Sortera poster efter numeriska värden som lagras i ett textfält

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tal och strängar som lagras i ett text- eller PM-fält sorteras alfabetiskt. Med andra ord sorteras tal utifrån de enskilda siffrorna som utgör värdet, i stället för det numeriska värdet. Värdet 11 visas till exempel före 2, och värdet 12 visas före 3, vilket visas i tabellen nedan.

Elevnamn

Elevnr

John

1

Maria

10

William

11

Mary

12

Jane

2

Lynn

3

Jason

4

Mary

5


Om numren ska sorteras efter sina numeriska värden i stället för alfabetiskt gör du något av följande:

 • Om fältet innehåller enbart numeriska värden kan du ändra datatypen på fältet till Tal eller Valuta.

 • Använd följande procedur om

  • fältet bara innehåller numeriska värden, men du vill inte ändra datatypen för fältet

  • fältet innehåller både numeriska värden och strängvärden, men du vill ignorera strängvärdena när du sorterar.


Den här proceduren använder den funktionen Val att hämta det numeriska värdet för ett tal som lagras som text. Uttrycket också använder den OOM du hanterar null-värden som kan finnas i sorteringsfältet .

 1. Klicka på Avancerat i gruppen Sortera och filtrera på fliken Start och klicka sedan på Avancerat filter/sortering i den snabbmeny som visas.

 2. Skriv uttrycket Uttryck1: OOM ([fältnamn] är Null, 0, Val([Fieldname])) i raden fält i den första kolumnen.

  Funktionen IIf kontrollerar om fältvärdet är null och, om så är fallet, behandlar det som 0. Om värdet inte är null anropar funktionen IIf funktionen Val för att hämta den numeriska motsvarigheten.

 3. Markera Stigande eller Fallande i cellen Sortera.

  En stigande sorteringsordning visar poster med det minsta värdet högst upp och poster med det största värdet längst ned. Det motsatta gäller om du sorterar fallande.

 4. Klicka på Filter av/på i gruppen Sortera och filtrera på fliken Start.

Om proceduren ovan inte fungerar i ditt fall, kan du försöka med ett sätt som undviker att ändra strukturen på tabellen. Då ska du komplettera de värden som innehåller färre siffror med inledande nollor. Du ändrar till exempel värdena 11, 2, 2000 och 3 till 0011, 0002, 2000 och 0003 innan du sorterar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×