Sortera poster utifrån delar av värden i ett fält

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ibland kanske du behöver sortera poster utifrån månadsdelen i datumvärden och ignorera dagen och året. Eller så kanske du vill sortera poster utifrån enbart de första tecknen i ett textfält. I det här avsnittet beskrivs hur du utför dessa sökningar genom att skapa enkla uttryck.

Vad vill du göra?

Sortering av partiell datumvärden

Sortera efter partiell textvärden

Sortera efter en del av ett datumvärde

När du sorterar poster med hjälp av Sortera-kommandona används hela datumvärdet  – dag, månad och år – för att fastställa varje posts position. Men anta att du vill sortera födelsedagar utifrån enbart den månad de infaller och ignorera dag- och årsdelen i värdena.

Om du vill sortera efter enbart en del av datumvärdena måste du skriva ett uttryck. Du kan sortera efter data i en tabell eller resultatet av en fråga – men du måste arbeta i databladsvyn. Skriv uttrycket i frågeområdet på fliken Filter. Det uttryck som du skapar hämtar enbart de data som du vill ha och de används sedan som grund för sorteringen.

Visa fliken Filter

 1. Växla tabellen eller frågan till databladsvyn.

  Om du arbetar med en fråga kör du den så att resultatet visas i databladsvyn.

 2. Klicka på Avancerat på fliken Start i gruppen Sortera och filtrera och klicka sedan på Avancerat Filter/sortering.

  Fliken Filter visas.

Skapa uttrycket

 1. Klicka på Avancerat på fliken Start i gruppen Sortera och filtrera och klicka sedan på Avancerat Filter/sortering.

 2. Skriv ett uttryck på raden Fält i den första kolumnen. Om du till exempel vill sortera efter månad oavsett år, skriver du uttrycket Expr1: DatePart("m";[Födelsedag]) på raden Fält i den första kolumnen.

 3. Om du vill sortera efter dagar inom varje månad skriver du Expr2: DatePart("d";[Födelsedag]) på raden Fält i den andra kolumnen.

  Den DatumDel i den första kolumnen sorteras per månad och funktionen DatumDel i den andra kolumnen sorterar poster per dag inom varje månad.

 4. Markera Stigande eller Fallande i raden Sortera för vart och ett av uttrycken.

  En stigande sorteringsordning i den första kolumnen visar januari högst upp och december längst ned. En stigande sorteringsordning i den andra kolumnen visar 1 högst upp och 31 längst ned. Det motsatta gäller om du sorterar fallande.

 5. Klicka på Filter av / på fliken Start i gruppen Sortera och filtrera.

Överst på sidan

Sortera efter en del av ett textvärde

Att sortera efter delar av textvärden påminner om att sortera efter delar av datumvärden. Du måste skriva ett uttryck i fönstret Avancerat filter/sortering för att hämta de tecken som ska ligga till grund för sorteringen.

Anta att fältet Område innehåller värden som Norra Norrland, Södra Norrland, Norra Svealand och Södra Svealand. Anta att du vill ignorera det första ordet och sortera posterna enbart efter det andra ordet.

 1. Klicka på Avancerat på fliken Start i gruppen Sortera och filtrera och klicka sedan på Avancerat Filter/sortering.

 2. Skriv uttrycket på raden Fält i den första kolumnen. Skriv till exempel =Mid([Område]; 7) om du vill ignorera de första sex tecknen i fältet Område.

  Den funktionen Mid returnerar en understräng som ingår i en given sträng eller ett fält. I det här fallet för varje post returneras värdet från den sjunde tecknet (det vill säga efter blanksteget) i fältet Ort.

 3. Markera Stigande eller Fallande i cellen Sortera.

 4. Klicka på Filter av / på fliken Start i gruppen Sortera och filtrera.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×