Snabbstartsguide för Visio 2016

Med Visio kan du kommunicera komplex information från flera datakällor visuellt:

 • Snabbt skapa professionella flödesscheman, tidslinjer, processkartor, organisationsscheman, diagram över IT-arkitekturdiagram, planritningar med mera.

 • Se till att hålla diagrammets datapunkter aktuella genom att ansluta diagramelementen direkt till datakällor.

 • Använda datagrafik för att förenkla och förbättra visualiseringen av komplex information.

 • Visa och dela de senaste Visio-diagrammen från nästan var som helst med Visio Online.

 • Visa och interagera med diagram på resande fot med Visio Viewer för iOS.

Skärmbild av ett diagram som har skapats i Visio 2016.

Välj en mall

I Visio finns fler än 75 typer av mallar.

 1. Öppna Visio.

  Om du redan befinner dig i Visio väljer du Arkiv > Nytt.

 2. Välja eller söka efter en mall:

  • Markera en Aktuell mall eller en mall från någon av de andra kategorierna.

  • Sök efter onlinemallar Knappen Starta sökning eller välj en av de föreslagna sökningarna.

   Obs!: Programvaran och teknik- och databaskategorierna finns bara i Visio 2016 Professional och Visio Pro för Office 365.

 3. Välj måttenheter om du uppmanas att göra det.

 4. Välj Skapa.

Skärmbild av sex diagramminiatyrer på sidan Flödesschemakategori.

Skärmbild av skärmen Lodrätt flödesschema, med alternativ för mall och måttenheter.

Lägga till en form

 1. Välj en kategori i fönstret Former:

  Fler former, Snabbformer,...

 2. Välj en form och dra den till ritningssidan.

Skärmbild av fönstret Figurer för ett elektriskt schema.

Lägga till och koppla ihop former automatiskt

 1. Peka på en form tills pilar för automatisk koppling visas runt formen.

  Om du inte ser pilarna för automatisk koppling väljer du Visa > Koppla ihop automatiskt.

 2. Peka på pilen som pekar mot där du vill lägga till en form och välj en form i formateringsverktygsfältet.

  Om du vill använda en form som inte finns i formateringsverktygsfältet drar du en form från fönstret Former till en pil för automatisk koppling.

Skärmbild av fönstret Figurer och en diagramsida med en figur, pilarna för automatisk koppling och miniverktygsfältet.

Koppla ihop former

 1. Välj Start > Koppling.

 2. Dra en koppling från en form till en annan.

 3. När du är klar väljer du Pekverktyg.

Kopplingsverktyget kopplar mot former med en punktkoppling i varje ände.

Lägga till text i en form

 1. Markera figuren.

 2. Skriv texten.

 3. När du är klar klickar du utanför formen eller trycker på Esc.

Skärmbild av två figurer på en diagramsida. En figur är aktiv för textposten.

Formatera en form

 1. Markera den form du vill formatera.

 2. Välj ett alternativ på fliken Start.

  • Figurformat – välj ett format.

  • Fyllning – Välj en färg, Ingen fyllning eller Fler färger. Vill du se alla alternativ väljer du Fyllningsalternativ.

  • Linje – Välj färg, tjocklek och linjetyp. Vill du se alla alternativ väljer du Linjealternativ.

  • Effekter – Välj en effekt: Skugga, Reflektion, Ljussken, Mjuka kanter, Vinkel, 3D-rotation.

Formatera figur i Visio

Skärmbild av två kopplade figurer med olika formatering i ett Visio-diagram.

Lägga till text på ritningssidan

 1. Välj Start > Knappen Textverktyg Text eller tryck på Ctrl+2.

 2. Rita en textruta genom att dra.

 3. Skriv texten.

 4. Klicka utanför textrutan eller tryck på Esc.

 5. Välj Start > Pekarknappen Pekverktyg eller tryck på Ctrl+1 när du är klar med att lägga till text.

Mer information finns i Lägga till, redigera, flytta och rotera text i Visio.

Visio-verktyg

Skärmbild av en textruta på en diagramsida.

Använda teman och varianter

Ge Visio-ritningen ett professionellt utseende.

 1. På fliken Design väljer du Teman.

  Förhandsgranska ett tema genom att föra muspekaren över det.

 2. Välj en av alla Varianter.

Välj Fler Knappbild om du vill se fler Teman och Varianter.

Menyfliksområde med Visio-tema

Menyfliksområdet med Visio-varianter

Välja en bakgrund

 1. Välj Design > Bakgrunder.

 2. Välj en bakgrund:

  • Heldragen

  • Lodräta, vågräta toningar, toningar från hörn och centrerade toningar

  • Värld

  • Livfullt

  • flöde

  • Teknik

  • Valuta

Bakgrundsfärgen ändras när du väljer nya Teman och Varianter.

Visio-bakgrunder

Få hjälp med Visio

 1. Välj Berätta vad du vill göra.

 2. Skriv vad du vill ha hjälp med.

 3. Välj ett resultat bland sökresultaten eller välj Få hjälp om och sedan ett hjälpavsnitt.

Skärmbild av verktyget Berätta vad du vill göra, med resultat för Anslut.
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×