Snabbstartsguide för Publisher

Publisher är ett DTP-program som hjälper dig att skapa visuellt tilltalande och proffsiga publikationer.

Med Publisher på datorn kan du:

 • Ordna innehåll för utskrift eller publikation på Internet med en mängd fördefinierade mallar.

 • Skapa enkla objekt som gratulationskort och etiketter.

 • Skapa komplicerade projekt som årsböcker, kataloger och professionella nyhetsbrev.

Skärmbild av ett nyhetsbrev som skapats med en mall i Publisher.

Om du inte redan har Publisher och behöver installera det finns information i Ladda ned och installera eller installera om Office 365 eller Office 2016 på din PC eller Mac.

Ladda ned Office 365

Logga in

När du uppmanas att göra det loggar du in på Publisher, Office eller Office 365 med ditt Microsoft-konto eller arbets- eller skolkonto.

När du är inloggad kan du göra följande:

 • Spara eller dela filer med OneDrive.

 • Samarbeta med vänner och kolleger.

Mer information finns i Logga in på Office och Så här loggar du in på Office 365.

Skärmbild av inloggningssidan för Microsoft-konto

Skapa med en mall

 1. Öppna Publisher.

  Om du redan befinner dig i Publisher väljer du Arkiv > Nytt.

 2. Välja eller söka efter en mall:

  • Välj en Aktuell mall.

  • Välj Inbyggda och välj en mall.

  • Sök efter en mall med hjälp av:

   • Sök efter onlinemallar Knappen Starta sökning eller

   • Föreslagna sökningar.

 3. Välj Skapa.

Skärmbild med mallar på startskärmen i Publisher.

Spara företagsinformation för återanvändning

Spara din företagsinformation så kan du förifylla fält för att spara tid och säkerställa konsekvens.

 1. Markera Infoga > Företagsinformation

  > Redigera företagsinformation.

 2. Välj Ny och ange informationen.

 3. Välj Lägg till logotyp om du vill lägga till en logotyp eller bild. Bläddra till logotypen och välja Öppna.

 4. I Namn på uppsättning med företagsinformation skriver du ett namn som personligt, skola eller företag.

 5. Välj Spara.

Företagsinformation i Publisher

Skärmbild av dialogrutan Skapa ny företagsinformation.

Infoga en textruta

 1. Välj Start > Rita textruta.

 2. Rita en ruta där du vill lägga till text genom att dra i den korsformade markören.

 3. Skriv in text i textrutan.

  Om texten inte får plats i textrutan gör du textrutan större eller länkar den till en annan textruta.

Skärmbild av en textruta på en sida i en Publisher-fil.

Infoga en bild

Du kan infoga en bild från datorn eller infoga en onlinebild från Facebook, OneDrive eller webben.

 1. Välj Infoga > Bilder eller

  Infoga > Onlinebilder.

 2. Leta reda på bilden du vill ha och markera den.

 3. Välj Infoga.

Skärmbild av fönstret Infoga bilder för onlinebilder.

Spara filen

När du sparar dina filer i molnet kan du dela och samarbeta med andra och komma åt filerna på din dator, surfplatta eller telefon.

 1. Välj Arkiv > Spara som.

 2. Välj OneDrive.

  Spara personliga filer i OneDrive – privat och arbetsfiler i företagets OneDrive.

  Du kan också spara till en annan plats i listan eller lägga till en plats.

Skärmbild av sidan Spara som i Publisher Backstage-vyn.

Koppla textrutor

Om du har för mycket text för en textruta väljer eller skapar du en annan textruta och kopplar dem.

 1. Välj spillområdesknappen Knappen för spilltext i Publisher .

  Pekaren blir en kanna Kanna för att länka textrutor. .

 2. Markera den textruta du vill att texten ska fortsätta in i.

  Du kan också klicka någonstans på sidan för att skapa en ny textruta för spilltexten.

Skärmbild av en textruta med spilltext redo att flöda till en annan textruta.

Byta ut bilder

Dra och byt ut bilder från arbetsytan till din layout tills du hittar layouten du vill ha.

 1. Välj en bild.

 2. Dra bilden i bergsikonen till den plats där du vill ha den.

 3. Släpp musknappen när en rosa markering visas runt bilden.

Byt bild

Beskära en bild

 1. Markera bilden.

 2. Välj Bildverktyg, Format > Beskär.

 3. Ändra storlek på bilden med hjälp av beskärningshandtagen:

  • Dra i ett mitthandtag om du vill beskära den sidan.

  • Håll ned Ctrl och dra i ett mitthandtag om du vill beskära två sidor lika mycket.

  • Håll ned Ctrl+Skift och dra i ett hörnhandtag om du vill beskära alla fyra sidor lika mycket.

 4. Beskär bilden genom att klicka utanför den.

Skärmbild av en bild som beskärs.

Lägga till effekter i bilder

Du kan lägga till effekter som skuggor, reflektioner, glöd, mjuka kanter, tavelram och 3D-rotation för bilder.

 1. Välj en bild.

 2. Välj Bildverktyg/Format > Bildeffekter.

 3. Välj en effekt: Skugga, Reflektion, Glöd, Mjuka kanter, Tavelram eller 3D-rotation.

 4. Välj effekt.

Bildeffekt

Lägga till effekter i text

Du kan lägga till effekterna Skugga, Reflektion, Glöd och Tavelram till text.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Välj Verktyg för textruta, Format > Texteffekter.

 3. Välj typ av effekt: Skugga, Reflektion, Glöd eller Tavelram.

 4. Välj den effekt du vill ha.

Texteffekter

Lägga till byggblock

I Publisher finns hundratals byggblock du kan använda i publikationen, till exempel rubriker, kalendrar, kantlinjer och annonser.

 1. Välj fliken Infoga.

 2. Välj ett byggblock från:

  • Siddelar

  • Kalendrar

  • Kantlinjer och utsmyckningar eller

  • Annonser.

Se alla byggblock

 • Välj Visa byggblocksbiblioteket Dialogruteikonknappen på menyfliksområdet .

 • Välj ett byggblock i biblioteket och välj sedan Infoga.

Byggblock i Publisher Skärmbild av en del av fönstret med byggblocksbiblioteket med miniatyrer i kategorin Siddelar.
Få hjälp med Publisher
 1. Välj ? högst upp till höger.

 2. Gör något av följande:

  • Välj en kategori och ett ämne i listan med de populäraste kategorierna.

  • Välj Sök i hjälpen skriv vad du vill ha hjälp med och välj sedan Sök Knappen Sök i hjälpfönstret .

Skärmbild av hjälpfönstret i Publisher 2016 med resultatet av en sökning efter trebladig.

Publisher – hjälp och utbildning

Publisher-utbildning

Hjälp för Publisher

Foto av en kvinna som arbetar på en Surface-surfplatta.
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×