Snabbstartsguide för Outlook på webben

Med Outlook Online:

 • Ordna din e-post så att du kan fokusera på viktiga meddelanden.

 • Hantera kalendern för att enkelt schemalägga möten och avtalade tider.

 • Dela filer från molnet så att mottagarna alltid har den senaste versionen.

 • Håll kontakten och var produktiv var du än är.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Logga in i Outlook

 1. Logga in på office.com/signin.

 2. Välj Office 365-startprogrammet Office 365-startprogramsikon och välj sedan E-post.

E-post

Dela en fil i ett meddelande

 1. Välj Nytt > E-postmeddelande.

 2. Välj Bifoga en bild eller en fil .

 3. Välj den fil som du vill dela och välj sedan Nästa.

 4. Om filen finns på C:-enheten:

  Välj Ladda upp och bifoga som en OneDrive-fil för att ladda upp den till OneDrive och skicka en länk.

  Om filen finns på OneDrive:

  Välj Bifoga som en fil i OneDrive för att skicka en länk.

Bifoga filer till e-postmeddelanden och kalenderhändelser i Outlook.com och Outlook på webben

Skärmbild av dialogrutan Bifogad fil som visar alternativet Ladda upp och bifoga som en OneDrive-fil.

Använd @omnämnanden för att få någons uppmärksamhet

 1. I brödtexten i e-postmeddelandet eller kalenderinbjudan anger du @-tecknet och de första bokstäverna i kontaktens för- eller efternamn.

 2. Välj den kontakt du vill nämna i listan.

  Som standard är deras fullständiga namn med. Du kan ta bort en del av omnämnandet, till exempel allt annat än personens förnamn.

 3. Den omnämnda kontakten läggs till i raden Till i e-postmeddelandet eller mötesinbjudan.

Obs! Funktionen @omnämnande är bara tillgänglig för mottagare med Exchange Server 2016, Exchange Online eller Outlook.com.

Skärmbild av dialogrutan för nytt e-postmeddelande i Outlook, som visar ett @omnämnande i meddelandetexten.

Starta med Outlook Online i webbläsaren. Om du behöver fler Outlook-funktioner kan du öppna skrivbordsversionen av Outlook och läsa mer i Snabbstartsguide för Outlook 2016. Om du är Mac-användare kan du läsa mer i Hjälp om Outlook 2016 för Mac.

Visa meddelanden som konversation eller meddelanden

 • Välj Filter > Visa som > Konversationer om du vill visa relaterade meddelanden som en enda konversation eller tråd.

 • Välj Filter > Visa som > Meddelanden om du vill visa relaterade meddelanden individuellt.

Skärmbild av Inkorgen, med Filter > Visa som > Konversationer markerat.

Använda filter för att sortera och visa meddelanden

När du filtrerar objekt i Outlook väljer du ut vilka objekt som ska visas, men du tillämpar inga åtgärder på dem, som att flytta dem till en annan mapp eller vidarebefordra dem. Du kan använda automatiserade åtgärder för inkommande meddelanden med Outlook-regler.

Använda ett filter i Outlook:

 1. Välj Filter och välj sedan filtervillkor, villkor att sortera efter och om du vill visa meddelanden i vyn Konversationer eller Meddelanden.

Skärmbild av Inkorgen, med Filter > Sortera efter > Från markerat.

Skapa en regel för att filtrera inkommande e-post

Outlook använder en modell för villkor/gör detta för att bearbeta och utföra åtgärder för inkommande e-post.

 1. Skapa en regel:

  • Om du vill skapa en regel baserad på ett visst e-postmeddelande högerklickar du på meddelandet och väljer Skapa regel...

  • Om du vill skapa en ny regel eller redigera en befintlig väljer du Knappen Inställningar > E-post > Automatisk bearbetning > Regler för Inkorgen och rensning och väljer sedan + i Inkorgsregler.

 2. Ge regeln ett namn.

 3. Välj vad du vill att regeln ska göra och välj OK.

Skärmbild av ett e-postmeddelande med Fler kommandon > Skapa regel... markerat.

Skicka ett automatiskt svar

 1. Välj Inställningar Knappen Inställningar > Autosvar.

 2. Välj Skicka autosvar.

 3. Ange start- och sluttider för när svaret ska skickas och skriv texten till svaret.

  Du kan välja att automatiskt blockera tiden i kalendern och tacka nej till möten som schemaläggs när du är borta.

 4. Välj OK.

Skärmbild av hjälpskärmen med Autosvar markerat.

Skapa en signatur

 1. Välj Inställningar Knappen Inställningar > E-post > Layout > E-postsignatur.

 2. Skriv signaturtexten.

  Tillämpa formatering eller lägg till en länk och grafik med hjälp av knapparna längst upp i meddelanderutan.

 3. Välj Inkludera min signatur automatiskt i meddelanden som jag skickar.

 4. Välj Spara.

Skärmbild av signaturskärmen.

Prioritera viktiga meddelanden med Prioriterad inkorg

Med Prioriterad inkorg delas Inkorgen upp på två flikar: Prioriterad och Övrig. Dina viktigaste e-postmeddelanden finns på fliken Prioriterad, medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, på fliken Övrig.

 • Om du vill aktivera Prioriterad inkorg väljer du Knappen Inställningar > Visningsinställningar > Prioriterad inkorg.

 • Om du vill ändra hur meddelandena ordnas väljer du Prioriterad eller Övrig i Inkorgen och högerklickar sedan på det meddelande du vill flytta.

  Om du flyttar från Prioriterad till Annan:

  • Välj Flytta till Annan om du bara vill flytta det markerade meddelandet.

  • Välj Flytta alltid till Annan om du vill att alla framtida meddelanden från avsändaren ska levereras till fliken Annan.

  Om du flyttar från Annan till Prioriterad:

  • Välj Flytta till Prioriterad om du bara vill flytta det markerade meddelandet.

  • Välj Flytta alltid till Prioriterad om du vill att alla framtida meddelanden från avsändaren ska levereras till fliken Prioriterad.

Skärmbild av Inkorgen med Filter > Visa Prioriterad inkorg markerat.

Arkivera ett meddelande

Du kan använda Arkivering för att hålla Inkorgen ren från meddelanden som du redan har svarat på eller åtgärdat, men inte vill ta bort eller flytta till en särskild mapp.

 • Välj ett eller flera meddelanden i Inkorgen och välj Arkivera i verktygsfältet.

  Arkiverade objekt hittar du enkelt genom att söka i sökrutan eller titta efter i arkivmappen, och de är fortfarande tillgängliga på din telefon eller andra enheter via mappen Arkiv.

Skärmbild av Inkorgen, med snabbmenyn för ett meddelande där Arkivera är markerat.
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×