SNEDHET.P (Funktionen SNEDHET.P)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av SNEDHET.P i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde.

Syntax

SNEDHET.P(tal1, [tal2],…)

Syntaxen för funktionen SNEDHET.P har följande argument:

Tal1; tal2; …    Tal1 är obligatoriskt. Efterföljande tal är valfria. Det kan finnas mellan 1 och 254 tal (tal 1, tal 2 och så vidare), som står för tal, namn, matriser eller referenser. Dessa innehåller nummer som du vill få reda på populationssnedheten för.

SNEDHET.P tillämpar följande ekvation:

Ekvation för SNEDHET.P

Kommentarer

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet noll (0) tas däremot med i beräkningen.

  • SNEDHET.P använder standardavvikelsen för en hel population, inte ett prov.

  • Om argumentvärdena är ogiltiga returnerar SNEDHET.P felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om ogiltiga datatyper används i argumenten returnerar returnerar SNEDHET.P felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om datapunkterna är färre än tre, eller om standardavvikelsen för provet är noll, returnerar SNEDHET.P felvärdet #DIVISION/0!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Datainställningar – population

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

6.

4.

7

Formel

Beskrivning

Resultat

=SNEDHET.P(A2:A11)

En distributions snedhet baserad på datainställningarnas population i A2:A11 (0,303193).

0,303193

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×