Sortera data i en pivottabell

Excel för Office 365 för Mac, Excel 2019 för Mac, Excel 2016 för Mac

För att hjälpa dig att hitta data som du vill analysera i en pivottabell är det enklare att sortera text poster (från A till ö eller ö till A), tal (från det minsta till största eller största till minsta), datum och tid (från äldsta till nyaste eller nyaste till äldsta).

Tänk på följande när du sorterar data i en pivottabell:

 • Sorteringsordningen varierar beroende på språkinställning. Kontrol lera att du har rätt språk inställning i språk och text i Systeminställningar på datorn. Information om hur du ändrar nationella inställningar finns i Mac-hjälpen.

 • Data som text poster kan ha inledande blank steg som påverkar sorterings resultaten. För optimal sorterings resultat bör du ta bort alla blank steg innan du sorterar data.

 • Till skillnad från sortering av data i ett cell område i ett kalkyl blad eller i en Excel för Mac-tabell kan du inte sortera Skift läges känslig text.

 • Du kan inte sortera data efter ett visst format, till exempel cell-eller tecken färg, eller med symboler för villkorsstyrd formatering, till exempel ikon uppsättningar.

Sortera data i rad-eller kolumn etiketter i en pivottabell

 1. Klicka på ett fält i kolumnen i pivottabellen som innehåller de objekt som du vill sortera.

 2. Klicka på Sorterapå fliken data och klicka sedan på önskad sorterings ordning. Klicka på alternativför fler sorterings alternativ.

  Välja en sorterings ordning

  Textposter sorteras i alfabetisk ordning, tal sorteras från minsta till största (eller vice versa), och datum och klockslag sorteras från äldsta till senaste eller från senaste till äldsta.

  Obs!: Du kan också snabbt sortera data i stigande eller fallande ordning genom att klicka på a till ö eller ö till A. När du gör det sorteras text poster från A till ö eller från ö till A, numeriska värden från det minsta till det största eller från största till minsta till den äldsta.

Sortera efter ett enskilt värde

Du kan sortera efter enskilda värden eller för del summor genom att högerklicka på en cell, klicka på Sorteraoch välja en sorterings metod. Sorteringsordningen tillämpas på alla celler på samma nivå i den kolumn som innehåller cellen.

Sortera från minsta till största

I exemplet nedan sorteras data i kolumnen transport till störst.

Markera en cell

Om du vill visa total summor sorterade störst till minsta väljer du ett tal i raden eller kolumnen total summa och klickar sedan på Sortera > största till minsta.

Välj en total summa

Ställa in anpassade sorteringsalternativ

Om du vill sortera specifika element manuellt eller ändra sorteringsordningen kan du ställa in dina egna sorteringsalternativ.

 1. Klicka på ett fält i den rad eller kolumn som du vill sortera.

 2. Klicka på pilen Listrutepilen för Filter bredvid rad etiketter eller kolumn etiketter.

  Välj anpassade villkor

 3. Välj stigande eller fallandeunder Sorteraoch välj bland alternativen i listan Sortera efter . (De här alternativen varierar beroende på vad du väljer i steg 1 och 2.)

 4. Under filterväljer du eventuella andra villkor som du kan ha. Om du till exempel vill visa data för mars väljer du likheter i listan efter och skriver mars i text rutan som visas. Om du bara vill lägga till vissa data i beräkningen markerar eller avmarkerar du kryss rutorna i rutan filter . Om du vill ångra markeringen klickar du på Rensa filter.

  Begränsa resultat till en månad <infoga sort6sort7>

  Resultat från begränsning av sortering till en månad

 5. Klicka utanför dialog rutan anpassad sortering för att stänga den.

Sortera data i rad-eller kolumn etiketter i en pivottabell

 1. Klicka på ett fält i kolumnen i pivottabellen som innehåller de objekt som du vill sortera.

 2. Klicka på pilen bredvid Sorteraunder Sortera & filterpå fliken data och klicka sedan på önskad sorterings ordning.

  Obs!: Du kan också snabbt sortera data i stigande eller fallande ordning genom att klicka på a till ö eller ö till A. När du gör det sorteras text poster från A till ö eller från ö till A, numeriska värden från det minsta till det största eller från största till minsta till den äldsta.

Anpassa sorterings åtgärden

 1. Markera en cell i den kolumn som du vill sortera efter.

 2. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera, klicka på pilen bredvid Sortera och sedan på Anpassad sortering.

 3. Konfigurera den sortens sortering som du vill använda.

Sortera med hjälp av en anpassad lista

Du kan sortera i en användardefinierad sorterings ordning genom att använda en anpassad lista.

 1. Markera en cell i den kolumn som du vill sortera efter.

 2. Gå till fliken Data, titta under Sortera och filtrera, klicka på pilen bredvid Sortera och sedan på Anpassad sortering.

 3. Klicka på Alternativ.

 4. Under första viktiga sorterings ordningväljer du den anpassade lista du vill sortera efter.

  I Excel finns det inbyggda anpassade listor för vecko dagar och månader. Du kan också skapa en egen anpassad lista. En anpassad sorterings ordning sparas inte när du uppdaterar pivottabellen.

  Obs!: Anpassade listor är aktiverat som standard. Om du inaktiverar anpassade listor kan prestanda förbättras när du sorterar stora mängder data. Så här inaktiverar du anpassade listor:

  1. Klicka på alternativpå fliken pivottabell , klicka på Pivottabellalternativoch sedan på layout.

  2. I området Sortera avmarkerar du kryss rutan Använd anpassade listor vid sortering .

Sortera data i området värden

 1. Markera ett värde fält i en pivottabell.

 2. Gör något eller båda av följande under sortera & filterpå fliken data :

  • Om du snabbt vill sortera i stigande eller fallande ordning klickar du på A till ö eller ö till A. Siffror sorteras från minst till störst eller störst till minsta.

  • Om du vill anpassa sorterings åtgärden klickar du på pilen bredvid Sortera, klickar på anpassad sorteringoch sedan på Konfigurera den sorterings typ du vill använda.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×