SNEDHET.P (Funktionen SNEDHET.P)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av SNEDHET.P i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde.

Syntax

SNEDHET.P(tal1, [tal2],…)

Syntaxen för funktionen SNEDHET.P har följande argument:

Nummer 1, nummer 2,...    Nummer 1 är obligatoriskt, följande nummer är valfria. Nummer 1, nummer 2,... är mellan 1 och 254 nummer eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal som du vill ha till befolknings snedheten.

SNEDHET.P tillämpar följande ekvation:

Ekvation för SNEDHET.P

Kommentarer

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet noll (0) tas däremot med i beräkningen.

  • SNEDHET.P använder standardavvikelsen för en hel population, inte ett prov.

  • Om argumenten är ogiltiga är det SNEDheten. P returnerar #NUM! felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om argument använder data typer som inte är giltiga är SNEDheten. P returnerar #VALUE! felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om det finns färre än tre data punkter, eller om standard avvikelsen för urvalet är noll, SKEVas SNEDheten. P returnerar #DIV/0! Felvärde.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Datainställningar – population

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formel

Beskrivning

Resultat

=SNEDHET.P(A2:A11)

En distributions snedhet baserad på datainställningarnas population i A2:A11 (0,303193).

0,303193

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders