockera meddelanden från e-postadresser som slutar med en viss webbplats på den högsta domän eller land/region kod. Till exempel adresser att markera kryssrutorna CA [Canada], US [United States]och MX [Mexiko] i listan block meddelanden som kommer från en e-med tillägget ca, oss eller mx. Ytterligare land/en viss region visas i listan.

 1. Klicka på skräppostpå fliken Start i gruppen Ta bort och klicka sedan på Skräppostalternativ.

 2. Klicka på Listan Blockerade toppdomänerpå fliken internationellt .

  Dialogrutan Listan Blockerade toppdomäner

 3. Markera kryssrutan för land/region-kod som du vill spärra i listan eller klicka på Markera alla.

 4. Klicka på OK i båda öppna dialogrutor...

Du kan spärra alla e-postadresser efter angivna språkkoder – kallas även för teckenuppsättningar eller alfabet. Det mesta av dagens skräppost skickas med US-ASCII-kodning, och resten skickas med någon av de internationella kodningarna. Med hjälp av Listan Blockerade kodningar kan du filtrera bort oönskade e-postmeddelanden som visas på språk du inte förstår.

 1. Klicka på pilen bredvid skräppostpå fliken Start i gruppen Ta bort och klicka sedan på Skräppostalternativ.

 2. Klicka på Listan Blockerade kodningarpå fliken internationellt .

  Dialogrutan Listan Blockerade kodningar

 3. Klicka på den språkkod som du vill spärra i listan eller klicka på Markera alla.

 4. Klicka på OK i båda öppna dialogrutor.

Obs!: 

 • Unicode-kodningar finns inte med i Listan Blockerade kodningar.

 • Meddelanden som har okända eller ospecificerade kodningar filtreras av ett standardskräppostfilter.

Lägga till namn i listan Spärrade avsändare

Du kan enkelt spärra meddelanden från en viss avsändare genom att lägga till avsändarens e-postadress eller domännamn i listan Spärrade avsändare. Meddelanden från adresser eller domännamn i den här listan behandlas alltid som skräppost. Flyttar Outlook inkommande meddelanden från avsändare i listan Spärrade avsändare till mappen Skräppost , oavsett innehållet i meddelandet.

Spärrade avsändare

 1. Klicka på Alternativ om du vill öppna dialogrutan Alternativ på Verktyg -menyn.

 2. Klicka på Skräppost om du vill öppna dialogrutan Skräppostalternativ under e-postpå fliken Inställningar .

 3. Klicka på fliken Spärrade avsändare .

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Ange namn eller adress som du vill lägga till i rutan Ange en e-postadress eller domännamn som ska läggas till i listan . Till exempel du kan lägga till:

  • en viss e-postadress, t.ex. namn@exempelse

  • en internetdomän, t.ex. @exempel.se eller bara exempel.se.

 6. Klicka på OK.

Lägg till adress eller domän

Obs!: 

 • Högerklicka på ett e-postmeddelande från avsändaren snabbt genom att lägga till en avsändare i listan Spärrade avsändare. Peka på Skräppostpå snabbmenyn och klicka sedan på Lägg till avsändaren i listan Spärrade avsändare.

 • Om du redan har listor med spärrade namn och adresser, så kan du migrera den informationen till Outlook. Mer information finns i avsnittet Importera e-postadresser till skräppostfilterlistorna.

 • Om du vill ta bort ett namn från listan Spärrade avsändare, på fliken Spärrade avsändare i dialogrutan Skräppostalternativ klickar du på namnet som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

 • Om du vill ändra ett namn i listan Spärrade avsändare, på fliken Spärrade avsändare klickar du på namnet som du vill ändra och klicka sedan på Redigera.

Du kan ange e-postadresser och domännamn som du anser för att finnas i Listan Betrodda avsändare. Lägger till dem i listan Betrodda avsändare kan instruera du Outlook meddelanden från dessa källor är aldrig ska behandlas som skräppost.

Betrodda avsändare

 1. Klicka på Alternativ om du vill öppna dialogrutan Alternativ på Verktyg -menyn.

 2. Klicka på Skräppost om du vill öppna dialogrutan Skräppostalternativ under e-postpå fliken Inställningar .

 3. Klicka på fliken Betrodda avsändare .

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Ange namn eller adress som du vill lägga till i rutan Ange en e-postadress eller domännamn som ska läggas till i listan . Till exempel du kan lägga till:

  • en viss e-postadress, t.ex. namn@exempelse

  • en internetdomän, t.ex. @exempel.se eller bara exempel.se.

 6. Klicka på OK.

Lägg till adress eller domän

 • Om du vill att alla dina kontakter ska behandlas som betrodda avsändare, markerar du kryssrutan Lita också på e-post från kontakter på fliken Betrodda avsändare.

 • Vissa personer som överensstämmer med får inte anges i dina kontakter. Om du vill använda sådana personer betraktas som betrodda avsändare markerar du kryssrutan Lägg automatiskt till personer jag e-post till i listan Betrodda avsändare . Mer information finns i Lägg till personer jag e-post till i listan Betrodda avsändare.

 • Om Spärra automatisk bildhämtning är aktiverat (standardinställning), behandlas meddelanden från eller till e-postadresser eller domännamn som finns i listan Betrodda avsändare och betrodda mottagare som undantag och externt innehåll (till exempel bilder) inte blockeras. Ett undantag görs när kryssrutan tillståndsansökningar hämtningsbara filer i e-postmeddelanden från avsändare och mottagare som definierats i listan Betrodda avsändare och betrodda mottagare listorna för skräppostfiltret i dialogrutan Inställningar för automatisk bildhämtning är avmarkerad.

 • Om du redan har listor med betrodda namn och adresser, så kan du migrera den informationen till Outlook. Mer information finns i avsnittet Importera e-postadresser till skräppostfilterlistorna.

 • Högerklicka på ett meddelande från en källa som du anser vara betrodda snabbt genom att lägga till en avsändare, domännamn eller e-postlistan namn i listan Betrodda avsändare. Peka på Skräppostpå snabbmenyn som dyker upp och klicka sedan på Lägg till avsändaren i listan Betrodda avsändare eller Lägg till avsändarens domän (@example.com) i listan Betrodda avsändare. Det är bra att regelbundet granska meddelanden flyttas till mappen Skräppost för alla som kanske har blivit felaktigt klassificeras som skräppost. Du kan återställa meddelanden som du vill använda och lägger till de avsändare i listan Betrodda avsändare.

 • Om du vill ta bort ett namn från listan Betrodda avsändare på fliken Betrodda avsändare i dialogrutan Skräppostalternativ klickar du på namnet som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

 • Om du vill ändra ett namn i listan Betrodda avsändare på fliken Betrodda avsändare klickar du på namnet som du vill ändra och klicka sedan på Redigera.

 • Om du använder ett Microsoft Exchange-konto, så betraktas automatiskt samtliga namn och e-postadresser som finns i din organisations adressbok (d.v.s. den globala adresslistan) som betrodda. (Microsoft Exchange används mycket oftare i e-postsystem för företag och används långt mer sällan för privata konton för hemmabruk.)

Om du tillhör postlistor eller distributionslistor, så kan du lägga till deras namn i listan Betrodda mottagare så att eventuella meddelanden som skickas till dessa e-postadresser eller domännamn aldrig behandlas som skräppost.

Betrodda mottagare

 1. Klicka på Alternativ om du vill öppna dialogrutan Alternativ på Verktyg -menyn.

 2. Klicka på Skräppost om du vill öppna dialogrutan Skräppostalternativ under e-postpå fliken Inställningar .

 3. Klicka på fliken Betrodda mottagare .

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Ange namn eller adress som du vill lägga till i rutan Ange en e-postadress eller domännamn som ska läggas till i listan . Till exempel du kan lägga till:

  • en viss e-postadress, t.ex. namn@exempelse

  • en internetdomän, t.ex. @exempel.se eller bara exempel.se.

 6. Klicka på OK.

Lägg till adress eller domän

Obs!: 

 • Högerklicka på ett meddelande från en källa som du anser vara betrodda snabbt genom att lägga till en avsändare, domännamn eller e-postlistan namn i listan Betrodda mottagare. Peka på Skräppostpå snabbmenyn som visas och klicka sedan på Lägg till mottagaren i listan Betrodda mottagare.

 • Om du vill ta bort ett namn från listan Betrodda mottagare, på fliken Betrodda mottagare i dialogrutan Skräppostalternativ klickar du på namnet som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

 • Om du vill ändra ett namn i listan Betrodda mottagare, på fliken Betrodda mottagare klickar du på namnet som du vill ändra och klicka sedan på Redigera.

 • Om du använder ett Microsoft Exchange-konto (används sällan för hemmakonton eller personliga e-postkonton), så betraktas automatiskt samtliga namn och e-postadresser som finns i din organisations adressbok (d.v.s. den globala adresslistan) som betrodda.

Det kan vara oönskade e-postmeddelanden kommer från särskilda länder/regioner. Outlook kan du blockera meddelanden från dessa områden - de blockerade toppnivådomäner kan du blockera meddelanden från e-postadresser som slutar på en viss webbplats på den högsta domän eller land/region kod. Till exempel att välja CA [Canada], US [United States]och MX [Mexiko] kryssrutor i listan block meddelanden som kommer från e-postadresser som slutar på ca, oss eller mx. Ytterligare land/en viss region visas i listan.

Internationellt

 1. Klicka på Alternativ om du vill öppna dialogrutan Alternativ på Verktyg -menyn.

 2. Klicka på Skräppost om du vill öppna dialogrutan Skräppostalternativ under e-postpå fliken Inställningar .

 3. Klicka på fliken internationellt och klicka sedan på Listan Blockerade toppdomäner.

 4. Markera kryssrutan för land/region-kod som du vill spärra i listan eller klicka på Markera alla.

 5. Klicka två gånger på OK.

Listan Spärrade toppnivådomäner

Du kan spärra alla e-postadresser med språkkoder (kallas även teckenuppsättningar eller alfabet) som du anger. Majoriteten av all skräppost idag skickas med US-ASCII-kodning. Resten skickas med diverse internationella kodningar. Med hjälp av listan Blockerade kodningar kan du filtrera bort oönskade e-postmeddelanden som visas på språk som du inte förstår.

Internationellt

 1. Klicka på Alternativ om du vill öppna dialogrutan Alternativ på Verktyg -menyn.

 2. Klicka på Skräppost om du vill öppna dialogrutan Skräppostalternativ under e-postpå fliken Inställningar .

 3. Klicka på fliken internationellt och klicka sedan på Listan Blockerade kodningar.

 4. Klicka på den språkkod som du vill spärra i listan eller klicka på Markera alla.

 5. Klicka två gånger på OK.

Listan Blockerade kodningar

Obs!: 

 • Unicode-kodningar finns inte med i Listan Blockerade kodningar. (Unicode är en standardiserad katalog över digitala koder som motsvarar tecken [bokstäver och symboler] från alfabeten som används för 24 av världens största språk.)

 • Meddelanden som har okända eller ospecificerade kodningar kommer att filtreras av det vanliga skräppostfiltret.

Närliggande avsnitt

För att hålla skräppost och skräppost borta från Inkorgen i Outlook.com
filtrera skräppost och i Outlook på webben

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×